A felsőszölnöki Filó-féle vízimalom megvásárlását célzó Telekalakítási és Ingatlan adásvételi szerződést 2022. augusztus 18-án írta alá az Országos Szlovén Önkormányzat képviseletében eljáró, Holecz Károly elnök és Farkas Lajos, az ingatlan tulajdonosa, mint eladó – a Malom épületében.

Az Országos Szlovén Önkormányzatnak a felsőszölnöki Malom megvásárlásával nem egy műemléki épület megszerzése volt a célja, hanem az épített örökség megőrzésén túl, annak a fejlesztése és az ebben rejlő lehetőségek hosszú távú kiaknázása. Az Országos Szlovén Önkormányzat számára prioritás a több ütemű felújítással párhuzamosan, illetve azt követően a Malom működőképes állapotban történő bemutatása, tehát a gyakorlati munkafolyamatok prezentálása, illetve turisztikai látványosságként történő kiterjesztése egybekötve a területen korábban honos – alapvetően mezőgazdasági – termelés felelevenítésével a generációk közti párbeszéd jegyében.

Mivel a szlovén Rába-vidék fejlesztése nemzetiségi szervezeteink közös érdeke, ezért az Országos Szlovén Önkormányzat elkötelezett a felsőszölnöki Malom hosszú távú fenntartása vonalán, mivel ettől a projekt-elemtől is reméli a térség idegenforgalmi vonzerejének fokozását, illetve a szlovén nemzetiségi tradíciók megőrzését és átörökítését.

A projekt a Szlovén Rába- vidék Térségfejlesztési Program keretében kerül megvalósításra.