A 2022. évi országgyűlési választásokon elért eredmény alapján Kissné Köles Erika, az Országos Szlovén Önkormányzat Szlovén Nemzetiségi Listájának vezetője immáron a harmadik mandátumát kezdheti meg a Magyar Országgyűlésben, mint szlovén nemzetiségi szószóló. A szlovén nemzetiségi listát az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése állította össze 2021. 12.09-én, melyre a szlovén nemzetiségi választói névjegyzékben – országgyűlési választásokra is kiterjedő hatállyal rendelkező- választópolgárok szavazhattak 2022.04.03-án.
Kissné Köles Erika 2022. április 20-án a Nemzeti Választási Iroda elnökétől, Dr. Nagy Attilától és a Nemzeti Választási Bizottság elnökétől, Dr. Téglási Andrástól vehette át megbízólevelét.


Az Országos Szlovén Önkormányzat által állított nemzetiségi listára a 280 névjegyzéken szereplő választásra jogosult közül 219 választópolgár (78,2 %) érvényes szavazatot adott le a tegnapi nap folyamán.

Az Országos Szlovén Önkormányzat (listavezetője Kissné Köles Erika) a 2022. április 3-i választások eredményeként Szószólót delegált a Magyar Országgyűlésbe.

Köszönjük a képviselők, jelöltek, választópolgárok közreműködését és gratulálunk a listavezetőnek.


NEMZETISÉGI VÁLASZTÁS – REGISZTRÁCIÓ

Az országgyűlési választásokon minden választópolgárnak két szavazata van: egy egyéni jelöltre és egy országos listára szavazhat. Az egyéni jelölt lehet párt jelöltje vagy független jelölt. Országos listát pedig párt vagy nemzetiség állíthat. Hogy lehet a nemzetiségi listára szavazni? Ahhoz, hogy az országgyűlési választásokon nemzetiségi listára szavazz, nemzetiségi szavazóként kell névjegyzékbe vetetned magad a választás előtt. A névjegyzékbe vétel során külön kell kérned, hogy az országgyűlési választások során nemzetiségi listára szavazhass.

FIGYELEM!!! Ha kéred, hogy nemzetiségi listára szavazhass az országgyűlési választásokon, akkor nem szavazhatsz pártlistára! Egy ember csak egy listára szavazhat: vagy a pártlisták közül egyre, vagy pedig a saját nemzetiségi listájára. Ha ennek ellenére nemzetiségi listára szavaznál, kérelmet kell benyújtanod. Ezt benyújthatod online, a valasztas.hu oldalon, vagy személyes / postán a helyi választási iroda vezetőjének. (Ő a lakóhely szerint illetékes jegyző, tehát a polgármesteri hivatalban találod.) A kérelemnek legkésőbb 2022. március 18-án 16 óráig be kell érkeznie.


Regisztrációra való felhívás


Kivonat az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése 2021. december 9-i ülésének jegyzőkönyvéből


Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése 2021. december 9-i ülésén a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 117/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi országgyűlési képviselők választásán szlovén nemzetiségi listát állított.

A szlovén nemzetiségi listára az alábbi választópolgárokat jelölte a listán elfoglalt helyük sorszámának megfelelően a következők szerint:

  1. Kissné Köles Erika
  2. Bajzekné Labricz Gabriella
  3. Bartakovics Ilona
  4. Soós László 

Tájékoztató

Szlovén Nemzetiségi Listaállítás meghívó 2021.12.09.