Kezdőlap

Tisztelettel köszöntjük az 
Országos Szlovén Önkormányzat honlapján
melyen az Országos Szlovén Önkormányzat és intézményei működéséről, tevékenységéről talál információkat.

Az Országos Szlovén Önkormányzat 1995 – ben jött létre. Alapvető feladata a magyarországi szlovén nemzetiségi érdekek védelme és képviselete. A legutóbbi önkormányzati választásokat (2019-év) követően tíz helyen alakult helyi szlovén nemzetiségi önkormányzat az országban.

A szlovén nemzetiség közösségi szerepvállalásának dinamizmusára jellemző, hogy 2019-ben közel 25%-kal többen regisztráltak szlovén nemzetiségűként a választói névjegyzékbe, és közel 40%-kal több érvényes szavazatot adtak le, mint a 2014-es önkormányzati választásokon.

Jelentős tényező – főleg az alacsony lélekszám tükrében –, hogy a tudatos nyelv és kultúramegőrzés, illetve az identitás megerősítése érdekében az Országos Szlovén Önkormányzat két köznevelési intézményt is működtet, a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvodát (Felsőszölnök és Szakonyfalu), valamint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvodát. Bővebben az oktatási és nevelési intézményekről: Oktatási, nevelési és kulturális intézmények

A nemzetiségi köznevelés fontossága mellett a hazai szlovének és a kistérség tájékoztatását biztosítja a szintén önálló fenntartásban működő Szlovén Rádió; egyháztörténeti és néprajzi hagyományaikat pedig a tájház szerepét is betöltő felsőszölnöki Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) mutatja be.

A gazdasági önszerveződés terén is sikeres együttműködésről tesz tanúbizonyságot a szervezet. 2020-2023 között a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési programja keretében évi 700 ezer euró fejlesztési támogatásban is részesülnek a hazai szlovének.