Beruházások:

 Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi kapcsolatokért felelős Államtitkárának döntése értelmében, 2023. április hó 3. napján érkezett értesítés alapján az Országos Szlovén Önkormányzat NEMZ-N-23-0064 azonosítószámon 20 300 000 Ft forint vissza nem térítendő támogatásban részesült „A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda felújításának és beszerzéseinek támogatása” projektcél megvalósítására.

A következő tevékenységek végrehajtása realizálódott:

–          az iskolai székhelyen sor került a bejárati épületrész elő-tetőjének kialakítására és a felnőtt vizes-blokk részleg fejlesztésére

–          a felsőszölnöki intézmény óvodai telephelyén megvalósult a hátsó bejáró hideg-burkolása és meglévő betonjárda bontása és térkövezése

–          a szakonyfalui intézményegységnél a kerítéskapu cseréje valósult meg.

A projekt informatikai fejlesztésének megvalósításába az OSZÖ teljesítési közreműködőként bevonta a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményt. Az informatikai fejlesztésre vonatkozó szerződés aláírásra került. A kivitelezés 2023. szeptemberében realizálódott.


Az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. évben a NEMZ-E-22-0005 számú támogatói okirat alapján 19 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a ,,Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda homlokzati hőszigetelésének, kazán biztonsági hűtőkör kiépítésének és az új előtetőkészítésének támogatása” projektcél megvalósítása érdekében.

A beruházás keretében sor került az iskola épületén az elmaradt épületrész homlokzati hőszigetelésére egy előtető kialakítására, illetve az intézmény kazánjai biztonsági hűtőkörének kiépítésére.


A NEMZ-E-22-0003 számú támogatói okirat alapján az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. évben 1 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül a „Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda szakonyfalui intézményegységénél a kerítéscsere és a térkőburkolat-kialakítási munkálatainak támogatása” projekt cél megvalósítása érdekében.
A beruházás keretében került sor az óvoda udvarrészi kerítésének cseréjére (kerítésfonat cseréje és oszlopok festése) és bejárati szekció térkövezésére (humusz leszedés, kerti szegélyépítés, kavics terítés, beton padozat készítése, térkőburkolás).


A Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos és Sportminisztériuma 9381 EUR támogatásban részesítette az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában lévő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda illetve az Apátistvánfavi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda nevelési intézményeit. A támogatás célja szakmai támogatást biztosítani a Rába-vidéki nemzetiségi oktatás keretén belül megvalósuló szlovén nyelvoktatáshoz és iskolán kívüli tevékenységekhez.


Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartása alatt álló Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda a 2021. évben a NEMZ-E-21-0001 számú támogatói okirat alapján bruttó 25 310 000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott  ,,A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda ingatlanfejlesztése, épületenergetikai beruházása, valamint az óvodai játszóterének fejlesztése” támogatási cél megvalósítása érdekében a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából.

Az intézmény vonatkozásában az alábbi felújítási, átalakítási munkák váltak szükségessé:

  • Az épület három udvari bejárata fölött előtetők építése
  • Homlokzati hőszigetelés
  • Széntároló épület felújítása
  • Tolókapu kialakítása
  • A szakonyfalui telephelyű óvoda intézményegység vonatkozásában a játszótéri eszközök számára padozat kialakítása, öntött gumiburkolattal történő ellátása, valamint beton kerti szegélyezés

A munkálatok befejezésére 2021 augusztus hó 11. napján került sor.


Az Országos Szlovén Önkormányzat a 2020. évben bruttó 24 500 000 Ft összegű támogatásban részesült a Miniszterelnökség – Nemzetiségi intézmények támogatása beruházása, felújítása, pályázati önrésze- jogcímcsoport terhére a „Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda számára szlovén nyelvi terem kialakítása, valamint egyéb felújítási, állagmegóvási munkálatok és eszközbeszerzések támogatása” megvalósítása érdekében.

Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartása alatt működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda kiemelt hangsúlyt fektet a szlovén nyelv ápolására, a nemzeti közösség hagyományainak átörökítésére. Az iskolában korszerű, esztétikusan berendezett tantermekben folyik a tanítás. A modern, kényelmes tantermekben, igényes és hatékony tanulást biztosító környezetben, kis létszámú osztályokban, családias légkörben jó eredményeket érnek el a tanulók. A közelmúltban az iskola a kistérség egyik legjobban felszerelt iskolájává válhatott.

Az intézmény vonatkozásában az alábbi fejlesztések valósultak meg az elmúlt hetekben, illetve vannak folyamatban jelenleg is:

– régi épületszárnyban alsós osztálytermek, folyosó, tornaterem festése; illetve a tornateremben falburkolat és mennyezeti lámpatestek cseréje
– betonalap kialakítása óvodai udvari tárolóhoz
– az iskolaépület vonatkozásában födémszigetelés kivitelezése
– központi informatikai fejlesztés

A teljes támogatási összegből bruttó 6 050 000 Ft összeg került a szlovén nyelvi tervem kialakítására, ennek részesként

– kőműves munkálatok
– fűtésszerelvényezés
– bútorzat beszerzése
– informatikai eszközök beszerzése

valósult meg, illetve van folyamatban.


A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda iskolaépülete jelentős felújításon esett át a 2018-2019-es években: tetőfelújítás, külső nyílászárók cseréje, pince vízszigetelése, világítástechnikai korszerűsítés


2017-ben megújult a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda kézilabdapályája, valamint az ahhoz tartozó járdaút, pályatartozékok és kerítés.


Új kültéri játékokkal gazdagodott a Kossics József Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda udvara, ahová az Európai Uniós előírásoknak megfelelő kialakítású láncos- és forgó hinták, valamint egy filagória került telepítésre a gyermekek tanórákon kívüli feltöltődését, pihenését és játékát elősegítendő. 


Mindemellett öt kerti asztalt és hozzá tartozó padokat is kapott az iskola, amelyek jó idő esetén szintén a diákok kényelmét biztosítják.


 Egy 2016. május 15-én lezáródott beruházás keretein belül megújult a Kossics József Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményhez tartozó felsőszölnöki óvoda játszótere, ahová több új udvari játék is telepítésre került az Európai Uniós szabványoknak megfelelően. 

Az óvodások így egy hatfunkciós mászótoronnyal, egy kétszemélyes libikókával, egy forgódobos mókuskerékkel és egy készségfejlesztő labdadobáló játékkal gazdagodtak, amelyek mindegyike biztonságban szolgálja fejlődésüket, aktív pihenésüket és kikapcsolódásukat is.


Közlemény:

1. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. évben a NEMZ-E-22-0005 számú támogatói okirat alapján 19 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a ,,Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda homlokzati hőszigetelésének, kazán biztonsági hűtőkör kiépítésének és az új előtetőkészítésének támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében.

5. A Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 40 Millió Forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda felújítása és eszközbeszerzései támogatási cél megvalósítása érdekében. (NEMZ-E-19-0033 sz. támogatói okirat)

– külső nyílászárók cseréje

– pince vízszigetelése

– világítástechnikai korszerűsítés

6. A kormány a fiatalok zenei nevelésének az eddiginél is jelentősebb támogatása érdekében a zeneoktatást segítő hangszerfejlesztési program indításáról döntött egyes köznevelési intézmények részére. Az Országos Szlovén Önkormányzat a Hangszercsere program keretében 350 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, miszerint vállalja, hogy a fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda részére elektromos zongorát biztosít.

A támogatott tevékenység időtartama: 2018.03.01.-2018.12.31.

Elszámolási határidő: 2019.01.01.

A támogatás elszámolása határidőben megtörtént (2018.09.14.)

7. Az Országos Szlovén Önkormányzat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1.sz. melléklete XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/60. ,,Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére a ,,Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda felújítása” című program megvalósításához 14 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A támogatott tevékenység időtartama: 2018.01.01.-2019.12.31.
Elszámolási határidő: 2020. január 30.
A támogatás elszámolása 2018. december 13-án megtörtént.

8. Az Országos Szlovén Önkormányzat a 64492-1/2017/NEFO támogatási szerződés alapján 30.000.000.-Ft 100%-os intenzitású támogatásban részesült az Emberi Erőforrások Minisztériumától ,,a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda tetőfelújítása és cseréje’’ tárgyában. Az igényelt támogatást az OSZÖ – külön támogatási szerződés alapján – továbbadta az intézménynek. A támogatott tevékenység időtartamának kezdő napjától kezdődően (2017.12.28.) a támogatás felhasználásának határideje 2018.10.31. A támogatás elszámolása határidőben megtörtént (2018.11.12.)

9. Az Országos Szlovén Önkormányzat az 55078-2/2016/NEFO támogatási szerződés alapján 7.000.000.- Ft 100%-os intenzitású támogatásban részesült az Emberi Erőforrások Minisztériumától ,,a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda kézilabdapályája, valamint az ahhoz tartozó járdaút, pályatartozékok és kerítés felújítása” tárgyában. Az igényelt támogatást az OSZÖ – külön támogatási szerződés alapján – továbbadta az intézménynek. A támogatás elszámolása 2017. július 12-én megtörtént, az elszámolás 2017. augusztus 4-én elfogadásra került.

10. A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2015. évben a 23942-1/2015/NEFO számú támogatási szerződés alapján az intézmény felújításának (homlokzati nyílászáró csere) és tantermi bútorzat beszerzése céljára 3 millió Forint összegű támogatásban részesült az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság révén. A támogatás elszámolása határidőben megtörtént, az elszámolás elfogadásra került.

11. Az Országos Szlovén Önkormányzat, mint Fenntartó révén a felsőszölnökiKossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda működési és felhalmozási célú finanszírozás alapján 6 millió Forint összegű támogatásban részesült a 2013. évben. (Szerződésszám: 53050-3/2012/NEF-KIM)