OSZÖ HIVATALA szervezeti felépítése

Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala (Urad Dss) törzskönyvi nyilvántartásba vételére 2009. június hó 4. napján került sor, az OSZÖ Hivatala 2010. január hó 1. napjától önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként látja el feladatait.

Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala ellátja a

– Kühár Emlékház (Szlovén Tájház)

– Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda

– Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda

pénzügyi – gazdasági feladatait,

továbbá az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése (valamint Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága, Oktatási Bizottsága és Kulturális Bizottsága) és a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága döntés –előkészítési és,- végrehajtási feladatit; az OSZÖ és intézményei hazai és uniós pályázat előkészítési,- és kivitelezési tevékenységét, valamint a szervezeti egységek programjainak és rendezvények előkészítését és lebonyolítását és a folyamatos kapcsolattartást és tájékoztatást a helyi szlovén nemzetiségi önkormányzatokkal és intézményekkel.

A Hivatal székhelye:

9985 Felsőszölnök, Templom út 8.

A Hivatal munkarendje:

hétfő – csütörtök: 7.00 – 15.30

péntek: 7.00 – 13.00

Kovács Anita
hivatalvezető
06-94-534024/3-as mellék
06 70 360 1941
anita.kovacs@slovenci.hu


Katona Zoltánné
gazdasági vezető
06-94-534-024/4-es mellék
06 70 360 6510
penzugy@slovenci.hu


*jelenleg munkakör átszervezés keretében megoldva
pénzügyi előadó
Hétfő-Csütörtök06-94-534-024/6-os mellék
Péntek06-94-436-006(eltérő rendelkezés hiányában – Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben történő feladatellátás)
06 70 360 0641
penzugy2@slovenci.hu


Právetzné Molnár Zsuzsanna
pénzügyi előadó
Hétfő-kedd-szerda péntek06-94-534-024/5-ös mellék
Csütörtök06-94-534-006(eltérő rendelkezés hiányában – Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben történő feladatellátás)
06 70 360 2938
iskolapenzugy@slovenci.hu


Wachter Ágnes
adminisztratív munkatárs
06-94-534-024/1-es mellék
06 70 360 6743
info@slovenci.huSzántó Anna
koordinációs és pályázati referens
06-94-534-024/2-es mellék
06 30 543 8636
koordinacio@slovenci.hu