Szentgotthárd–Rábatótfalu Szlovén Nemzetiségi Önkormányzata meghívására Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló éves fóruma keretében január 26-án értékelte az elmúlt időszak eredményeit és egyeztetett a jövőbeni tervekről.

A helyiekkel ismertette: 65 millió forintos költségvetéssel megújul a rábatótfalui kultúrház, ehhez kötődően pedig kiemelte a Magyarország Kormánya által támogatott Szlovén Rába-vidék Térségfejlesztési Programja jelentőségét. Szószóló Asszony továbbá hangsúlyozta az idei június 9-ei nemzetiségi választásokon való részvétel fontosságát is.

Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke tájékoztatója keretében felhívta a figyelmet a 2022. évi népszámlálás kedvező eredményére, a tavalyi év jelentős sikerei között pedig felsorolta a felsőszölnöki malom és az apátistvánfalvi szeszfőzde megvásárlását, valamint a Rába-vidéki keresztút létrehozását. Utóbbi projekt keretében egy-egy filmet készíttettek minden Rába-vidéki szlovén település gasztronómiájáról, a Rábatótfalut bemutató alkotást a megjelentek meg is tekinthették.

Szöveg és fotó: Mukics Dusán


Az Országgyűlés Magyar- Szlovén Baráti Csoportjának szlovéniai látogatására utazó delegáció az Országos Szlovén Önkormányzat felsőszölnöki székházában 2024. január 22-én megbeszélést folytatott a Rába- vidéki szlovén közösség képviselőivel.

Az Ander Balázs elnök vezette Baráti csoportot Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke fogadta és Dubravka Šekoranja Asszony a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulja köszöntötte az Országos Szlovén Önkormányzat székházában.

A Rába- vidéki szlovén nemzetiségi szervezetek vezetői (Holecz Károly az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke mellett lehetőséget kapott Kovács Andrea a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke is a szervezet tevékenységének ismertetésére) az elmúlt időszak eredményeiről, fejlesztési projektjeiről és a térség,- illetve a közösség fejlődése szempontjából fontos távlati célokról tájékoztatták a Baráti Csoport jelenlévő képviselőit.

Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló Asszony, aki a Magyar- Szlovén Baráti Csoport tiszteletbeli alelnöke a delegációval tart a kétnapos muravidéki és ljubljanai programsorozatra, amelynek keretében gazdasági, oktatási ,- kulturális és egyéb témában kerül sor munkamegbeszélésekre.


Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének október 26-i ülésén a testület jóváhagyólag döntött a Szlovén Rába- vidék Térségfejlesztési Program 2024. évre tervezett projektjeinek támogatásáról, valamint elfogadta a jövő évi belső ellenőrzési tervét és kockázatelemzését. A képviselők megtárgyalták az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményeket érintő aktuális napirendi pontokat és javaslatokat fogalmaztak meg a szervezet 2024. évi munkatervével összefüggésben. A testületi ülést jelenlétével megtisztelte Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló Asszony.


Az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, Holecz Károly a szervezet székházában fogadta a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi Főkonzulját, Dubravka Šekoranja Asszonyt, aki 2023. 08.28.- a óta látja el a térség diplomáciai képviseletét. A kölcsönösen hatékony együttműködés reményében sikeres szakmai munkát kívánunk Főkonzul Asszonynak.


V Porabje prihajata dve novi vzgojiteljici asistentki, Lara Tivold in Miša Aleša Pojbič.

Mladi vzgojiteljici je danes skupaj z ravnateljico OŠ Kuzma Jasminko Krpič, predstojnico OE M. Sobota ZRSŠ Darjo Farič Klemenčič in višjo svetovalko ZRSŠ Valentino Novak pozdravil predsednik Državne slovenske samouprave Karel Holec.

Veselimo se skupnega sodelovanja in obema izrekamo toplo dobrodošlico v Porabju!


Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése augusztus 24- i ülésén a köznevelési intézményeket érintő napirendi pontok tárgyalásán kívül határozott az Apátistvánfalván található egyetlen szlovén Rába-vidéki Pálinkafőzde megvásárlásáról; továbbá módosította a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát, elfogadta a 2023.évi költségvetési előirányzat- módosítást; megtárgyalta az Apátistvánfalvi Plébániaépület adott részének továbbiakban is gyermekétkeztetési célra történő bérbevételi lehetőségét. A Közgyűlés határozott a Felsőszölnök, 4. hrsz- ú ingatlan társasházzá alakításáról, illetve elfogadásra kerültek a munkaterv szerinti jelentések (belső ellenőri jelentés, kockázati felmérés a tárgynegyedév vonatkozásában, valamint ismertetésre kerültek az elmúlt hónapok Magyar Államkincstár és Vas Vármegyei Kormányhivatal által végrehajtott ellenőrzéseinek jegyzőkönyvei). Az ülést jelenlétével megtisztelte Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló Asszony.


A szlovén Rába-vidéken ma (2023.06.08.) Szentgotthárdon kezdte programját a delegáció. Az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökei és az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának tagjai valamint szakértő munkatársaik megtekintették a szentgotthárdi Nagyboldogasszony Templomot; Időutazó Múzeumot, a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjteményt (szlovén bázismúzeumot), majd a Szlovén Kulturális és Információs Központban tájékoztatást kaptak a szlovén nemzetiségi rádió, újság, illetve a komplexum működéséről. A vendégeket köszöntötte Metka Lajnšček a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulja.

A délutáni program keretében a vendégek megtekintették az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskolát, majd 16.00 óráról az Apátistvánfalvi Harding Szent István templomban szentmisén vettek részt, melyet Tóth Tibor és Dejan Horvat és Bodorkós Imre Plébánosok celebráltak. A szentmisét követően került sor a felújított Plébánia- épület ünnepélyes átadására. A beruházást jelképező szalagokat a Támogató részéről Soltész Miklós a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára vágta át.


Az orfalui Szlovén Tájháznál Holecz Károly a Rába-vidéki Szlovén Kulturális és Turisztikai Egyesület elnöke fogadta a területen tartózkodó országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, nemzetiségi szószólókat és munkatársaikat. A szervezet vezetője tájékoztatást adott az egyesület megvalósult és folyamatban lévő projektjeiről. Majd Apátistvánfalván zárult a program, ahol vendégeink megismerkedhettek az egykori laktanyából kialakított Határőr Emlékhely kiállítási anyagával (egyenruhák, fegyverek) és gépparkjával.

Az Országos Szlovén Önkormányzat és a Szlovén Szószóli Kabinet számára megtiszteltetés volt, hogy a Rába- vidékre érkezett országos nemzetiségi önkormányzatok elnökei, nemzetiségi szószólók és munkatársaik vendéglátói lehettek az elmúlt napokban.


Az Országos Szlovén Önkormányzat és a Szlovén Szószólói Kabinet meghívására a szlovén Rába-vidékre érkeztek az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökei, az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága tagjai valamint szakértő munkatársaik. A látogatás az Országos Szlovén Önkormányzat székházában informális megbeszéléssel vette kezdetét. A mai program részeként a vendégek megtekintették: a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskolát is, illetve a Szlovén Mintagazdaságot.


Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése 2023. április 27-i ülésén elfogadta az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények keretből finanszírozott szervek 2022.évi beszámolóit, megtárgyalta a tulajdonában lévő Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. működésének átfogó ellenőrzéséről készült jelentést, elfogadta a rádió Felügyelő Bizottságának tavalyi évről szóló beszámolóját, illetve a rádió idei évi üzleti tervét. Továbbá a testület döntést hozott egy Interreg pályázaton való részvétel ügyében is, melynek tárgya az Országos Szlovén Önkormányzat tulajdonában lévő felsőszölnöki Malom technológiai vonalú fejlesztése. A Közgyűlés ülését megtisztelte Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló Asszony is.


Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének 2023.03.30-i ülésén a képviselők elfogadták a szervezet és intézményei 2023.évi közbeszerzési tervét, beszámolót az elmúlt évi beszerzési eljárásokról és a 2022. évi ellenőrzési jelentést. A képviselők döntöttek a köznevelési intézményeket érintő több napirendi pontban, illetve elfogadták a Szlovén Rádió ügyvezetőjének (Bartakovics Attila) rendkívüli beszámolóját a Kft. aktuális működési- pénzügyi helyzetéről; valamint megismerkedtek egy INTERREG pályázati lehetőséggel a felsőszölnöki FILÓ féle MALOM fejlesztése tárgyában. Az ülést jelenlétével megtisztelte Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló Asszony.

A Közgyűlés ülése előtt az Oktatási Bizottság tárgyalta a köznevelési intézményeket érintő napirendi pontokat. A Bizottsági ülésen meghívottként részt vett Valentina Novak szlovén nyelvi szaktanácsadó.


Az Országos Szlovén Önkormányzat kivitelezésében a „Rábavidéki keresztút és gondolkodók projekt” I. eleme lezárult. A tevékenység keretében 14 stáció és 7 gondolkodópad a megálmodott és engedélyezett helyszínekre került 7 rábavidéki szlovén településen a Miniszterelnökség által jóváhagyott támogatásnak köszönhetően.
A Rábavidéki keresztút 2023. március hó 25. -i megáldását és átadását előkészítő megbeszélésre került sor ma (2023.03.09.) az Országos Szlovén Önkormányzat székházában az  érintett települési és helyi szlovén nemzetiségi önkormányzatok bevonásával. A munkamegbeszélést segítő közreműködésével megtisztelte Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló Asszony és Tóth Tibor atya, a Felsőszölnöki Plébánia részéről.


Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2023. március 3-i bázisintézményi programja keretében két bemutatóórán (1. osztály- Holecz Lajosné, 6. osztály- Domján László) találkoztak az érintett iskola, a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, illetve a szentgotthárdi Arany János Általános Iskola szlovén nyelvet tanító kollégái, hogy az OSZÖ Oktatási Bizottságának kezdeményezésére elindított „jó gyakorlat bemutatása és továbbadása” témában betekintést nyerjenek az alacsony létszámú osztályokban megvalósuló szlovén nyelvi oktatás során a tanárók/tanítók által alkalmazott digitális és didaktikai módszerekbe. A konzultációs nap folyamán a kollégák ötleteket merítettek egymástól a differenciált foglalkoztatás és kiscsoportokban megvalósuló munkafolyamatok gyakorlati alkalmazása terén is.

A bemutatóórák után az Oktatási Bizottság jelenlévő tagjai az érintett nevelési szakemberekkel együtt Kerekasztal – beszélgetés formájában értékelték az elhangzottakat és további fejlesztési irányokat határoztak meg.


Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottságának kezdeményezésére a 2022. novemberi apátistvánfalvi találkozó után, ma a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola szakonyfalui óvodai intézményegységében találkoztak az OSZÖ fenntartása alatt működő óvodák pedagógusai, intézményvezetők és oktatási szakemberek a »jó gyakorlat« megismerése és továbbadása jegyében. A gyermekek sokrétű, játékos foglalkozás keretében prezentálták szlovén nyelvi ismereteiket, melyhez ezúton is gratulálunk.


Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének 2023. januári első ülésén a képviselők meghallgatták a MURABA ETT igazgatójának (Papp Bálint) tájékoztatóját a szervezet 2022. évi működéséről, illetve első fordulóban megtárgyalták az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetését, valamint határoztak több szabályzat módosítása és szerződéstervezet jóváhagyása tárgyában. Köznevelési témában jóváhagyásra került az intézmények továbbképzési és tantárgyfelosztási terve. A Kulturális Bizottság elnöke Bartakovics Ilona pedig tájékoztatta a jelenlévőket a 2023. 02.18.-i Rábavidéki Szlovének Rönkhúzása programtervéről. Az ülésen részt vett Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló Asszony is.


Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése idei évi utolsó rendes ülésén elfogadta a szervezet tisztségviselőinek 2022. évi beszámolóját; Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló Asszony tájékoztatóját az adott időszakot érintő sokrétű munkásságáról, valamint megtárgyalta a 2023. évi munkatervét, jóváhagyta az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatalának soron következő belső ellenőri jelentését, a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását; megállapította az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény 2023. évtől hatályos gyermekétkeztetési térítési díjait és a főbb napirendi pontok keretében módosította a 2022. évi költségvetési előirányzatát.

Az Országos Szlovén Önkormányzat a jövőben is hatékony együttműködés reményében minden partnerének tisztelettel köszöni a 2022.évi közös munkát.


Az Országos Szlovén Önkormányzat székházában 2022. november 23-án az Oktatási Bizottság elnökének kezdeményezésére a szervezet fenntartásában működő köznevelési intézmények vezetői és a szlovén nyelvi szaktanácsadó egyeztették a jelen tanévben, illetve a 2023-as naptári évben előttük álló feladatokat és különböző tevékenységek szervezésének ütemezését.


A „jó gyakorlat” alkalmazása jegyében találkoztak az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működő óvodák pedagógusai november 22-én az apátistvánfalvi intézményegységben. A szakmai nap az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottságának kezdeményezésére valósult meg. Üdvözöljük a projekt megvalósulását és köszönjük az aktív munkát mindenkinek.


A tervezettek szerint 2023. februárjában Apátistvánfalván kerül megszervezésre a Rába- vidéki Szlovének Rönkhúzása. A Szervező Bizottság első megbeszélésén (2022.11.10.) a jelenlévők egyeztették a program kivitelezésével kapcsolatos legfontosabb teendőket. A Rába-vidéki Szlovének Rönkhúzása 2005. óta szerepel a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén. A szervezők küldetése a szlovén nemzetiségi hagyomány ápolása, felelevenítése és tovább-örökítése.


Az Országos Szlovén Önkormányzat székházában 2022. november 9-én fogadta a szervezet elnöke a Szlovén Köztársaság Határon túli szlovénekért felelős Parlamenti Bizottságának tagjait és munkatársait, illetve a Hivatal titkárát. A Suzana Lep Šimenko elnök Asszony által vezetett delegáció hivatalos látogatása keretében felkereste a szlovén Rába-vidék több, az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működő intézményét is. A Bizottság tagjait és munkatársait Metka Lajnšček a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi Főkonzulja kísérte.


Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése legutóbbi ülésén megtárgyalta és elfogadta a 2023. évi belső ellenőrzési és kockázatkezelési tervét; jóváhagyta a köznevelési intézmények módosított munkatervét és a készpénzkezelés gyakorlatáról készült belső ellenőri jelentést; az Országos Nemzetiségi Tanács Testületébe delegálta a Kállay Attilánét; továbbá konkrét irányokat jelölt meg a jövő évi munka és programterv előkészítése vonatkozásában.


Az Országos Szlovén Önkormányzat Kulturális Bizottságának október 27- i ülésén a képviselők megtárgyalták a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) funkcióbővítésre vonatkozó koncepció-tervét és elfogadták a bizottság 2023. évi munkatervét.

Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága 2022. október 11-én a szervezet székhelyén ülést tartott; amelyen a Bizottság tagjain és az OSZÖ vezetőin kívül meghívottként megjelent Kállay Attiláné az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központjának főosztályvezetője is. Az ülés központi témája a szlovén nyelvoktatás aktuális helyzete volt; illetve az Oktatási Bizottság elfogadta 2023. évi munkatervét; valamint megtárgyalta és véleményezte az időszerű kötelező napirendi pontokban előterjesztett dokumentumokat.Holecz Károly elnök meghívására 2022. június 20-án az Országos Szlovén Önkormányzat székházába látogatott egy informális találkozóra Damjan Zrim szlovéniai parlamenti képviselő. Az OSZÖ elnöke tájékoztatta a képviselőt az Országos Szlovén Önkormányzat tevékenységéről, feladatairól és céljairól, illetve közbenjárását kérte a gazdaságfejlesztési területen létrehozott Közös Alap elindítása érdekében.

Az egyeztető megbeszélést követően a Felek megtekintették az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működő Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) intézményt, melyen jelentős fejlesztések kerültek végrehajtása a funkcióbővítés jegyében az elmúlt években, majd részt vettek a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény iskolai tanévzáró ünnepségén.

Az ünnepség keretében Holecz Károly elnök is köszöntötte Glanz Lászlóné nyugdíjas pedagógust, aki 1971. szeptemberében szerzett kémia szakos általános iskolai tanári diplomát a Pécsi Tanárképző Főiskolán. 1964-től tanítóként, 1969-től igazgatóhelyettesként, majd 1977-től egészen nyugdíjazásáig igazgatóként dolgozott a felsőszölnöki iskolában.

A köznevelési intézmény vezetője Treiberné Doncsecz Ildikó és az OSZÖ elnöke is gratulált Glanz Lászlóné részére a Pécsi Tudományegyetem által adományozott díszoklevélhez, aranydiplomához.

Miután Felsőszölnökön megtekintették a Szlovén Mintagazdaságot és az OSZÖ részéről megvásárlás folyamatában lévő műemléki védettség alatt álló Malom épületet, Holecz Károly elnök elkísérte Damjan Zrim képviselő Urat az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézménybe is, ahol Holecz Lajosné intézményvezető köszöntötte őket és az éppen zajló 17. nemzetközi fazekas-tábor munkájába nyerhettek betekintést.

Apátistvánfalván a Felek megcsodálták a közel 250 éves Harding Szent- István templomot, Kétvölgyön a Kilátóról szemlélték a vidék természeti értékeit, Orfaluban pedig a Triglav -kő Rába-vidéken betöltött jelentőségéről/szimbolikájáról is beszélt az elnök.

Szentgotthárdon a Szlovén Kulturális és Információs Központban a Szlovén Rádió szerkesztőségében annak munkáját ismertette az elnök, ezt követően pedig Metka Lajnšček a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzuljának és a Magyarországi Szlovének Szövetsége elnökének, Kovács Andreának a társaságában munkaebéden vettek részt a Felek.


Az a megtiszteltetés érte az Országos Szlovén Önkormányzatot, hogy székháza lehetett a helyszíne annak a találkozónak, amire 2022. április 19-én került sor a magyarországi szlovén Rába-vidék és a szlovéniai Muravidék nemzetiségi vezetőinek részvételével. Az egyeztetés témái között szerepelt a Magyar-Szlovén Közös Alap, a magyar-szlovén határ két oldalán fekvő vegyes nemzetiségű területen eddig elért eredmények áttekintése és a nemzetiségi közösségek jövőbeli fejlődését elősegítő együttműködés erősítése.


Holecz Károly elnök a tegnapi napon az Országos Szlovén Önkormányzat székházában fogadta a Rába- vidéken tett hivatalos látogatása keretében a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézetének igazgatóját, dr. Vinko Logaj Urat, a szervezet muraszombati vezetőjét Darja Farič Klemenčič Asszonyt. Az egyeztető megbeszélésen részt vett Roman Gruden titkár (MIZŠ) és a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzul Asszonya, Metka Lajnšček.


Az Országos Szlovén Önkormányzat székházában a fenntartó kezdeményezésére a szervezet irányítása alatt működő köznevelési intézmények vezetői és a szlovén nyelvi szaktanácsadó a kölcsönös konszenzus jegyében sokrétű párbeszédet folytattak a szlovén nemzetiségi nevelés területén való hatékony együttműködésről és távlati közös célokról.


Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottságának kezdeményezésére és szervezésében 2021. november hó 25- én egyeztető megbeszélésre került sor az Országos Szlovén Önkormányzat székházában az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda, illetve a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda nevelőtestületének alsó tagozatban oktató kollégái és az intézményvezetők bevonásával a nemzetiségi tananyagfejlesztés aktuális kérdései tárgykörében.

A megbeszélését Lázár Éva az Oktatási Bizottság elnöke nyitotta meg hangsúlyozva a kétnyelvű oktatás szerepét és hosszútávú jelentőségét.

Kállay Attiláné az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetőjének koordinálásával a jelenlévők konszenzus alapján ütemezték a szlovén nemzetiségi tananyagfejlesztés elemeit és számos aktuális kérdést is megvitattak.

Skaperné Dr. Embersics Erzsébet az ElTE Savaria Egyetemi Központ Szlavisztika Tanszékének egyetemi docense, az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottságának tagja pedig részletes tájékoztatót tartott az egyetem nyelvi képzéseiről, vázolta a hallgatói igényeket kielégítő szervezési rugalmasságot és kiemelte a Rába- vidék számára is fontos képzett (nyelvi,- pedagógiai) szakemberek szerepének fontosságát.

Holecz Károly az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke szorgalmazta, hogy mielőbb jöjjenek létre azok a szakmai bizottságok a szlovén nyelvi szaktanácsadó, Valentina Novak közreműködésével, amelyek feladata lesz a tananyagfejlesztési elemek áttekintése és kidolgozása. Továbbá külön köszönetet mondott azért a lelkiismeretes munkáért, amit az OSZÖ fenntartásában működő intézmények munkatársai végeznek minden nap. Lázár Éva, az Oktatási Bizottság elnöke ugyancsak maximális elismeréssel szólt a pedagógusok szakmai munkájáról.

Az Oktatási Bizottság a 2022. évi munkatervében is célul tűzte ki hasonló jellegű és más témában is szükséges, rendszeres időközönként ismétlődő szekcióülések szervezését.


Az Európai Tanács Miniszteri Bizottságának magyar elnöksége alkalmából a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 2021. november 4-5. között nemzetközi konferenciát szervezett a következő témában: 

„Nemzetiségek Magyarországon: Nemzetiségi értékek megőrzése és továbbítása” különös figyelmet fordítva az értékmegőrzésére, a nemzetiségi identitás és nyelvhasználat erősítésére, jó gyakorlatok, jó példák összegyűjtésével és azok bemutatásával.” 

A fotón Holecz Károly az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló és Kállay Attiláné az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetőjének társaságában.