Az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke: Holecz Károly

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatának 30. §. – a alapján:

(1) Az elnök feladatait a Nj. tv. 105. §. tartalmazza.

(2) Az elnök (1) bekezdésen túli feladatai:

a) segíti a képviselők munkáját,

b) kapcsolatot tart az anyaországgal és a nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel,

c) szervezi az önkormányzat munkáját,

d) gondoskodik az önkormányzat munkájához szükséges tárgyi, személyi feltételekről,

e) gondoskodik a többi nemzetiségi önkormányzattal való jó együttműködésről, az államigazgatási szervekkel, a civil és egyéb szerveződésekkel, hazai és anyaországi médiával való kapcsolattartásról,

f) kötelező jelleggel indítványozhatja a bizottság összehívását.


Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatának 38. §. – a alapján:

(1) Az önkormányzat külkapcsolataiért az elnök felelős. Az önkormányzat kapcsolatot tart mindenekelőtt a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, a Szlovén Nemzetiségi Szószólói Kabinettel, a Magyarországi Szlovének Szövetségével,  a Vas Megyei Önkormányzattal, más országos nemzetiségi önkormányzatokkal, nemzetiségi és egyéb szervezetekkel, különösen a Vas Megyei Kormányhivatallal és a Szentgotthárdi Járási Hivatallal. Kapcsolatot tart továbbá a Kormány nemzetiségi ügyekkel foglalkozó szerveivel és Szlovénia hivatalos anyaországi és belföldi szerveivel, mindenekelőtt a Szlovén Köztársaság Budapesti Nagykövetségével és Szentgotthárdi Főkonzulátusával.

Kiemelt kapcsolatot tart a térséget érintő gazdaságpolitikai területtel foglalkozó szervezetekkel.