Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. §. – a alapján:

(1) Az önkormányzat megnevezése: Országos Szlovén Önkormányzat; rövidítése: OSZÖ

      Szlovén nyelven:                             Državna slovenska samouprava;    rövidítése: DSS

(4) A nemzetiségi önkormányzatot az önkormányzat elnöke képviseli. Az elnök akadályoztatása vagy az elnöki tisztség ideiglenes betöltetlensége esetén az ülések összehívására és vezetésére az elnökhelyettes jogosult.  Amennyiben az elnökhelyettes is akadályoztatva van, illetve e tisztség ideiglenesen nincs betöltve, a közgyűlés összehívására és vezetésére a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jogosult.