Alapítói okirat – Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda (LETÖLTÉS)


 Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Működési engedély (LETÖLTÉS)


Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda foglalkoztatottainak létszáma, személyi juttatásainak összege (LETÖLTÉS)


 Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – Szervezeti és Működési Szabályzata (LETÖLTÉS)


 Munkamegosztási megállapodás OSZÖ Hivatal és Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola között (LETÖLTÉS)


A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátásra pályázó vezetési programja (LETÖLTÉS)


A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátásra érkezett pályázat véleményezése (LETÖLTÉS)


Házirend – Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda (iskola / óvoda)


Pedagógiai program – Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda (1. rész / 2. rész / 3. rész)


Jegyzőkönyvek (NevelőtestületiAlkalmazottiElőkészítő Bizottság)


Törzskönyvi kivonat (LETÖLTÉS)


KJKÁIO szakonyfalui vagyonátvételi szerződés (LETÖLTÉS)


Szerződés OSZÖ Felsőszölnök ingyenes tulajdonba-adás (LETÖLTÉS)


Vagyonkezelési szerződés OSZÖ Felsőszölnök óvoda (LETÖLTÉS)


Vagyonkezelési szerződés OSZÖ Felsőszölnök óvoda módosítása (LETÖLTÉS)


Kötelező (minimális) helyiség-, eszköz és felszerelésjegyzék (LETÖLTÉS, LETÖLTÉS, LETÖLTÉS)