Beruházások:

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi kapcsolatokért felelős Államtitkárának döntése értelmében, 2023. április hó 3. napján érkezett értesítés alapján az Országos Szlovén Önkormányzat NEMZ-N-23-0065 azonosítószámon 4 000 000 Ft forint vissza nem térítendő támogatásban részesült „Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda felújításának és informatikai fejlesztésének támogatása” projektcél megvalósítására.

–          a támogatásból az iskolai székhelyen sor került két tanterem műanyagpadlózatának cseréjére.  

–          a  projekt informatikai fejlesztésének megvalósításába az OSZÖ teljesítési közreműködőként bevonta az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményt. Az informatikai fejlesztésre vonatkozó szerződés aláírásra került. és az informatikai eszközök beszerzése megtörtént 2023. május 18-án.


Az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. évben a NEMZ-E-22-0004 számú támogatói okirat alapján 20 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az ,,Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda felújítási munkálatainak támogatása” projektcél megvalósítása érdekében.

Jelen beruházás keretében sorkerült az iskola telekhatárán kerítés építésére. Az iskolaépület felújítása vonatkozásában a bejárat járólap- burkolat cseréje valósult meg, ami a csapadékvíz okozta károsodás, illetve felfagyás miatt vált indokolttá; valamint realizálódott a lábazat javítása; illetve 245 m2 felületű faszerkezet felújítása valósult meg.


Az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. évben a NEMZ-E-22-0002 számú támogatói okirat alapján 11 700 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az ,,Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda kerítésfelújításának és a kiszolgáló helyiségek fejlesztésének támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében.

Jelen beruházás keretében került sor az óvoda udvarrész kerítés cseréjére (korlát- kerítés bontása, lépcsőkorlát készítése; kerítés alaptestjeinek készítése; fölmunkával- betonozással) a meglévő konyhai, – és kiszolgáló helyiségek (aljzat bontása; készítése, szigetelés; hidegburkolás, vakolás, glettelés, festés – beltéri ajtók cseréje, épületgépészeti víz- és szennyvíz alapszerelés; szerelvényezés- bojler, mosogatók, csepegtetők) felújítására.


Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda- óvodai szennyvíztisztító berendezés telepítése:

Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartása alatt működő Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézménynél egy elavult, korszerűtlen és lakossági valamint közületi használókkal közös rendszeren működött az óvodai szennyvíz kezelése, amiből időről – időre adódott technikai és egyéb karbantartási probléma, aminek felszámolása és kezelése időszerűvé vált az idei évben. Tekintve, hogy a fokozottan védett természetvédelmi területen akármilyen rendszerszintű megoldás ,- illetve hálózati kiterjesztése nem tud működni, ezért egyedi és lehetőség szerint megfelelő környezetvédelmi szempontú megoldásokat kellett keresni és találni a vázolt helyzet kezelésére. Az Országos Szlovén Önkormányzat -a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségekért felelős Államtitkárságának támogatásával- ezért olyan kisberendezést szerzett be és telepített 2021. augusztusában az óvodai intézményegység melletti területre, amely az ingatlanon keletkező háztartási szennyvizet közvetlenül a szennyvíztisztító berendezésbe vezeti. A berendezés segítségével a jogszabályokban előírt minőségűre tisztított szennyvizet megfelelően méretezett és kialakított szikkasztómező segítségével helyben elszikkasztják. Az alkalmazott víztisztítási technológiával a rendszer képes a biológiailag lebontható szerves anyagok megfelelő hatásfokú eltávolítására, mely a legszigorúbb előírásoknak is megfelel.


Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda  – óvodai villamoshálózat fejlesztése:

Az OSZÖ fenntartásában működő Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény óvodai telephelye- illetve intézményegysége vonatkozásában egy sajnálatos probléma merült fel az év elején, aminek kezelése rendkívüli fontossággal és sürgősséggel bírt. A jelenlegi óvodának helyt adó épület a rendszerváltás előtt katonai létesítmény volt, mielőtt 35 évvel ezelőtt elkezdett óvodaként funkcionálni. Az idei év elején nyilvánvalóvá vált, hogy a villamoshálózat átfogó felújítása, a falban lévő régi alumínium- vezetékek cseréje nem tűr halasztást. A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségekért felelős Államtitkárságának idei évi támogatásával- alábbi munkálatokat végezték el az épületen az intézménybe járó gyermekek biztonsága érdekében:

 • Falazás és egyéb kőműves munkálatok
 •  elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés – mennyezetre LED-es lámpatestek, tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, érintés védelmi hálózat tartozékainak szerelése
 •  glettelés és festés.

Az Országos Szlovén Önkormányzat a 2020. évben bruttó 39 250 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült ,,Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda tornatermének bővítése, valamint egyéb felújítási, állagmegóvási munkálatok és eszközbeszerzések támogatása” megvalósítása érdekében.
Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működő Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda kiemelt hangsúlyt fektet a szlovén nyelv ápolására, a nemzeti közösség hagyományainak átörökítésére, tekintve, hogy kétnyelvű nevelés folyik az intézményben.
Az iskola és óvoda családias környezetet biztosít, az oktatáshoz/neveléshez szükséges modern eszközökkel rendelkezik, azonban szükségesek további fejlesztések évről- évre.
Az intézmény vonatkozásában az alábbi fejlesztések kivitelezése történt meg:
– az óvodaépületben külső nyílászárók cseréje befejező munkákkal
– az iskolaépület belső festése
– informatikai fejlesztés
– tornaterem bővítése


2018. augusztusban felújításra került az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény tetőszerkezete.


Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény vonatkozásában a 2017. évben felmérésre került az osztálytermek állapota és szükségessé vált az alacsony befogadóképességű osztályterem belső átalakítása.


Jelentős felújítási munkálatok indultak meg 2016 nyarán az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda mindkét intézményegységében. Az óvodában így elbontásra került a korszerűtlen, régi játszótér jelentős része, amelynek helyére hamarosan Európai Uniós szabvány szerinti játékok kerülnek telepítésre.

Mindeközben megújul az iskola is, így a diákok szeptembertől nem csak frissen festett belső termekben tanulhatnak majd, hanem a teljesen megújuló fűtési rendszer jóvoltából a kellemes belső hőmérséklet is biztosítva lesz számukra, méghozzá egy korszerűsített informatikai hálózattal egyetemben.


Közlemény:

 1. Az intézmény részére az Országos Szlovén Önkormányzat NEMZ-N-23-0065 azonosítószámon 4 000 000 Ft forint vissza nem térítendő támogatásban részesült „Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda felújításának és informatikai fejlesztésének támogatása” projektcél megvalósítása okán.
 2. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. évben a NEMZ-E-22-0004 számú támogatói okirat alapján 20 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az ,,Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda felújítási munkálatainak támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében.
 3. A kormány a fiatalok zenei nevelésének az eddiginél is jelentősebb támogatása érdekében a zeneoktatást segítő hangszerfejlesztési program indításáról döntött egyes köznevelési intézmények részére. Az Országos Szlovén Önkormányzat a Hangszercsere program keretében 420 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, miszerint vállalja, hogy a fenntartásában működő ApátistvánfalviKéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda részére elektromos zongorát biztosít. A támogatott tevékenység időtartama: 2019.05.01.-2019.12.31. Elszámolási határidő: 2020.01.01.
 4. 2018. április 10-én az Országos Szlovén Önkormányzat tájékoztatta Orfalu Község Önkormányzatát arról, hogy az OSZÖ fenntartása alatt működő ApátistvánfalviKéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda (9982 Apátistvánfalva, Fő út 84. szám) intézmény vonatkozásában felmerült és a kivitelezés lehetőségének szintjéig jutott az intézmény tetőszerkezete felújításának a szükségessége. Az Országos Szlovén Önkormányzat és az intézmény tisztelettel kérte az önkormányzat és a képviselő-testület bárminemű szíves támogatását. Orfalu Község Önkormányzata 100.000.-Ft összegű támogatást biztosított az ApátistvánfalviKéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény tetőszerkezetének felújítási munkálatainak költségeire, s ezt az összeget az OSZÖ támogatás-továbbadási megállapodás keretében továbbadta az intézmény számára. Az OSZÖ az elszámolási dokumentációt 2018. július 4-én Orfalu Község Önkormányzata rendelkezésére bocsátotta.
 5. 2017. augusztus 28-án az Országos Szlovén Önkormányzat tájékoztatta Orfalu Község Önkormányzatát arról, hogy az OSZÖ fenntartása alatt működő ApátistvánfalviKéttannyelvűÁltalános Iskola és Óvoda (9982 Apátistvánfalva, Fő út 117. szám) intézmény belső átalakítási munkálatai – amelyhez az Apátistvánfalva 3/3hrsz-ú és 78-as hrsz-ú ingatlanban 1/3-os tulajdoni hányaddal rendelkező önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adta – a Brian-Bau 2007. Kft.-vel kötött vállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően sikeresen lezajlottak. Az Országos Szlovén Önkormányzat és az intézmény tisztelettel kérte az önkormányzat és a képviselő-testület bárminemű szíves támogatását. Orfalu Község Önkormányzata 100.000.-Ft összegű támogatást biztosított az ApátistvánfalviKéttannyelvűÁltalános Iskola és Óvoda intézmény belső átalakítási munkálatainak költségeire, s ezt az összeget az OSZÖ támogatás-továbbadási megállapodás keretében továbbadta az intézmény számára. Az OSZÖ az elszámolási dokumentációt 2017. november 2-án Orfalu Község Önkormányzata rendelkezésére bocsátotta.
 6. Az ApátistvánfalviKéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2015. évben a 23941-1/2015/NEFO számú támogatási szerződés alapján az iskolai sportpálya felújítása vonatkozásában 9 millió Forint összegű támogatásban részesült az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság révén.
 7. Orfalu Községi Önkormányzat 100 000 Ft – 100 000 Ft összegben járult hozzá az ApátistvánfalviKéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda sportpálya és óvoda felújításához. A támogatások elszámolása határidőben megtörtént.
 8. Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 310 000 Ft összegben járult hozzá az ApátistvánfalviKéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda sportpálya felújításához. A támogatás elszámolása határidőben megtörtént.