A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján „nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2024. évi költségvetési támogatására vonatkozó pályázati felhívás.

Mind a felhívás, mind a pályázattal kapcsolatos tudnivalók az alábbi linken érhetők el: https://bgazrt.hu/nemzetisegi-kulturalis-kezdemenyezesek-2024-evi-tamogatasa/


A Nemzetiségi civil szervezetek 2024. évi tevékenységének támogatásáról szóló: kiírás elérhető:


Döntés született a nemzetiségi civil szervezetek 2023. évi támogatásáról  

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága jóváhagyása alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. döntést hozott a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségi civil szervezetek 2023. évi költségvetési támogatásáról.

LETÖLTÉS


Dragi rojaki,

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik vabi na Tečaj slovenščine za dijake, ki želijo študirati v Sloveniji. Spletni tečaj, ki bo dvakrat tedensko po tri šolske ure potekal med 28. februarjem in 6. junijem 2023, je namenjen dijakom zadnjih letnikov srednjih šol, ki se nameravajo vpisati na univerzo v Sloveniji, in bi radi osvežili in nadgradili svoje znanje slovenščine.

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu namenja za udeležbo na tečaju za udeležence iz zamejstva in izseljenstva posebne štipendije. S štipendijo, ki znaša 650 EUR, se krijejo stroški udeležbe na tečaju. Prošnja za štipendijo mora vsebovati osebne podatke o kandidatu in utemeljitev. Obravnavane bodo le prošnje, ki jih bodo napisali kandidati sami. Prošnje za štipendije pošljite do 13. februarja 2023 po pošti (na naslov Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik) ali po elektronski pošti (mladinski.tecaji@ff.uni-lj.si). O rezultatih boste obveščeni do 22. 2. 2023.

Več informacij najdete na naslednji povezavi: https://slovenci.si/tecaj-slovenscine-za-dijake-ki…/

Ker si želimo, da bi informacija dosegla čim bodočih študentov, ki bi radi še malce okrepili svojo slovenščino, vas prosimo, da jo prenesete svojim članom in drugim zainteresiranim.

Delite lahko tudi objavo urada na FB.


ZA OBJAVO: XXI. nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu tudi letos razpisuje XXI. nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu.

Celotno besedilo nagradnega natečaja lahko najdete na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/xxi-nagradni-natecaj-za-diplomske-magistrske-in-doktorske-naloge-s-podrocja-slovencev-v-zamejstvu-in-slovencev-po-svetu/

Za dodatna pojasnila in informacije pa smo vam na voljo na tel. št. (+386) (0)1 230 80 18 ali prek elektronske pošte: pr.urad.slovenci@gov.si.