A magyarországi szlovén nemzetiség képviseletében megérkezett az Országos Szlovén Önkormányzat küldöttsége Pilisszentkeresztre a VIII. Nemzetiségi Ifjúsági Találkozóra. A megnyitó után a budapesti szlovák gimnázium diákjainak előadását tekinthették meg a résztvevők, az esti óráktól pedig nemzetiségi koncertre került sor. A megnyitón részt vett Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke is.

Az eseményt jelenlétével megtisztelte Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló Asszony is.

A VIII. Nemzetiségi Ifjúsági Találkozó második napján, a Nemzetiségi Börze keretében a magyarországi szlovén küldöttség tagjai nagy sikerrel mutatkoztak be. 


Az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztálya a vételár összegével támogatta, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat megvásárolja az Apátistvánfalván található egyetlen szlovén Rába-vidéki pálinka-főzdét.

Az adásvételi szerződés aláírására a mai napon (2023.08.29.) került sor a helyszínen.

Az eseményt megtisztelte: Dubravka Šekoranja Asszony, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi Főkonzulja; Kovács Andrea a Magyarországi Szlovének Szövetsége Elnök Asszonya; Kevy Albert Úr, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke ; Fodor Sándor, Apátistvánfalva Községi Önkormányzat polgármestere; Papp Bálint, a MURABA EGTC igazgatója

és természetesen jelen volt az eladó Fél részéről Szita János József és a vevő (Országos Szlovén Önkormányzat) képviseletében, Holecz Károly elnök.

Köszönjük a közreműködést mindenkinek, aki az adásvételi szerződés előkészítésében részt vett és köszönjük vendégeinknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték az eseményt


Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottságának munkaterve alapján és kezdeményezésére 2023. június 13-án Felsőszölnökön egy „Közös Iskolai Nap” keretében találkoztak a Kossics József
Kétnyelvű Általános Iskola, valamint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola diákjai és tanárai. A
részletes program szervezője a felsőszölnöki intézmény volt. Az eseményt megtisztelte Ropos Márton az
Országos Szlovén Önkormányzat elnökhelyettese, aki a diákoknak rövid történeti áttekintést nyújtott a
Hármashatár, illetve Hármashatárkő jelentőségéről. A csoport kakasdombi gyalogtúrán vett részt; minden
korcsoport talált magának elfoglaltságot a nap folyamán. Az alsó tagozatosok főleg labdajátékokkal
foglalatoskodtak, a felső tagozatosok számháborút játszottak; de a gombakeresés,- és felismerés minden
korosztály körében népszerű volt.

Ahogy Lázár Éva, az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottságának elnöke elmondta, a program
mindenképpen hasznos és eredményes volt különösen az intézmények és diákjai, tanárai közötti
kapcsolattartás területén, a délután folyamán az iskola udvarán pedig a közös szalonna-sütés és
focimérkőzések alatt több új barátság is született.


Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének[50/2023.(IV.05.) OSZÖ határozat] javaslatára 2023. 05.19-én „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” Díj elismerésben részesült a szlovén nemzetiségi kultúra megőrzése terén elért kimagasló érdemei okán a működése 18. évében lévő Magyarországi Szlovének Szövetsége Szentgotthárdi Kamarakórusa. A Díjat – melyhez ezúton is gratulálunk- Szukics Marianna, a csoport vezetője és Tomaž Kuhar karvezető vették át. Az eseményen részt vett az Országos Szlovén Önkormányzat, – mint felterjesztő- elnöke és Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló is.

A kórus a nemzetiségi lét két fontos területét is szolgálja. Egyrészt segít a szlovén dalkincs megőrzésében és annak megfelelő szintű közvetítésében a közösség ünnepein, rendezvényein, másrészt fontos színtere az anyanyelv ápolásának és továbbadásának.


Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működő óvodák pedagógusainak harmadik találkozójára „a jó gyakorlat továbbadása jegyében” 2023. 04.19 -én a felsőszölnöki óvodában került sor. A tavasz-köszöntés témájában a gyermekek vidám programmal kedveskedtek a jelenlévőknek, akiknek ismét alkalmuk nyílt a szlovén nemzetiségi nevelés aktuális kérdéseiről egyeztetni.


Tizennégy helyszín, tizennégy stáció és hét gondolkodópad a szlovén Rába-vidék hét településén. A Rába-vidéki keresztút 2023. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén átadásra került.

Az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke által megálmodott és szorgalmazott projekt a NEMZ-N-22-0004 számú konstrukció keretében – Magyarország Kormánya támogatásával- a szervezet kivitelezésében valósult meg.

Az Országos Szlovén Önkormányzat különös jelentőséget tulajdonít ennek a keresztútnak, mivel nemcsak fizikai értelemben köti össze a térség pontjait, hanem egy olyan újabb kapcsolat a magyarországi szlovén nemzetiség tagjai és a települések között, ami tovább erősíti közösségünket és vidékünket.

Az Apátistvánfalvi Harding Szent István templomban celebrált szentmise után dr. Székely János megyéspüspök áldotta meg az I. stációt és az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke mondott ünnepi beszédet. V. Németh Zsolt parlamenti képviselő és Metka Lajnšček szentgotthárdi szlovén Főkonzul szavai után Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló olvasta fel Soltész Miklós Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkár levelét, melyet az ünneplő közösségnek címzett.

Tizenegy órától minden településen külön a helyi szlovén nemzetiségi, illetve települési önkormányzatok koordinálása mellett került sor az érintett két stáció megáldására. Minden településen külön, de jelképesen egyszerre, egy időben- lélekben is együtt volt a szlovén Rába-vidék!!

Az Országos Szlovén Önkormányzat köszönetét fejezi mindenkinek, aki a Rába-vidéki keresztút létrehozása és ünnepélyes átadása során bármilyen módon közreműködött.


Az Országos Szlovén Önkormányzat őszinte elismerését és köszönetét fejezi ki, mindkét általa fenntartott köznevelési intézmény vezetésének, teljes kollektívájának azért a kiemelkedő szakmai munkáért, amit a 2020- 2023. közti időszakban a bázisintézményi program keretében végeztek.

Treiberné Doncsecz Ildikó a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda nevében, Holecz Lajosné az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda részéről 2023. március 9-én vehette át az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központjának főosztályvezetőjétől a programidőszakban nyújtott kimagasló szakmai munkáért járó elismerő oklevelet.


Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottságának szervezésében 2023. január 10-én 9 órai kezdettel a felsőszölnöki Kultúrházban került sor a szlovén nyelvet tanuló alsó tagozatos diákok részére szervezett szlovén nyelvű színi -előadás: „Harisnyás Pippi kalandja” bemutatására.

Lázár Éva az Oktatási Bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket, külön örömét fejezte ki annak okán, hogy minden érintett intézmény (Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda; Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda; szentgotthárdi Arany János Általános Iskola; Szent Gotthárd Általános Iskola) diákjai és tanáraik megjelentek az eseményen.

A színvonalas és tartalmas előadást nagy érdeklődéssel kísérték figyelemmel a gyermekek. Az Országos Szlovén Önkormányzat köszönetét fejezi ki minden érintettnek, akik közreműködtek abban, hogy a gyermekek részt vehettek a programon, illetve külön köszöni Felsőszölnök Község Önkormányzatának a helyszín biztosítását.


Az idei évben az Országos Horvát Önkormányzat szervezésében 2022. 09.16.- 2022.09.18. között Gárdonyban került sor a VII. Nemzetiségi Ifjúsági Találkozó lebonyolítására. Az Országos Szlovén Önkormányzat koordinálása mellett 4 fiatal képviselte a szlovén nemzetiséget a találkozón. Soós László, az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének képviselője vezette a fiatal küldöttséget, akik a Találkozó első napján a Nemzetiségi Börze keretében bemutatták a szlovén nemzetiségi hagyományokhoz kapcsolódó gasztronómiai sajátosságokat, a rendezvény második napján pedig önálló videó- prezentáció keretében ismertették a szlovén nemzetiségi kultúra főbb elemeit.


A mai napon (2022.09.01.) az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartása alatt működő mindkét köznevelési intézményben (Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda, Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda) is ünnepélyes keretek között megkezdődött a 2022/2023. tanév.

Mindkét intézményvezető kiemelte, hogy 10 éve (2012.07.01.-i hatállyal) került sor az érintett köznevelési intézmények fenntartói jogának OSZÖ általi átvételére és sok szeretettel köszöntötték az intézményekbe érkező gyermekeket; szüleiket. A nevelési évet pedig Tóth Tibor Plébános Úr áldotta meg, illetve jelenlétével megtisztelte Holecz Károly az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke; Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló Asszony; Metka Lajnšček a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi Főkonzulja; Kovács Andrea a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke. Valentina Novak szlovén nyelvi szaktanácsadó pedig kedves, gyermekekhez szóló szavaival tette vidám hangulatúvá a felsőszölnöki intézményben zajló ünnepséget.

Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben (két iskolai és három óvodai- intézményegység) mindösszesen 168 gyermek (ebből 105 iskolás) kezdte meg a 2022/2023. nevelési évet.


A felsőszölnöki Filó-féle vízimalom megvásárlását célzó Telekalakítási és Ingatlan adásvételi szerződést 2022. augusztus 18-án írta alá az Országos Szlovén Önkormányzat képviseletében eljáró, Holecz Károly elnök és Farkas Lajos, az ingatlan tulajdonosa, mint eladó – a Malom épületében.

Az Országos Szlovén Önkormányzatnak a felsőszölnöki Malom megvásárlásával nem egy műemléki épület megszerzése volt a célja, hanem az épített örökség megőrzésén túl, annak a fejlesztése és az ebben rejlő lehetőségek hosszú távú kiaknázása. Az Országos Szlovén Önkormányzat számára prioritás a több ütemű felújítással párhuzamosan, illetve azt követően a Malom működőképes állapotban történő bemutatása, tehát a gyakorlati munkafolyamatok prezentálása, illetve turisztikai látványosságként történő kiterjesztése egybekötve a területen korábban honos – alapvetően mezőgazdasági – termelés felelevenítésével a generációk közti párbeszéd jegyében.

Mivel a szlovén Rába-vidék fejlesztése nemzetiségi szervezeteink közös érdeke, ezért az Országos Szlovén Önkormányzat elkötelezett a felsőszölnöki Malom hosszú távú fenntartása vonalán, mivel ettől a projekt-elemtől is reméli a térség idegenforgalmi vonzerejének fokozását, illetve a szlovén nemzetiségi tradíciók megőrzését és átörökítését.

A projekt a Szlovén Rába- vidék Térségfejlesztési Program keretében kerül megvalósításra.


Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke Pedagógusnap alkalmából köszöntötte a szervezet fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, illetve az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda két iskolai és három óvodai intézményegységének munkatársait, megköszönve egész éves kitartó, fáradhatatlan, lelkiismeretes munkájukat és további jó egészséget; erőt kívánva Nekik a szlovén nemzetiségi nevelés területén végzett és folytatandó feladatellátáshoz”

„Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!”


A kulturális sokszínűség, párbeszéd és fejlődés világnapja alkalmából a nemzetiségi közművelődés és kultúra területén végzett kimagasló munkájuk elismeréseként a magyarországi nemzetiségi közösségek jelöltjeinek Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Dr. Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára adták át a 2022. évi Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjakat Budapesten, a Budai Vigadóban.
A magyarországi szlovénség kitüntetettje: Mukics Dusán, aki a tömegtájékoztatásban, az irodalmi és zenei életben a szlovén nemzetiségi kultúra megismertetéséért végzett munkája elismeréséül kapta a díjat. Az eseményt megtisztelte jelenlétével a felterjesztő Magyarországi Szlovének Szövetsége elnöke, Kovács Andrea, Kissné Köles Erika szlovén országgyűlési szószóló, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, Holecz Károly és Őexc. Dr. Marjan Cencen, a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövete is.
Őszintén gratulálunk a Díjazottnak!


Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke Ropos Márton úrnak az Országos Szlovén Önkormányzat egykori elnökének, Felsőszölnök volt polgármesterének a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta a magyarországi szlovén közösség érdekében kifejtett több évtizedes munkájáért. A kitüntető díjat dr. Semjén Zsolt miniszterelnök- helyettes adta át a Karmelita Kolostorban!
A kitüntetéshez szívből gratulálunk, jó egészséget, sok örömet kívánunk Ropos Mártonnak!


Faschingné Libricz Irén, az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének tagja 2022. március hó 11- én Vasegerszegen Majthényi Lászlótól vehette át a Vas Megye Közgyűlése által adományozott Pável Ágoston Emlékérem kitüntetést a szlovén nemzetiségi nyelvoktatás területén végzett példaértékű tevékenységéért.
Faschingné Libricz Irént az Országos Szlovén Önkormányzat terjesztette fel a Díjra, illetve az ünnepséget megtisztelte az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke Holecz Károly és Metka Lajnšček a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulja is. Gratulálunk a kitüntetéshez a Díjazottnak!

Faschingné Libricz Irén tanító, – szlovén szakos tanárként a szlovén nemzetiségi nevelés szellemében, érdekében és jegyében végezte pedagógusi munkáját az elmúlt évtizedek során. Pályafutását 1981- ben a szakonyfalui iskolában kezdte, ahol éveken át összevont csoportokban valósította meg a differenciált oktatást. 1985- ben a Berzsenyi Dániel Főiskolán szlovén szakos tanári diplomát szerzett és pedagógusi munkáját 1988- tól Szentgotthárdon folytatta, 2005-től a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnázium nevelőtestületének tagjaként kezdett dolgozni a középiskolában és egészen nyugdíjba vonulásáig ez az intézmény volt a főállású munkahelye. Szlovén tanárként sok gyermeket készített fel szlovén alapfokú nyelvvizsgára, majd a gimnáziumi évei alatt szlovén nyelvből Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre és eredményes középfokú szlovén nyelvvizsgára. A gimnáziumi szlovén nyelvi érettségik vizsgáztató tanára volt hosszú éveken át; illetve eredményes felkészítő tanára azon diákoknak, akik felsőfokú tanulmányaikat szlovén nyelvből hazai vagy anyaországi egyetemen kívánták folytatni.
Középiskolai tanárként a szlovén nyelvet tanuló diákok igazi mentora volt, hiszen a szlovéniai sítáborokba, nyelvi tanfolyamokra vagy éppen Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek Díjátadóira is minden évben szívesen és lelkesen kísérte tanítványait. Diákjait a szlovéniai AS TV projektje keretében brüsszeli riportra is felkészítette és kísérte. Iskolán kívüli, de oktatáshoz köthető tevékenységei közül kiemelkedő a szlovén nemzetiségi tankönyvfejlesztés területén vállalt szerepe, aminek révén a TÁMOP -3.4.1.A-08/2 projekt keretében az Országos Szlovén Önkormányzat konzorciumi partnersége mellett Szerzőtársaival közös munka révén elkészült a 4. osztályosok számára szóló szlovén olvasókönyv és nyelvi munkafüzet.
A jelölt nemcsak a szlovén nyelvi oktatás, hanem a nemzetiségi önigazgatás területén is részt vállalt és vállal hosszú évek óta. Szakonyfalu Szlovén Nemzetiségi Önkormányzatának képviselője, illetve elnöke is volt egy- egy választási ciklusban; illetve 2011. óta tagja az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének, valamint az Oktatási Bizottság tagja. Faschingné Libricz Irént a szlovén nemzetiségi közösség stabil tagjaként a szlovén nemzetiségi nevelés területén szerzett eredményei okán tartotta érdemesnek a nemzetiségi közösség képviseletében az Országos Szlovén Önkormányzat a „Pável Ágoston Emlékérem kitüntetés” jelölésre.


Szlovén kultúra napja alkalmából február 4. a szentgotthárdi színházban az Országos Szlovén Önkormányzat és a Magyarországi Szlovének Szövetsége közös szervezésében ünnepi műsor került megrendezésre. A Črepnje srca (A szív szilánkjai) című előadást Valentina Novak írta és rendezte. Az idei műsorban az Apátistvánfalvi Kétnyelvű Általános Iskola diákjai szerepeltek, illetve kiállítással is készültek. Az iskolában működő fazekas szakkörön résztvevő diákok agyagedényei voltak megtekinthetőek a színház aulájában, melyeket a szakkör vezetőjével Zelko Stefan, szlovéniai fazekasmesterrel alkottak.

Az idei rendezvényen ünnepi beszédet mondott Merkliné Doncsecz Ibolya, szlavista és a Slovenski utrinki szlovén magazinműsor főszerkesztője. Az idei évben 30. évfordulóját ünnepli a műsor szerkesztősége, melynek alkalmából az MSZSZ és az OSZÖ elnökei, Kovács Andrea és Holecz Károly elismerő oklevélben részesítették.
Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Helena Jaklitsch, határon túli és diaszpórában élő szlovénekért felelős államtitkár is, aki rövid beszédével köszöntötte is az ünneplő közönséget. Köreinkben köszönthettük még dr. Fürjes Zoltánt a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárát, aki rövid beszéde után átadta az Államtitkárság által megítélt nemzetiségi ösztöndíjat a szentgotthárdi gimnázium diákjának, Soós Jakab Áronnak.


Október 17. -e Apátistvánfalván, Kétvölgy és Orfalu települések vonatkozásában, illetve lakosai körében régóta ünnepnap, a múlt vasárnap azért is volt különösen fontos az Egyházközség és a települések életében, mert főpapi szentmise keretében hálát adhattunk a Plébániaépület felújításáért.

Az eseményre az érintett három falun kívül a többi rábavidéki településről is szép számmal érkeztek hívek.

Tóth Tibor Plébános Úr, az Egyházközség vezetőjeként az Apátistvánfalvi Szlovén Nemzetiségi Önkormányzattal és az Országos Szlovén Önkormányzattal közösen hívta és látta vendégül az ünneplőket.

Közös Szentóra keretében Tóth Tibor Plébános vezetésével Szentségi-áldás és Szentségeltétel előzte meg a főpapi szentmisét, melyet a megyéspüspök általános helynöke, Császár István celebrált és a szentmisén közreműködött a Magyarországi Szlovének Szövetsége Apátistvánfalvi Egyházi Énekkara és több rábavidéki kórus tagjai.

A Harding Szent István templom hívei sokáig emlékezni fognak a püspöki helynök magasztos beszédére, melyben a szolgálat fontosságát és napjainkban oly különös jelentőségét hangsúlyozta.

A szentmisét követően a Plébániaépület körül és a Templom-tér csodálatos millenniumi fái alatt követték figyelemmel a jelenlévők az eseményeket, melynek keretében Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke saját személyes gyermekkori emlékei révén ismertette a Plébániaépületben tett első (szent áldozást követő) látogatását, beszélt a területen szolgáló Markovics Lajos és Tóth István Plébánosok munkásságáról, illetve Tóth Tibor törekvéseiről és eredményeiről az egyházi létesítmények felújítása terén is.

Ahogy az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, úgy Soltész Miklós a Miniszterelnökség, Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára is kiemelt prioritáként beszélt a helyi templom felújításának időszerűségéről és az ehhez szükséges forrás biztosítására irányuló törekvésekről.

V. Németh Zsolt a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos a térség országgyűlési képviselőjeként szintén szólt a jelenlévőkhöz, akikkel a vasvári búcsújáráskor is találkozni szokott.

Az ünnepi szónoklatok után Császár István püspöki helynök megáldotta a felújított Plébániaépületet, amely funkcióját tekintve sokrétű, hiszen nemcsak a helyi általános iskolások napi szintű ebédeltetésének biztosít teret, de szükség szerint rövidebb vagy hosszabb távra bizonyos célból szállást is biztosít vagy akár egyházi táborok, közösségi események helyszíne is volt és lehet akár a jövőben is a további belső felújítási munkálatok ütemezése függvényében.  

Jelen beruházás keretében sor került a tetőfedés felújítására, a nyílászárók cseréjére és a homlokzati festésre. Ugyanakkor az Apátistvánfalvi Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat több projektje is irányult már az épület bizonyos területeinek (pl: villamoshálózat) fejlesztésére.

Tóth Tibor Plébános Úr az esemény végén mindenkinek – beleérte a Magyar Kormányt és jelenlévő képviselőit, illetve a rábavidéki szervezeteket, vezetőiket és munkatársaikat- megköszönte a segítséget, aki bármilyen módon és formában segíti az egyházi életet és a létesítmények fejlesztését a területen.


Az Országos Szlovén Önkormányzat számára rendkívüli öröm és megtiszteltetés volt, hogy az 52. Eucharisztikus Kongresszus évében főszervezőként bonyolíthatta a 2021. szeptember 25-i III. Egyházmegyei Nemzetiségi Nap és Országos Szlovén Találkozó programját. Istennek hála, egy olyan vállalásnak tehetett eleget szervezetünk, ami a járványügyi intézkedések miatt régóta váratott magára.

A rendezvényt Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke nyitotta meg; miután a 10 órai harangozás alatt dr. Székely János megyéspüspök vezetésével az egyházi delegáció bevonult a felsőszölnöki Szabadidőparkban felállított rendezvénysátor színpadán elhelyezett oltárhoz.

A püspöki szentmise főcelebránsi feladatait dr. Peter Štumpf muraszombati püspök látta el, dr. Székely János megyéspüspök nemzetiségi nyelven köszöntette a jelenlévőket; minden megjelent (szlovén, horvát, német) nemzetiség képviselőihez saját történelmi vonatkozású példabeszéddel szólt a Püspök atya.

Az egyházi liturgiát a Magyarországi Szlovének Szövetsége fenntartásában működő felsőszölnöki Pável Ágoston Vegyeskar; helyi és apátistvánfalvi Egyházi Énekkar, a kőszegi Zora horvát kórus és a rábafüzesi Templomi Énekkar magasztos énekei tették emelkedetté.

A szentmise után V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője; a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos szólt a jelenlévőkhöz; tekintve, hogy a felsőszölnöki Keresztelő Szent János templom oltár- felújítási projektje az ő közreműködése révén valósult meg.

Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló Asszony beszédében a rábavidéki szlovén emberekhez szólt, akik őrzik és tovább-örökítik nyelvüket, nemzetiségi hagyományaikat és kultúrájukat, illetve megköszönte Magyarország Kormánya – így a Miniszterelnökség Egyházi, Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárának támogatását, amelyek révén Felsőszölnök központjában lévő Keresztelő Szent János templom, Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) megújulhatott és a világháborús emlékmű felújítási munkálatai is lezárultak.

Metka Lajnšček a Szlovén Köztársaság Szentgothárdi Főkonzulja közvetítette az anyaország üdvözletét és felhívta a rábavidéki embereket nemzetiségi létük és értékeik megőrzésére, annak tudatos vállalására a jövő évben esedékes népszámlálás jegyében is. Továbbá kiemelte annak a gazdasági,- pénzügyi alapnak a jelentőségét, amely a vidéket is pozitívan fogja érinteni a következő időkben.

Tóth Tibor Plébános, a Felsőszölnöki Plébánia vezetője magasztos gondolatai után mindenkinek köszönetet mondott a helyi templom megújulásáért a Kormány képviselőitől a helyi adományozókon át a mesteremberekig; akik a felújítási munkálatokban tevékenyen részt vettek.

A rendezvény vendégei a beszédek után kivonultak az említett beruházások helyszínére, ahol dr. Székely János megyéspüspök Úr megáldotta a Kühár Emlékházat, a felsőszölnöki Keresztelő Szent János templomot és az újjáépített világháborús emlékművet.

Prof. Dr. Hermann Róbert főtanácsos, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnok tudományos-helyettese mondott ünnepi beszédet a felújított világháborús emlékműnél, emlékezve a hősi halottakra, akiket az I. és a II. világháborúban Felsőszölnök adott a haza védelméért és szolgálatáért.

A felsőszölnöki világháborús emlékmű felújítása a Miniszterelnökség Egyházi, Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumának anyagi támogatásával az Országos Szlovén Önkormányzat tevékeny közreműködésével és Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Asszony közbenjárására valósult meg.

Emelkedetté tette az ünnep ezen részét, amikor a MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 83. Poppr Emil Területvédelmi Zászlóalj Szombathelyi alakulatának díszőrsége közreműködésével a szervezetek vezetői a tisztelet és emlékezés jegyében elhelyezték koszorújukat az emlékműnél.

A koszorúzás után a rendezvénysátorban közös ebéddel folytatódott a program, majd 14 órától a kőszegi horvát Zora kórus fellépése következett, azt követően pedig az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, Holecz Károly átadta a Magyarországi Szlovénekért Díjat Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló részére.

Kissné Köles Erikát a szlovén nemzetiség létének, megmaradásának, nyelve, kultúrája és hagyományai megőrzésének érdekében végzett szolgálataival, a magyarországi szlovén nemzetiségi közösség életében kifejtett, hosszú évek óta tartó sokrétű és fáradtságot nem ismerő munkájának elismeréséül találta érdemesnek a Magyarországi Szlovénekért Díjra az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, melyhez szívből gratulálunk és további munkájához jó egészséget kívánunk.

A kulturális program további részében fellépett a Magyarországi Szlovének Szövetsége fenntartásában működő felsőszölnöki Cinegék éneklőcsoport és a felsőszölnöki néptánccsoport, majd Polgár Patrik és Kóbor Zsóka koncertjére került sor; időközben megérkeztek a veterán traktorok a szomszédos szlovéniai tájegységről, amelyek a délután hátralévő részében igazán nagy népszerűségnek örvendtek, nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek körében is; akárcsak a Kühár Emlékház műhelymunkái.

Késő délutántól színvonalas szlovén- bál vette kezdetét, melyet színesítettek egyéb alternatív programok.

Az Országos Szlovén Önkormányzat megítélése szerint egy tartalmas és mozgalmas rendezvényt sikerült biztosítanunk az érdeklődők számára, amely már szeptember 24-én este kezdődött a helyi templomban Kühár János Plébános születésének 120. évfordulójára emlékező szentmisével, melyen keretében elhangzott Dejan Horvat atya szívhez-szóló prédikációjára sokáig fogunk emlékezni, akárcsak az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működő kulturális csoport (Špajsni-flajsni muzikanti) fellépésére.

A rendezvény nem lehetett volna sikeres összefogás nélkül, így az Országos Szlovén Önkormányzat az Egyházmegyén kívül természetesen Felsőszölnök település lakosságának, a helyi embereknek és azok civil közösségeinek, nemzetiségi és települési önkormányzatának, az Egyházköségnek mond köszönetet áldozatos munkájukért.

Természetesen köszönet és hála illeti a fellépő egyházi énekkarokat és kulturális csoportokat, mert nélkülük a rendezvény szintén nem valósulhatott volna meg.

Ne felejtsd el! Ahogy az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke és rendezvényünk szimbóluma a kék nefelejcs virága emlékeztet! Szlovén vagy, szlovénnek születtél, maradj is meg annak! 

Spoštovani!

V imenu Državne slovenske samouprave se vam prisrčno zahvaljujem za sodelovanje, s čimer ste v veliki meri prispevali k uspehu III. Škofijskega dneva in Srečanja porabskih Slovencev, ki je potekalo 24. in 25. septembra 2021.

Prijazen pozdrav, predsednik Karel Holec

Kedves Közreműködő!

Az Országos Szlovén Önkormányzat nevében tisztelettel köszönöm segítő közreműködését, mellyel hozzájárult a 2021. 09.24. – 2021. 09.25.- i III. Egyházmegyei Nemzetiségi Nap és Országos Szlovén Találkozó programjának sikeres kivitelezéséhez.

Üdvözlettel: Holecz Károly elnök


2021. szeptember 15-én Celjében került sor a Magyar-Szlovén Alap miniszterelnökök által történő aláírására, mely térségeink további gazdasági fejlődését segíti! Az eseményen a magyarországi szlovéneket Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke is képviselte.


Az idei évben a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata szervezésében 2021. 08.26.- 2021.08.27-én Velencén került sor a VI. Nemzetiségi Ifjúsági Találkozó lebonyolítására. Az Országos Szlovén Önkormányzat koordinálása mellett 4 fiatal képviselte a szlovén nemzetiséget a találkozón. Soós László, az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének képviselője vezette a fiatal küldöttséget, akik a Találkozó első napján a Nemzetiségi Börze keretében bemutatták a szlovén nemzetiségi hagyományokhoz kapcsolódó népviseletet, tárgyi és gasztronómiai sajátosságokat, a rendezvény második napján pedig önálló videó- prezentáció keretében ismertették a szlovén nemzetiségi kultúra főbb elemeit.

A VI. Nemzetiségi Ifjúsági Találkozó megnyitóján részt vett az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, Holecz Károly is; illetve a fiatalok a programsorozat szombati napján találkoztak és beszélgetést folytattak Soltész Miklós Úrral is, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért felelős Államtitkárával.