A felsőszölnöki Filó Malom korábbi tulajdonosa Farkas Lajos Úr a képen látható eredeti állapotú kukoricamorzsolót az Országos Szlovén Önkormányzat részére ajándékozta, hogy ezzel is hozzájáruljon a malom jövőbeni bemutatásának még színvonalasabbá tételéhez és tárgyi felszereltségének bővítéséhez.


Az Országos Szlovén Önkormányzat nevében Holecz Károly elnök a mai napon birtokbaadási eljárás keretében átvette a felsőszölnöki Filó-féle vízimalom kulcsait Farkas Lajostól az ingatlan egykori tulajdonosától. Az Országos Szlovén Önkormányzat kiemelt céljai között szerepel, hogy forrást találjon a műemléki védettségű ingatlan működőképes állapotba történő hozatalához; ezáltal is hozzájárulva a térség turisztikai vonzerejének fokozásához.


2022. augusztus 18-án az Országos Szlovén Önkormányzat és Farkas Lajos között megköttetett az a telekalakítási és ingatlan- adásvételi szerződés, melynek révén az Országos Szlovén Önkormányzat tulajdonába kerül a műemléki ingatlan.

Az ingatlan megvásárlására a Szlovén Rába-vidék Térségfejlesztési Program keretében kerül sor. 


Tájékoztatás (2022.06.08.)

Az Országos Szlovén Önkormányzatnak a felsőszölnöki Malom megvásárlásával nem egy műemléki épület megszerzése a célja, hanem az épített örökség megőrzésén túl, annak a fejlesztése és az ebben rejlő lehetőségek hosszú távú kiaknázása.

A gépészeti felújítást tartanánk az ingatlan megvásárlását követően a legfontosabb momentumnak, azt követően, amint működőképes állapotba sikerülne hozni a technikát, máris kuriózum lenne a munkafolyamatok bemutatása, ami a mai gépesített világban bizonyosan már önmagában is turisztikai vonzerővel bír.

Természetesen tovább- gondolva a folyamatot, a mezőgazdasági tevékenységekkel (helyi gazdák bevonása pl: hajdina termesztésbe, kézi aratás folyamatának felelevenítése- hagyományőrző csoportok közreműködésével..) kiegészítve eljutunk arra a pontra, ahol a működőképes malom teret kap, megtörténik a gabona őrlése, amely lisztből az aktív hagyományőrző létesítményeink bevonásával (pl: Kühár Emlékház- Szlovén Tájház, de akár a szlovén Rábavidék más településeken lévő közösségi épületei, Kézművesház, Kemencés- Házban történő hajdina-lepény sütése) már az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekbe járó gyermekek, de a turisták is olyan élményt kaphatnak a tradícionalitás és a generációk közti párbeszéd jegyében, ami az egész szlovén Rába- vidék ilyen jellegű szervezeteinek és létesítményeinek érdeme és a turisztikai kínálatot is bővíti egy klasszikus hagyományápoló aktív csomagba.

A korábban leírtak szintjén más jellegű elképzelések (modern kiállítótér kialakítása, helyi forrásvíz hasznosításának lehetősége) is vannak, konkrét vállalást megelőzően mindezek előtt meg kell ismernie az Országos Szlovén Önkormányzatnak az épület egyéb kapacitásait és a felmerülő hatósági előírások betarthatóságának és járulékos vonzatainak szintjét.

Mivel a szlovén Rábavidék fejlesztése szervezeteink közös érdeke, ezért az Országos Szlovén Önkormányzat elkötelezett a felsőszölnöki Malom megvásárlása és hosszú távú fenntartása vonalán, mivel ettől a projekt-elemtől is reméli a vidék turisztikai vonzerejének fokozását.

A fentiekben leírt célokhoz való közelebb kerülés érdekében az Országos Szlovén Önkormányzat a Szlovén Rába-vidék térségfejlesztési Program keretében és forrása terhére 2021. október 6-án megbízta Monek Mónika földmérő mérnököt az ingatlan megvásárlását célzó földmérési és a Közgyűlés által elvárt telekalakítási eljárás lefolytatásával. A telek kialakításával kapcsolatosan számos egyeztetésre került sor az ingatlan tulajdonosával. Az eljárás még folyamatban van.

Az Országos Szlovén Önkormányzat szintén a nevezett projekt keretében megbízási szerződést kötött a gödöllői Agrár Technikatörténeti Egyesülettel, akik vállalták a malom hasznosítási tanulmánytervének elkészítését, melynek keretében megtörtént a FILÓ Malom műszaki felmérése, létesítés és működési-történeti feldolgozása, javaslatok megfogalmazása a malom – közösségi térként – kulturális, oktatási és turisztikai célú hasznosítására.”


Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének 1/2021. (VIII.12.) OSZÖ határozattal jóváhagyott döntése alapján, melynek tárgya az Országos Szlovén Önkormányzat (9985 Felsőszölnök, Templom út 8.) – „a felsőszölnöki Filó féle vízimalom (9985 Felsőszölnök, Fő út 336/B; 305 Hrsz.; természetben felvett 9985 Felsőszölnök, Fő út 46. szám alatt) megvásárlása és kapcsolódó szakmai tevékenységek kivitelezése ” elnevezésű projektje, az Országos Szlovén Önkormányzat a szlovén Rába- vidék térségfejlesztési program keretében és 2021. évi forrása terhére bruttó: 42 000 000 Ft támogatásban részesült. Jelenleg a telekalakítási eljárás és a Hasznosítási tanulmányterv elkészítése zajlik.