2023. évi események

Február 8.: Részt vettem és felléptem a szlovén kultúra napja alkalmából, a Szlovénia Szentgotthárdi Főkonzulátusa által szervezett programon.

Február 7.: Ljubljanában részt vettem a Szlovén kultúra napja alkalmából rendezett központi ünnepségen.

Február 6.: Projekt partneri megbeszélés Domonkosfán a Filo malom Interreges pályázata ügyében. Lendva polgármestere meghívására részt vettem a város Szlovén Kultúra Napja alkalmából rendezett eseményen.

Február 4.: Részt vettem a  szlovén és a magyar agrárminiszter találkozóján a szlovén Rába-vidéken, a felsőszölnöki Szlovén Mintagazdaságban.

Január 30.: Tisztelgő látogatást tettem Damjan Anželj Muraszombat polgármesterénél.

Január 26.: ONÖSZ ülés:

Feladatalapú támogatások elbírálása, odaitélése

Duna Médiaszolgáltató ZRT beszámolója.

Tájékoztató a nemzetiségi törvénymódosításról

Január 18.: Lendva polgármesterének meghívásának eleget téve részt vettem a bemutatkozó megbeszélésen, ahol áttekintésre került a két nemzetiségi közösség elmúlt évi tevékenysége és a jövő évi elképzelések.

Január 11.: Hagyományos szlovén reggeli a Főkonzulátuson Metka Lajnšček főkonzul asszony meghívására. Áttekintésre került a szlovén nemzetiségei közösség elmúlt évi tevékenységeit és eredményeit, valamint a 2023-ban tervezett projekteket és programokat, melyek a Rábavidék fejlődését, a szlovén kultúra, örökség és a szlovén nyelv megőrzését szolgálják.

2022. évi események

December 21.: Matej Arčon a Határon túli Szlovének hivatalának minisztere és államtitkára Vesna Humár meghívására részt vettem a  Határon túli Szlovének hivatala karácsonyváró fogadásán.

December 20.: Részt vettem a Szlovén Köztársaság önállóságának és egységének napja alkalmából, a ” Prekmurščina, kinč predragi” c. könyv bemutatásán.

December 16.: Meghívott vendége voltam a Nemzetiségekért Díj kulturális programnak. 27. alkalommal adták át ma a hazai nemzetiségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben, szociális és egészségügyi munkában kiemelkedő tevékenységet végző személyeknek és szervezeteknek adományozható Nemzetiségekért Díjakat.

December 15.: Jelen voltam a Porabske litere a Rába-vidéki szlovén irodalmi pályázat díj átadásán, ami egyben Milan Vincetič emlékfilmjének a bemutatója is volt.

December 13.: Részt vettem a Határon túli Gazdasági Koordináció megalakulásának ünnepélyes aláírásán Lipicában, ahol jelen voltak a Rába-vidéki Szlovének képviselői is.

November 27.: Részt vettem a Rába-vidéki  Szlovén Nyugdíjasok által szervezet Adventi koncerten.

November 26.: Részt vettem Apátistvánfalván és Felsőszölnökön a két nemzetiségi önkormányzat által szervezett Adventi koncert és Karácsonyváró ünnepségen.

November 25.: A Lendvai Főkonzulátuson adták át a Magyarország köztársasági elnöke által dr. Peter Štumpf, a Muraszombati Egyházmegye megyéspüspöke részére adományozott Magyar Érdemrend Középkereszt kitüntetést november 25-én, Alexandriai Szent Katalin, a lendvai templom védőszentje ünnepén. A jeles eseménynek én is részese lehettem.

November 21.: NEB és ONÖSZ ülésen való részvétel Budapesten.

November 17.: Államtitkári egyeztetésen vettem részt Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárnál.

November 12.: Részt vettem  a pikniken ami a „Szlovén vagyok” című motiváló spot film szereplői részére rendezett az Országos Szlovén Önkormányzat.

November 10.: Részt vettem az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola bázisintézményi programján ahol a rábavidéki szlovén esküvői hagyományok lettek felelevenítve.  A jó gyakorlat közvetítésébe és átvételébe bekapcsolódott a Szentpéterfai Horvát- Magyar Kétnyelvű Nemzetiségi Iskola és az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda kollektívája is.

November 9.: Az Országos Szlovén Önkormányzat székházában 2022. november 9-én fogadtam a Szlovén Köztársaság Határon túli szlovénekért felelős Parlamenti Bizottságának tagjait és munkatársait. Suzana Lep Šimenko elnök Asszony által vezetett delegáció hivatalos látogatása keretében felkereste az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működő intézményeket is.

November 4-5.: A Rába-vidéki kereszt út bejárása Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárral.

November 3.: November 3-án délelőtt a Rába-vidéki nyugdíjasok egy része közösen járta végig a Muraba Európai Területi Társulás a közelmúltban bemutatott mesefüzetben bemutatott “szellemek útját”. Felsőszölnökön az Országos Szlovén Önkormányzat székházában köszöntöttem és röviden bemutattam szervezetünket.

Október 20.: Andor Dávid Magyarország Ljubljanai nagykövet meghívására Ljubljanában részt vettem az 1956-os forradalom alkalmából rendezett ünnepi fogadáson.

Október 17.: Magyarország Lendvai Főkonzulja és  Bürger Nóra meghívására részt vettem az 1956-os forradalom alkalmából rendezett ünnepi fogadáson.

Október 12.: Az Országos Szlovén Önkormányzat, a Szlovén Szószólói Kabinet, és a Magyarországi Szlovének Szövetsége szervezésében került sor a szlovének találkozóján Szombathelyen, ahol lehetőségünk volt beszélgetni a magyarországi népszámlálás jelentőségéről.

Október 11.: Részt vettem az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága ülésén; amelyen a Bizottság tagjain és az OSZÖ vezetőin kívül meghívottként megjelent Kállay Attiláné az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központjának főosztályvezetője is. Az ülés központi témája a szlovén nyelvoktatás aktuális helyzete volt.

Október 9.: Az Országos Szlovén Önkormányzat, a Szlovén Szószólói Kabinet, és a Magyarországi Szlovének Szövetsége szervezésében került sor a szlovének találkozójára Mosonmagyaróváron, ahol lehetőségünk volt beszélgetni a magyarországi népszámlálás jelentőségéről.

Október 7.: Részt vettem a Magyarországi Szlovének Szövetsége, Gornji Petrovci, Felsőszölnök és Kuzma Önkormányzata szervezésében a Felsőszölnök – Martinje határátkelő 30. évfordulója alkalmából megtartott ünnepségen.

Október 6.: Részt vettem a Magyarország ljubljanai nagykövetsége és a ljubljanai Liszt Intézet szervezésében az aradi vértanúkról 2022. október 6-án a Ljubljanai Várban gróf Batthyány Lajos, Magyarország első felelős független kormánya miniszterelnökének emléktáblája koszorúzásán.

Október 4.: Részt vettem a Szentgotthárdi Fórumon és a kerekasztal beszélgetésen amit a Szlovén Köztársaság Budapesti Nagykövetségével és Magyarország Ljubljanai Nagykövetségével együttműködve a CESCI a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával négyéves szünet után 2022. október 4-én ötödik alkalommal rendezett meg.

Szeptember 30.: Az Országos Szlovén Önkormányzat, a Szlovén Szószólói Kabinet, és a Magyarországi Szlovének Szövetsége szervezésében került sor a szlovének találkozójára Csörötneken, ahol lehetőségünk volt beszélgetni a magyarországi népszámlálás jelentőségéről.

Szeptember 28.: Az Országos Szlovén Önkormányzat, a Szlovén Szószólói Kabinet, és a Magyarországi Szlovének Szövetsége szervezésében került sor a szlovének találkozójára Budapesten, ahol lehetőségünk volt beszélgetni a magyarországi népszámlálás jelentőségéről. A találkozót Őexc. Dr. Marjan Cencen, budapesti szlovén nagykövet is megtisztelte jelenlétével. A fórumon Kissné Köles Erika szlovén országgyűlési szószóló, Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetsége elnöke és jó magam mint az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke ösztönöztük a fővárosban élő szlovéneket, hogy vállalják szlovén identitásukat.

Szeptember 27.: Előadtam  a „borovo gostüvanje” nevű konferencián, melynek témája a régi népszokás annak jellegzetessége és  fejlődése volt.  Az egykoron a három ország szomszédos területein elterjedt, a Rábavidéken és a Muravidéken napjainkban is megtartott szokásról szlovéniai, magyarországi és ausztriai etnológusok és a rönkhúzást jól ismerők tanácskoztak a szentgotthárdi Szlovén Kulturális és Információs Központban.

Szeptember 26.: Filmvetítés a Kühár emlékházban.

Szeptember 24.: Részt vettem a II. Nemzetiségi gasztronómiai fesztiválon Piliscsabán.

Szeptember 23.: Birtokbaadási eljárás keretében átvettem a felsőszölnöki Filó-féle vízimalom kulcsait Farkas Lajostól az ingatlan egykori tulajdonosától.

Szeptember 16.: Részvétel az nemzetiségi ifjúsági tábor megnyitóján.  Az idei évben az Országos Horvát Önkormányzat szervezésében 2022. 09.16.- 2022.09.18. között Gárdonyban került sor a VII. Nemzetiségi Ifjúsági Találkozó lebonyolítására. Az Országos Szlovén Önkormányzat koordinálása mellett 4 fiatal képviselte a szlovén nemzetiséget a találkozón.

Szeptember 12.: MURABA közgyűlés Domonkosfán.

Emlékmise elhunyt Kühár János plébánosért.

Szeptember 11.: Részvétel a Jesenski pozdrav elnevezésű énekkari találkozón.

Szeptember 10.: Boszorkányszombat Sorkikápolnán. Mező Gábor Sorkikápolna polgármestere meghívására részt vettem a 20. jubileumi Sorkikápolnai boszorkánynapon, ahol a szlovén boszorkányságról és hiedelemvilágról tartottam előadást.

Szeptember 9.: Előremutató megbeszélés és információcsere Metka Lainjšček Főkonzul asszony, Kovács Andrea elnök asszony  és Valentina Novák nyelvi lektor részvételével.

Szeptember 2.: Részt vettem az „Élmények. Ízek. Kincsek” – fórum a SI-HU határon átnyúló régió turizmusának fejlesztéséről Jó gyakorlatok bemutatása, szinergiák keresése, kontaktok megosztása, információszerzés, közös projektek és az együttműködés lehetőségeinek keresése az új Interreg határon átnyúló európai program keretében. A rendezvény szervezői a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusa, a Magyarországi Szlovének Szövetsége és a Szlovén Vidék közhasznú Nonprofit Kft.

Szeptember 1.: Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda és az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2022/2023 tanévnyítója.

2022. augusztus 21.: Slovenec sem filmforgatás Felsőszölnökön (vasárnapi szentmise)

2022. augusztus 18.: Telekalakítási és ingatlan adásvételi szerződés aláírása (Filó Malom- Felsőszölnök)

2022. augusztus 17.: Slovenec sem filmforgatás.

2022. július 26.: A rábavidéki szlovének és barátaik már kilencedik alkalommal indultak útnak, hogy az orfalui Kis Triglavtól eljussanak a Júliai-Alpokbeli Triglav csúcsára, ahol én is részt vettem.  A z Országos Szlovén Önkormányzat mint támogató és mint szervező volt jelen a lebonyolításnál.

2022. július 23.: Részt vettem a Magyarországi Szlovének Szövetsége Szakonyfalui Néptánccsoportja megalakulásának 25. évfordulóján.  Szakonyfalu Község Önkormányzata és a szakonyfalui Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat ebből az alkalomból július 23-án, szombaton jubileumi programot szervezett. A jubiláló csoport mellett felléptek még a Moščanci Kulturális és Turisztikai Egyesület táncosai, a Što ma čas népzenei együttes, valamint a MSZSZ Szlovén Nyugdíjas Néptánccsoportja. 

2022. július 21.: Vesna Humar, a Határon Túli Szlovének Hivatala államtitkára a Rábavidékre látogatott, ahol megtekintette a rábavidéki szlovének kultúrájának és örökségének megőrzése érdekében eddig elért eredményeket, melyekre újabb projektek épülnek. Államtitkár asszony tárgyalásokat folytatott a szlovén közösség jövőbeli terveiről és legfontosabb feladatairól a két fedőszervezet  vezetőjével.

2022. július 19.: Egyeztető tárgyaláson voltam Mayer Gábor területfejlesztésért felelős államtitkárnál.

2022. július 15.: Részt vettem a Muravidéki Magyarok Magyar házának átadásán.

2022. július 14.: Tanulmányi kirándulás az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala dolgozói részére.

2022. július 11.: Jelen voltam Tanja Fajon szlovén külügyminiszter asszony Rába-vidéki látogatásánál és az azt követő megbeszélésen.

Slovenec sem filmforgatás.

2022. július 10.: Piknik a Szentendrén résztvevő Rába-vidéki rönkhúzást bemutató szereplők részére.

2022. július 7.: Megbeszélésen vettem részt Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárnál.

2022. július 6.: Szervezőként voltam jelen a Slovenec sem film forgatásán.

2022. július 5.: Tárgyalásokat folytattam a Kuzmai polgármesterrel a hatékonyabb iskolai együttműködés lehetőségeiről.

2022. július 3.: Részt vettem a felsőszölnöki falunapon.

2022. július 2.: Részt vettem a szakonyfalui templom ünnepélyes átadóján, ahol jelen volt Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár.

2022. június 30.: Részt vettem Matej Arčon Határon Túli Szlovének Hivatalának minisztere első Rába-vidéki látogatásán.

2022. június 23.: Felkerestem a 17. alkalomból Apátistvánfalván megrendezett nemzetközi fazekas tábort. A Pedagógusnap alkalmából köszöntöttem a szervezet fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, illetve az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda két iskolai és három óvodai intézményegységének munkatársait, megköszönve egész éves kitartó, fáradhatatlan, lelkiismeretes munkájukat és további jó egészséget; erőt kívántam.

2022. június 22.: A szlovén államiság napjának fogadásán vettem részt  a Rábavidéken a Főkonzulátus és a Magyarországi Szlovének Szövetsége közös szervezésében. Valentina Novak nemzetiségi oktatási szaktanácsadó forgatókönyve alapján összeállított kulturális program keretében a rábavidéki általános iskolás tanulók és középiskolás diákok, valamint a MSZSZ Kamarakórusa lépett fel.

2022. június 20.: Meghívásomra a Rába-vidéken tett látogatást Damjan Zrim szlovén parlamenti képviselő.

Részt vettem a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény iskolai tanévzáró ünnepségén. Az ünnepség keretében köszöntöttem Glanz Lászlóné nyugdíjas pedagógust, aki 1971. szeptemberében szerzett kémia szakos általános iskolai tanári diplomát a Pécsi Tanárképző Főiskolán. 1964-től tanítóként, 1969-től igazgatóhelyettesként, majd 1977-től egészen nyugdíjazásáig igazgatóként dolgozott a felsőszölnöki iskolában.

2022. június 2.: Részt vettem a szlovén tanulmányi versenyen résztvevő tanulók 1-3 helyezettjének jutalmazásán Budapesten.

2022. május 31.: Munkaterület átadás Rábatótfaluban. A tűzoltószertár felújításához és szanetli megépítéséhez a szükséges forrást a magyar kormány biztosította.

2022. május 29.: Részt vettem az Apátistvánfalvi Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett szlovén kulturális csoportok találkozóján.

2022. május 17.: Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége taggyűlést tartott a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata székházában. A megjelent elnökök és az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága jelenlévő tagjai tájékoztatót hallgattak meg Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes asszony előadásában az elmúlt időszakban a nemzetiségi jogvédelmi területen tapasztaltakról, illetve Pálffy-Orbán István, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatójától a nemzetiségi műsorok helyzetéről a közmédiában.

2022. május 16.: Részt vettem a Rába-vidék gyerekszemmel című publikáció bemutatásán a Ljubljanai Nemzetiség Kutató Intézet szervezésében.

2022.május 12.: Szakmai egyeztető megbeszélés a Rába-vidéki gazdaságfejlesztési program vonatkozásában a Pénzügyminisztérium Területfejlesztési Osztály munkatársaival.

2022. május 11.: Találkozó a Rába-vidéki kéttannyelvű általános iskolák vezetőivel és Valentina Novákkal, a Szlovén Oktatási Hívatal nyelvi lektorával. Kezdeményezésemre a szervezet irányítása alatt működő köznevelési intézmények vezetői, és a szlovén nyelvi szaktanácsadó a kölcsönös konszenzus jegyében sokrétű párbeszédet folytattunk a szlovén nemzetiségi nevelés területén való hatékony együttműködésről és távlati közös célokról.

2022. április 30.: Résztvettem a Tavaszköszöntő koncerten Szentgotthárdon a Logatec vegyeskar előadásában.

Április 25.: Lendván Pedagógiai asszisztensek meghallgatása a Rába-vidéki pedagógiai asszisztensi állás betöltésére.

Április 19.: A Rábavidék és a Muravidék nemzetiségi közösség vezetőinek találkozója az Országos Szlovén Önkormányzat szervezésében. A tanácskozás elsődleges célja a „közös alap” és a jövőbeni feladatok áttekintése volt.

Április 12.: Egyeztetés a M.A.D.  Studió vezetőjével a népszámlálás kapcsán készített promóciós film helyszíneinek rögzítéséről.

Április 11.: Szlovén Rábavidék Térségfejlesztési Program döntés előkészítő írásos egyeztetés.

Április 6.: Szlovén Oktatási Hívatal vezetőjének látogatása a Rába-vidéki kéttannyelvű iskolákban.

Március  24.: Meghívottként részt vettem amikor  a Szlovéniai Országos Katasztrófavédelem mentéshez szükséges eszközök adott át  a Felsőszölnöki  Önkéntes Tűzoltó egyesületnek.

Március 24.: Rába-vidéki Szlovén Nemzetiségi Értéktár Bizottsági ülés és  projektbemutató.

Március 24.: Hársfát ültettünk a szlovéniai  Mezőgazdasági és ErdészetiIintézet a méhészek és a Szentgotthárdi Szlovén Köztársaság Főkonzulátusa kezdeményezésére a mézelő növények elnevezésű projekt keretében.

Március 23.: Részt vettem a   Magyar Köztársaság területén élő szlovén nemzeti kisebbség és a Szlovén Köztársaság területén élő magyar nemzeti közösség külön jogainak biztosításáról szóló egyezmény figyelemmel kísérésére összehívott Magyar–Szlovén Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság XVIII. ülésén.

Március 16.: Jelen voltam a felújított Szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébánia templom ünnepélyes megáldásán.

Március 11.: Részt vettem március 11-én a nemzeti ünnephez köthető Vas megyei elismerések átadásán Vasegerszegen.  Ahol átadásra került a Pável Ágoston emlék érem  is, amit idén Faschingné Libricz Irén nyugalmazott pedagógus, szlovén szakos tanár, közgyűlésünk tagja vehetett át.

Március 9.: A Rába-vidék gazdaságfejlesztő program pályázatainak áttekintése és bírálata első forduló.

Március 9.: ONÖSZ ülés Budapesten a Bolgár Művelődési Házban. 2022 Munkaterv megvitatása, elfogadása 2022-évi tagdíj megállapítása Tájékoztató a parlamenti választáson a nemzetiségeket érintő feladatokról.

Március 8.: A hivatal, a közgyűlés és az OSZÖ fenntartásában működő intézmények hölgy tagjainak felköszöntése nőnap alkalmából.

Március 1.: Meglátogattam a Magyarországi Szlovének Szövetsége szervezésében Roglán sítáborban résztvevő általános iskolás tanulókat.

Február 28.: Lendvai televízió forgatása a Közös Alappal kapcsolatos témában az OSZÖ-nél.

Február 25.: A látható kétnyelvűség a Rába-vidéken, egyeztetés és tájékoztatás a Vas Megyei Közútkezelővel Felsőszölnökön.

Február 22.: Szentgotthárdon a Mura- és a Rába-vidék fejlesztését előirányzó közös alap szentgotthárdi fejlesztéseivel kapcsolatos megbeszélésen való részvétel. 

Február 21.: Jelen voltam Lendván a két kormányfő Orbán Viktor és Janez Janša a Mura- és a Rába-vidék fejlesztését előirányzó közös alap aláírásánál, amely a 2022-től 2026-ig terjedő időszakra évente 5-5 millió eurót biztosít a két, nemzetiségileg vegyesen lakott térség számára.

Február 9.: Szlovén-Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottsági Ülés következő ülésének előkészítése
érdekében egyeztetés a Külügyminisztériumban.

Február 4.: Szlovén Kultúra Napja megünneplése a Szentgotthárdi Színház épületében az Országos
Szlovén Önkormányzat és a Magyarországi Szlovének közös szervezésében.

Január 26.: A Szlovén-Magyar diplomácia 30-éves évfordulója alakalmából szervezett díszebéd a parlamentben.

Január 20.: Egyeztető tárgyalás a Határontúli Szlovének hívatala miniszterével.

Január 14.: Szlovén-Magyar Gazdaságfejlesztési Közös Alap megbeszélés.


2021. évi események

2020. évi események