Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.


Székhely: 9970 Szentgotthárd, Gárdonyi u.1.
Adószám: 18886676-2-18
Képviseli: Bartakovics Attila ügyvezető

Telefon: +36 94/554-126
E-mail: info@radiomonoster.hu
Honlap: www.radiomonoster.com

A Szlovén Rádió Szolgáltató Közhasznú Társaságot 1997. július 1. napján alapította három szervezet:

Magyarországi Szlovének Szövetsége

Országos Szlovén Önkormányzat

Szentgotthárd-Rábatótfalu Szlovén Kisebbségi Önkormányzat

A Közhasznú Társaságot a Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság jegyezte be 1997. július 3-án.

Gg.: 18-14-000011

A Társaság 2009. június 23.-án átalakult, az átalakulás után létrejött a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.

Cg.: 18-09-108879

Az alkalmazott könyvvezetési mód a kettős könyvvitel. Fő tevékenységi köre rádiós és televíziós tevékenység.

Adószám: 18886676-2-18

Székhely: 9970 Szentgotthárd, Gárdonyi u.1.

Vezető: Mukics Ferenc ügyvezető

9700 Szombathely, Váci M. u.39.

Tulajdonos: Országos Szlovén Önkormányzat 100 %

Jegyzett tőke: 3.000 eFt

Az alapítás célja, hogy a térségben élő szlovén nemzetiség önálló rádióval rendelkezzen, ezzel elősegítse az anyanyelv, illetve a hagyományok ápolását.

A műsorkoncepció nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a Szlovén Rádió lehetőséget teremtsen a nyelvi fejlődésre azok számára is (idősebb generáció), akiknek nem állt módjában, hogy iskolában tanulják az irodalmi nyelvet.

A közösségi médiaszolgáltatóként működő rádió a szlovén nemzetiségű emberek anyanyelvi tájékoztatásán túl fontos feladatának tekinti a kisebbségi identitás megőrzését, illetve a kétnyelvű, két kultúrájú, mások iránt toleráns, a népek együttműködéséért tevékenykedő emberek példaképként való bemutatását. A Szlovén Rádió is műveli a hagyományos elektronikus újságírás valamennyi műfaját (hírek, tudósítások, jegyzetek, publicisztikák, elemzések, interjúk, riportok, élő adások, illetve telefonbeszélgetések).

Fő tevékenységi körei:

5.2. A társaság közhasznú tevékenységi köre:

5.2.1. A társaság közhasznú főtevékenysége: Rádióműsor- szolgáltatás

5.2.2. A társaság közhasznú tevékenységi köre

Hangfelvétel készítése, kiadása

A Társaság 2000. június 23-án kezdte meg a műsorsugárzást. 2011.december 31-ig a műsorok hétfőtől szombatig 16-17 óra között, vasárnaponként pedig 12-14 óra között voltak hallhatók a 106,6 MHz illetve a 97,7 MHz frekvencián. Az adások magyarországi szlovén nyelvjárásban, szlovén irodalmi nyelven, illetve esetenként magyarul készülnek.

2012. január 1-től kezdődően a a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. heti 8-órás adásideje heti 28 órára (négyszeresére) bővült, melyet örömmel üdvözöltek a szlovén kisebbség körében. Az adások naponta 12-16 óra között hallhatók a megszokott frekvenciákon.

Az átálláshoz is szükséges műszaki fejlesztéseket 2011. évben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 6.500.000,-Ft összeggel támogatta.

A Szlovén Rádió elsődleges célja, hogy a Szentgotthárd környékén élő szlovénség anyanyelvi tájékoztatását, azonosságtudatának és nyelvi kultúrájának erősítését, fejlődését, az egyre erősődő asszimiláció fékezését, néphagyományainak ápolását szolgálja. Továbbá hogy segítse az egykoron a magyar-jugoszláv határral kettészakított határmenti terület, sok-sok baráti és rokoni szállal is kötődő embereinek újbóli egymásra találását, valamint hogy hozzájáruljon a Magyarországon élő kisebbségek és a többségi nemzet harmonikus együttéléséhez és a népek, nemzetek közötti tolerancia erősődéséhez. Fenti célok megvalósítása jelenti egyúttal közhasznú tevékenységének legfőbb ismérveit is. A Radio Monošter szlovén nyelven (nagyobbrészt nyelvjárásban, kisebbrészt irodalmi nyelven) sugároz műsorokat, de alkalmanként, ha a riportalany nem beszéli a szlovén nyelvet, magyarul is.

A kisebbségi közszolgálati intézmény éves költségvetésének mintegy a felét biztosítja a Magyar Köztársaság normatív állami támogatás formájában, a többit a Rádió pályázati úton igyekszik előteremteni. A törvényi előírásoknak megfelelően az intézmény 2009. június 23-i hatállyal Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.-vé alakult.

A Radio Monošter mikrohullámú átjátszóadóval továbbítja műsorait a Szentgotthárd Akasztó-hegy városrészben elhelyezett FM adóállomáshoz. A felsőszölnöki Kakas-dombon FM átjászó állomás üzemel. A hallgatói visszajelzések szerint azon szlovén településeken, ahol a domborzati viszonyok miatt korábban csak gyengén volt fogható az adás, a felsőszölnöki átjátszó adó (Kakas-domb) üzembe helyezése óta nincs ilyen gond, a hallgatottság növekedett.

A Rába-vidéki szlovén emberek szívesen hallgatják a műsorokat, szeretik anyanyelvüket, amelyet a rádión keresztül „élőben” élvezhetnek. A Radio Monošter nagy előnye, hogy nem egy távoli központból sugározza adásait, hanem onnan, ahol a kisebbség zöme él.
A Radio Monošter szinte kizárólag szlovén nyelvű zenét szolgáltat, nagy hangsúlyt fektetve a népdalokra és a népzenére. Egyrészt lehetőséget kínál nemzetiségi kórusoknak, nép¬dal-köröknek, népzenészeknek a bemutatkozásra, másrészt segítséget nyújt a hallgatóknak abban, hogy maguk is felevenítsék az esetlegesen halványuló énektudásukat, illetve bővítsék azt. Az iskolai és közösségi szavaló- és színjátszókörök is rendszeres lehetőséget kapnak a rádiós szereplésekhez.
Legnagyobb érdeklődésre az ún. Élettörténet sorozatok tartanak számot. Az évszázados határ menti elzártság, a diktatúrák és a határok megszűnése után, a kisebbségek szabad nyelv-használatának köszönhetően az emberek nagy része szívesen megnyílik a rádió mikrofonja előtt és kitárja szívét-lelkét, elmondja örömét-bánatát országnak-világnak. Ezekben a “ráérős, régimódi” beszélgetésekben olyan mély fájdalmakaikról is szólnak, melyeket évtizedeken át fővesztés terhe mellett titkolniuk, rejtegetniük kellett sérült lelkük mélyén (kitelepítések, deportálások, határ menti véres incidensek, diverzáns cselekmények, kisebbségi voltuk miatti megaláztatások stb.). A fiatalabb hallgatók számára az ilyen adások sok esetben érdekes és izgalmas, nemritkán hát-borzongató történelemóraként aposztrofálhatók, ugyanakkor a tanúságtevők megkönnyebülnek, fölszabadulnak a nyilvános kibeszélést, „gyónást” követően.A Radio Monošter adásai, köztük a Heti Magazin a programfelhívásaival, egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a határ menti szlovéniai településeken is. Ily módon a gyarapodó anyaországi hallgatók is tudomást szereznek a magyaországi szlovén kisebbségi és egyéb kulturális, idegenforgalmi, turisztikai stb. rendezvényekről. Mind gyakrabban és egyre növekvő számban részt is vesznek rajtuk. De fordítva is igaz, hiszen a Radio Monošter rendszeresen beszámol az adáskörzetéhez tartozó szlovéniai települések rendezvényeiről is.
A vételkörzetbe tartozó magyarországi és szlovéniai önkormányzatok, kulturális és civil szervezetek mind gyakrabban fordulnak a Rába-vidéki szlovén kisebbségi médiához felhívásaikkal, programajánlataikkal. Az információk közreadásával a Radio Monošter is hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvények látogatottsága jónak mondható.

A Szlovén Rádió Felügyelő Bizottságának tagjai:

  • Bajzek Gyöngyi
  • Hanzsek Viktória
  • Soós Brigitta

A Szlovén Rádió Felügyelő Bizottságának Ügyrendje (LETÖLTÉS)

Képek:


01 A Szlovén Rádió adó antennájának beemelése Akasztó-hegyen a Vas Megyei Tűzoltó-parancsnokság darus kocsijának segítségével

01-antena3

02 Drávecz Mónika és Mukics Dusán bemondók a 2000. június 23-i első adáskor

02-monikadusi

03 Drávecz Mónika, Császár Valéria és Mukics Ferenc adás közben a „hőskorban”

04-solyomnaradiu3

04 dr. Sólyom László Köztársasági Elnök (jobboldalt) látogatása a Szlovén Rádióban 2005-ben, középen Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, balra mellette Mukics Ferenc ügyvezető-főszerkesztő

05-radiomonoster-logo2

05 A Radio Monošter logója a két frekvenciával

06-valika-kisspeter-klara

06 Kiss Péter Kancelláriaminiszter a stúdióban Császár Valériával (baloldalt) és Fodor Klárával (jobboldalt)

07-internet-homepage

07 A rádió első magyar-szlovén-angol honlapja

08-szlorad1

08 A hét év után kivőbült rádiós csapat a felsőszölnöki adótoronynál (Mukics Ferenc, Mayer Margit, Császár Valéria, Drávecz Mónika)

09-puhan2

09 Ivan Camplin (+) martinjei plébános, Janez Puhan madagaszkári misszionárius és dr. Stanislav Zver bogojinai plébános rádiófelvétel közben

10-gobevstudiu1

10 Kezdetben a szép reményeken túl még vargányák is nőttek a stúdióban

11-monikavalika

11 Adáskezdés hétköznap 16.00-kor

12-kodlintoni4

12 Kozár Antal Amerikából az Alsószölnökön élő Mária húgával a keverőpult előtt

13-radio ungria

13 Ester Cmor, a Buenos Aires-i szlovén műsor szerkesztője a Radio Monošter számára adott interjúja után a szlovéniai Motovilciben Mukics Ferenccel

14-valijevsin2

14 Utánpótlásnevelés a Szlovén Rádióban (Kovács Tamás)

15-dusko-tehnik

15 A Radio Monošter első férfi bemondója Mukics Dusán inas korában a Győri Rádió Szombathelyi Szlovén Szerkesztőségében az 1980-as években

16 Szignál (hangfájl)