Beruházások

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi kapcsolatokért felelős Államtitkárának döntése értelmében az Országos Szlovén Önkormányzat NEMZ-N-23-0057 azonosítószámon 10 000 000 Ft forint vissza nem térítendő támogatásban részesült „Az orfalui leendő faluház épület- felújítása I. ütemének támogatása” projektcél megvalósítására. A felújítás első ütemében megvalósításra került: a villamoshálózat felújítása és fejlesztése; földmunka, tereprendezés, övárok kialakítása és a tetőfelújítás.


Az Országos Szlovén Önkormányzat NEMZ-N-23-0058 azonosítószámon 10 000 000 Ft forint vissza nem térítendő támogatásban részesült „Az alsószölnöki Plébánia-épület energetikai korszerűsítésének támogatása” projektcél megvalósítására.

A feladat ellátásába teljesítési közreműködőként az Országos Szlovén Önkormányzat bevonta a Felsőszölnöki Plébániát és a támogatást 2023. május 3-án átadta a végső kedvezményezettnek. A fejlesztési támogatás keretében megvalósult a Plébániaépület nyílászáróinak cseréje. A teljesítés igazolás kiállítására 2023. október 28-án került sor.


Az Országos Szlovén Önkormányzat NEMZ-N-23-0059 azonosítószámon 7 000 000 Ft forint vissza nem térítendő támogatásban részesült „Az apátistvánfalvai Harding Szent István-templom csapadékvíz-elvezető rendszere kiépítésének támogatása” projektcél megvalósítására.

A támogatás folyósítására 2023. április 28-án került sor. A feladat ellátásába teljesítési közreműködőként az Országos Szlovén Önkormányzat bevonta a Felsőszölnöki Plébániát és a támogatást 2023. május 3-án átadta a végső kedvezményezettnek.

A fejlesztési támogatás keretében megvalósult a Templom-tér és Plébánia előtti terület csapadékvíz-elvezetése. A teljesítés igazolás kiállítására 2023. június 15-én került sor.


Az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. évben a NEMZ-N-22-0002 számú támogatói okirat alapján 18 800 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az ,,Apátistvánfalvi Plébániaépület belső felújításának támogatása” projektcél megvalósítása érdekében.

Jelen beruházás keretében sorkerült 894 m2 -en kétszeri glettelés- festésre; 82 m2- en a melegburkolat; 105 m2 en hidegburkolat cseréjére, további 30 m2- en csempézés és 45 m2 -en meglévő felületek mázolása valósult meg; illetve 200 m2- en a csővezetékek lettek újra-festve és beltéri ajtók cseréje is realizálódott a projekt keretében.  

Az egykori tárgyalóhelyiség vonatkozásában megtörtént a parkettázás, festés, glettelés; illetve a vizesblokk gépészeti alapszerelése.


Az Országos Szlovén Önkormányzat „Rába-vidéki keresztút és gondolkodók projekt”-jének I. eleme a kivitelezés befejezésének stádiumába érkezett. A 14 stáció és 7 gondolkodó-pad a megálmodott és engedélyezett helyszínekre került. Reményeink szerint a közeljövőben sokan és együtt tudjuk teljesíteni azt a 25 kilométeres zarándokutat, amely nemcsak fizikális értelemben köti össze a rába-vidéki településeket.


Készülnek a Rába-vidéki keresztút stációi.

Az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke által megálmodott Rába-vidéki keresztút projekt 2022-ben a Miniszterelnökség által jóváhagyott; Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által koordinált támogatásnak köszönhetően az Országos Szlovén Önkormányzat kivitelezésében valósul meg. A projekt keretében 14 darab stáció készül 7 Rába-vidéki szlovén településen. A keresztutat hozzávetőlegesen 25 km-es zarándokútként is meg lehet majd tenni/tekinteni. A stációk mellett elhelyezendő gondolkodó padok a testnek és a léleknek szánt pihenőhelyek lesznek, elüldögélve a padon szinte lélegzet visszatartva élvezhetjük az előttünk megnyíló csodás rábavidéki természeti látványt.


Az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. évben a NEMZ-N-22-0101 számú támogatói okirat alapján 15 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült ,,A helyi szlovén nemzetiségi közösség hitélete szempontjából jelentős szerepet betöltő szakonyfalui Sarlós Boldogasszony katolikus templom felújításának támogatása (II. ütem)” támogatási cél megvalósítása érdekében.


A beruházás keretében került sor a templom tornyának átfestésére; nagyon tagolt homlokzat festésre, bádogozásra, templomi lépcső burkolásra, lourdes-i barlang kialakítására, egyéb (köztük templomi padokkal összefüggő) felújítási munkálatok elvégzésére. A felújított templom ünnepélyes keretek között történő megáldására 07.02-én került sor.


Az Országos Szlovén Önkormányzat a 2022. évben a NEMZ-E-22-0001 számú támogatói okirat alapján 1 600 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a „Szakonyfalui Római Katolikus templom ablakfelújításának támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében.

A templom ablakai az elmúlt években nagyon elavultak így szükségessé vált a renoválásuk. A projekt keretében 4 db nagy, 2 db kör, 2 db kétszárnyú kórusablak és 3 db kórus- ablak renoválására került sor üvegező gitteléssel, vízdobó léc pótlásával, cseréjével, a nyíló szárnyak bepasszintásával, az alsó részeken a pántok cseréjével, vasalat, zárak javításával, tisztító csiszolással.


Az Országos Szlovén Önkormányzat a NEMZ-N-20-0049 számú támogatói okirat alapján, illetve a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által a KEHI/457-2/2021. számú támogatói okirat alapján 2 000 000 Ft – 2 000 000 Ft, azaz Kettőmillió forint – Kettőmillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült ,,A felsőszölnöki világháborús emlékmű újjáépítésének támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében.

A projekt részeként megvalósult Felsőszölnök egyetlen, a templomkertben álló a II. világháborúban elesett, helyi származású katonáknak emléket állító, romos állapotú emlékmű méltó módon történő felújítása, illetve a feliratok I. világháborúban elhunyt hősök neveivel való kiegészítése, ily módon az emlékmű teljes körű átépítése.

A kivitelezés eredményeként megvalósult:

 • az emlékmű fő elemének és felső talapzatának elbontása, elszállítása
 • az emlékoszlop szükséges méretben történő helyreállítása – NERO AFRIKA gránitból
 • a hősök nevének és a kísérőszövegnek (a kísérőszöveg magyar-szlovén feliratozással)
  újraírása az emlékműre, Romano betűtípussal, natúr színben, a szlovén nevek és szövegek
  lektorálásával

A hivatalos átadó- ünnepség 2021. szeptember 25-én az Országos Szlovén Találkozó egyik programelemeként történt meg.


Az Országos Szlovén Önkormányzat révén a Felsőszölnöki Plébánia ,,A helyi szlovén nemzetiségi közösség hitéletében jelentős szerepet betöltő apátistvánfalvi római katolikus plébánia épületének felújítása” támogatási cél megvalósítása érdekében 2021. évben 20 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által. (NEMZ-N-21-0001 számú támogatói okirat szerint) Apátistvánfalva a szlovén Rába- vidék második legnagyobb települése, szimbolikus építménye a települést fizikálisan indító dombtetőn fekvő Harding Szent István templom, melynek rekonstrukciójára is készültek már tervek.
A templom mellett található az a Plébánia- épület, ami több funkciós épületként van jelenleg használatban, felújítása időszerűvé vált. A támogatásból a nyílászárók cseréjét illetve a tetőfelújítását finanszíroztuk. A nyílászárók egyidősek voltak az épülettel így azok már – energiahatékonysági szempontból- nemfeleltek meg a mai előírásoknak. A cserépfelújítás miatt az épület faszerkezetét, szarufáit is meg kellett
erősíteni.


Az Országos Szlovén Önkormányzat a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 1 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a ,,Szlovén nyelvvizsga segédkönyv összeállításának és megjelentetésének támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében (NEMZ-N-20-0211). Ez az első Magyarországon kiadott, a magyar állam által elismert szlovén nyelvvizsgára felkészítő feladatgyűjtemény.

A kiadvány célja, hogy mintafeladatsoraival és az azokhoz tartozó mintamegoldásokkal segítse az Origo nyelvvizsgarendszer középfokú (B2) szlovén nyelvvizsga írásbeli részére készülő tanulókat. A nyelvvizsga segédkönyv az Origo nyelvvizsgarendszer mintáját és formátumát követi. A segédkönyv azoknak a pedagógusoknak is segítséget nyújt, akik felkészítik a nyelvvizsgázni vágyókat. 7 db mintafeladatsort tartalmaz és mind a hét mintafeladatsorhoz megoldókulcs is készült, fordítás-és levélmintákkal.
A szlovén nyelvvizsga segédkönyv szerzője Gerencsér Norbert, szlovén nemzetiségi középiskolai nyelvtanár; akivel az Országos Szlovén Önkormányzat 2020. november 23-án megbízási szerződést kötött.
A 224 db 92 oldalas A/4 formátumú könyv nyomtatását és spirálozását a Virtuart Kft. végezte. A támogatott tevékenység időtartamának kezdő napjától kezdődően (2020.11.01.) a támogatás elhasználásának ideje 2021. szeptember 30. volt.
A szlovén nyelvvizsga segédkönyv bemutatására az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda szlovén nyelvi laborjában került sor 2021 június 11-én.
A bemutató a járványügyi helyzet előírásaira tekintettel került bonyolításra, de a körülményekhez képest kellő nyilvánosságot kapott. Az intézmény vezetőjének (Treiberné Doncsecz Ildikó) köszöntője után Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló Asszony beszélt a kiadvány jelentőségéről, majd a Szerző, Gerencsér Norbert mutatta be a kiadványt és tájékoztatta a jelenlévőket, a sajtó képviselőit annak gyakorlati fontosságáról. Holecz Károly az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke megköszönte a projekt kivitelezésében résztvevők munkáját és a segédkönyv kiadásra került a jelenlévő intézmények, szervezetek képviselői részére.


Szakonyfalui templomfelújítás

Szakonyfalu temploma, amelyet 1922-ben a Szakonyfaluból elszármazott emberek adakozásából építettek, 2022. júliusában 100 éves lesz. A templom nagyon fontos szerepet tölt be a szlovén Rába-vidék szlovén nemzetiségű katolikus lakosságának hitéletében. A templom egyúttal közösségépítő hely is, nemcsak a helyi szlovén lakosság, hanem az egész régió, sőt a határon túli szlovének számára is.

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségekért felelős Államtitkárságának idei évi támogatása révén, melynek kivitelezője az Országos Szlovén Önkormányzat lett, sorkerült a templom belső utólagos szigetelésére, a belső festésre, a külső csapadékvíz elvezetésre és az asztalos munkálatokra. A hitéleti tevékenységen túl a Sarlós Boldogasszony Katolikus Templom a település központjának egyik legfontosabb látványossága is, amelyre az egész szlovén Rába-vidék nagyon büszke.


Az Országos Szlovén Önkormányzat 2020-ban a NEMZ-N-20-0006 számú támogatói okirat alapján 2 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült ,, A helyi szlovén nemzetiségi közösség számára jelentős, síremlékekből álló emlékfal elkészítése és Apátistvánfalván történő felállítása” támogatási cél megvalósítása érdekében.

Apátistvánfalva, a szlovén Rába-vidék második legnagyobb települése, itt található a helyi szlovén nemzetiségi közösség hitéletében jelentős szerepet betöltő apátistvánfalvi Harding Szent-István templom. A templom mögötti templomkertben számos olyan régi síremlék volt, amelyek darabjaiból az Országos Szlovén Önkormányzat olyan emlékfalat állíttatott fel, amely megőrzi az archaikus-, tájnyelvi feliratokat, családneveket és kifejezéseket.

A temetőbe érkezőket az emlékfal fogadja majd, ahol lehetőség nyílik felidézni mindazokat, akikről már név szerint nem emlékezik meg senki, vagy akik elkerültek szülőfalujukból.


Közzététel – Közlemény

 1. A Miniszterelnökség által az Országos Szlovén Önkormányzat 2023. decemberében 21-én bruttó 177 874 971 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült (VAS-ÁPI/583-2/2023), „Pályázati kiírások kidolgozása, meghirdetése és lebonyolítása a Rába-vidéken” projekt megvalósítására.  A támogatást 2026. 12.31.-i felhasználási határidővel a helyi gazdaság versenyképességének javítását szolgáló fejlesztések pályázati eljárásrend keretében történő támogatására, illetve ezen pályázati program végrehajtásához kapcsolódó közreműködői és menedzsment feladatok ellátására szükséges felhasználni.
 2. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2023. évben a VAS-ÁPI-542-2/2023 számú támogatói okirat alapján 20 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült „A szentgotthárdi Szlovén Rádió stúdió adótelephelyei műszaki fejlesztése a színvonalas működés érdekében” projekt megvalósítása érdekében. A projekt megvalósításába az Országos Szlovén Önkormányzat teljesítési közreműködőként bevonta a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.-t és a támogatási összeget 2023. december 15-én átadta a Szlovén Rádió számlájára.
 3. A Miniszterelnökség által az Országos Szlovén Önkormányzat 2023. decemberében bruttó 6 700 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült (VAS-ÁPI-541-2/2023), a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program népszerűsítésével, tájékoztatási, monitoring feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő feladatok végrehajtásának céljára; továbbá a kis,- és középvállalkozói projektek 2024. évi elszámolásának ellenőrzését célzó tevékenységek kivitelezésére.
 4. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2023. augusztus hó 30. napján benyújtott és eredményes pályázat alapján 47 080, 45 EUR (utófinanszírozott) támogatásban részesül ”A Magyarországon élő autochton szlovén nemzeti közösség gazdasági alapjainak ösztönzése program 2021-2024” program keretében; melynek célja „A felsőszölnöki Malom fejlesztése”. A projekt kivitelezéséhez szükséges önerő 2 477,92 EUR. Támogató: Magyarországi Szlovének Szövetsége (MSZSZ PF/JRZSMU 2.1/2023/2024/5).
 5. nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő 2023. évi további egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásáról szóló 1329/2023. (VII. 27.) Korm. határozat alapján Magyarország Kormánya a Miniszterelnökségen keresztül, az  Országos Szlovén Önkormányzat számára, a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményeket érintő energiaár-növekedésből eredő 2023. évi többletköltségek fedezésére 7.162.008 forint vissza nem térítendő támogatást biztosított.
 6. Az Országos Szlovén Önkormányzat a NKUL-KP-1-2023/3-000410 azonosítószámú pályázat alapján szerint 1 400 000 Ft összegű támogatásban részesült a „Rábavidéki Szlovének Rönkhúzása Apátistvánfalván”  elnevezésű projekt végrehajtására.
 7. Az Országos Szlovén Önkormányzat egyedi támogatási kérelem alapján 2 000 EUR összegű támogatásban részesült a Határon Túli Szlovének Hivatalától (IS-5320-12/2023-1537) Rábavidéki Szlovének Rönkhúzásának bemutatása – Pünkösdi Örökség Ünnep 2023. május 27.- 2023. május 29. programon való részvétel, mint kulturális örökségelem bemutatása céljából.
 8. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2023. június 28-án értesítést kapott a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárától »A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelséi és szakképző intézményeket érintő 2023.évi egyszeri kiegészítő költségvetési támogatás« biztosítására 3 335 472 Ft összegről. A támogatás 2023. július hó 19. napján érkezett az Országos Szlovén Önkormányzat számlájára, mely arányos rész- összegeit tovább-utalta a köznevelési intézmények számára.
 9. A Kulturális és Innovációs Minisztérium döntése alapján a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) 1 068 067 Ft összegű támogatásban részesült a kulturális ágazatot érintő 2023. évi bértámogatás címen a KBFT-E-23-0005 azonosítószám alapján.
 10. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2023. április 17-én egyedi támogatási kérelmet nyújtott be 26 000 000 Ft összegre az Agrárminisztériumhoz az Apátistvánfalvi Szeszfőzde megvásárlása céljából. A kiadmányozott támogatói okiratról (HF/271/2023 számú, „ Az Apátistvánfalván található egyetlen szlovén Rába-vidéki pálinkafőzde megvásárlása”2023. augusztus hó 03. napján kapott értesítést az Országos Szlovén Önkormányzat.
 11. A Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos és Sportminisztériuma 2023.évben 22 620 EUR támogatásban részesíti (2 ütemben: 2* 11 310 EUR) az Országos Szlovén Önkormányzatot a Rába-vidéki szlovén nemzetiségi oktatás támogatása céljából, anyaországi pedagógiai szakember foglalkoztatása és lakhatásának támogatása céljából.
 12. Az Országos Szlovén Önkormányzat NEMZ-N-23-0062 azonosítószámon 4 500 000 Ft forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a „Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. működésének támogatása” projektcél megvalósítására.
 13. Az Országos Szlovén Önkormányzat NEMZ-N-23-0063 azonosítószámon 16 000 000 Ft forint vissza nem térítendő támogatásban részesült  „A Filó féle Malom fejlesztésének támogatása” projektcél megvalósítására.
 14. Az Országos Szlovén Önkormányzat NEMZ-N-23-0064 azonosítószámon 20 300 000 Ft forint vissza nem térítendő támogatásban részesült „A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda felújításának és beszerzéseinek támogatása” projektcél megvalósítására.
 15. Az Országos Szlovén Önkormányzat NEMZ-N-23-0065 azonosítószámon 4 000 000 Ft forint vissza nem térítendő támogatásban részesült „Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda felújításának és informatikai fejlesztésének támogatása” projektcél megvalósítására.
 16. Az Országos Szlovén Önkormányzat NEMZ-N-23-0057 azonosítószámon 10 000 000 Ft forint vissza nem térítendő támogatásban részesült „Az orfalui leendő faluház épület- felújítása I. ütemének támogatása” projektcél megvalósítására.
 17. Az Országos Szlovén Önkormányzat NEMZ-N-23-0058 azonosítószámon 10 000 000 Ft forint vissza nem térítendő támogatásban részesült „Az alsószölnöki Plébánia-épület energetikai korszerűsítésének támogatása” projektcél megvalósítására.
 18. Az Országos Szlovén Önkormányzat NEMZ-N-23-0059 azonosítószámon 7 000 000 Ft forint vissza nem térítendő támogatásban részesült „Az apátistvánfalvai Harding Szent István-templom csapadékvíz-elvezető rendszere kiépítésének támogatása” projektcél megvalósítására.
 19. Az Országos Szlovén Önkormányzat NEMZ-N-23-0060 azonosítószámon 10 000 000 Ft forint vissza nem térítendő támogatásban részesült „Az épülő orfalui apartman ház hőszivattyús fűtési rendszere kiépítésének támogatása” projektcél megvalósítására.
 20. Az Országos Szlovén Önkormányzat NEMZ-N-23-0061 azonosítószámon 15 200 000 Ft forint vissza nem térítendő támogatásban részesült „A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) földszintje felújításának támogatása” projektcél megvalósítására.
 21. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. évben a NEMZ-N-22-0176 számú támogatói okirat alapján 3 224 552 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a ,,a nemzetiségi köznevelési intézményeket érintő többletköltségek biztosítása” támogatási cél megvalósítása érdekében.
 22. A Miniszterelnökség által az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. decemberében bruttó 6 700 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült (GF/JSZF/667/0/2022), a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program népszerűsítésével, tájékoztatási, monitoring feladatok ellátásával összefüggésben.
 23. Az Országos Szlovén Önkormányzat a Szlovén Köztársaság Határon Túli és Diaszpórában Élő Szlovénekért Felelős Kormányhivatalától a 5320-14/2022-IS azonosító számú szerződés keretében 12000 EUR (4 678 560 Ft) vissza nem térítendő támogatásban részesült. A feladat megvalósításába bevonta a MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulást, mint közreműködőt, ennek megfelelően átadta a MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásnak a támogatás összegét, a szerződésben meghatározott feladat – 2022. éviműködési tevékenység támogatása – kivitelezésére.
 24. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. évben a NEMZ-N-22-0004 számú támogatói okirat alapján 14 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült ,,A Rábavidéki keresztút és gondolkodók projekt megvalósítása támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében.
 25. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. évben a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete által 9381 EUR támogatást kap két ütemben a Rába-vidéki szlovén nemzetiségi oktatás fejlesztésének céljából.
 26. Az Országos Szlovén Önkormányzat az VIII/2249-1/2022/KOZNEVINT ügyiratszámú támogatói okirat alapján 100 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Emberi Erőforrások Minisztériumától az iskolai énektanulás fejlesztéséhez szükséges támogatói eszközcsomag beszerzéséhez, melynek végső kedvezményezettje az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény.
 27. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. évben a NEMZ-N-22-0002 számú támogatói okirat alapján 18 800 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az ,,Apátistvánfalvi Plébániaépület belső felújításának támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében.
 28. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. évben a NEMZ-N-22-0003 számú támogatói okirat alapján 10 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült ,,A tűzoltó helyiség szertár felújításának, valamint a közösségi ház udvarán szaletli létrehozásának támogatása (Szentgotthárd-Rábatóthfalu)” támogatási cél megvalósítása érdekében.
 29. A Pénzügyminisztérium az Országos Szlovén Önkormányzat a Magyarország 2021 évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím 2. Területfejlesztési feladatok jogcímcsoport (ÁHT azonosítója: 280578) terhére „szlovén Rába-vidéktérségfejlesztési program” címen 6 700 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program népszerűsítésével, tájékoztatási, monitoring, OSZÖ Közgyűlés részére szakmai anyagok, előterjesztések, prezentálása, dokumentálása, ezzel kapcsolatos további feladatok ellátásáért.
 30. A Pénzügyminisztérium az Országos Szlovén Önkormányzat a Magyarország 2021 évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím 2. Területfejlesztési feladatok jogcímcsoport (ÁHT azonosítója: 280578) terhére 42 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás célja a felsőszölnöki Filó-féle vízimalom komplex fejlesztése mely három ütemben történne meg. Jelen támogatás az első ütem, a malom megvásárlása, a hasznosítását megalapozó Megvalósíthatósági tanulmányi/koncepcióterv elkészítésével kapcsolatos feladatokra vonatkozik.
 31. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Országos Szlovén Önkormányzat, az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda, valamint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda között 2017. április 5-én létrejött 5 évre szóló köznevelési szerződés vonatkozásában 2021. évre 82 000 000 Ft összeggel számolt el az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé az 5124/2017/KOZNEVIG számú támogatási szerződés alapján.
 32. A helyi szlovén nemzetiségi közösség hitélete szempontjából jelentős szerepet betöltő szakonyfalui Sarlós Boldogasszony Katolikus Templom felújítása” támogatási cél megvalósítása érdekében 2021. évben 20 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által. (NEMZ-N-21-0188 számú támogatói okirat szerint)A beruházás keretében sor kerül a a templom lábazatának javítására, utólagos szigetelésére, teljes belső festésére, bádogozásra, az épület körüli csapadékvíz elvezetésére, a templomi padok cseréjére, valamint az oltár felújítására.
 33. Az Országos Szlovén Önkormányzat révén a Felsőszölnöki Plébánia ,,A helyi szlovén nemzetiségi közösség hitéletében jelentős szerepet betöltő apátistvánfalvi római katolikus plébánia épületének felújítása” támogatási cél megvalósítása érdekében 2021. évben 20 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által. (NEMZ-N-21-0001 számú támogatói okirat szerint)
 34. Az Országos Szlovén Önkormányzat a NEMZ-N-20-0190 számú támogató okirat alapján 1 663 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült ,,a 2020. évben megrendezésre kerülő szlovén nemzetiségi tábor és közösségi célú program támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében. A szlovén napközis ,,Szeretet Tábor” megrendezésére Szakonyfalu Faluszépítő Egyesület közreműködésével 2020. augusztus 10-14. között került sor.A tábor célja volt, hogy lakói a program ideje alatt a helyi természeti adottságok kihasználásával igazi élmény dús szabadidőt töltsenek el és új ismeretekre tegyenek szert. Ez nagymértékben hozzájárult a gyermekek együttműködési készségének fejlesztéséhez, a helyi értékek megismeréséhez.
 35. Az Országos Szlovén Önkormányzat a Szlovén Köztársaság, Szlovén Kormány Határon Túli Szlovénekért Hivatalától 2020. évben 15000 EUR (5 379 150 Ft) vissza nem térítendő támogatásban részesült. A feladat megvalósításába bevonta a MURABA Korlátolt Felelősségű Területi Társulást, mint közreműködőt, ennek megfelelően átadta a MURABA Korlátolt Felelősségű Területi Társulásnak a támogatás összegét, a szerződésben meghatározott feladat – 2020. évi tevékenység támogatása – megvalósítására.
 36. A szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1411/2020. (VII. 15.) Korm. határozat alapján a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósítása keretében ellátott feladataival összefüggő személyi és dologi költségeinek finanszírozására az Országos Szlovén Önkormányzat részére a Pénzügyminisztérium 2020. évben 6 700 000 Ft támogatást nyújtott.
 37. Az Országos Szlovén Önkormányzat a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 1 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a ,,Szlovén nyelvvizsga segédkönyv összeállításának és megjelentetésének támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében (NEMZ-N-20-0211). Ez az első Magyarországon kiadott, a magyar állam által elismert szlovén nyelvvizsgára felkészítő feladatgyűjtemény. A kiadvány célja, hogy mintafeladatsoraival és az azokhoz tartozó mintamegoldásokkal segítse az Origo nyelvvizsgarendszer középfokú (B2) szlovén nyelvvizsga írásbeli részére készülő tanulókat. A nyelvvizsga segédkönyv az Origo nyelvvizsgarendszer mintáját és formátumát követi. A segédkönyv azoknak a pedagógusoknak is segítséget nyújt, akik felkészítik a nyelvvizsgázni vágyókat. 7 db mintafeladatsort tartalmaz és mind a hét mintafeladatsorhoz megoldókulcs is készült, fordítás-és levélmintákkal.
 38. A Miniszterelnökség és az Országos Szlovén Önkormányzat között létrejött GF/JSZF6459/4/2020. sz. támogatói okirat alapján az OSZÖ 69 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült a szerződésben megjelölt intézménynél foglalkoztatott közalkalmazott 2020. évi bérkompenzációjának finanszírozására.
 39. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2020-ban a NEMZ-N-20-0048 számú támogatói okirat alapján 9 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült ,,Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala szennyvíztisztító rendszer létesítésének és a szlovén nyelvoktatás tárgyi feltételeinek javításához hozzájáruló eszközök beszerzésének támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében.10. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2020-ban ,,A szlovén nemzetiségi nevelésben részt vevő nemzetiségi hallgatók tanulmányi támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében 1 125 000 Ft összegű támogatásban részesült. (NEMZ-N-20-0047)
 40. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2020-ban a NEMZ-N-20-0006 számú támogatói okirat alapján 2 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült ,, A helyi szlovén nemzetiségi közösség számára jelentős, síremlékekből álló emlékfal elkészítése és Apátistvánfalván történő felállítása” támogatási cél megvalósítása érdekében.
 41. Az Országos Szlovén Önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a 2019. évben bérkompenzációs támogatásban részesült 93 000 Ft összegben. (NEFO/552/1/2019)
 42. Az Országos Szlovén Önkormányzat a Szlovén Köztársaság, Szlovén Kormány Határon Túli Szlovénekért Hivatalától a Z-IS-6/19 azonosító számú szerződés keretében 5000 EUR (1 615 631 Ft) vissza nem térítendő támogatásban részesült. A feladat megvalósításába bevonja a MURABA Korlátolt Felelősségű Területi Társulást, mint közreműködőt, ennek megfelelően átadja a MURABA Korlátolt Felelősségű Területi Társulásnak a támogatás összegét, a szerződésben meghatározott feladat – 2019. évi tevékenység támogatása – megvalósítására.
 43. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2019. évben a NEMZ-N-190154 számú támogatói okirat alapján 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült ,,A kiemelt munkahelyeken dolgozók szakirányú nyelvi képzése” támogatási cél megvalósítása érdekében.
 44. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2019-ben ,,A szlovén nemzetiségi nevelésben részt vevő nemzetiségi óvodapedagógus hallgatók tanulmányi támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében 1 125 000 Ft összegű támogatásban részesült a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által (NEMZ-N-19-0110).
 45. Az Országos Szlovén Önkormányzat révén a Felsőszölnöki Plébánia a helyi szlovén nemzetiségi közösség hitéletében központi szerepet betöltő felsőszölnöki Keresztelő Szent János-templom felújítására 2019-ben 37 000 000 Ft összegű támogatásban részesült a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által. (NEMZ-N-19-0022)
 46. Az Országos Szlovén Önkormányzat révén a Felsőszölnöki Plébánia a helyi szlovén nemzetiségi közösség hitéletében központi szerepet betöltő apátistvánfalviHarding Szent István-templom rekonstrukciós tervének elkészítésére 2019-ben 3 000 000 Ft összegű támogatásban részesült a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által. (NEMZ-E-19-0023)
 47. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2018-ban ,,A szlovén Rába-vidék térségfejlesztési programjának elkészítése” címen 2 000 000 Ft összegű támogatásban részesült a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által. (NEMZ-E-18-0050)
 48. Az Országos Szlovén Önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a 2018. évben bérkompenzációs támogatásban részesült 165 e Ft összegben.
 49. Az Országos Szlovén Önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a 2017. évben bérkompenzációs támogatásban részesült 503 e Ft összegben. (25559-1/2017/NEFO)
 50. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2017-ben Pável Ágoston mellszobrának elkészítésére és a székház előtt történő elhelyezésére, valamint kétnyelvű táblák elkészítésére és kihelyezésére 9 000 000 Ft támogatásban részesült az Emberi Erőforrások Minisztériumától. (14784-1/2017/NEFO)
 51. Az Országos Szlovén Önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a 2016. évben bérkompenzációs támogatásban részesült 610 e Ft összegben. (27657-1/2016/NEFO)
 52. 2016.évben a Magyarországi Szlovének Szövetsége részére a Szlovén Kulturális és Információs Központ felújítására az OSZÖ 20 000 000 Ft összegű támogatást adott át az EMMI 7232-2/2016/NEFO számú támogatási szerződése alapján.
 53. Az Országos Szlovén Önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a 2015. évben bérkompenzációs támogatásban részesült 798 e Ft összegben (25395-1/2015/KOIR)
 54. Az Országos Szlovén Önkormányzat a 2015. évben a  8382-2/2015/NEFO számú támogatási szerződés alapján az „OSZÖ székhely épület felújítás IV.ütem” vonatkozásában 6 millió Ft összegű támogatásban részesül az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért felelős Államtitkárság révén.
 55. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2014. évben „Rábavidéki rönkhúzás- Rábavidéki Szlovének Találkozója 2014” címen 600 e Ft összegű támogatásban részesült az Emberi Erőforrások Minisztériumától.
 56. Az Országos Szlovén Önkormányzat a 2012. évi Országos Szlovén Találkozó program kapcsán 482 e Ft összegű támogatásban részesült. (NEMZ-KUL-12-0309)
 57. Az Országos Szlovén Önkormányzat révén a Magyarországi Szlovének Szövetsége a Szlovén Kulturális és Információs Központ működési célú támogatására 3 m Ft összegű támogatásban részesült. (Szerződésszám:3755-8/2013/NEF-KIM)
 58. Az Országos Szlovén Önkormányzat székhelyépületének felújítása, bővítése I. ütem kapcsán 13250 e Ft összegű támogatásban részesült 2013-2014.évben az Emberi Erőforrások Minisztériumától. (2403-2/2013/NEF-KIM)
 59. Az Országos Szlovén Önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a 2013. évben bérkompenzációs támogatásban részesült 3250 e Ft összegben. (23253/2013/KOIR)
 60. Az Országos Szlovén Önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a 2012. évben bérkompenzációs támogatásban részesült 1 237 000 Ft összegben. (30803/2012/KOIR; 4066-3/2013/KOIR)