Ropos Márton

elnökhelyettes

06/30/237-91-64

martin.ropos@gmail.com

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése 140/2019. (XI.05.) OSZÖ határozatával Ropos Márton képviselőt az Országos Szlovén Önkormányzat elnökhelyettesévé választotta meg.

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. §. – a alapján:

(2) Az elnökhelyettes feladat és hatásköre:

a) az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnök feladatait, illetve rendelkezik annak jogosítványaival.

b) segíti az elnök munkáját,

c) évente beszámol tevékenységéről a közgyűlésnek.