Az Országos Szlovén Önkormányzat székházában 2022. november 23-án az Oktatási Bizottság elnökének kezdeményezésére a szervezet fenntartásában működő köznevelési intézmények vezetői és a szlovén nyelvi szaktanácsadó egyeztették a jelen tanévben, illetve a 2023-as naptári évben előttük álló feladatokat és különböző tevékenységek szervezésének ütemezését.


A “jó gyakorlat” alkalmazása jegyében találkoztak az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működő óvodák pedagógusai november 22-én az apátistvánfalvi intézményegységben. A szakmai nap az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottságának kezdeményezésére valósult meg. Üdvözöljük a projekt megvalósulását és köszönjük az aktív munkát mindenkinek.


A tervezettek szerint 2023. februárjában Apátistvánfalván kerül megszervezésre a Rába- vidéki Szlovének Rönkhúzása. A Szervező Bizottság első megbeszélésén (2022.11.10.) a jelenlévők egyeztették a program kivitelezésével kapcsolatos legfontosabb teendőket. A Rába-vidéki Szlovének Rönkhúzása 2005. óta szerepel a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén. A szervezők küldetése a szlovén nemzetiségi hagyomány ápolása, felelevenítése és tovább-örökítése.


Az Országos Szlovén Önkormányzat székházában 2022. november 9-én fogadta a szervezet elnöke a Szlovén Köztársaság Határon túli szlovénekért felelős Parlamenti Bizottságának tagjait és munkatársait, illetve a Hivatal titkárát. A Suzana Lep Šimenko elnök Asszony által vezetett delegáció hivatalos látogatása keretében felkereste a szlovén Rába-vidék több, az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működő intézményét is. A Bizottság tagjait és munkatársait Metka Lajnšček a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi Főkonzulja kísérte.


Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése legutóbbi ülésén megtárgyalta és elfogadta a 2023. évi belső ellenőrzési és kockázatkezelési tervét; jóváhagyta a köznevelési intézmények módosított munkatervét és a készpénzkezelés gyakorlatáról készült belső ellenőri jelentést; az Országos Nemzetiségi Tanács Testületébe delegálta a Kállay Attilánét; továbbá konkrét irányokat jelölt meg a jövő évi munka és programterv előkészítése vonatkozásában.


Az Országos Szlovén Önkormányzat Kulturális Bizottságának október 27- i ülésén a képviselők megtárgyalták a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) funkcióbővítésre vonatkozó koncepció-tervét és elfogadták a bizottság 2023. évi munkatervét.

Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága 2022. október 11-én a szervezet székhelyén ülést tartott; amelyen a Bizottság tagjain és az OSZÖ vezetőin kívül meghívottként megjelent Kállay Attiláné az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központjának főosztályvezetője is. Az ülés központi témája a szlovén nyelvoktatás aktuális helyzete volt; illetve az Oktatási Bizottság elfogadta 2023. évi munkatervét; valamint megtárgyalta és véleményezte az időszerű kötelező napirendi pontokban előterjesztett dokumentumokat.Holecz Károly elnök meghívására 2022. június 20-án az Országos Szlovén Önkormányzat székházába látogatott egy informális találkozóra Damjan Zrim szlovéniai parlamenti képviselő. Az OSZÖ elnöke tájékoztatta a képviselőt az Országos Szlovén Önkormányzat tevékenységéről, feladatairól és céljairól, illetve közbenjárását kérte a gazdaságfejlesztési területen létrehozott Közös Alap elindítása érdekében.

Az egyeztető megbeszélést követően a Felek megtekintették az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működő Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) intézményt, melyen jelentős fejlesztések kerültek végrehajtása a funkcióbővítés jegyében az elmúlt években, majd részt vettek a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény iskolai tanévzáró ünnepségén.

Az ünnepség keretében Holecz Károly elnök is köszöntötte Glanz Lászlóné nyugdíjas pedagógust, aki 1971. szeptemberében szerzett kémia szakos általános iskolai tanári diplomát a Pécsi Tanárképző Főiskolán. 1964-től tanítóként, 1969-től igazgatóhelyettesként, majd 1977-től egészen nyugdíjazásáig igazgatóként dolgozott a felsőszölnöki iskolában.

A köznevelési intézmény vezetője Treiberné Doncsecz Ildikó és az OSZÖ elnöke is gratulált Glanz Lászlóné részére a Pécsi Tudományegyetem által adományozott díszoklevélhez, aranydiplomához.

Miután Felsőszölnökön megtekintették a Szlovén Mintagazdaságot és az OSZÖ részéről megvásárlás folyamatában lévő műemléki védettség alatt álló Malom épületet, Holecz Károly elnök elkísérte Damjan Zrim képviselő Urat az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézménybe is, ahol Holecz Lajosné intézményvezető köszöntötte őket és az éppen zajló 17. nemzetközi fazekas-tábor munkájába nyerhettek betekintést.

Apátistvánfalván a Felek megcsodálták a közel 250 éves Harding Szent- István templomot, Kétvölgyön a Kilátóról szemlélték a vidék természeti értékeit, Orfaluban pedig a Triglav -kő Rába-vidéken betöltött jelentőségéről/szimbolikájáról is beszélt az elnök.

Szentgotthárdon a Szlovén Kulturális és Információs Központban a Szlovén Rádió szerkesztőségében annak munkáját ismertette az elnök, ezt követően pedig Metka Lajnšček a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzuljának és a Magyarországi Szlovének Szövetsége elnökének, Kovács Andreának a társaságában munkaebéden vettek részt a Felek.


Az a megtiszteltetés érte az Országos Szlovén Önkormányzatot, hogy székháza lehetett a helyszíne annak a találkozónak, amire 2022. április 19-én került sor a magyarországi szlovén Rába-vidék és a szlovéniai Muravidék nemzetiségi vezetőinek részvételével. Az egyeztetés témái között szerepelt a Magyar-Szlovén Közös Alap, a magyar-szlovén határ két oldalán fekvő vegyes nemzetiségű területen eddig elért eredmények áttekintése és a nemzetiségi közösségek jövőbeli fejlődését elősegítő együttműködés erősítése.


Holecz Károly elnök a tegnapi napon az Országos Szlovén Önkormányzat székházában fogadta a Rába- vidéken tett hivatalos látogatása keretében a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézetének igazgatóját, dr. Vinko Logaj Urat, a szervezet muraszombati vezetőjét Darja Farič Klemenčič Asszonyt. Az egyeztető megbeszélésen részt vett Roman Gruden titkár (MIZŠ) és a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzul Asszonya, Metka Lajnšček.


Az Országos Szlovén Önkormányzat székházában a fenntartó kezdeményezésére a szervezet irányítása alatt működő köznevelési intézmények vezetői és a szlovén nyelvi szaktanácsadó a kölcsönös konszenzus jegyében sokrétű párbeszédet folytattak a szlovén nemzetiségi nevelés területén való hatékony együttműködésről és távlati közös célokról.


Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottságának kezdeményezésére és szervezésében 2021. november hó 25- én egyeztető megbeszélésre került sor az Országos Szlovén Önkormányzat székházában az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda, illetve a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda nevelőtestületének alsó tagozatban oktató kollégái és az intézményvezetők bevonásával a nemzetiségi tananyagfejlesztés aktuális kérdései tárgykörében.

A megbeszélését Lázár Éva az Oktatási Bizottság elnöke nyitotta meg hangsúlyozva a kétnyelvű oktatás szerepét és hosszútávú jelentőségét.

Kállay Attiláné az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetőjének koordinálásával a jelenlévők konszenzus alapján ütemezték a szlovén nemzetiségi tananyagfejlesztés elemeit és számos aktuális kérdést is megvitattak.

Skaperné Dr. Embersics Erzsébet az ElTE Savaria Egyetemi Központ Szlavisztika Tanszékének egyetemi docense, az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottságának tagja pedig részletes tájékoztatót tartott az egyetem nyelvi képzéseiről, vázolta a hallgatói igényeket kielégítő szervezési rugalmasságot és kiemelte a Rába- vidék számára is fontos képzett (nyelvi,- pedagógiai) szakemberek szerepének fontosságát.

Holecz Károly az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke szorgalmazta, hogy mielőbb jöjjenek létre azok a szakmai bizottságok a szlovén nyelvi szaktanácsadó, Valentina Novak közreműködésével, amelyek feladata lesz a tananyagfejlesztési elemek áttekintése és kidolgozása. Továbbá külön köszönetet mondott azért a lelkiismeretes munkáért, amit az OSZÖ fenntartásában működő intézmények munkatársai végeznek minden nap. Lázár Éva, az Oktatási Bizottság elnöke ugyancsak maximális elismeréssel szólt a pedagógusok szakmai munkájáról.

Az Oktatási Bizottság a 2022. évi munkatervében is célul tűzte ki hasonló jellegű és más témában is szükséges, rendszeres időközönként ismétlődő szekcióülések szervezését.


Az Európai Tanács Miniszteri Bizottságának magyar elnöksége alkalmából a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 2021. november 4-5. között nemzetközi konferenciát szervezett a következő témában: 

„Nemzetiségek Magyarországon: Nemzetiségi értékek megőrzése és továbbítása” különös figyelmet fordítva az értékmegőrzésére, a nemzetiségi identitás és nyelvhasználat erősítésére, jó gyakorlatok, jó példák összegyűjtésével és azok bemutatásával.” 

A fotón Holecz Károly az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló és Kállay Attiláné az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetőjének társaságában.