Az Országos Szlovén Önkormányzat
FELHÍVÁSA
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének 89/2016. (VIII.25.) OSZÖ határozattal elfogadott egységes szerkezetbe foglalt Szabályzata szerint:
- a Közgyűlés tagjai
- helyi Szlovén Nemzetiségi Önkormányzatok
- a szlovénséghez kötődő civil szervezetek
- az Országos Szlovén Önkormányzat intézményei
- magánszemélyek
a „MAGYARORSZÁGI SZLOVÉNEKÉRT DÍJ” odaítélésére javaslatot tehetnek.

LETÖLTÉS HU / SLO

 


 

 Szlovén nyelvű ügyfélszolgálati és webshop munkatárs pozícióra keres munkatársat teljes munkaidőre a budapesti Konzolvilág internetes áruház.

Részletek és jelentkezés az alábbi linken:

https://www.konzolvilag.hu/allas/szloven-nyelvu-ugyfelszolgalati-munkatars

safe image

 


 

 

A magyarországi szlovén Rába- vidék nevében a Szlovén Köztársaság önállóságának 30. évfordulója előtt tisztelegve, Holecz Károly az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke 2021. június hó 28. napján az Aljaž toronynál (Triglav - Szlovénia)

Az OSZÖ elnöke Orfaluból (ahova 2008- ban egy nagyobb szikla került szállításra és felállításra a Triglav hegyről, tisztelegve Szlovénia és a magyarországi szlovén nemzetiség előtt) a szlovén Rába-vidék legkisebb településéről indulva hajtotta végre a jelképes túrát és hegymászást.

Bog živi Slovenijo!

---

Predsednik Državne slovenske samouprave, Karel Holec, v imenu slovenskega Porabja, 28. junija 2021, pred Aljaževim stolpom, v počastitev 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije.

Predsednik DSS je na simbolični pohod in vzpon na Triglav krenil iz najmanjšega naselja slovenskega Porabja, iz Andovcev (kamor je v čast Sloveniji in slovenski narodnosti na Madžarskem, leta 2008 s Triglava bila pripeljana in postavljena večja skala).

Bog živi Slovenijo!

 

210709794 1931688550323489 3409150405162818191 n

 

 


 

Az Országos Szlovén Önkormányzat 2020. évben a Miniszterelnökség döntése alapján és Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló Asszony közbenjárására támogatásban részesült a ,,Szlovén nyelvvizsga segédkönyv összeállításának és megjelentetésének támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében, tekintve, hogy a Rába-vidéki középiskolákban szlovén nyelvet tanuló diákok nagy részének szüksége van – vagy továbbtanuláshoz, vagy jövőbeli munkahelyükhöz, terveikhez - szlovén nyelvből államilag elismert nyelvvizsgára, illetve a Rába-vidéki kéttannyelvű oktatási intézmények azon pedagógusainak is le kell tenniük a nyelvvizsgát, akik nem rendelkeznek szlovén szakos bölcsész vagy tanári végzettséggel.

A Gerencsér Norbert - szlovén nemzetiségi középiskolai nyelvtanár- által készített kiadvány más nyelvekhez hasonló módon az Origó nyelvvizsgára készítő tankönyvek és a weboldalon található mintafeladatok alapján készült, amely 7 db minta feladatsort tartalmaz és mind a hét minta feladatsorhoz készült megoldó kulcs is, fordítás-és levélmintákkal. Magyarországon egyedül az ELTE Origó Nyelvi Centrum által szervezett nyelvvizsgarendszerben van lehetőség szlovén nyelvből államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt szerezni szlovén nyelvből. A nyelvvizsga segédkönyv ezért az Origó nyelvvizsgarendszer mintáját és formátumát követi, segíti a vizsgára készülőket. Mivel az említett nyelvvizsgához a Nyelvi Centrum weboldalán található mintafeladatokon kívül nem létezett semmiféle felkészítő anyag, ezért a segédkönyv reményeink szerint teljes mértékben egy hiánypótló taneszközzé válhat a jövőben.

A szlovén nyelvvizsga segédkönyv bemutatására az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda szlovén nyelvi laborjában került sor 2021. június 11-én.

A bemutató a járványügyi helyzet előírásaira tekintettel került bonyolításra, de a körülményekhez képest kellő nyilvánosságot kapott. Az intézmény vezetőjének (Treiberné Doncsecz Ildikó) köszöntője után Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló Asszony beszélt a kiadvány jelentőségéről, majd a Szerző, Gerencsér Norbert mutatta be a kiadványt és tájékoztatta a jelenlévőket, a sajtó képviselőit annak gyakorlati fontosságáról. Holecz Károly az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke megköszönte a projekt kivitelezésében résztvevők munkáját és a segédkönyv kiadásra került a jelenlévő intézmények, szervezetek képviselői részére.

Az eseményt megtisztelte továbbá:

- Kovács Andrea elnök, Magyarországi Szlovének Szövetsége
- Metka Lajnšček főkonzul, Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusa
- Kállay Attiláné főosztályvezető, Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ
- Balogh Éva tagintézmény-vezető, Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
- Rágyanszki György egyetemi tanársegéd, ELTE Bölcsészettudományi Kar – Szlovén Tanszék

---

Na podlagi odločitve Urada predsednika vlade in s posredovanjem zagovornice Slovencev na Madžarskem, gospe Erike Köles Kiss, je Državna slovenska samouprava v letu 2020 prejela nepovratna sredstva za namen »Sofinanciranje priprave in objave priročnika za izpit iz slovenskega jezika«. Večina dijakov porabskih srednjih šol, ki obiskuje tudi pouk slovenskega jezika, za nadaljnji študij, zaposlitev ali druge načrte za prihodnost potrebuje namreč državno priznani izpit iz slovenskega jezika, poleg tega pa morajo jezikovni izpit opraviti tudi učitelji porabskih dvojezičnih izobraževalnih ustanov, ki nimajo diplome iz slovenskega jezika na ravni filozofske ali pedagoške fakultete.

Priročnik, ki ga je sestavil učitelj slovenskega jezika Norbert Gerencsér, je pripravljen na podoben način kot za druge jezike, in sicer na podlagi učbenikov za jezikovni izpit Origó in vzorčnih nalog na njihovi spletni strani. Priročnik vsebuje 7 sklopov vzorčnih nalog, za katere je izdelan tudi ključ za rešitve z vzorci prevodov in dopisov. Na Madžarskem je državno priznano potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika mogoče pridobiti samo v sistemu jezikovnih izpitov Origó Jezikovni center Univerze Eötvös Loránd (ELTE Origó Nyelvi Centrum), zato priročnik sledi vzorcu in formatu jezikovnega sistema Origó. Ker za izpit, razen vzorčnih nalog na spletni strani Jezikovnega centra, ni bilo nobenega drugega pripravljalnega gradiva, upamo, da bo priročnik v prihodnosti lahko v celoti postal dopolnilni učni pripomoček.

Predstavitev priročnika za izpit iz slovenskega jezika je potekala 11. junija 2021 v laboratoriju za slovenski jezik Dvojezične osnovne šole in vrtca Jožefa Košiča, ki je v upravljanju Državne slovenske samouprave.

Predstavitev je bila izvedena ob upoštevanju epidemioloških predpisov, vendar je bila z njo javnost kljub okoliščinam zadostno seznanjena. Po pozdravnem nagovoru ravnateljice (Ildikó Doncsecz Treiberné) je o pomenu publikacije spregovorila tudi zagovornica Slovencev na Madžarskem Erika Köles Kiss. Knjigo je predstavil avtor Norbert Gerencsér, ki je občinstvo in predstavnike medijev seznanil tudi z njenim praktičnim pomenom. Predsednik Državne slovenske samouprave Karel Holec, se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri izvedbi projekta ter izvode priročnika predal predstavnikom ustanov in organizacij.

Prireditve so s svojo prisotnostjo počastili tudi:

- Andrea Kovač, predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem
- Metka Lajnšček, generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru
- Attiláné Kállay, vodja sektorja, Državni izobraževalni center
- Éva Balogh, ravnateljica, Osnovna šola, gimnazija in dijaški dom Monošter in okolica
- György Rágyanszki, asistent, Oddelek za slovenski jezik na Filozofski fakulteti Univerze Eötvös Loránd

 

 


 

Vabilo1 

vabilo2

 


 

 

A tervünk megvalósult, egy álmunk vált valóra, köszönet érte... hangzottak el Holecz Lajosné intézményvezető szavai beszédének végén, amikor is 2021. május 20 -án magas rangú vendégek körében átadásra került az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda felújított/bővített tornaterme. Az intézményt fenntartó Országos Szlovén Önkormányzat 2020. évben bruttó 39 250 000 Ft összegű magyar állami támogatásban részesült az intézmény felújítási,- állagmegóvási munkálataira és eszközbeszerzésének támogatására, ennek legnagyobb volumenű eleme a tornaterem bővítése volt, amely 2021. év tavaszán zárult le.

Az eseményt megtisztelte Soltész Miklós a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára; Dr. Helena Jaklitsch a Szlovén Köztársaság Határon Túli Szlovénekért Felelős Minisztere; Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló Asszony; V. Németh Zsolt képviselő- kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos is. Az Államtitkár ünnepi beszédében hangsúlyozta a két ország közötti kapcsolatok fontosságát,- a kiemelt projektcélok támogatását és a helyi közösség szerepének fontosságát. A beszédek után a helyi iskolás gyermekek kulturális és sportműsora tette színessé a programot, majd az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke zárószavai, melyek Reményik Sándor "Templom és iskola" című verséhez kapcsolódtak tették magasztossá az ünnepet.

Az elkészült beruházás átadásának jegyében két nemzeti színű szalag átvágására került sor és Tóth Tibor Plébános Úr áldotta meg a kibővült sporttermet.

Az Országos Szlovén Önkormányzat és az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda köszönetet mond a fejlesztés támogatásáért és kívánjuk, - ahogy az intézményvezető ígéretet tett rá- , hogy a diákok színes kulturális ,-és sportélettel töltsék meg a teret.

A fotókat készítette Dr. Sütő Ferenc- a Szlovén Országgyűlési Szószóló asszisztense és jogi tanácsadója

---

Naš cilj je dosežen, naše sanje so se uresničile, hvala vam … je ob slavnostni predaji prenovljene/razširjene telovadnice dvojezične osnovne šole in vrtca Števanovci, 20. maja 2021, pred visokimi gosti svoj govor sklenila ravnateljica Lajosné Holecz. Upravljavka ustanove, Državna slovenska samouprava je v letu 2020 iz madžarskih državnih virov prejela bruto 39 250 000 forintov za prenovo in vzdrževanje ter nabavo opreme za ustanovo; največji zalogaj pri tem je bila razširitev telovadnice, ki je bila zaključena spomladi letošnjega leta.

Dogodek so s svojo prisotnostjo počastili tudi državni sekretar za cerkvene in narodnostne zadeve pri Uradu predsednika madžarske vlade, Miklós Soltész; ministrica vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helena Jaklitsch; zagovornica slovenske narodnostne skupnosti v madžarskem parlamentu, Erika Kiss Köles; ministrski poverjenik za nadzor posebnih nacionalnih vrednot madžarske vlade, poslanec madžarskega parlamenta, Zsolt V. Németh. Državni sekretar je v svojem slavnostnem nagovoru poudaril pomen sodelovanja med državama, podpore posebej pomembnim projektnim ciljem in vloge lokalnih skupnosti. Slavnostnim govorom je sledil kulturni in športni program lokalnih osnovnošolcev, dogodek pa je sklenil predsednik Državne slovenske samouprave, ki je v svojem govoru spomnil na pomen šole in cerkve za skupnost.

Ob svečani predaji objekta sta bila prerezana trakova obeh nacionalnih trobojnic, nato pa je razširjeno športno dvorano blagoslovil župnik Tibor Tóth.

Državna slovenska samouprava ter Dvojezična osnovna šola in vrtec Števanovci se zahvaljuje za sofinanciranje investicije – in kot je obljubila ravnateljica – naj prostore učenci napolnijo z živahnim kulturnim in športnim življenjem.

Fotografije: asistent in pravni svetovalec zagovornice slovenske narodnosti v madžarskem parlamentu, dr. Ferenc Sütő

 

 


 

 

nagradni natečaj 30 letak


 

 

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára adták át 2021. május 17-én a 2021. évi Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjakat Budapesten, a Bolgár Művelődési Házban.
A magyarországi szlovénség kitüntetettje Bedics Sándor, aki a Rába-vidéki szlovén nemzetiség közösségi, kulturális és egyházi életében betöltött szerepéért kapta az elismerést. Az eseményt megtisztelte a felterjesztő Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, Holecz Károly és Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló Asszony is. Őszintén gratulálunk a Díjazottnak.
A képeket készítette: Botár Gergely, Miniszterelnökség

---

17. maja 2021 je kot kandidat Državne slovenske samouprave, v bolgarskem kulturnem centru v Budimpešti, od namestnika predsednika vlade, dr. Zsolta Semjéna priznanje za svoje več desetletno delo na področju povezovanja in zastopanja slovenske narodnostne skupnosti ter kulturno dejavnost nagrado Pro Cultura Minoritatum Hungariae prejel upokojeni nazivni ravnatelj in srednješolski učitelj Strokovne gimnazije in srednje strokovne šole III. Béla, ki deluje v sklopu Centra za poklicno izobraževanje Železne županije, Sándor Bedics. Dogodek sta s svojo prisotnostjo počastila predsednik Državne slovenske samouprave, Karel Holec in zagovornica slovenske narodnostne skupnosti v madžarskem parlamentu, Erika Kiss Köles. Tudi mi se pridružujemo čestitkam za strokovno priznanje.

 


 

A Lakiteleki Népfőiskola, a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és Képzésért Alapítvány és a Magyar Írószövetség idén már hatodik alkalommal szervez Németh László műfordítói tábort.
A programban ismét szerepel szlovén-magyar műhely.
A csatolmányban a pályázati felhívás és jelentkezési lap található. Már tart a pályázási időszak.
Jelentkezési határidő: 2021. június 28.

Az alábbi linkre kattintva elérhetőek a tábort bemutató videók:
https://www.youtube.com/channel/UC4tBtehd-vl8ctfoQgV0XXQ

 

nemeth laszlo tabor felhivas 2021

 


 

Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működő intézmények eljárásrendje 2021. március 8-tól (HUN/SLO)

 


 

 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK - SZLOVÉN KULTÚRA NAPJA 2021

 

 


 


Vzpostavljena Porabska zakladnica vrednot

Šest naselij se je združilo, in ob aktivnem sodelovanju predstavnikov lokalnih narodnostnih organizacij, v četrtek vzpostavilo zakladnico vrednot, ki zajema vse samouprave porabskih naselij. Da bi posamezna zakladnica vrednot dosegala svoj namen ter kulturno in turistično prepoznavnost, je nujno, da se v njo zajamejo vse kakovostne vrednote lokalnega pomena. Glede na to, da so za območje značilna drobna naselja, in v vsaki od teh vasi najdemo kakovostne in posebne lokalne vrednote, je pomembno tudi njihovo skupno negovanje in ohranjanje, kajti le tako lahko območje zastopamo, kot celovito in povezano.

Pobudo za vzpostavitev zakladnice vrednot oziroma skupno raziskovanje in negovanje vrednot sta dala Državna slovenska samouprava in Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, predstavniki naselij pa so se z veseljem odzvali na pobudo. V komisijo zakladnice vrednot so soglasno imenovani: za predsednika Karel Holec ter za člane Gyöngyi Bajzek, László Kovács, Sándor Bedics in dr. Ferenc Sütő.

Na ustanovni seji je bil predstavljen osnutek spletne strani Zakladnice, spregovorili pa smo tudi o možnostih prijave na razpisan nov natečaj Hungarikum.

Dogodek, ki je 4. februarja 2021 potekal na sedežu Državne slovenske samouprave, so s svojo prisotnostjo počastili naši narodnostni vodje: predsednik Državne slovenske samouprave, Karel Holec, zagovornica slovenske narodnosti v madžarskem parlamentu, Erika Köles Kissné.

Članice Porabske zakladnice vrednot
Samouprava naselja Dolnji Senik
Samouprava naselja Števanovci
Samouprava naselja Gornji Senik
Samouprava naselja Verica-Ritkarovci
Samouprava naselja Andovci
Samouprava naselja Sakalovci

---

Megalakult a Rábavidéki Tájegységi Értéktár

6 település összefogása valamint a helyi nemzetiségi szervezetek képviselőinek aktív közreműködése mentén a csütörtöki nap folyamán létrejött az a tájegységi értéktár, amely minden rábavidéki községi önkormányzatot magában foglal. Egy Értéktár annál erősebb és kulturálisan, illetve idegenforgalmilag annál ismertebb, minél több egyformán magas színvonalú helyi érték jelenik meg benne. Tekintettel arra, hogy a térséget aprófalvas települések jellemzik, amelyek mind rendelkeznek minőségi, különleges helyi értékkel, ezért célszerű ezeknek az értékeknek a közös gondozása, hogy a térséget egy igazi egységként mutathassák be.

Az Országos Szlovén Önkormányzat és a Muraba Európai Területi Társulás közös kezdeményezéseként döntöttek úgy az érintett települések vezetői, hogy belevágnak a térség értékeinek közös felkutatásába, azok ápolásába. Ennek megvalósítása érdekében egyhangúlag fogadták el az Értéktár Bizottság tagjait: Holecz Károly elnök, valamint Bajzek Gyöngyi, Kovács László, Bedics Sándor és dr. Sütő Ferenc bizottsági tagok személyében.

Az alakuló ülésen sor került az Értéktár kialakulóban lévő honlapjának bemutatására, illetve szó esett az újonnan megjelent Hungarikum pályázaton való indulás lehetőségéről is.

A 2021.02.04-i eseményt, melyre az Országos Szlovén Önkormányzat székházában került sor megtisztelték Nemzetiségi Vezetőink: Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke mellett Kissné Köles Erika, Szlovén Országgyűlési Szószóló Asszony is.

Rábavidéki Tájegységi Értéktár Tagok:
Alsószölnök Község Önkormányzata
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Felsőszölnök Község Önkormányzata
Kétvölgy Községi Önkormányzat
Orfalu Községi Önkormányzat
Szakonyfalu Község Önkormányzata

 

 


 

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. a fenntarthatóság, a tudatosság és a megújulás jegyében elkötelezetten törekszik arra, hogy a nemzetközi kapcsolatait is erősítve olyan kistérségi kooperációt valósítson meg, amely a közös célok mentén sikeres és stabil összefogást eredményez a távhőszolgáltatási szektor képviselői között. A Kft. a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége révén partneri kapcsolatot ápol a Szlovén Energiaszövetséggel is (Slovensko združenje za energetiko). A Kft. célkitűzései között szerepel a határon átnyúló, a magyar-szlovén együttműködés jegyében megvalósuló energetikai projektek kivitelezése, új technológiák alkalmazása, a regionális távhőszolgáltatás modernizálása, a szakmai tapasztalatok rendszeres megosztása.

A lehetséges partnerség elősegítése, egy, a szlovén Rába-vidéken, a jövőben megvalósulható fejlesztés körvonalainak meghatározása érdekében 2021. január 25-én egyeztető megbeszélésre került sor az Országos Szlovén Önkormányzat székházában, Felsőszölnökön. A tárgyalás létrejöttét Kissné Köles Erika szlovén országgyűlési szószóló koordinálta. A megbeszélésen jelen voltak: Kovács Márta, a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, Holecz Károly, az OSZÖ elnöke, Kovács Andrea, az MSZSZ elnöke, a Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. korábbi ügyvezetője valamint Papp Bálint, a MURABA ETT ügyvezető igazgatója.
A megbeszélésen a szlovén Rába-vidék fejlődését elősegítő, előremutató javaslatok és projekt-elképzelések fogalmazódtak meg.

142116332 412502786729325 139063943308493273 n142451060 207011961104588 1790534303778677694 n

142487543 2894624397488798 1827926727662267884 n

 


 

 

Predsednik Državne slovenske samouprave Karel Holec je bil na vljudnostnem in informativnem obisku na sedežu Top Média Film d. o. o. v Sombotelu. V omenjenem studiu namreč deluje uredništvo, kjer pripravljajo in sestavljajo magazin Slovenski utrinki, slovensko narodnostno oddajo, ki jo gledalci lahko spremljajo vsak drugi teden. Iz uredništva so se usklajevalnega pogovora udeležili glavna urednica Ibolya Doncsecz, urednik Dušan Mukič, tehnični sodelavec Géza Doma in oba direktorja d. o. o. Na srečanju, ki je potekalo v prijetnem in prijateljskem vzdušju, so seveda ob prijemih pri pripravi programa spregovorili tudi o dolgoročnih ciljih in idejah v zvezi s slovensko narodnostno oddajo Slovenski utrinki.

Namen oddaje Slovenski utrinki je informiranje Slovencev na Madžarskem v njihovem maternem jeziku o domačih dogodkih oziroma dogodkih v matični državi ter poročanje o prireditvah in dogodkih. Z informiranjem v maternem jeziku vsekakor služijo ohranitvi slovenske narodnostne skupnosti in prispevajo h krepitvi slovenske identitete.

---

Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke tisztelgő és egyben tájékozódó látogatáson vett részt Szombathelyen, a Top Média Film Kft. székhelyén. Ebben a stúdióban dolgozik ugyanis az a Szerkesztőség, akik készítik és összeállítják a kéthetente jelentkező Slovenski utrinki szlovén nemzetiségi magazinműsort. Az egyeztető megbeszélésen a Szerkesztőség képviseletében részt vett: Doncsecz Ibolya főszerkesztő, Mukics Dusán szerkesztő, Doma Géza technikai munkatárs és a Kft. két ügyvezető igazgatója. A jó hangulatú baráti beszélgetés alkalmával a műsorkészítés fortélyai mellett természetesen szóba kerültek a távlati célok és elképzelések is Slovenski utrinki szlovén nemzetiségi magazinműsor tekintetében.

A Slovenski utrinki célja, hogy tájékoztassa a magyarországi szlovéneket anyanyelvükön a velük kapcsolatos otthoni és anyaországi eseményekről. Beszámolnak rendezvényekről, eseményekről. Az anyanyelven való közléssel egyértelműen a szlovén nemzetiség fennmaradását, a szlovén identitás-tudat erősítését kívánják szolgálni.

 

IMG 4203

IMG 4205

 


 

 

szloven nepszamlalas

 


 

 

Az OSZÖ Oktatási Bizottságának javaslatára az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke - illetve képviselői - a mai napon mindösszesen bruttó 700 000 Ft összegben ajándékot adtak át a szlovén nemzetiségi nevelésben résztvevő tanulók számára (134 diák) a következő intézményekben:

- Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda
- Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
- Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája
- Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium
- Vas Megyei Szakképzési Centrum III. Béla Technikum

Továbbá azon 4 óvoda számára ajándékcsomag került átadásra, ahol szlovén nemzetiségi nevelésben vesznek részt a gyermekek.

- Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola - felsőszölnöki és szakonyfalui óvodai intézményegysége
- Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
- Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvodája

---

Na pobudo Komisije za šolstvo pri DSS so predsednik, oziroma predstavniki Državne slovenske samouprave, danes predali darilo v vrednosti 700.000 Ft učencem (134 učencev), ki se udeležujejo slovenske narodnostne vzgoje v naslednjih ustanovah:

- Dvojezična osnovna šola in vrtec Jožefa Košiča
- Dvojezična osnovna šola in vrtec Števanovci
- Osnovna šola Arany János 1.-4. letnik Osnovne šole in gimnazije Monošter z okolico
- Osnovna šola in gimnazija Monošter z okolico
- Tehnična šola III. Béla Center za poklicno izobraževanje Železne županije

Darilni paket je bil nadalje predan tudi štirim vrtcem, v katerih se otroci udeležujejo slovenske narodnostne vzgoje

- Dvojezična osnovna šola Jožefa Košiča - enoti vrtec v Gornjem Seniku in Sakalovcih
- Dvojezična osnovna šola in vrtec Števanovci
- Vrtec Játékvár Združenih vrtcev in jaslic Monošter z okolico

 

 


 

Na pobudo in v organizaciji Državne slovenske samouprave so v javne šole, kjer poteka tudi pouk slovenskega narodnostnega jezika, prispeli novi slovenski učbeniki, ki bodo gotovo prispevali k lažjemu spoznavanju slovenskega jezika.

Po zaprosilu Državne slovenske samouprave je naročilo učbenikov iz Ljubljane urejala Valentina Novak. Učbenike je vodjem oziroma kolegom omenjenih ustanov predala ravnateljica šole na Gornjem Seniku.

Državna slovenska samouprava vam želi nadaljnje uspešno delo in učenje!

---

Az Országos Szlovén Önkormányzat kezdeményezésére és szervezésében új szlovén nyelvű tankönyvek érkeztek a szlovén nemzetiségi nyelvet tanító köznevelési intézményekbe, hozzájárulva a szlovén nyelv minél zökkenőmentesebben történő elsajátításához.

A könyvek Ljubljanából történő rendelését az Országos Szlovén Önkormányzat felkérésére Valetina Novak intézte. A tankönyveket a felsőszölnöki iskola igazgatója adta át az érintett intézmények vezetőinek,-kollégáinak. Köszönet közreműködésükért.

További sikeres munkát és tanulmányokat kíván az Országos Szlovén Önkormányzat.

 

 


 

18. septembra 2020 je državni sekretar odgovoren za cerkvene in narodnostne stike pri Uradu predsednika vlade, Miklós Soltész s sodelavci obiskal ustanove slovenskega Porabja, med njimi Dvojezično osnovno šolo Števanovci, kjer je državni sekretar v sklopu tiskovne konference predstavil letošnje razvojne cilje, ki služijo tudi narodnostni skupnosti.

Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projektov Državne slovenske samouprave:

- ureditev podstrešja in priprava na širitev funkcij Küharjeve spominske hiše (Slovenska etnografska hiša) v Gornjem Seniku,

- Radio Monošter – tehnične posodobitve,

- Dvojezična osnovna šola in vrtec Jožefa Košiča v Gornjem Seniku – strešna izolacija, prenova telovadnice, vzpostavitev slovenske učilnice in pridobitev računalniške opreme

- izboljšanje stvarnih pogojev poučevanja slovenskega jezika s pomočjo vlaganja v digitalno opremo

- Dvojezična osnovna šola in vrtec Števanovci – razširitev telovadnice, pleskanje učilnic, vlaganje v digitalno opremo; vrtec – zamenjava vrat in oken.

Državni sekretar in njegovi sodelavci so si v spremstvu slovenske zagovornice Erike Köles Kissné in predsednika Državne slovenske samouprave, Karla Holca, na pokopališču v Števanovcih ogledali spominski zid iz nagrobnikov, za katerega je Urad predsednika vlade prav tako zagotovilo sofinanciranje.

V svoji izjavi za medije je Miklós Soltész spregovoril tudi o začetku izvajanja gospodarskega programa območja in investicijah z dolgoročnimi učinki.

V okviru programa je delegacija obiskala tudi sedež Državne slovenske samouprave in Dvojezično osnovno šolo Jožefa Košiča.

---

A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós és munkatársai 2020. 09.18.án ellátogattak a szlovén Rábavidék intézményeibe, így felkeresték az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskolát, ahol az Államtitkár sajtótájékoztató keretében ismertette az idei évi nemzetiségi célú fejlesztéseket.

Az említett tevékenységek az Országos Szlovén Önkormányzat projektjei révén valósulnak meg, így

- a felsőszölnöki Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) kapcsán– tetőtérbeépítés, funkcióbővítés előkészítése ,

- a szentgotthárdi Szlovén Rádió vonatkozásában – műszaki fejlesztés,

- a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda esetében – födémszigetelés, tornaterem felújítás, szlovén nyelvi terem kialakítása és informatikai beruházás

- a szlovén nyelvoktatás tárgyi feltételeinek fejlesztése informatikai beruházások által

- az Apátistvánfalvi Kéttannnyelvű Általános Iskola és Óvoda esetében – tornaterem bővítés, tantermek festése, informatikai beruházás; az óvodaépület vonatkozásában- nyílászáró csere.

Az Államtitkár és munkatársai a Szlovén Országgyűlési Szószóló, Kissné Köles Erika és Holecz Károly az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke kíséretében megtekintették a szeptember 12- én felszentelt Emlékfalat az apátistvánfalvi sírkertben, melynek kivitelezését szintén a Miniszterelnökség támogatta.

Soltész Miklós sajtótájékoztatójában beszélt a térséget érintő gazdaságfejlesztési program elindításáról is és a hosszú távú beruházási célú elképzelésekről.

A program keretében a delegáció ellátogatott az Országos Szlovén Önkormányzat székházába és a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskolába is.

 

 


 

 

 

 

 


 

 

Državna slovenska samouprava je preko organizacije Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., ki je operativni organ Predsednika vlade, v letu 2020 prejela sredstva za nabavo opreme za izboljšanje stvarnih pogojev za izvajanje pouka slovenskega jezika.
Zahvaljujoč tem sredstvom sta predsednik Karel Holec in zagovornica Erika Köles Kissné 16. septembra 2020 računalniško-digitalno opremo predala v brezplačno uporabo naslednjim izobraževalnim ustanovam v Monoštru:
- Vrtec Játékvár združenih vrtcev in jaslic Monoštra in mikroregije - 1 kos prenosni računalnik
- Center za poklicno usposabljanje Železne županije, Tehnična šola III. Béla – 1 kos prenosni računalnik
- Osnovna šola in gimnazija Monošter z okolico – 1 kos interaktivna tabla in 1 kos prenosni računalnik
- Osnovna šola in gimnazija Monošter z okolico – Osnovna šola Arany János 1.-4. letnik – 1 kos interaktivna tabla in 1 kos prenosni računalnik
Za spodbujanje pouka slovenskega jezika so ustanove v Monoštru bile deležne sofinanciranja v znesku bruto 3 012 000 forintov.
Pridobitev računalniško-digitalne opreme prispeva k izboljšanju stvarnih pogojev za pouk in učenje slovenskega jezika, s tem pa omogoča čim bolj nemoteno spoznavanje slovenskega jezika.

---

Az Országos Szlovén Önkormányzat a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által a szlovén nyelvoktatás tárgyi feltételeinek javításához hozzájáruló eszközök beszerzésének támogatása megvalósítása érdekében a 2020. évben támogatásban részesült.
A fentiekben hivatkozott támogatás keretében 2020. szeptember 16-án Holecz Károly Elnök Úr és Kissné Köles Erika Szószóló Asszony által sor került az informatikai eszközök térítésmentes átadására az alábbi szentgotthárdi köznevelési intézmények részére:
- Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvodája - 1 db notebook
- Vas Megyei Szakképzési Centrum III. Béla Technikum – 1 db notebook
- Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium – 1 db interaktív tábla és 1 db notebook
- Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája – 1 db interaktív tábla és 1 db notebook
A szentgotthárdi intézmények szlovén nyelvoktatásának támogatására fordított összeg: bruttó 3 012 000 Ft.
Az informatikai eszközök beszerzése hozzájárul a szlovén nyelvoktatás-, tanulás tárgyi feltételeinek javításához, ezzel elősegítve a szlovén nyelv minél zökkenő mentesebben történő elsajátítását.

 

 


 

 

12. septembra 2020 je v Števanovcih bil opravljen blagoslov in svečano odkritje spominskega zidu, ki je edinstven tudi v širšem prostoru. Ideja, da se zapuščeni nagrobniki z arhaičnimi napisi v lokalnem narečju ohranijo tudi zanamcem, je prišla od članov Skupščine Državne slovenske samouprave. Za izvedbo projekta je organizacija pridobila tudi državno podporo, tako se je ideja uresničila v obliki impozantnega spominskega zidu.

Sveto mašo je v okviru programa v slovenskem jeziku služil županijski škof János Székely, sodeloval pa je tudi Cerkveni pevski zbor Števanovci, ki deluje pri Zvezi Slovencev na Madžarskem, in letos slavi 10. obletnico delovanja, nato pa je predsednik Državne slovenske samouprave, Karel Holec, v svojem slavnostnem nagovoru v obeh jezikih poudaril pomen narodnostne identitete, spoštovanja preteklosti in negovanja izročila ter pomen upanja v prihodnost in moči vere. Potem ko je županijski škof blagoslovil spominski zid, so se pred njim poklonili tudi prisotni.

Spominski zid je stvarni in simbolični objekt na fizični meji med šolo in cerkvijo, in kot je dejal tudi predsednik DSS, ponazarja našo narodnostno samobitnost v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti ter moč naše vere v prihodnost.

---

2020. szeptember 12-én délután Apátistvánfalván egy olyan emlékfal megáldására és ünnepélyes átadására került sor, amely egyedülálló a vidéken. Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének tagjaiban fogalmazódott meg az elhatározás, hogy az elhagyott temetői síremlékeket és azokon lévő archaikus tájnyelvi feliratokat megőrizzék az utókor számára. A szervezet állami támogatásban is részesült a projekt kivitelezésére és valóban egy impozáns Emlékfal formájában valósult meg az elképzelés.

A program keretében Székely János megyéspüspök szlovén nyelven celebrálta a szentmisét, melyen közreműködött a Magyarországi Szlovének Szövetsége működése 10. évfordulóját ünneplő Apátistvánfalvi Egyházi Énekkara, majd ezt követően Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke kétnyelvű beszédében hangsúlyozta a nemzetiségi identitás fontosságát, a múlt és a hagyományok tiszteletét és a jövőbe vetett bizalom, illetve hit fontosságát és erejét. Az Emlékfalat a megyéspüspök megáldotta és a jelenlévők lerótták tiszteletüket előtte.

A Fal egy materiális és egy jelképes képződmény is, az iskola és a templom fizikai határvonalán található, ahogy az OSZÖ elnöke is mondta, a múlt, a jelen és a jövő- nemzetiségi létünk és jövőbe vetett hitünk erejét szemlélteti.

 

 


 

 

emlekfalmeghivo2020 

 


 

 

Küharjeva spominska hiša (Slovenska zbirka), ki je v upravljanju Državne slovenske samouprave, je ustanova, ki deluje kot muzealni razstavni prostor.

Lesena tabla za oltar v postnem času (barvan les, 115*120 cm) je del razstave v Küharjevi spominski hiši (Slovenska zbirka) v Gornjem Seniku, kamor so jo pred desetimi leti prenesli iz Števanovcev.

Na priporočilo muzeologa dr. Sándorja Horvátha in v sodelovanju z etnologinjo Marijo Kozar Mukič je bila tabla v lanskem letu predstavljena tudi na razstavi Agnus Dei - Az Oltáriszentség tisztelete Magyarországon (Agnus Dei – Češčenje najsvetejšega na Madžarskem), ki je bila na ogled od 29. oktobra 2019 do 19. januarja 2020 v kulturnem centru Pesti Vigadó.

Ploščo so nato prepeljali v Krščanski muzej v Esztergom, kjer je po naročilu Državne slovenske samouprave Márton Szakács opravil restavratorska dela, v sklopu katerih je v celoti pritrdil vse vrtljive dele, očistil tablo, popravil in zatesnil pozlačene in posrebrene dele ter jih s prilagojenim retuširanjem estetsko popravil.

Plošča je bila v petek, 24. julija 2020 vrnjena na razstavni prostor v Küharjevi spominski hiši (Slovenska zbirka), kjer je ponovno na ogled obiskovalcem.

---

Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működő felsőszölnöki Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) közérdekű muzeális kiállítóhelyként funkcionáló intézmény.
A nagyböjti tábla (fa festett, 115*120 cm) Apátistvánfalváról került a felsőszölnöki Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) kiállítási anyagába 10 évvel ezelőtt.

A tavalyi évben Dr. Horváth Sándor muzeológus javaslatára és Mukicsné Kozár Mária néprajzkutató közreműködése által a tábla az Agnus Dei - Az Oltáriszentség tisztelete Magyarországon című kiállításon került bemutatásra, amely 2019. október 29-től 2020. január 19-ig volt látogatható a Pesti Vigadóban.

A tábla ezt követően került Esztergomba, a Keresztény Múzeumban - az Országos Szlovén Önkormányzat megbízására- Szakács Márton végezte a restaurálását, így sor került a pergő részek teljes mértékű rögzítésére, tábla tisztítására, az aranyozott és ezüstözött részek javítására, tömítésére, esztétikai helyreállításra beilleszkedő retusálással.

A tábla 2020. július 24-én (péntek) került vissza a kiállítási helyére a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) közérdekű muzeális intézménybe, ahol ismét várja a látogatókat.

 

118376815 322728952262606 2077638500084191546 n

 


  

V Dvojezični osnovni šoli Jožefa Košiča (9985 Gornji Senik, Cerkvena pot 10/1) in Vrtcu (9985 Gornji Senik, Cerkvena pot 5 oziroma 9983 Sakalovci, Glavna cesta 120), ter v Dvojezični osnovni šoli Števanovci (9982 Števanovci, Glavna cesta 117) in Vrtcu (9982 Števanovci, Glavna cesta 84), ki so v upravljanju Državne slovenske samouprave, je letos v vrtčevsko slovensko narodnostno vzgojo vključenih 45 otrok. Vzgojiteljicam in varuškam pri delu pomagajo tudi strokovnjaki na področju vrtčevske vzgoje iz Slovenije.

Državna slovenska samouprava si kot zavzeta upravljavka omenjenih ustanov iz leta v leto, poleg drugih tekočih vzdrževalnih del, prizadeva tudi za izboljšanje materialnih pogojev narodnostne vzgoje (letos so bila v Števanovcih zamenjana tudi okna).

S pomočjo EZTS MURABA je bilo v 3 enotah ustanove (Števanovci, Sakalovci, Gornji Senik) v preteklih tednih nameščenih 6 klimatskih naprav, s katerimi lahko tudi v poletnem času zagotovimo idealne delovne pogoje. Montaža klimatskih naprav je bila izvedena v 2 tedenskem obdobju poletne prekinitve dela, ko je bilo dovoljeno opravljanje vzdrževalnih del.

Klimatske naprave tipa MSEABU-09HRFN1-QRD0-PI, imenovane tudi KIDS (6 kosov – pod 2 na vrtec) je porabskim vrtcem doniralo podjetje Planning & Trading Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (na svečani predaji v števanovskem vrtcu 18. avgusta 2020 je podjetje zastopal András Takács, vodja oddelka za razvoj in trženje).

Dobrodelna akcija na državni ravni je potekala v sodelovanju podjetij Planning & Trading Kft. in Midea, v okviru katere so donacije prejele tudi ustanove DSS.

Državna slovenska samouprava kot upravljavka omenjenih javnih vzgojno–izobraževalnih ustanov se tudi po tej poti iskreno zahvaljuje podjetju in njegovemu predstavniku za donacijo, EZTS MURABA za sodelovanje in podjetju za montažo naprav za hitro opravljeno delo, kakor tudi zaposlenim v vrtcih za njihovo sodelovanje.

---

Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola (9985 Felsőszölnök, Templom út 10/1.) és Óvoda (9985 Felsőszölnök, Templom út 5, illetve 9983 Szakonyfalu, Fő út 120.) , továbbá az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola (9982 Apátistvánfalva, Fő út 117.) és Óvoda (9982 Apátistvánfalva, Fő út 84.) vonatkozásában az idei nevelési évben mindösszesen 45 gyermek érintett a szlovén nemzetiségi óvodai nevelésben. Az óvodapedagógusaink és dajkáink munkáját szlovéniai óvodapedagógiai szakemberek is segítik.

Az Országos Szlovén Önkormányzat, mint a nevezett intézmények elkötelezett fenntartója évről- évre igyekszik a nemzetiségi nevelés tárgyi feltételein is javítani, (az idei évben például nyílászáró cserékre is sor került Apátistvánfalván), az esedékes egyéb karbantartási munkálatokon is túl.

A MURABA ETT közbenjárása révén az elmúlt hetekben 6 db óvodai klímaberendezés került a 3 intézményegységbe (Apátistvánfalva, Szakonyfalu, Felsőszölnök), hogy a nyári időszakban is ideális körülményeket tudjunk biztosítani a nevelő munkához. A klímaszerelési munkálatok elvégzésére a 2 hét időtartamra engedélyezett nyári karbantartási leállások időtartama alatt került sor.

A MSEABU-09HRFN1-QRD0-PI típusú ún. KIDS klímaberendezéseket (6 db- óvodánként: 2-2) a Planning & Trading Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adományozta (képviselte a 2020. augusztus hó 18. napján tartott átadón az apátistvánfalvi óvodában Takács András Fejlesztési és marketing menedzser) a rábavidéki óvodák számára.

A jótékonysági akció a Planning & Trading Kft. és a Midea vállalat együttműködésében zajlott országos szinten, amelynek keretében az OSZÖ intézményei is részesülhettek a felajánlásból.

Az Országos Szlovén Önkormányzat, mint a nevezett köznevelési intézmények fenntartója ezúton is köszönetet mond az adományozó cégnek, képviselőjének, a közreműködésért a MURABA ETT részére és a berendezések szerelését rövid határidőre vállaló cégnek, illetve az óvodák dolgozóinak a rugalmas közreműködésért.

 

 


 

 

Člani Porabskega kulturnega in turističnega društva (PKTD) Andovci se že vrsto let vsako poletje pogumno odpravijo na dolgo pot od »Malega Triglava« v Andovcih do njegovega "velikega brata" v Sloveniji. Tako so tudi letos v sredo, 15. julija, pričeli pohod, ki ga bodo zaključili v nedeljo, 19. julija na Triglavu. Vse pot bodo prehodil peš, pri čemer se bodo udeleženci izmenjavali. To pomeni, da bo vsak od pohodnikov dnevno prehodil 30 kilometrov. Pravijo: »To je simbolična pot, ne le za društvo, ampak za vse Porabske Slovence.

 

triglav1

 

triglav2


 

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján megjelent a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi civil szervezetek által a nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységekre benyújtott pályázatok 2020. évi költségvetési támogatásainak döntési listája.

A lista IDE kattintva érhető el!

 


 

22. junija 2020 je ministrica dr. Helena Jaklitsch (Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu) s sodelavci v okviru uradnega obiska v Slovenskem Porabju s svojim obiskom na sedežu organizacije počastila predsednika Državne slovenske samouprave.

 

104817679 3120865371314432 5895781164412262462 o

 


 

 

Študijska pomoč študentom, pripadnikom narodne skupnosti, ki so vključeni v slovensko narodnostno izobraževanje


Državna slovenska samouprava je na pobudo slovenske državnozborske zagovornice Erike Kissné Köles na podlagi in v breme Zakona št. LXXI o splošnem državnem proračunu Madžarske za leto 2020 in Priloge št. 1, poglavja XI – Predsedstvo vlade, iz naslova odobrenih sredstev pod upravljanjem poglavja 30, člen Narodnostne proračunske subvencije 31, postavka (člen) »Narodnostne subvencije« ter na podlagi subvencijskega dokumenta št. NEMZ-N.20-0047 prejela nepovratno finančno pomoč v višini 1.125.000.- tj. en milijon sto petindvajset tisoč forintov za uresničitev subvencijskega cilja »Študijska pomoč študentom, pripadnikom narodne skupnosti, ki so vključeni v slovensko narodnostno izobraževanje.«


Pripadniki slovenske narodnosti izvajajo vzgojo v slovenskem narodnostnem jeziku v štirih otroških vrtcih na narodnostno mešanem območju slovenskega Porabja. Ustanovitelj in upravitelj treh izmed teh vrtcev je Državna slovenska samouprava, ustanovitelj in upravitelj četrtega pa je Samouprava mesta Monošter.


V treh izmed omenjenih ustanov še delujejo vzgojiteljice predšolskih otrok, ki obvladajo slovenski jezik, ki pa strokovne izobrazbe niso mogli pridobiti v izobraževalnih ustanovah, kjer se izobražujejo vzgojitelji oz. vzgojiteljice predšolskih otrok slovenske narodnosti, saj le-teh ni bilo. Posledično so morale po pridobitvi izobrazbe vzgojiteljice naknadno pridobiti še strokovno izobrazbo oziroma diplomo iz slovenskega jezika, in to stanje je enako tudi danes.
Cilj narodnostne štipendije za vzgojitelje predšolskih otrok je, da bi študente, pripadnike narodne skupnosti s statusom rednega študenta, ki se izobražujejo za vzgojitelje predšolskih otrok, spodbudili k zagotavljanju strokovno predanih mladih narodnostnih vzgojiteljev predšolskih otrok.

Na podlagi zagotovljenega prispevka iz preteklega leta so do subvencije v obliki štipendije upravičene:


- Éva Balogh Pappné: študentka 2. letnika predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze Benedek Elek v Sopronu, Slovenka iz Gornjega Senika, varuhinja predšolskih otrok, zaposlena na Dvojezični osnovni šoli in vrtcu Jožefa Košiča v Gornjem Seniku, ki je prvi letnik zaključila z odličnim uspehom ter ima tudi kompleksni jezikovni izpit iz slovenščine na srednji stopnji.
- Regina Labritz: narodnostna študentka matematike in slovenskega jezika v Filozofskem centru ELTE-SEK (Univerza Eötvös Lóránd– Univerzitetni center Savaria), kot srednješolka je bila prejemnica narodnostne štipendije, ima pridobljen jezikovni izpit iz slovenščine stopnje B2, aktivna članica slovenske folklorne skupine v Gornjem Seniku, od leta 2019 pa tudi članica sveta Slovenske narodne samouprave v Gornjem Seniku.
- Krisztina Zsöks: študentka 3. letnika predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze Benedek Elek v Sopronu, kot srednješolka je bila prejemnica narodnostne štipendije, ima pridobljen jezikovni izpit iz slovenščine stopnje B2, je aktivna članica treh slovenskih kulturnih skupin, članica sveta Slovenske narodne samouprave Verica-Ritkarovci od leta 2019, ter sourednica skupnih novic treh naselij.


Sklenitev pogodbe med predsednikom Državne slovenske samouprave in upravičenkami do štipendije, povezane s »Študijsko pomočjo študentom, pripadnikom narodne skupnosti, ki so vključeni v slovensko narodnostno izobraževanje« za zagotavljanje ustrezno izobraženih, strokovno predanih in izkušenih mladih pedagoških delavcev slovenske narodnosti, je bila 11. junija 2020 na sedežu Državne slovenske samouprave.

 

---

 

A szlovén nemzetiségi nevelésben részt vevő nemzetiségi hallgatók tanulmányi támogatása


Az Országos Szlovén Önkormányzat Kissné Köles Erika szlovén országgyűlési szószóló kezdeményezésére a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30 Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, 1. ,,Nemzetiségi támogatások” előirányzat (jogcím) terhére a NEMZ-N-20-0047 számú támogatói okirat alapján 1.125.000.- Ft, azaz Egymillió-egyszázhuszonötezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesült ,,A szlovén nemzetiségi nevelésben részt vevő nemzetiségi hallgatók tanulmányi támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében.

A szlovén nemzetiséghez tartozók az általuk lakott térségben, a szlovén Rába-vidéken négy óvodában folytatnak szlovén nemzetiségi nevelést. Ebből három óvoda az Országos Szlovén Önkormányzat, egy óvoda pedig Szentgotthárd Város Önkormányzata fenntartásában működik.


Az említettek közül három intézmény ma még rendelkezik szlovén nemzetiségi nyelvet is beszélő óvónőkkel, akik azonban diplomájukat annak hiányában nem szerezhették meg szlovén nemzetiségi óvodapedagógus-képző intézményben.

Ennek következménye az volt, hogy az óvónőképző elvégzését követően szlovén szakos diplomát is kellett szerezniük, és ez a helyzet még ma is tart.

A nemzetiségi óvodapedagógus tanulmányi ösztöndíj célja, hogy a képzést biztosító felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonyt létesített nemzetiségi óvodapedagógus hallgatókat a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, nemzetiségi óvodapedagógus-utánpótlás biztosításának elősegítése érdekében ösztöndíjban részesítse.

Az elmúlt év során biztosított hozzájárulásnak megfelelően a 2019/2020. tanévre ösztöndíj típusú támogatásban részesülnek:


- Pappné Balogh Éva: a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 2. évfolyamos óvodapedagógus szakos hallgatója, felsőszölnöki szlovén, a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda munkaviszonyban álló dajkája, aki az első évet kiváló eredménnyel lezárta, valamint komplex középfokú szlovén nyelvvizsgával rendelkezik.
- Labritz Regina: az ELTE-SEK Bölcsészettudományi Centrum matematika és szlovén nemzetiségi szakos hallgatója, középiskolásként nemzetiségi ösztöndíjban részesült, B2 típusú szlovén nyelvvizsgával rendelkezik, a felsőszölnöki szlovén néptánccsoport aktív tagja, 2019. óta pedig a Felsőszölnöki Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat tagja.
- Zsöks Krisztina: a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 3. évfolyamos óvodapedagógus szakos hallgatója, középiskolásként nemzetiségi ösztöndíjban részesült, B2 típusú szlovén nyelvvizsgával rendelkezik, 3 szlovén kulturális csoport aktív tagja, a Kétvölgyi Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat tagja 2019. óta és a három falu Hírmondó társszerkesztője.


,,A szlovén nemzetiségi nevelésben részt vevő hallgatók tanulmányi támogatása” vonatkozásában a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező szlovén nemzetiségi pedagógus-utánpótlás biztosítása céljából szerződéskötésre az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke és a támogatásban részesülő hallgató között 2020. június 11-én került sor az Országos Szlovén Önkormányzat székházában.

 

 

 


 

Egyvanbelőle hun v2

Egyvanbelőle hun

Obstajaleena slo

 

 


 

ovoda indulas 2020

 


 

 

video palyazat 

 


 

 

Az Apátistvánfalváról származó nagyböjti tábla üzenete: „Feltámadt, valóban feltámadt!” Értünk is, mindannyiunkért. És ez mindennél nagyobb erőt ad. A mostani időben is.

https://www.evangelikus.hu/20200409-evelet

 

B1 2020 13-14

 

 


 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat felhívása a Magyarországi Szlovénekért Díj odaítélésére!

FELHÍVÁS (HUN/SLO)

 


 

 

Az ismert énekes, Varga Miklós nagysikerű Európa átirata az Európa 2020 – A remény himnusza című dalának (előadó: Nagy Szilárd feat. Ragány Misa) nemzetiségi nyelvű fordításai elérhetők a Youtube videómegosztó csatorna feliratai között (elérése melléklet szerint). A gyors és hatékony szlovén nyelvű fordításért külön köszönetet mondunk Mukics Dusánnak.

Az Európa 2020 – A remény himnuszának üzenete jusson el minél szélesebb körhöz, ezzel is erősítve a magyarországi nemzetiségek anyaországukkal fennálló kapcsolatát, valamint hazánk kapcsolatát országaikkal.

Bízunk benne, hogy az összefogásnak ez a módja is reményt nyújthat jelen korunk legnagyobb egészségügyi krízishelyzete közepette.

 

 


 

 

Urejanje zadev pri Državni slovenski samoupravi od 18. marca 2020 poteka izključno po telefonu in po elektronski pošti.
Do preklica je odpovedano osebno urejanje zadev.

Hvala za razumevanje,
vodja urada
Kovács Anita

---

Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatalában az ügyintézés 2020. március hó 18. napjától kizárólag telefonon és elektronikus módon történik.
A személyes ügyfélfogadás szünetel.

Megértésüket tisztelettel köszöni:
Kovács Anita
hivatalvezető

 


 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, továbbá az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda vonatkozásában Magyarország Kormánya által kihirdetett vészhelyzet és ezzel kapcsolatos jogszabályok kapcsán a következő tájékoztatót ismertetjük:

 

TÁJÉKOZTATÓ: HUN / SLO

 

 


 

 

Na podlagi priporočila za nadaljnje usposabljanje javnih uslužbencev na specifičnih delovnih mestih, ki je bilo predlagano in sprejeto skupaj z ostalimi priporočili (točka II.2.) 17. seje Madžarsko-slovenske mešane komisije za manjšine, bo Državni sekretariat za cerkvene in narodnostne zadeve Urada predsednika vlade, Državni slovenski samoupravi zagotovil finančno podporo z namenom izvajanja specializiranega izpopolnjevanja iz slovenskega jezika, ki bo potekalo vsak teden med 1. oktobrom 2019 in 31. majem 2020, in katerega se bodo udeležili tudi sodelavci Državne slovenske samouprave.

---

A Magyar- Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XVII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások (II.2. pont) között szereplő a kiemelt munkahelyen dolgozó közalkalmazottak továbbképzésére vonatkozó ajánlás alapján a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság révén támogatást biztosít az Országos Szlovén Önkormányzat részére 2019. október 1. - 2020. május 31. közötti időtartamban heti rendszerességgel megvalósuló szakirányú szlovén nyelvi továbbképzés kivitelezése céljából, melyen az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatalának munkatársai is részt vesznek.

 

 

 


 

Zveza Slovencev na Madžarskem in Državna slovenska samouprava sta 7. februarja priredili proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. Prireditev je bila namenjena tudi praznovanju 25. obletnice delovanja Državne slovenske samouprave in 20. obletnice delovanja Radia Monošter. Kulturni praznik smo počastili z nastopom porabskih otroških in odraslih kulturnih skupin. Predstavo z naslovom Umetnost se iskri je uprizorila učiteljica-asistentka Valentina Novak. Za njeno ustvarjalno delo ji iskreno čestitamo.
Slavnostna govornika na prireditvi sta bila državna sekretarka pri Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospa Olga Belec in državni sekretar za cerkvene in narodnostne zadeve pri Uradu predsednika vlade, gospod Miklós Soltész.
(Fotografije: Silva Eöry)

---

A Magyarországi Szlovének Szövetsége és az Országos Szlovén Önkormányzat február 7-én közösen rendezte meg a központi ünnepséget a szlovén kultúra napja alkalmából. A rendezvény keretében megünnepelték az Országos Szlovén Önkormányzat működésének 25. és a Szentgotthárdi Szlovén Rádió működésének 20. évfordulóját. Az ünnepi műsorban Rába-vidéki szlovén gyermek és felnőtt kulturális csoportok léptek fel. A Művészet ragyog című előadást Valentina Novak írta és rendezte. Kiemelkedő művészi munkájához szívből gratulálunk.
Az ünnepségen köszöntőt mondott Olga Belec, a határon túli és diaszpórában élő szlovénekért felelős államtitkár, illetve Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.
(Fotók: Silva Eöry)

 

 


 

 

meghivo szloven kultura napja 2020

 


 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat a 161/2019. (XII. 03.) OSZÖ határozat alapján eladásra hirdeti hivatali személygépkocsiját a következők szerint:

Márka: FORD (D)
Típus: C- Max 1.5 EcoBoostTitanium
Modell: C- Max 2015-2019
Gyártás kezdete- vége: 2015.04.01.-2019.09.30.
Első nyilvántartásba vétel időpontja: 2015.12.
Hengerűrtartalom:1499 cm3
Teljesítmény:110 kW
Össztömege: 1915 kg
Kivitel/ajtók/ülések: EGY/5/5
Motortípus: Otto- benzin
Euro norma: EURO 6d- TEMP
Váltó: 6 fokozatú manuális
Járműszín: szürke
Futott km: 90 821 km
Értékesítési minimum (jelen) irányár: bruttó 2 976 000 Ft
Műszaki érvényesség időtartamának vége: 2021.12.08.
Kárpit: szövet
Légkondicionáló berendezés (ECC): elektronikus 2 zónás vezérlés
Sebességváltómű: 6 fokozatú mechanikus
Ülések hátul: 3 db különálló, csúsztatható, összecsukható ülés
Ülések: állítható magasságú vezetőülés deréktámasszal
12 V-os csatlakozó a csomagtérben
Automata fényszóróvezérlés, automatikus esőérzékelős ablaktörlő, hazakísérő fény, automatikusan elsötétülő belső tükör
Csomagtérben rakományrögzítő pontok
Defektkijelzés
Elektromos ablakemelők hátul, globázár, hazakísérő fény
Fejtáblák elől-hátul (5 db)
Felső tetőkonzol
Fordulatszámmérő
Gyerekülés előkészítés (ISOFIX)
Indításblokkoló
Keréknyomás ellenőrző rendszer
Kormányoszlop: magasság-és távolságállítású
Központi zár távirányítással
Külső visszapillantó tükrök elektromosan behajthatók
Külső visszapillantó tükrök és kilincsek a karosszéria színében
Lábszőnyeg: velúr
Mikrofilter (por-és pollenszűrő)
Pohártartó elől
Rádió-CD+6 hangszóró+kormányoszlopról vezérelhető rádió
Szemüvegtartó
Szervokormánymű
Tempomat, defektfigyelő rendszer
Világítás: ködfényszórók elől
Visszagurulásgátló (Hill Hold Control)
Audio rendszer Bluetooth telefonkihangosítóval, kormányról vezérelhető központi kijelzővel+USB port
Belső visszapillantó tükör automatikusan sötétedő
Csomagtérroló
Elektromos ablakemelők elől
ESP (elektronikus menetstabilizáló) + ASR (kipörgésgátló)
Fékrendszer: blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
Fény-és esőszenzor
Hátsó ablaktörlő-és mosóberendezés
Információs rendszer: fedélzeti számítógép
Kartámla elől, mozgatható
Kormánykerék: bőr+bőrbevonatú sebességváltókar
Könnyűfém keréktárcsák: 16”
Króm csomag (külső)
Külső visszapillantó tükrök elektromosan állíthatók és fűthetők
Küszöbborítás elől
Lábszőnyeg: velúr hátul
Légzsák a vezető-és utas oldalon, függönylégzsák elől-hátul, oldallégzsákok elől
Napvédő roló hátul, mechanikus
Pótkerék: pótkerék helyett abroncsjavító készlet
Sebességszabályozó (tempomat) és sebességhatároló automatika (speedlimiter)
Stop&start rendszer: a motor automatikus leállítása és újraindítása
Szépítkezőtükör megvilágítással a vezető és az utasoldalon
Színezett üvegek
Ultrahangos parkolásirányító rendszer hátul
Ülések: állítható magasságú utasülés deréktámasszal
Vészhárítók: részben fényezett vészhárítók a karosszéria színében
Világítás: LED nappali menetfény

Egyéb információ: első tulajdonostól, nem dohányzó
A személygépkocsi megkímélt állapotú, garázsban tartott; szervízkönyvvel rendelkezik.
Személygépkocsit megtekinteni előre egyeztetett időpontban lehet (Gyécsek Norbert - sofőr- 06-30-6221192)
Ajánlat benyújtásának címe: Országos Szlovén Önkormányzat, 9985 Felsőszölnök, Templom út 8. (e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
Ajánlattételi határidő: 2019. december 12.
Fizetés: egyösszegű átutalás az OSZÖ számlaszámára.
Az Országos Szlovén Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlattevő részére dönt.
További információ: Holecz Károly - elnök, 06-70-9408320; Gyécsek Norbert- sofőr- 06-30-6221192

Holecz Károly sk. elnök

 


 

 

Ustanovna seja Državne slovenske samouprave je potekala 5. novembra 2019. Po svečani zaobljubi so člani Skupščine izvolili predsednika in podpredsednika skupščine ter sprejeli sklep o strukturi odborov oziroma komisij.

Predsednik slovenske krovne organizacije je postal Karel Holec, namestnik predsednika pa Martin Ropoš. Za predsednico Finančno nadzornega odbora je bila imenovana Andreja Kovač, za predsednico komisije za šolstvo Eva Lázár, za predsednico komisije za kulturo pa Ilona Bartakovič.

V okviru seje novo konstituirane skupščine je v okviru tiskovne konference, ki so se je udeležili zagovornica slovenske narodnosti Erika Köleš Kiss ter predsednik Karel Holec in namestnik predsednika Martin Ropoš, bila svečano najavljena novica, da bo vlada Madžarske, v obdobju 2020-2023, na osnovi vladnega sklepa 1618/2019, namenila največ 898.520.000,00 forintov za sofinanciranje izvajanja razvojnega programa slovenskega Porabja. Vsi trije so poudarili, da ta edinstvena razvojna zasnova Slovenskega Porabja izhaja iz potreb naselij s slovenskim prebivalstvom, in da bo vlada Madžarske sredstva namenila za doseganje naslednjih razvojnih ciljev:

a) investicije za spodbujanje konkurenčnosti lokalnega gospodarstva, predvsem spodbujanje sodelovanja in skupnega tržnega nastopa malih pridelovalcev, mikro in malih podjetij ter posodobitev njihove opreme in proizvodne infrastrukture,
b) razvoj lokalnih turističnih znamenitosti in izdelkov, regionalni marketing,
c) priprava osnov za izvedbo investicij na področju javne infrastrukture (javne in kolesarske poti, kanalizacija in odvajanje vod, varstvo pred poplavami),
d) investicije za izboljšanje kakovosti izvajanje javnih nalog lokalnih samouprav in njihovih ustanov,
e) nabava opreme za narodnostno samoupravo in narodnostne civilne organizacije za izvajanje programov sodelovanja pri ohranjanju slovenskega narodnostnega izročila, kulture in jezika.

---

2019. november 5-én tartotta alakuló ülését az Országos Szlovén Önkormányzat. Az eskütételt követően a Közgyűlés tagjai megválasztották a szervezet elnökét és elnökhelyettesét, döntöttek a bizottsági struktúra kialakításáról.

A szlovén csúcsszervezet elnöke Holecz Károly lett, elnökhelyettes pedig Ropos Márton. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke Kovács Andrea, az Oktatási Bizottság elnöke Lázár Éva, a Kulturális Bizottság elnöke Bartakovics Ilona lett.

Az újonnan felálló testület jelenlétében került sor ünnepélyesen is bejelentésre, hogy Magyarország Kormánya az 1618/2019. számú Kormányhatározata alapján, a 2020-2023 közötti időszakban, legfeljebb 898.520.000,-Ft összegben támogatja a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési programját. A sajtótájékoztatót közösen tartotta: Kissné Köles Erika szlovén országgyűlési szószóló, Holecz Károly elnök és Ropos Márton elnökhelyettes. Mindannyian kiemelték, hogy a szlovén Rába-vidék településeinek ezen egyedi fejlesztési koncepciója kiemelten a szlovén nemzetiségű személyek lakta települések igényeire alapozza fejlesztési irányait és hogy Magyarország Kormánya a programban megjelölt, alábbi fejlesztési célok megvalósítását támogatja célzottan:

a) a helyi gazdaság versenyképességét javító fejlesztések, különösen az őstermelők, mikro- és kisvállalkozások együttműködését, közös piacra lépését célzó beruházások megvalósítása, valamint az eszközállományuk és termelési infrastruktúrájuk korszerűsítése,
b) helyi turisztikai attrakciók, termékek fejlesztése és a térségi marketing,
c) a hálózatos infrastruktúra (köz- és kerékpárutak, szennyvíz- és csatornahálózat, ár- és belvízvédelmi létesítmények) fejlesztésére irányuló beruházások előkészítése,
d) a helyi önkormányzatok és intézményeik közfeladat-ellátásának minőségét javító beruházások megvalósítása,
e) a szlovén nemzetiségi hagyomány, kultúra és nyelv megőrzését szolgáló, együttműködésen alapuló programok, a nemzetiségi önkormányzat és nemzetiségi civil szervezetek eszközbeszerzése.

 

 

 


 

 

A Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkársága és a Keresztény Múzeum szervezésében Agnus Dei, az Oltáriszentség tisztelete Magyarországon című időszaki kiállítás megnyitójára került sor október 29-én a Pesti Vigadóban. Köszöntőt mondtak: Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök és Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. A kiállítást megnyitotta: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. A kiállítási anyagok között szerepel a felsőszölnöki Kühár Emlékházban őrzött nagyböjti tábla, ami eredetileg Apátistvánfalváról származik.

 

 

 


 

Az országos nemzetiségi önkormányzatokba mandátumot szerzett nemzetiségi képviselők számára 2019. október 28-án ünnepélyes keretek között adták a megbízóleveleket a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az Országos Szlovén Önkormányzat képviselői is átvették mandátumukat a Nemzeti Választási Bizottság elnökétől, Dr. Rádi Pétertől és Dr. Gáva Krisztiántól, a Nemzeti Választási Iroda általános elnökhelyettesétől.

megbizolevelek atvetele

A Rába-vidéki szlovéneknek külön is volt alkalma találkozni Marjan Šareccel, a Szlovén Köztársaság miniszterelnökével, a Szlovén Köztársaság Budapesti Nagykövetségén.

Talalkozas Marjan Sareccel

 

 


 

Az Országos Szlovén Önkormányzat elnökének beszámolója a 2014-2019 közötti ciklus főbb eseményeiről 

 

OSZÖ beruházások 2015-től (HUN / SLO)

OSZÖ főbb események 2014-2019 között (HUN / SLO)

 

  

 


 

2019. október 10-én ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a 2019. évi Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjak. Az okleveleket a nyerteseknek Soltész Miklós, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára és Tircsi Richárd Főosztályvezető Úr adták át. Az idei szlovén ösztöndíjasok: Nagy Júlia és Lang Zalán Mihály, a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 11/G. osztályos tanulói. Felkészítő tanáruk Faschingné Libricz Irén volt.

 

 

 


 

Tisztelt Nemzetiségi Vezetők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján a mai napon megjelentek a nemzetiségi támogatások 2020. évre vonatkozó pályázati kiírásai!

A honlap az alábbi linken érhető el:
https://bgazrt.hu/hazai-nemzetisegi-tamogatasok-2020/

A pályázatok csak elektronikusan adhatók be, a benyújtás EPER-rendszerben történő véglegesítésének határideje:

-NEMZ-CISZ-20 2019. november 01.
-NEMZ-KUL-20 2019. december 01.
-NEMZ-TAB-20 2019. december 01.

A programok célja a Magyarország területén élő nemzetiségi csoportok nyelvének, kulturális hagyományainak, szellemi és tárgyi örökségük méltó ápolásának segítése.

Tisztelettel kérjük, hogy a felkínált lehetőségekkel a pályázati kiírások szabályainak megfelelően a nemzetiségi önkormányzatok és nemzetiségi civil szervezetek tartalmas és támogatható projektekkel vegyék azokat igénybe!

 


 

 

2019. évi önkormányzati és nemzetiségi választások

 

https://www.valasztas.hu/2019.-evi-onkormanyzati-es-nemzetisegi-valasztasok

 

https://www.valasztas.hu/hatarozat-megjelenito/-/hatarozat/321-2019-nvb-hatarozat

 

Kérdések és válaszok a politikai reklámok közszolgálati médiaszolgáltatásban való közzétételével kapcsolatban (LETÖLTÉS)

 

9/2019. (IX. 20.) számú elnöki utasítás (LETÖLTÉS)

 

 


 

Ekskurzija v Posočje

Državna slovenska samouprava je za člane občnega zbora ter sodelavce njenega urada in inštitucij 19. julija 2019 organizirala strokovno ekskurzijo v Posočje. Udeleženci poti smo si najprej ogledali Tolminska korita, ki sta ga izoblikovali reki Tolminka in Zadlaščica v bližini mesta Tolmin. Obdajali so nas 60 metrov visoke stene. Skozi tunele smo se sprehodili do konca poti, kjer je izvir termalne vode. V koritih Zadlaščice se je na ozkem delu soteske zagozdila velika trikotna skala, imenovana Medvedova glava, ki je lepo vidna iz urejenega razgledišča. Hudičev most so zgradili že avstro-ogrski vojaki v času soške fronte prve svetovne vojne.
Sledilo je kosilo (soška postrv) na ladji Lucija, med plovbo na jezeru blizu kraja Most na Soči, ki je nastalo po akumulaciji reke Soče. Kapetan ladje Dean Fon Mervič predstavil nam jezero in povedke v zvezi z njo.
Ekskurzija se je zaključila v Muzeju sirarstva v Kobaridu, kjer smo se udeleženci spoznavali s tisočletno tradicijo planinskega pašništva in sirarstva. Dolgo pot do slovenske pokrajine ob italijanski meji, so popestrili glasbeniki in pevci porabskih ljudskih pesmi iz vrst potnikov.

 

---

 

Tanulmányi kirándulás az Isonzó vidékére


Az Országos Szlovén Önkormányzat a közgyűlés tagjai, hivatala és intézményei munkatársai számára 2019. július 19-én tanulmányi kirándulást szervezett Szlovéniában, az Isonzó vidékére. Megtekintettünk a Tolmin város közelében található Tolmini szurdokot (Tolminska korita), amelyet a Tolminka és a Zadlaščica folyók alakítottak ki. 60 méter magas sziklák vettek körül minket. Alagutakon át közelítettük meg a termálvíz forrását. A Zadlaščica szurdok egy szük részén fennakadt egy háromszög alakú szikla, amelyet Medvefejnek neveztek el és egy teraszról megtekinthető. Az Ördög hídját az osztrák-magyar hadsereg katonái építették az első világháborúban, az isonzói csata idején.
A Lucija hajó fedélzetén várt minket az ebéd (isonzói pisztráng), amelyet a Most na Soči település melletti mesterséges tavon hajózva fogyasztottunk el. Dean Fon Mervič hajóskapitány bemutatta nekünk a tavat és a hozzá kötődő mondákat.
A tanulmányi kirándulás végén a sajtfeldolgozást bemutató múzeumot néztük meg Kobaridban. Megismerkedhettünk az alpesi legeltetés és sajtfeldolgozás ezeréves hagyományával. Az olasz határ melletti szlovén tájegységhez vezető hosszú úton az utasok rábavidéki szlovén népdalokat énekeltek zenészeik kísérete mellett.

 

 


 

 

Választópolgárok regisztrációja

HUN / SLO

 


 

 

Urad za javno šolstvo in Center za narodnostno šolstvo vsako leto organizirata Državno tekmovanje za učence narodnostnih osnovnih šol. Tekmovanje iz narodnostnih jezikov ter Spoznavanja narodnosti se je vrtelo spomladi, podelitev priznanj za učence, ki so v 2018/2019. šolskem letu dosegli uspešne rezultate, pa je potekalo 5. junija 2019 v Budimpešti v sejni dvorani Kossuth na Županijskem uradu vlade županije Pest.
Diplome je podelil Miklós Soltész državni sekretar državni sekretar za verske in narodnostne zadeve, odgovoren za pomoč preganjanim kristjanom na ministrstvu Urada vlade.
Te so dobili tudi Slovenka in dva Slovenca. Na tekmovanju 2. kategorije slovenskega jezika in književnosti je dosegel

1. mesto Giulio Brunetto,

2. mesto Máté Labricz

3. mesto: Eliza Nagy

vsi trije so učenci Dvojezične osnovne šole Državne slovenske samouprave Jožefa Košiča na Gornjem Seniku. Na tekmovanje jih je pripravila profesorica Valentina Nagy.
Prireditve v Budimpešti se je udeležila ter učencem čestitala tudi zagovornica Slovencev v madžarskem parlamentu, Erika Köleš Kiss.

---

Az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja 2019. június 5-én tartotta az Országos Általános Iskolai Nemzetiségi Tanulmányi Verseny 2018/2019. tanévi díjátadó ünnepségét a Pest Megyei Kormányhivatal Kossuth termében. A díjakat Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár adta át. A szlovén díjazottaknak Kissné Köles Erika szlovén országgyűlési szószóló külön is gratulált. Szlovén nyelv és irodalom II. kategóriában:

1. helyezett:Giulio Brunetto,

2. helyezett: Labritz Máté,

3. helyezett: Nagy Eliza

tanulók, a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda növendékei. Felkészítő tanáruk volt Valentina Novak.

 

 


 

 

Glasbeni večer s porabskimi ljudskimi pesmimi na Donavi

Državna slovenska samouprava in Lokalna slovenska samouprava v XI. okrožju Budimpešte je 18. maja 2019 organizirala koncert v Budimpešti na ladji Ludwig, ki je dve uri pa pol plavala na Donavi. Ladja je plula okrog Margitinega otoka, mimo Budimskega gradu in Parlamenta do Narodnega gledališča in nazaj. Na koncertu so nastopili Špajsni-flajsni muzikanti (skupina mladih budimpeštanskih slovenskih glasbenikov Državne slovenske samouprave) in MPZ Društva Slovencev v Budimpešti. Večer sta popestrila plesalca Erika Kelemen in Árpád Tóth z dunajskima valčkoma. Moderator prireditve je bil slovenski lektor na univerzi ELTE Mladen Pavičić. Prisotne je pozdravil predsednik Državne slovenske samouprave Martin Ropoš in veleposlanik RS v Budimpešti dr. Robert Kokalj. Prireditev sta s svojo prisotnostjo počastili še pooblaščena ministrica Metka Lajnšček in slovenska parlamentarna zagovornica Erika Köleš Kiss. Blizu 60-člansko občinstvo je napolnilo ladjo. Med njimi so bili porabski Slovenci iz Budimpešte in člani občne6ga zbora DSS iz Porabja ter tudi Madžari.

---

Hagyományőrző Rába-vidéki szlovén népdalest a Dunán

Az Országos Szlovén Önkormányzat és Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata 2019. május 18-án koncertet szervezett Budapesten a Ludwig hajón, amely két és fél órán keresztül úszott a Dunán. Megkerülte a Margit-szigetet, majd elhaladt a Budai Vár, a Parlament és a Nemzeti Színház előtt és visszatért a kikötőbe. A koncerten az Országos Szlovén Önkormányzat – budapesti fiatal szlovén zenészekből szerveződött – Mókás-szorgos zenészek együttese és a Budapesti Szlovének Egyesületének Vegyeskara lépett fel. Kelemen Erika és Tóth Árpád versenytáncos pár bécsi keringővel színesítette az estet. Az ELTE szlovén lektora, Mladen Pavičić konferált. A megjelenteket köszöntötte Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke és dr. Robert Kokalj, Szlovénia budapesti nagykövete. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Metka Lanjšček meghatalmazott miniszterasszony és Kissné Köles Erika szlovén parlamenti szószóló is. A közel 60 fős közönség megtöltötte a hajót. Voltak köztük budapesti szlovének és az OSZÖ közgyűlésének tagjai a Rába-vidékről valamint magyarok is.

 

 


 

 

15.04.2019

Na uradnem obisku je na Gornjem Seniku srečal predstojnike porabskih Slovencev državni sekretar za cerkvena in narodnostna vprašanja Ministrstva predsednika vlade gospod Miklós Soltész.


2019.04.15.

Hivatalos látogatáson Felsőszölnökön találkozott a Rába-vidéki szlovének képviselőivel Soltész Miklós úr, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi ügyekért felelős államtitkára.

 

 

 


 

 

PORABSKO BOROVO GOSTÜVANJE
SAKALOVCI 02. MAREC 2019

---

RÁBAVIDÉKI SZLOVÉNEK RÖNKHÚZÁSA
2019. MÁRCIUS 02. SZAKONYFALU

 

ronkhuzas 2019 plakat

 

 


 

 

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Dejan Židan in predsednik Parlamenta Madžarske László Kövér sta - na pobudo predsednika Državnega zbora RS - 21. februarja, prvič v istem dnevu obiskala Porabje in Prekmurje, da bi se na terenu sestala s predstavniki slovenske narodne skupnosti na Madžarskem in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji.

Pogovor s predstavniki slovenske narodne skupnosti je potekal v sejni dvorani DSS.

Glavna tema je bila Razvojni program Slovenskega Porabja.

---

A Szlovén Országgyűlés Elnöke Dejan Židan és a magyar házelnök Kövér László - a szlovén elnök kezdeményezésére - február 21-én egyidőben kereste fel a Rábavidéket és Muravidéket, hogy a nemzetiségek lakta területen találkozzanak a Rábavidéken és Muravidéken élő szlovén és magyar közösség képviselőivel.

A rábavidéki szlovén nemzetiség képviselőivel való tárgyalások az Országos Szlovén Önkormányzat tárgyalótermében folytak, melynek fő témája a „Szlovén Rába-vidék Térségfejlesztési Programja” volt.

 

 


 

 

Vabilo

 

 

 


  

Predstavitev porabskih pravljic v Budimpešti

 

Na pobudo slovenske parlamentarne zagovornice Erike Köleš Kiss, v soorganizaciji s Sekcijo za narodnosti pri Madžarskem etnološkem društvu, s Kabinetom slovenske zagovornice, Državne slovenske samouprave in Državne tujejezične knjižnice so bile 17. decembra 2018 v prostorih Državne tujejezične knjižnice v Budimpešti predstavljene zbirke porabskih slovenskih pravljic. Predvsem četrta in peta zbirka: Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju, Ljubljana 2017 (pravljice v narečju in knjižni slovenščini) ter Izbor porabskih pravljic in pripovedk v seriji Etnologija Slovencev na Madžarskem 7. Budimpešta, 2018 (pravljice v porabskem narečju in madžarskem prevodu). Pri četrti zbirki je bila Državna slovenska samouprava soizdateljica in podpornica, pri peti je podpirala izdajo.

Prisotne sta pozdravili glavna direktorica Državne tujejezične knjižnice dr. Anna Mária Papp in slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss. Prireditev so s svojo prisotnostjo počastili: veleposlanik RS v Budimpešti dr. Robert Kokalj, namestnica varuha človekovih pravic, pristojna za zaščito pravic narodnosti dr. Erzsébet Sándor Szalay, zagovornica ukrajinske narodnosti Brigitta Szuperák ter urednik vseh 13 serij narodnostnih etnoloških zvezkov András Bertalan Székely.

Na predstavitvi so sodelovali: urednica četrte in pete zbirke, etnologinja Marija Kozar, prevajalec slavist Dušan Mukič in predsednik Sekcije za narodnosti pri Madžarskem etnološkem društvu dr. Sándor Horváth. Moderatorka večera je bila referentka knjižnice za slovenske knjige Szilvia Nagy-Molnár. Eno od pravljic smo slišali od pravljičarke Borovnjakine Ane, posnete leta 1970 na Verici, v madžarskem prevodu pa jo je interpretiral dr. Sándor Horváth.

---

A Rába-vidéki szlovén népmesék bemutatója Budapesten

 

Kissné Köles Erika szlovén parlamenti szószóló kezdeményezésére, a Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztálya, a Szlovén Nemzetiségi Szószólói Kabinet, az Országos Szlovén Önkormányzat és az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) társszervezésben került sor 2018. december 17-én Budapesten, az OIK rendezvénytermében a magyarországi szlovének népmesegyűjteményeinek bemutatására. Különös tekintettel a negyedik és ötödik kötetre: Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju, Ljubljana 2017 (A Rába-vidéki szlovének népköltészete – helyi nyelvjárásban és szlovén irodalmi nyelven) valamint Izbor porabskih pravljic in pripovedk v seriji Etnologija Slovencev na Madžarskem 7. Budimpešta, 2018 (válogatott magyarországi szlovén mesék és mondák helyi nyelvjárásban és magyar fordításban). A negyediknek társkiadója és támogatója, az ötödiknek támogatója volt az Országos Szlovén Önkormányzat.

A jelenlévőket dr. Papp Anna Mária, az OIK főigazgatója és Kissné Köles Erika, a magyarországi szlovének parlamenti szószólója köszöntötte. Az eseményt jelenlétével megtisztelte dr. Robert Kokalj szlovén nagykövet, dr. Szalayné Sándor Erzsébet ombudsmanhelyettes, Szuperák Brigitta ukrán szószóló és dr. Székely András Bertalan, a Magyar Néprajzi Társaság nemzetiségi köteteinek sorozatszerkesztője is.

A két kötetet Kozár Mária néprajzkutató, szerkesztő, Mukics Dusán szlavista, szerkesztő és fordító, valamint dr. Horváth Sándor, a Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztályának elnöke mutatta be. Az est moderátora Nagy-Molnár Szilvia, az OIK szlovén referense volt. A könyvbemutatón A két egér című állatmesét hangfelvételről Borovnyák Jánosnétól permisei szlovén nyelvjárásban és Horváth Sándor magyar nyelvű interpretálásában hallhattuk.

 

 


 

 

Predstavitev porabskih pravljic v Szombathelyu ob slovenskem kulturnem prazniku

 

Ob slovenskem kulturnem prazniku so bile 5. februarja 2019 v Knjižnici Dániel Berzsenyi v Szombathelyu predstavljene zbirke porabskih pravljic, še posebej dve najnovejši, ki sta izšli leta 2017 in 2018. Soorganizatorji prireditve so bili še Sekcija za narodnosti pri Madžarskem etnološkem društvu, Sombotelska slovenska samouprava in SKD Avgust Pavel.

Prireditve se je udeležilo okrog sto ljudi, med njimi generalni konzul RS v Monoštru dr. Boris Jesih in predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem Jože Hirnök. Prisotne sta pozdravili direktorica knjižnice Éva Nagy in predsednica Sombotelske slovenske samuprave Marija Kozar, ki je povedala nekaj besed o slovenskem kulturnem prazniku in bila moderatorka večera.

Predsednik Državne slovenske samouprave Martin Ropoš, kot soizdajatelj in podpornik dveh najnovejših zbirk je seznanil navzoče z okoliščinami objave četrte knjige leta 2017. Tudi izbor pravljic z madžarskim prevodom, ki je izšel leta 2018 pri Madžarskem etnološkem društvu je podpirala Državna slovenska samouprava, da bi tudi madžarski bralci in raziskovalci spoznali porabske pravljice. Obe publikaciji prispevata k ohranitvi porabskega slovenskega narečja, k popestritvi šolkega pouka, dialogu med generacijami ter nadaljnjim znanstvenim raziskavam. Martin Ropoš je poznal tudi pripovedalce in se je v mladih letih udeleževal skupnih opravil (kot lupanje bučnega semena, česanje perja ipd.) na Gornjem Seniku, ko so pripovedovali. Na predstavitvi je obujal spomine iz mladih let.

Predsednik Sekcije za narodnosti pri Madžarskem etnološkem društvu dr. Sándor Horváth je predstavil etnološke zvezke 13-ih narodnosti na Madžarskem. Slovenske knjige so prinašale razprave dvojezično. V sedmem zvezku pa so namesto razprav objavljene porabske pravljice v narečju in madžarskem prevodu.

Etnologinja, urednica serije Etnologija Slovencev na Madžarskem Marija Kozar je predstavila vseh 5 zbirk porabskih pravljic (tri od števanovskega učitelja Karla Krajcarja in dve od ljubljanskega etnologa dr. Milka Matičetovega). Pravljico Dvej müši smo slišali od pravljičarke Borovnjakine Ane, posnete leta 1970 na Verici, v madžarskem prevodu pa jo je interpretiral dr. Sándor Horváth.

O prepisovanju zvočnega gradiva ter prevajanju v slovenski knjižni jezik in madžarščino je govoril slavist, prevajalec Dušan Mukič.

---

A Rába-vidéki szlovén népmesék bemutatója Szombathelyen a Szlovén Kultúra Napja alkalmából

 

A Szlovén Kultúra Napja alkalmából 2019. február 5-én a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárban bemutatásra kerültek a magyarországi szlovének népmesegyűjteményei. Köztük is elsősorban a negyedik és ötödik könyv, amely 2017-ben és 2018-ban jelent meg. A rendezvény társszervezői voltak: a Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztálya, a Szombathelyi Szlovén Önkormányzat és a Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület.

A rendezvényen közel száz érdeklődő vett részt, köztük dr. Boris Jesih szentgotthárdi szlovén főkonzul és Hirnök József, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke. A megjelenteket köszöntötte Nagy Éva könyvtárigazgató és Kozár Mária, a Szombathelyi Szlovén Önkormányzat elnöke, aki szólt a Szlovén Kultúra Napjáról és az est moderátora is volt.

Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke mint a két legújabb gyűjtemény társkiadója és támogatója a 2017-ben megjelent könyv kiadásának körülményeit ismertette. A Magyar Néprajzi Társaságnál 2018-ban megjelent válogatást a magyar nyelvű fordítással is támogatta az Országos Szlovén Önkormányzat, hogy a magyar olvasók és kutatók is megismerhessék a magyarországi szlovének népmeséit. Mindkét kiadvány segíti a Rába-vidéki szlovén nyelvjárás megőrzését, az iskolai nyelvoktatás színesítését, a generációk közti párbeszédet, valamint további tudományos kutatások alapjául szolgál. Ropos Márton ismerte a felsőszölnöki mesemondókat és részt vett a közös munkákban (pl. tökmagköpesztés, tollfosztás stb.), ahol történeteket meséltek. Fel is idézett néhányat fiatalkori emlékeiből.

Dr. Horváth Sándor, a Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztályának elnöke bemutatta a 13 nemzetiség néprajzi köteteit. A szlovén könyvekben a tanulmányok két nyelven jelentek meg. A hetedik kötet nem tanulmányokat, hanem meséket és mondákat tartalmaz szlovén nyelvjárásban és magyar fordításban.

Kozár Mária néprajzkutató, a szlovén kötetek szerkesztője bemutatta mind az 5 népmesegyűjteményt (három Krajczár Károly apátistvánfalvi tanár, kettő dr. Milko Matičetov ljubljanai néprajzkutató gyűjtése). A két egér című állatmesét hangfelvételről Borovnyák Jánosnétól permisei szlovén nyelvjárásban és Horváth Sándor magyar nyelvű interpretálásában hallhattuk.

A mesék lejegyzéséről, szlovén irodalmi és magyar nyelvre fordításáról Mukics Dusán szlavista, fordító beszélt.

 

 

 

 


 

ujev 2019

 


 

kari 2018

 


 

 

V veliki kinodvorani Urania v Budimpešti so podelili Priznanje predsednika vlade ZA NARODNOSTI. Odlikovane so nagovorili in diplome predali Dr. Semjén Zsolt podpredsednik vlade, Soltész Miklós državni sekretar odgovoren za cerkvena in narodnostna vprašanja ter Fülöp Attila državni sekretar za socialne zadeve in enake možnosti.

Letos je izmed Slovencev na Madžarskem odlikovan MARTIN ROPOŠ predsednik Državne slovenske samouprave, ki od začetka samoupravnosti opravlja z zavzetostjo, pridno, vestno, pravično in natančno vodenje krovne organizacije Slovencev na Madžarskem ter čez več mandatov je tudi kot župan slovenskega Gornjega Senika delal in služil za slovensko prebivalstvo.

Neprestano se trudi za ohranjanje slovenskega jezika in kulture ter slovenske identitete med Slovenci na Madžarskem

 

---

 

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár és Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár urak közösen adták át ma a 2018. évi Nemzetiségekért Díjakat az Uránia Nemzeti Filmszínház nagytermében. A magyarországi szlovén közösség idei kitüntetettje Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke. Ropos Márton polgármesterként és elnökként is, évtizedeken át kitartó és odaadó, lelkiismeretes munkájával szolgálja a Magyarországon élő, őshonos szlovén nemzetiségi közösséget. Fáradhatatlanul dolgozik a szlovén nyelv, kultúra megőrzéséért és átörökítéséért, a szlovén nemzetiségi identitás megerősítéséért.

 

 


 

 

Ekskurzija v Goriška Brda (Slovenija)

Člani Občnega zbora in sodelavci Urada DSS smo 1. septembra 2018 obiskali pokrajino Goriška Brda pri Novi Gorici v Sloveniji. Brda je prvotno segala od reke Idrije do Soče in je merila 140 km2. Danes je 70 odstotkov pokrajine v Sloveniji, 30 odstotkov pa v Italiji (tu se imenuje Collio). Slovenci v bližnjem Števerjanu (v italijanski Furlaniji) imajo svojo kulturno skupino in dvojezično osnovno šolo.
Na italijanski meji, na najvišjem hribu Sabotinu (609 m) še danes stoji nekdanja stražarnica, preurejena v muzej. V prvi svetovni vojni – pred 100 leti – so se tukaj spopadali avstro-ogrski in italijanski vojaki od maja 1915 do avgusta 1916. Danes je Sabotin Park miru. Obiščejo ga turisti, ki si lahko ogledajo tudi kaverne (umetne jame) vojakov. S Sabotina se odpira lep razgled na okoliške vinograde vse do romarske cerkve na Sveti gori.
V srednjeveški vasici Šmartno, ki je obdana z obrambnim zidom, smo si ogledali cerkev sv. Martina in zapeli dve slovenski Marijini pesmi. Cerkev ima zvonik v obliki trdnjave, saj so se ljudje morali braniti pred turškimi upadi. Slikar Tone Kralj je celo v cerkvi upodobil to trdnjavo, ki jo obdajajo srednjeveške stavbe. Znamenitost vasi je še hiša s prizidkom peči in dimnika (»žbatafurja«), pred katero smo se postavili za skupinsko sliko.
Od lokalnega vodiča smo izvedeli, da tukaj dozorevajo fige, kakiji, marelice in hruške. Največ je češenj, ki imajo tudi svoj praznik. In seveda grozdja. Ob obisku vinske kleti družine Sosolič smo spoznavali krajevna vina (rebula, refošk, merlot, cabernet sauvignon) in posebno domačo sorto, ki vsebuje tri vrste grozdja (Goriška Brda Virus 3.)

---

Tanulmányi kirándulás a szlovéniai Goriška Brda tájegységbe

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének tagjai és Hivatalának munkatársai 2018. szeptember 1-jén Szlovéniába, a Nova Gorica melletti Goriška Brda tájegységbe látogattunk. Brda egykor az Idrija és az Isonzó folyó közötti 140 km2-en feküdt. Ma 70 százaléka Szlovéniához, 30 százaléka Olaszországhoz tartozik (Collio). Az olasz Friuli tartomány San Floriano del Collio (Števerjan) településén élő szlovéneknek kulturális csoportja és kétnyelvű iskolája van.
Az olasz határ melletti 609 m magas Sabotin-hegyen (Monte Sabotino) ma is áll az egykori határőr laktanya, múzeummá alakítva. Az első világháborúban – 100 éve – itt harcoltak az osztrák-magyar és az olasz katonák egymás ellen 1915 májusától 1916 augusztusáig. Ma ez a hely a Béke parkja. Sok turista keresi fel, akik a katonák kavernáit (mesterséges barlangokat) is meglátogathatják. A Sabotin-hegyről szép kilátás nyílik a környező szőlőhegyekre, egészen a Sveta Gora zarándoktemplomig.
Šmartno középkori településen, amelyet városfal vesz körül, megtekintettük a Szent Márton-templomot és elénekeltünk két szlovén Mária-éneket. A templom harangtornya is erődítményszerű, mivel a törökök ellen kellett védekezniük az embereknek. Tone Kralj festőművész a templomban is megörökítette ezt a tornyot a környező középkori épületekkel. A falu nevezetessége az a középkori ház, amelyhez kívülről toldották hozzá a szabadtűzhelyes kéményt (žbatafur). Ez előtt készült a csoportképünk.
Helyi idegenvezetőnktől megtudtuk, hogy itt érik a füge, a khaki (datolyaszilva), sárgabarack és körte. De leginkább a cseresznye, amelynek külön ünnepe is van. És persze a szőlő. A Sosolič család borospincéjében megismerkedtünk a helyi borokkal (Rebula, Refošk, Merlot, Cabernet sauvignon) és saját termékükkel, amely három szőlő levének társítása (Goriška Brda Virus 3.)

 

 

 

 


 

 

OBISK DRŽAVNEGA SEKRETARJA V SLOVENSKEM PORABJU

SOLTÉSZ MIKLÓS ÁLLAMTITKÁR LÁTOGATÁSA A SZLOVÉN RÁBA-VIDÉKEN

 

 

 


 

 

 

Tovább fejlődhetnek a Szlovén Rábavidék intézményei

A kapcsolódó cikk a Vaol.hu oldalán (IDE KATTINTVA) olvasható el!

 

 


 

 

Srečanje Porabskih Slovencev 2018
Országos Szlovén Találkozó 2018

 

 

A magyarországi szlovének legmagasabb kitüntetését kapta Latorcai Csaba

 


 

 

TEKMOVANJE V RECITIRANJU 2018
SZAVALÓVERSENY 2018.

 

 

 


 

Med Samoupravo naselja Sakalovci kot lastnikom, Združenjem za upravljanje javnih vzgojno-varstvenih ustanov Dolnji Senik-Sakalovci, kot upravljavcem oziroma odstopnikom in Državno slovensko samoupravo, kot prevzemnikom je 15. maja 2018 bil podpisan sporazum o prenosu upravljavskih pravic in pravice do upravljanje premoženja javne vzgojno-varstvene ustanove podružničnega vrtca Mesesziget Óvoda (9983 Sakalovci, Glavna cesta 120.).

S podpisom sporazuma, ki stopi v veljavo 1. septembra 2018, bo Državna slovenska samouprava prevzela upravljavske pravice ustanove, s tem da bo v času veljavnosti sporazuma v celoti uveljavljala vse svoje pravice na področju upravljanja ustanove.

Navedena ustanova bo delovala kot enota Dvojezične osnovne šole in vrtca Jožefa Košiča v Gornjem Seniku.

---

A Mesesziget Óvoda Tagóvodája (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.) köznevelési intézmény fenntartói jogának átadásáról és vagyonkezelésbe adásáról szóló megállapodás aláírására került sor 2018. május 15-én Szakonyfalu Község Önkormányzat mint tulajdonos, Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartói Társulás, mint fenntartó/átadó és az Országos Szlovén Önkormányzat mint átvevő között.

A megállapodás aláírásával – 2018. szeptember 1. hatállyal – az Országos Szlovén Önkormányzat átveszi az intézmény fenntartói jogát azzal, hogy a megállapodás hatálya alatt a fenntartói irányítás valamennyi jogosítványát teljes mértékben gyakorolja.

A fent nevezett intézmény a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény intézményegysége lesz.

 

 

 


 

 

 

Predstavitev Porabskega borovega gostüvanja na Binkoštnem festivalu dediščin v Skansnu Szentendre, 20-21. maj 2018

Porabsko borovo gostüvanje je bilo leta 2015 vpisano v Register nesnovne kulturne dediščine Madžarske. Skupnosti v registru (ki jih je že 30) se vsako leto srečujejo in predstavljajo v muzeju na prostem v kraju Szentendre. 19-21. maja letos se je srečanja spet udeležila skupnost porabskega borovega gostüvanja. Predstavitev je bila simbolična, saj ima pravo borovo gostüvanje blizu 200 udeležencev. Z manjšim borom, s 27-imi osebami smo predstavili pustno šego. Od hiše iz kraja Drávacsehi smo vlekli bor do odra, na odru se je odvijala šaljiva poroka. Tako v nedeljo kot v ponedeljek. Pri hiši smo imeli delavnico izdelave papirnatih cvetlic. Našo predstavo so si ogledali tudi Slovenci iz Mosonmagyaróvára.


A rábavidéki szlovének rönkhúzása 2018. május 20-21-én bemutatkozott a Szentendrei Skanzenben a Pünkösdi Örökség Fesztiválon

A rábavidéki szlovének rönkhúzása 2015-ben felvétetett a magyarországi Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére. A jegyzéken szereplő közösségek (számuk már 30) minden évben bemutatkoznak a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Az idén május 19-20-21-én a rábavidéki rönkhúzás közössége is részt vett a találkozón. A bemutatkozás jelképes volt, hiszen egy igazi rönkhúzásnak közel 200 szereplője van. Egy kis rönkkel, 28 fővel adtunk ízelítőt a farsangi szokásból. A drávacsehi háztól a színpadig húztuk a rönköt, a színpadon volt a tréfás esketés. Vasárnap és hétfőn is. A háznál papírvirág készítési foglalkozás volt. Bemutatónkat megtekintette a mosonmagyaróvári szlovének egy csoportja is.

 

Nastopajoči/szereplők:

čarovnica/boszorkány: Zsohár Lászlóné
fant s črno kokošjo/legény fekete tyúkkal: Labritz Máté
zvač/vendéghívogató: Hanzsek Alajos
glasbenika/zenészek: Stanko Črnko, Drago Reiber, Sašo Gyergyek
občinski sluga/kisbíró: Labritz Sándor
župan/bíró: Wachter Gábor
župnik/pap: Gyécsek István
drugi in družice/vőfélyek és koszorúslányok: Labritz Bálint és Labritz Regina, Szukis Alex és Bunderla Zsófia, Gyécsek Barbara és Pegler Dávid
nevesta in ženin/menyasszony és vőlegény: Zsöks Krisztina és Zsohár Alex
Lucifer: Wachter Ferenc
kmetica/parasztasszony: Bedi Vanessza
Fašenek in Lenka: Gyécsek József és Gyécsek Szilárd
drvar/favágó: Gyécsek Józsefné
ciganka in cigan/cigányasszony és cigány: Nagy Lászlóné és Nagy László

Delavnico izdelovanja papirnatih rož sta vodili/Papírvirág-készítés bemutatása: Doncsecz Józsefné, Doncsecz Ferencné
Pri organizaciji so sodelovali/szervezők: Csatóné Balogh Mária (OSZÖ KB tag), Mukicsné Kozár Mária (néprajzkutató, OSZÖ KB elnök), Hanzsek Alajos (MSZSZ elnökségi tag)

 

 

 


 

 

Predstavitev knjige Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju

 

Na Gornjem Seniku, v konferenčni dvorani Državne slovenske samouprave je 13. aprila 2018 bila predstavljena knjiga Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju. Knjiga je izšla v skupni izdaji Inštituta za slovensko narodopisje v Sloveniji in Državne slovenske samouprave na Madžarskem. Z madžarske stari sta projekt finančno podprla Ministrstvo za človeške vire in Državna slovenska samouprava. S slovenske strani pa Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport.

Publikacijo je izdala Založba ZRC, ZRC SAZU v Ljubljani decembra 2017 kot drugo v seriji Slovenski pravljičarji. Knjiga ima blizu 400 strani, vsebuje več kot 200 pravljic in pripovedk v porabskem narečju in prevodu v slovenski knjižni jezik - od 33 pripovedovalcev iz petih porabskih vasi (Gornji Senik, Sakalovci, Slovenska ves, Števanovci in Verica). 13 pripovedi lahko poslušamo tudi na priloženi zgoščenki.

Prireditev sta počastila akademikinja dr. Zinka Zorko in akademik, prorektor Univerze v Mariboru dr. Marko Jesenšek iz Maribora. Prisotna je bila tudi predstojnica Inštituta za slovensko narodopisje pri ZRC SAZU dr. Ingrid Slavec Gradišnik iz Ljubljane.

Povabilu na predstavitev sta se odzvala tudi zagovornica Slovencev v Madžarskem parlamentu Erika Köles Kiss in generalni konzul RS v Monoštu dr. Boris Jesih.

Zbirko porabskih pravljic in povedk so predstavili uredniki: dr. Monika Kropej Telban, Dušan Mukič in Marija Kozar-Mukič.

Za predstavitev smo izbrali iz vseh petih vasi po eno zgodbo, ki so jo povedali domačini: učenci števanovske dvojezične osnovne šole, učenec gornjeseniške šole Mate Labritz in člani občnega zbora DSS (Iluška Bartakovič, Laci Nemeš, Laci Kovač)

Knjiga se ne bo prodalaja. Izposoja se lahko iz knjižnice slovenskih samouprav in Zveze Slovencev na Madžarskem. Kmalu pa bo dosegljiva tudi na internetu.

---

A Rába-vidéki szlovének népköltészete című könyv bemutatója

 

Felsőszölnökön, az Országos Szlovén Önkormányzat konferenciatermében került sor 2018. április 13-án A Rába-vidéki szlovének népköltészete című könyv bemutatására. A könyv a szlovéniai Néprajzi Kutatóintézet és a magyarországi Országos Szlovén Önkormányzat közös kiadásában jelent meg. Magyar részről a projektet anyagilag az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Országos Szlovén Önkormányzat, szlovén részről pedig a a szlovén Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium támogatta.

A kiadvány a Szlovén Akadémia Kiadónál látott napvilágot 2017 decemberében, Ljubljanában – A szlovén elbeszélők című sorozat 2. köteteként. A közel 400 oldalon több mint 200 mese és monda olvasható rábavidéki szlovén nyelvjárásban és szlovén irodalmi nyelvre fordítva. Ezeket 33 mesélő 5 faluban (Felsőszölnök, Szakonyfalu, Rábatótfalu, Apátistvánfalva és Kétvölgy-Permise) mondta magnóra. 13 elbeszélést a könyvhöz mellékelt CD-n eredetiben is meghallgathatunk.

A rendezvényt megtisztelte dr. Zinka Zorko akadémikus asszony és dr. Marko Jesenšek akadémikus, a Maribori Egyetem rektorhelyettese. Jelen volt a szlovén akadémia Néprajzi Kutatóintézetének vezetője, dr. Ingrid Slavec Gradišnik Ljubljanából.

Eleget tett a meghívásnak Kissné Köles Erika szlovén parlamenti szószóló és dr. Boris Jesih szlovén főkonzul is.

A mesék és mondák gyűjteményét bemutatták a szerkesztők: dr. Monika Kropej Telban, Mukics Dusán és Mukicsné Kozár Mária.

A könyvbemutatóra mind az öt településről kiválasztottunk egy-egy mesét, amelyet a helybeliektől hallotunk: az apátistvánfalvi kétnyelvű általános iskola tanulóitól, Labritz Máté felsőszölnöki tanulótól és az OSZÖ Közgyűlésének tagjaitól (Bartakovics Ilona, Nemes László, Kovács László)

A könyv nem kerül árusításra. Ki lehet kölcsönözni a szlovén önkormányzatok és a Magyarországi Szlovének Szövetsége könyvtárából. Rövidesen elérhető lesz az interneten is.

 

 


 

 

POZIV
Državne slovenske samouprave


Na osnovi Pravilnika 89/2016. (VIII.25.) OSZÖ, ki ga je s sklepom sprejela Državna slovenska samouprava, imajo pravico kandidate za NAGRADO SLOVENCEM NA MADŽARSKEM predlagati:

- člani Skupščine
- lokalne Slovenske narodnostne samouprave
- civilne organizacije, ki so povezane s slovensko skupnostjo
- ustanove Državne slovenske samouprave
- fizične osebe.

Pisne predloge s podrobno obrazložitvijo kandidature ter opisom strokovne aktivnosti in zaslug predlagane osebe pričakujemo do 30. aprila 2018 na naslov predsednika Državne slovenske samouprave.
(9985 Gornji Senik, Cerkvena pot 8.)

Predsednik bo vse predloge, ki bodo prispeli do navedenega roka, predstavil na prvem zasedanju Skupščine po preteku roka za kandidaturo, ki bo o podelitvi nagrad odločala na zaprti seji; glasovanje bo tajno, odločitve pa sprejete z dvotretjinsko večino glasov.

Nagrade bodo nagrajencem predane na prireditvi Srečanje porabskih Slovencev, ki ga organizira Državna slovenska samouprava.


Gornji Senik, 5. april 2018

Martin Ropoš
predsednik

 

---

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat
FELHÍVÁSA


Az Országos Szlovén Önkormányzat 89/2016. (VIII.25.) OSZÖ határozattal elfogadott egységes szerkezetbe foglalt Szabályzata szerint:
- a Közgyűlés tagjai
- helyi Szlovén Nemzetiségi Önkormányzatok
- a szlovénséghez kötődő civil szervezetek
- az Országos Szlovén Önkormányzat intézményei
- magánszemélyek
a „MAGYARORSZÁGI SZLOVÉNEKÉRT DÍJ” odaítélésére javaslatot tehetnek.

Kérjük a kitüntetésre javasolt személy szakmai tevékenységének, érdemeinek bemutatása alapjául szolgáló részletes indoklással ellátott írásbeli ajánlásaikat:
2018. április 30. napjáig írásban megküldeni az Országos Szlovén Önkormányzat elnökének címére.
(9985 Felsőszölnök, Templom út 8./Gornji Senik, Cerkvena pot 8.)

A Díjak adományázására a határidőig beérkezett valamennyi javaslatot az elnök a határidő lejártát követően tartott első Közgyűlés elé terjeszti, amely titkos szavazással, minősített többséggel, zárt ülésen dönt a Díjak adományozásáról.

A Díjak az Országos Szlovén Önkormányzat által szervezett „Rábavidéki Szlovének Országos Találkozója” (Srečanje porabskih slovencev) alkalmával kerülnek átadásra.


Felsőszölnök, 2018. április 5.

Ropos Márton
elnök

 

 


 

meghivo nepkolteszet 2018

 


 

 

AGORA Mozi SzlovenFlimnapok 2018 OK

 

 


 

 

Volilni list - Szavazólap

 

szavazolap2018

 

plakat 2018

 


 

Županijska priznanja tudi slovenskima aktivistkama


Skupščina Železne županije je 13. marca 2018 v Sombotelu, v Svečani dvorani svojega sedeža imela spominsko sejo ob 170. obletnici revolucije in boja za svobodo l. 1848/49. V okviru svečanosti so podelili priznanja ljudem, ki so dosegli izjemne rezultate na področju gospodarstva, kmetijstva, turizma, javne uprave, šolstva in kulture.

Predsednik skupščine László Majthényi je predal priznanje tudi slovenskima aktivitstkama, ki ju je predlagala Državna slovenska samouprava.

Spominsko plaketo Avgusta Pavla je prejela Marija Lang iz Slovenske vesi, ki je 20 let pela pri Ljudskih pevkah ZSM Monošter. Tudi danes poje v cerkvenem in madžarskem pevskem zboru. Z veseljem predaja svoje izkušnje mladini pri pripravi slovenskih tradicionalnih jedi.

Priznanje za delovanje na narodnostnem področju v Železni županiji je lahko prevzela učiteljica razrednega pouka in slovenskega jezika v pokoju Eva Lazar. 40 let je poučevala na Dvojezični osnovni šoli Jožefa Košiča na Gornjem Seniku. Ob tem je že 25 let predsednica Slovenske narodnostne samouprave in Komisije za šolstvo pri Državni slovenski samoupravi. V teh letih je organizirala številne kulturne programe v zvezi s slovenskim jezikom in kulturo za vse generacije v vasi.

 

---


Megyei elismerések a szlovén aktivistáknak is

Vas Megye Önkormányzata 2018. március 13-án az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából Szombathelyen, a Megyeháza Dísztermében tartott megemlékezése és ünnepi ülése keretében elismeréseket adományozott a gazdaság, mezőgazdaság, turizmus, közigazgatás, oktatás és kultúra területén kimagasló munkát végzők részére.

Majthényi László, a közgyűlés elnöke az Országos Szlovén Önkormányzat által felterjesztett két szlovén aktivistának is adott át kitüntetést.

Pável Ágoston Emlékérmet kapott a rábatótfalui Lang Rezsőné, aki 20 évig énekelt a MSZSZ Szentgotthárdi Népdalkörében. Ma is énekel a templomi énekkarban és magyar énekkarokban. Szívesen adja át a fiataloknak a hagyományos szlovén ételek elkészítésének fortélyait.

Vas Megye Szolgálatáért Nemzetiségekért Tagozata elismerésben részesült Lázár Éva, a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola nyugalmazott tanítója és szlovéntanára. A 40 évi pedagógiai szolgálat mellett a helyi Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat és az Országos Szlovén Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnökeként sok szlovén nyelvvel és kultúrával kapcsolatos programot szervezett a faluban minden korosztály számára.

 

 

 

 


 

 

Spoštovana gospa Predsednica / Spoštovani gospod Predsednik!

Kot vsi veste, letos 8. aprila potekajo na Madžarskem državne volitve poslank in poslancev državnega zbora Madžarske. Po Temeljnem zakonu Madžarske, po narodnostnem zakonu in volilnem zakonu tudi letos imajo pravico pripadniki katere koli narodnosti na Madžarskem, tako tudi Slovenci za volitev svojega zastopnika, - ker nas Slovencev je le malo, v našem primeru zagovornika.

Kot oseba, ki sem do sedaj opravljala to nalogo in kot oseba ki vodim listo, ki jo je postavil in sprejel Občni zbor Državne slovenske samouprave, bi se rada srečala z volilci, s Slovenkami in Slovenci, da bi predstavila svoje delo in svoje načrte za naprej, ter se pogovorila z vami, predstavniki organizacij in z ljudmi.

Za to predlagam datum

za Sakalovci: 1. marca 2018 ob 18:00 uri
za Dolnji Senik: 3. marca 2018 ob 18:00 uri
za Gornji Senik: 4. marca 2018 ob 9:00 uri
za Sombotel: 17. marca 2018 ob 16:00 uri
za Slovensko ves: 3. marca 2018 ob 16:00 uri
za Števanovci: 10. marca 2018 ob 18:00 uri
za Ritkarovci:
za Monošter – za Društvo porabskih slovenskih upokojencev: 4. marca 2018. ob 15:00 uri
Monošter in Zveza Slovencev na Madžarskem: 7. marca ob 16.00
za Andovci:
za Mošonmagyaróvár:
za Budimpešto:

Prosim, da pri katerih organizacijah ni datuma, predlagajte kakšen datum vi.
Prosim, da sporočite, ali se s predlaganim datumom strinjate ali imate drugi predlog.

Z lepimi pozdravi: Erika Köleš Kiss
parlamentarna zagovornica

 

 

 


 

 

Slovenski kulturni praznik 2018 - Szlovén Kultúra Napja 2018

 

A NEMZETISÉGI OMBUDSMANHELYETTES KÖZLEMÉNYE A SZLOVÉN KULTÚRA ÜNNEPNAPJÁN


Február 8-a Szlovéniában a kultúra ünnepe, egyben hivatalos állami ünnepnap. E napon nemcsak az anyaországban, hanem világszerte mindenhol – így hazánkban is – az 1849-ben e napon elhunyt kiváló költőre, a szlovén irodalom első európai színvonalú alkotójának is tekintett France Prešerenre emlékeznek a szlovén anyanyelvüket, kultúrájukat és identitásukat ápoló közösségek.


France Prešeren 1800-ban született, középiskolába Ljubljanában járt, majd Bécsben jogot hallgatott. Ljubljanába visszatérve ügyvédi praxist folytatott, de ekkor már első versei is megjelentek. Tehetsége és költészete a romantika korának legnagyobb európai alkotóiéhoz mérhető. Verseit, köztük a Sonetni venec (Szonettkoszorú) című ciklusát számos nyelvre, így magyarra is lefordították, Lator László és Tandori Dezső műfordításaival kétnyelvű, magyar–szlovén kötetben olvashatjuk a legszebbeket. Zdravljica (Pohárköszöntő) című versének utolsó versszaka 1989 óta a szlovén nemzeti himnusz.


Josip Vidmar szlovén irodalomkritikus és politikus szavaival: „Neve ma a legfényesebb név abban a szlovén irodalomban, amelyet ő emelt először művészi tökélyre. (…)Prešeren megteremtette irodalmunkat, és még ennél is többet tett. Költészetének értékeit tudatosítva nőtt és fejlődött a szlovén nemzeti öntudat is…”


A szlovén kultúra ünnepéről nem emlékezhetünk meg méltóbban, mint a nagy költő himnusszá vált szavait idézve, amelyek a huszonegyedik század elején éppoly aktuálisak, mint születésükkor:


„Éljenek mind a népek,
kik várják már a nagy napot,
mely a földkerekségnek
hoz békésebb virradatot;
mennyi rab
lesz szabad
és jó szomszéd a nap alatt!”

 

Szalayné Sándor Erzsébet Prof. HC
egyetemi tanár, ombudsmanhelyettes

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

Minority SafePack – Milijon podpisov za evropsko raznolikost

 

minority slo

Predmet:

Pozivamo EU, naj izboljša zaščito oseb pripadnikov narodnih in jezikovnih manjšin ter okrepi kulturno in jezikovno raznolikost Unije.

Glavni cilji

Prosimo EU, naj sprejme pravne akte z namenom izboljšanja zaščite pripadnikov narodnih in jezikovnih manjšin ter krepitve kulturne in jezikovne raznolikosti Unije. To naj vključuje tudi strokovne politične ukrepe na področju regionalnih jezikov in jezikov manjšin, izobraževanja in kulture, regionalne politike, sodelovanja, enakosti, avdiovizualnih in drugih medijskih vsebin oziroma tudi regionalne (državne) pomoči.

Evropsko državljansko pobudo lahko podprete, če ste državljan/ka Evropske unije (državljan/ka države članice EU) in ste dopolnili starost, ki vam omogoča glasovanje na volitvah za poslance Evropskega parlamenta (18 let z izjemo Avstrije, kjer je starostna meja 16 let).

Evropski državljanski pobudi se lahko pridružite na naslednji povezavi:

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/

Rok: 3. april 2018

---

MinoritySafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért

minority hu
Tárgy:

Arra kérjük az EU-t, hogy javítsa a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmét, és erősítse az Unió kulturális és nyelvi sokszínűségét.

Fő célok

Arra kérjük az EU-t, hogy fogadjon el jogi aktusokat a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmének javítása, valamint az Unió kulturális és nyelvi sokszínűségének megerősítése céljából. A jogi aktusoknak a regionális és kisebbségi nyelvek, az oktatás és a kultúra, a regionális politika, a részvétel, az egyenlőség, az audiovizuális és egyéb médiatartalom, illetve a regionális (állami) támogatás terén kellene magukba foglalniuk szakpolitikai intézkedéseket.

Ön akkor támogathat európai polgári kezdeményezést, ha uniós állampolgár (valamely EU-tagállam állampolgára), és elérte az európai parlamenti választásokon való részvételre jogosító életkort (a 18 évet, kivéve Ausztriát, ahol 16 év a korhatár)

Az alábbi linken lehet csatlakozni az európai polgári kezdeményezéshez:

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/

Határidő: 2018. április 3.

 

 


 

 

szknmeghivo 1

szknmeghivo 2

 

 


 

 

 

Spoštovani volivci slovenske narodnosti!

Državna slovenska samouprava lahko na parlamentarnih volitvah l. 2018 postavi narodnostno (slovensko) listo.
Na narodnostni (slovenski) listi lahko kandidira vsak volivec slovenske narodnosti.
Tisti, ki bo na narodnostni listi dobil mandat, bo v madžarskem parlamentu zastopal interese slovenske narodnosti bodisi kot poslanec bodisi kot narodnostni zagovornik.
Če Vi ali Vaša organizacija poznate osebo, ki bi omenjeno nalogo – torej primerno zastopanje interesov slovenske narodnosti – lahko opravljala in bi kandidaturo tudi sprejela, Vas prosim, da nas obvestite do 2. februarja 2018 po telefonu: 06-94/534-024 ali po e-naslovu: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Vse nadaljne informacije dobite pri naši organizaciji.

 

Državna slovenska samouprava

---

Tisztelt Szlovén Nemzetiségű Választópolgár!

Az Országos Szlovén Önkormányzat a 2018. évi parlamenti választások alkalmával nemzetiségi listát állíthat.
A nemzetiségi listán a szlovén nemzetiség választópolgáraként szereplő személy lehet jelölt.
A nemzetiségi listán mandátumot szerzett jelölt nemzetiségi képviselőként vagy nemzetiségi szószólóként képviselheti a szlovén nemzetiségiek érdekeit a magyar Országgyűlésben.
Amennyiben Ön vagy szervezete tudomással bír olyan személyről, aki ezen feladat ellátását, így a szlovén nemzetiségűek érdekeinek megfelelő szintű képviseletét biztosítani tudná, és ezt vállalná, kérem, 2018. február 2-ig jelezze a következő telefonszámon: 06-94/534-024 vagy e-mail címen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

További tájékoztatásért forduljon szervezetünkhöz.

Országos Szlovén Önkormányzat

 

 

 


 

 

Vesele božične praznike in srečno novo leto Vam želi Državna slovenska samouprava!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván az Országos Szlovén Önkormányzat!

 

karacsony

 

 

 


 

 

Poročilo slovenske zagovornice in seja Občnega zbora v Budimpešti

30. novembra 2017 so se člani Občnega zbora DSS in sodelavci Urada DSS v Budimpešti udeležili srečanja s predsednikom Odbora za narodnosti pri Madžarskem Državnem zboru Jánosem Fuzikom in slovensko zagovornico Eriko Köleš Kiss. Odbor za narodnosti na Madžarskem zaseda najmanj vsak drugi teden, na vse seje pa so vabljeni predstavniki državnih narodnostnih samouprav. Isti dan je Parlament obravnaval predloge za spremembo v zakonu o narodnostih, ki jih podaja omenjeni odbor.

Slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss je poudarila, da je ena od glavnih nalog zagovornikov posodabljanje zakona o narodnostih. Opozorila je še na to, da mora narodnost vložiti trud, da ne izgubi, kar si je že pridobila - na primer na področju šolstva ali medijev.

Občni zbor je imel tokrat svojo sejo na izpostavi DSS v VII. okrožju Budimpešte. Sprejel je poročilo letnega delovanja podpresednika ter predsednic Finančno-nadzorne komisije, Komisije za šolstvo in Komisije za kulturo DSS. O pomembnem vprašanju - možnosti prevzema nadaljnjih narodnostnih vrtcev s strani slovenske krovne organizacije - je pred občnim zborom spregovoril narodnostni referent pri Ministrstvu za človeške vire István Kraszlán.

---

A szlovén szószóló beszámolója és a közgyűlés ülése Budapesten

2017. november 30-án az OSZÖ Közgyűlésének tagjai és Hivatalának munkatársai Budapesten találkoztak a Parlament Magyarországi nemzetiségek bizottsága elnökével, Fuzik Jánossal és Kissné Köles Erika szlovén szószólóval. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága legalább kéthetente ülésezik, az ülésekre meghívást kapnak az országos önkormányzatok képviselői is. Aznap tárgyalta a Parlament a nemzetiségi törvény módosító javaslatait, amelyeket a nemzetiségi bizottság terjesztett elő.

Kissné Köles Erika szlovén szószóló kihangsúlyozta, hogy a nemzetiségi bizottság egyik fő feladata a nemzetiségi törvény korszerűsítése. Felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetiségieknek is törekedniük kell arra, el ne veszítsék, amit már megszereztek – például az oktatás és a média területén.

A Közgyűlés ezúttal a Budapest VII. kerületében lévő kirendeltségén tartotta ülését. Elfogadta az elnökhelyettes, a Pénzügyi, az Oktatási és a Kulturális Bizottság jelentését az éves tevékenységéről. Egy jelentős kérdéssel kapcsolatban – az OSZÖ által további nemzetiségi óvodák átvétele – Kraszlán István, az EMMI nemzetiségi referense tartott tájékoztatást.

 

 

 


 

 

GOVORIMO SVOJ JEZIK – KONFERENCA NA GORNJEM SENIKU

10. novembra je v dvorani Državne slovenske samouprave potekal 4. posvet Iniciative Slovenščina v družini pod naslovom Govorimo svoj jezik. Pri pripravi letošnjega srečanja smo tako sodelovali: Krščanska kulturna zveza iz Celovca in Iniciativa Slovenščina v družini, Državna slovenska samouprava, ki je bila gostiteljica srečanja, in pedagoška svetovalka mag. Valerija Perger, ki je pripravila vsebinski del, komunicirala s predavatelji in organizatorji ter moderirala strokovno srečanje. Kot glavna tema tokratnega posveta je bilo Porabje, njegova preteklost, sedanjost in morda delno prihodnost, strokovni pogledi in osebne zgodbe, vse ob vprašanju, kako ohranjati ali, žal, ne ohranjati narodnostni jezik v času, ko so poti odprte, pogledi svobodni, borba za materialne dobrine na prvem mestu... V času, ko v Porabju izvorni slovenski jezik, porabščina, nekaj pomeni le še srednjim, starejšim in najstarejšim generacijam Porabskih Slovencev... V času, ko je slovenščina kot materinščina Slovencev ogrožena povsod v zamejstvu, in tam, kjer je število govorcev najmanjše, skoraj opuščena (Porabje, avstrijska Štajerska, Benečija, Kanalska dolina...). Celodnevni posvet pa ni bil namenjen samo Porabju in položaju slovenščine kot narodnostne materinščine, ampak smo v okvirni naslov Govorimo svoj jezik vključili tudi naše prijatelje in drage sosede, prekmurske Madžare in prekmurske Rome. Tudi pri njih je vprašanje, kako ohranjati, predvsem v živi govorici, svoj jezik in identiteto, zelo aktualno. Seveda pa ni manjkala predstavnica sosedov z avstrijske strani, štajerskih Slovencev, ki jezikovno že dolgo bijejo plat zvona. In skozi predstavitve ter pogovore smo ugotavljali, da so problemi vseh manjšin enaki ali vsaj zelo podobni.

 

BESZÉLJÜK A NYELVÜNKET - KONFERENCIA FELSŐSZÖLNÖKÖN

November 10-én az Országos Szlovén Önkormányzat tanácskozótermében került sor a „Szlovén nyelv a családban” Kezdeményezés 4. konferenciájára „Beszéljük a nyelvünket” címmel. Az idei találkozó szervezésében részt vett a klagenfurti Keresztény Kulturális Szövetség és a „Szlovén nyelv a családban” Kezdeményezés, az Országos Szlovén Önkormányzat mint vendéglátó és mag. Valerija Perger oktatási főtanácsadó, aki a tartalmi koncepciót készítette, közvetített az előadók és a szervezők között valamint irányította a szakmai találkozót. A mostani konferencia központi témája a Rába-vidék volt, többek között a térség múltja, jelene és részben talán a jövője is, szakmai megközelítések és személyes történetek bemutatása révén. Mindezt egy kérdés köré csoportosítva: hogyan őrizzük vagy - sajnos - nem őrizzük meg a nemzetiségi nyelvet egy olyan korban, amikor az utak kitárulnak, szabadon gondolkodhatunk, az anyagi javak azonban az első helyen állnak… Egy korszakban, amikor a Rába-vidéken az eredeti szlovén nyelv, a helyi tájszólás már csak a Rába-vidéki szlovének középső, idősebb és legidősebb nemzedéke számára jelent valamit… Egy korszakban, amikor a szlovén anyanyelv veszélyben van minden határon túli területen, ahol pedig a legkevesebben beszélik, szinte eltűnőben van (Rába-vidék, ausztriai Stájerország, Slavia Veneta, Val Canale…).

Az egész napos konferenciát viszont nem csak a Rába-vidéknek és a nemzetiségi anyanyelvként beszélt szlovén nyelvnek szenteltük, hiszen a tágan értelmezett címhez („Beszéljük a nyelvünket”) tartoznak kedves barátaink és szomszédaink, a muravidéki magyarok és romák is. Az ő esetükben szintén felmerül a kérdés, hogyan őrizzék meg az - elsősorban beszélt - nyelvet és a sajátos identitást. Természetesen nem hiányozhatott a szomszédos ausztriai stájer szlovének képviselője sem, ezen népcsoport nyelve felett ugyanis már régóta kongatják a harangot. Az előadásokon és a beszélgetéseinken keresztül megállapíthattuk, hogy minden kisebbségi közösség problémái azonosak vagy legalábbis nagyon hasonlóak.

 

 

 


 

 

A Magyarország és a Szlovén Köztársaság külügyminiszterei által 25 évvel ezelőtt, 1992. november 6-án aláírt kétoldalú kisebbségvédelmi keretegyezmény megkötése évfordulójának tiszteletére a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet közösen szervezett emlékkonferenciát a Parlament Delegációs termében. Köszöntőt mondott: Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A konferenciát megnyitották és emlékező beszédet mondtak: Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Milan Brglez, a Szlovén Nemzetgyűlés elnöke. A jelenlévőkhöz ünnepi beszédet intéztek - mint a két országban élő nemzeti kisebbségek parlamenti képviselői -: Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló és Göncz László magyar parlamenti képviselő a Szlovén Nemzetgyűlésben. A kisebbségvédelem terén elért eredményeket méltatták: Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke és Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke. A szimpózium tagjai a Magyar-Szlovén Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság üléseinek eredményeiről is hallhattak beszámolót a társelnökök előadásában. 

 

 


 

 

13. oktobra 2017 so pred sedežem Državne slovenske samouprave na Gornjem Seniku odkrili doprsni kip prvemu poklicnemu znanstveniku iz vrst Slovencev na Madžarskem Avgustu Pavlu (1886-1946). Svečanost se je začela v konferenčni dvorani krovne organizacije z dvojezičnim nastopom pevskega zborčka domače DOŠ Jožefa Košiča, branjem pesmi Avgusta Pavla v madžarščini in slovenščini ter predvajanjem kratkega filma o življenju in delu polihistra. Zbrane – člane Pavlove družine ter številne goste iz Slovenije in Madžarske – sta pozdravila predsednik DSS Martin Ropoš in predsednik Komisije DZ RS za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Ivan Hršak. (Člani sledjnega delovnega telesa so bili prisotni v okviru dvodnevnega uradnega obiska v Budimpešti in Porabju.) Hči pred 131 leti rojenega znanstvenika Judita Pavel je s spominjanjem v osebnem tonu predstavila navezanost svojega očeta na Porabje.

Pred zgradbo DSS je Mešani pevski zbor ZSM Avgust Pavel z Gornjega Senika zapel štiri slovenske pesmi, doprsni bronasti kip – delo prekmurskega madžarskega kiparja, Munkácsyjevega nagrajenca Ferenca Királya – pa so odkrili Judita Pavel, Martin Ropoš in slovenska parlamentarna zagovornica Erika Köleš Kiss. Venec spoštovanja je s predsednikom Ropošem položil generalni konzul RS v Monoštru dr. Boris Jesih, župniki Tibor Tóth, Dejan Horvat in István Šömenek pa so prosili božji blagoslov v treh jezikih.

Svečani dogodek se je zaključil z ogledom razstave v Kulturnem domu Avgusta Pavla, ki jo je o »zvestem sinu dveh narodov« pripravila zagovornica Erika Köleš Kiss.

Postavitev doprsnega kipa je podprlo madžarsko Ministrstvo za človeške vire (EMMI), sredstva je iz lastnega proračuna dopolnila Državna slovenska samouprava.

---

2017. október 13-án az Országos Szlovén Önkormányzat felsőszölnöki székhelye előtt leleplezték Pável Ágoston (1886-1946), a magyarországi szlovének első hivatásos tudósának mellszobrát. Az ünnepség a csúcsszervezet konferenciaterméven a helyi Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola énekkarának kétnyelvű fellépésével kezdődött, majd magyarul és szlovén fordításban felolvasták Pável Ágoston egyik versét valamint rövidfilmet vetítettek a polihisztor életéről és munkásságáról. Az egybegyűlteket – a Pável-család tagjait valamint számos szlovéniai és magyarországi vendéget – Ropos Márton OSZÖ-elnök és Ivan Hršak, a Szlovén Köztársaság Országgyűlésének Határon túli és a világban élő szlovénekkel való kapcsolattartásért felelős bizottságának elnöke köszöntötte. (Ez utóbbi munkacsoport tagjai kétnapos hivatalos látogatásra érkeztek Budapestre és a Szlovén Rábavidékre.) Pável Judit, a 131 éve született tudós leánya személyes hangvételű visszaemlékezésében bemutatta édesapja kötődését a Rábavidékhez.

Az OSZÖ székháza előtt az MSZSZ Pável Ágoston Vegyeskara négy szlovén művet adott elő, a bronz mellszobrot pedig – amely a Munkácsy-díjas Király Ferenc muravidéki magyar szobrászművész alkotása – Pável Judit, Ropos Márton és Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló leplezték le. A tisztelet koszorúját Ropos Mártonnal dr. Boris Jesih szentgotthárdi szlovén főkonzul helyezte el az emlékművön. Tóth Tibor, Dejan Horvat és Sömenek István plébánosok három nyelven kérték Isten áldását a szoborra.

Az ünnepség a Pável Ágoston Művelődési Házban elhelyezett tárlat megtekintésével ért véget, melyet a „két nép hű fiáról” Kissné Köles Erika szószóló rendezett.

A mellszobor felállítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatta, a költségekhez az OSZÖ saját költségvetéséből is hozzájárult.

 

 

 

 


 

 

2. september 2017 – Gornji Senik – Spominska prireditev dveh župnikov

Državna slovenska samouprava, Župnija Gornji Senik in gornjeseniška Slovenska narodnostna samouprava so ta dan organizirali spominsko prireditev ob 30. obletnici smrti častnega dekana, župnika Janoša Küharja in odkrili ploščo v spomin krsta Božjega služabnika Alojzija Kozarja.
V gornjeseniški cerkvi sta slovensko sveto mašo darovala sombotelski škof msgr. dr. János Székely in murskosoboški škof msgr. dr. Peter Štumpf v somaševanju z generalnim vikarjem in kanclerjem murskosoboške škofije Lojzetom Kozarjem ml., tamkajšnjim vikarjem za narodnosti Francem Režonjo, splošnim vikarjem sombotelske škofije Istvánom Császárjem, upokojenim župnikom iz Körmenda Lászlóm Gyürkijem, upokojenim župnikom iz županije Zala, rojenim v Slovenski vesi Ištvanom Šömenekom, markovskim župnikom Dejanom Horvatom in dolenskim župnikom Vilijem Hribernikom.
Sombotelski škof msgr. dr. János Székely je na začetku maše v slovenskem jeziku pozdravil prisotne. Murskosoboški škof msgr. dr. Peter Štumpf je pridigal v prekmursko-porabskem narečju. Evangelij je bil prebran v slovenskem in madžarskem jeziku.
Pri maši sta pela dva zbora: domači cerkveni pevski zbor sv. Cecilije in cerkveni mešani zbor iz Sv. Jurija ob Ščavnici. Svete maše so se ob domačih vernikih udeležili romarji iz Odrancev ter Sombotela. Po maši sta ob krstilniku predsednik Cerkvenega odbora Róbert Bajzek in predsednik Državne slovenske samouprave Martin Ropoš odkrila spominsko ploščo v spomin krsta Božjega služabnika Alojzija Kozarja, ki ga je blagoslovil murskosoboški škof.
Po maši so se vsi zbrani odpravili v procesiji z baklami h grobu Janoša Küharja. Nagrobnik je ob obletnici smrti dala obnoviti Državna slovenska samouprava.

---

2017. szeptember 2. – Felsőszölnök – Megemlékezés két plébánosról

Az Országos Szlovén Önkormányzat, a Felsőszölnöki Egyházközség és a felsőszölnöki Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat ezen a napon megemlékezett Kühár János címzetes esperes, plébános halálának 30. évfordulójáról és felavatták Isten szolgája Alojzij Kozar keresztelési emléktábláját.
A felsőszölnöki templomban szlovén nyelvű koncelebrációs szentmisét mutattak be: msgr. dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, msgr. dr. Peter Štumpf muraszombati püspök, ifj. Lojze Kozar muraszombati püspöki helynök és kancellár, Franc Režonja a Muraszombati Püspökség nemzetiségi helynöke, Császár István a szombathelyi püspökség általános helynöke, Gyürki László nyugalmazott körmendi plébános, a rábatótfalui születésű Sömenek István Zala megyei nyugalmazott plébános, Dejan Horvat markovci és Vili Hribernik dolenci plébánosok.
Msgr. dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök a szentmise elején szlovén nyelven köszöntötte a jelenlévőket. Msgr. dr. Peter Štumpf muraszombati püspök helyi szlovén nyelvjárásban prédikált. Az evangéliumot szlovén és magyar nyelven olvasták fel.
A misén két énekkar működött közre: a helyi Szent Cecília templomi énekkar és a Sv. Jurij ob Ščavnici településről érkezett szlovéniai templomi vegyeskar. A szentmisén a hazai hívek mellett részt vettek az Odranciból és Szombathelyről érkezett zarándokok is. A mise után a keresztelőkút mellett Bajzek Róbert, az Egyházközségi Képviselőtestület elnöke és Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke leleplezték Isten szolgája Alojzij Kozar keresztelésének emléktábláját, amelyet a muraszombati püspök áldott meg.
A mise után az egybegyűltek fáklyás körmenettel Kühár János sírjához vonultak. Halálának 30. évfordulója alkalmából síremlékét az Országos Szlovén Önkormányzat felújíttatta.

 

 

 

 


 

Ekskurzija na slovensko Koroško

Državna slovenska samouprava je za člane Občnega zbora, sodelavce Urada in svojih institucij 14. julija 2017 organizirala enodnevno ekskurzijo na slovensko Koroško. Program se je začel z ogledom Povhovega mlina z mlinarsko malico v vasi Dolga Brda pri Prevaljah. Iz pristana ob obrežju reke Drave na Gortini pri Muti smo se odpravili »s flosarji na rajžo«. Med plovbo je »flosarski krst« doživel tudi član naše skupine Laci Nemeš, ki si je to tudi zaslužil, saj je splavarjem pomagal pri krmarjenju splava. V turistični vasi Šentanel, na kmetiji Dvornik smo spoznali Eriko in Damjana Smolaka. Gospodar te kmetije je sodeloval na resničnostnem šovu na televiziji »Ljubezen na seniku«. Z izbranko iz tega šova sedaj živita na tej kmetiji, kjer se ukvarjata s pridelavo in predelavo sadja in domačo obrtjo. Imata tudi etnološki muzej s kmečkimi orodji in opremljeno kmečko kuhinjo. Zelo sta se razveselila, ko sta zvedela, da obstajata vasi Gornji in Dolnji Senik. Naša ekskurzija se je končala z ogledom domačije pisatelja Prežihovega Voranca, s pravim imenom Lovra Kuharja v Kotljah. V njegovi rojstni hiši je urejen muzej, ki s svojo pristnostjo prikliče občutek življenja stoletje nazaj. Udeleženci ekskurzije smo spoznali naravne lepote in način življenja na slovenskem Koroškem nekoč in danes - pod vodstvom domačinke, vodičke Jerneje pa še nekaj besed iz koroškega narečja.

---

Tanulmányút a szlovéniai Karintiába

Az Országos Szlovén Önkormányzat a Közgyűlés, a Hivatal és intézményei munkatársai részére 2017. július 14-én egynapos tanulmányi kirándulást szervezett a szlovéniai Karintiába. A program egy malom megtekintésével kezdődött (Povhov mlin, Dolga Brda pri Prevaljah), ahol a molnárok hagyományos tízóraiját is megkóstolhattuk. A Muta melletti Gortina település kikötőjében szálltunk a Dráván közlekedő tutajra, amelyen megismerkedhettünk a faúsztatás/tutajozás és a faúsztatók/tutajozók történetével, életével. A tutaj kormányzásába Nemes László is besegített, ezért méltán esett át a »tutajos keresztelőn«, amelyről oklevelet is kapott. Šentanel turisztikai faluban megismerkedtünk Erika és Damjan Smolakkal, akik a szlovén televízió „Szerelem a szénapadláson” (Ljubezen na seniku) valóságshowjának győztesei voltak. Gyümölcstermesztéssel, feldolgozással és háziiparral foglalkoznak. Nagyon megörültek, mikor megtudták, hogy létezik Senik (Gornji és Dolnji Senik – Felső- és Alsószölnök) nevű falu. A tanulmányi kirándulás Kotlje faluban, Prežihov Voranc (igazi nevén Lovro Kuhar) író szülőházában berendezett múzeum megtekintésével végződött, ahol száz évet utaztunk vissza az időben. A tanulmányi kirándulás résztvevői megismerkedtek a szlovéniai Karintia természeti szépségével, egykori és mai életével. A helyi származású Jerneja idegenvezetőtől pedig a helyi nyelvjárás néhány kifejezésével is.

 

 


 

Predstavitev Porabskega borovega gostüvanja na Binkoštnem festivalu dediščin v Skansnu Szentendre, 3-5. junij 2017

Porabsko borovo gostüvanje je bilo leta 2015 vpisano v Register nesnovne kulturne dediščine Madžarske. Skupnosti v registru (ki jih je že 29) se vsako leto srečujejo in predstavljajo v muzeju na prostem v kraju Szentendre. Od 3-5. junija letos se je srečanja spet udeležila skupnost porabskega borovega gostüvanja. Predstavitev je bila simbolična, saj ima pravo borovo gostüvanje blizu 200 udeležencev. Z manjšim borom, s 23-imi osebami smo predstavili pustno šego. Od hiše iz kraja Fadd smo vlekli bor do odra, na odru se je odvijala šaljiva poroka. Tako v nedeljo kot v ponedeljek. Pri hiši smo imeli delavnico izdelave papirnatih cvetlic. Našo predstavo so si ogledali tudi slovenska zagovornica v madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss in predstavnik veleposlaništva RS v Budimpešti Rok Tomšič ter Slovenci iz Mosonmagyaróvára.

 

A rábavidéki szlovének rönkhúzása 2017. június 3-5. között bemutatkozott a Szentendrei Skanzenben a Pünkösdi Örökség Fesztiválon

A rábavidéki szlovének rönkhúzása 2015-ben felvétetett a magyarországi Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére. A jegyzéken szereplő közösségek (számuk már 29) minden évben bemutatkoznak a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Az idén június 3-5. között a rábavidéki rönkhúzás közössége is részt vett a találkozón. A bemutatkozás jelképes volt, hiszen egy igazi rönkhúzásnak közel 200 szereplője van. Egy kis rönkkel, 23 fővel adtunk ízelítőt a farsangi szokásból. A faddi háztól a színpadig húztuk a rönköt, a színpadon volt a tréfás esketés. Vasárnap és hétfőn is. A háznál papírvirág készítési foglalkozás volt. Bemutatónkat megtekintette Kissné Köles Erika szlovén parlamenti szószóló, Rok Tomšič, Szlovénia budapesti nagykövetségének képviselője és a mosonmagyaróvári szlovének egy csoportja is.

 

Nastopajoči/szereplők:

čarovnica/boszorkány: Zsohár Lászlóné
fant s črno kokošjo/legény fekete tyúkkal: Labritz Máté
zvač/vendéghívogató: Hanzsek Alajos
glasbenika/zenészek: Stanko Črnko, Martin Reiber
občinski sluga/kisbíró: Labritz Sándor
župan/bíró: Nemes László
župnik/pap: Gyécsek István
drugi in družice/vőfélyek és koszorúslányok: Labritz Bálint és Labritz Regina, Proháczik Márton és Bedi Vanessza
nevesta in ženin/menyasszony és vőlegény: Zsöks Krisztina és Zsohár Alex
Lucifer: Wachter Ferenc
kmetica/parasztasszony: Labritzné Korpics Andrea
Fašenek in Lenka: Gyécsek József és Gyécsek Szilárd
drvar/favágó: Gyécsek Józsefné
ciganka in cigan/cigányasszony és cigány: Nagy Lászlóné és Nagy László

Delavnico izdelovanja papirnatih rož je vodila/Papírvirág-készítés bemutatása: Doncsecz Józsefné

Pri organizaciji so sodelovali/szervezők: Csatóné Balogh Mária (OSZÖ KB tag), Mukicsné Kozár Mária (néprajzkutató, OSZÖ KB elnök), Hanzsek Alajos (MSZSZ elnökségi tag)

 

 


 

 Slavnostno so predali priznanja Pro Cultura Minoritatum Hungariae za leto 2017.

Priznanje je dobil Mihály Ropoš, ki je s svojimi fotografijami ovekovečil vsakdanjike in družabne dogodke porabskih Slovencev.

 

---

Ünnepélyesen átadták a 2017. évi Pro Cultura Minoritatum Hungariae Díjakat.

Díjat kapott: Ropos Mihály a rábavidéki szlovén közösség mindennapjait és közösségi eseményeit megörökítő fotódokumentációjának elkészítéséért.

 

 

 

 


 

 

 

A pünkösdi ünnepeken "A rábavidéki szlovének rönkhúzása" is bemutatásra kerül a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Részletes program az alábbi linken:

http://www.skanzen.hu/hu/latogatas/programok/punkosdi-orokseg-unnep-2017

Ob binkoštnih praznikih se bo v Muzeju na prostem v kraju Szentendre predstavilo tudi "Porabsko borovo gostüvanje". Program prireditve si lahko ogledate na spodnjem linku:

http://www.skanzen.hu/hu/latogatas/programok/punkosdi-orokseg-unnep-2017

 

IMG 3338

 


 

 

 

TEKMOVANJE V RECITIRANJU 2017

SZAVALÓVERSENY 2017.

 

 

 


 

22.MAJA JE BIL NA URADNEM OBISKU V PORABJU PREDSEDNIK MADŽARSKEGA PARLAMENTA DR. LÁSZLÓ KÖVÉR

DR. KÖVÉR LÁSZLÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ELSŐ HIVATALOS LÁTOGATÁSA A SZLOVÉN RÁBA-VIDÉKEN


 

 


 

 

NARODNOSTNI PARLAMENTARNI ZAGOVORNIKI V PORABJU
PARLAMENTI NEMZETISÉGI SZÓSZÓLÓK A RÁBAVIDÉKEN

 

 

 


 

 

Meghívó

A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola kulturális csoportjai szeretettel várják Önöket 2017. április 12-én (szerdán) 11 órakor kezdődő szereplésükre.

Fellép: színjátszó csoport, énekkar, néptánccsoport és a citerások.
Helyszín: Felsőszölnök, Kultúrház.

---

Vabilo

Kulturne skupine Dvojezične osnovne šole Jožefa Košiča Vas vljudno vabijo na predstavo 12-ega aprila (v sredo) 2017
ob 11 uri.

Nastopajo: gledališka skupina, pevski zbor, folklora in citrarji.
Mesto nastopa: Gornji Senik, Kulturni dom.

 

 


 

 

Farsang 2017 / Pust 2017

 

 


 

 

Slavnostna podelitev nagrad Državnega narodnostnega natečaja v risanju – 15. 2. 2017

Posebno nagrado Državnega narodnostnega natečaja v risanju, ki ga je za šolsko leto 2016/2017 razpisal Pedagoško-šolski center za narodnosti pri Uradu za šolstvo, je prejela učenka Dvojezične osnovne šole Števanovci Zsóka Csilinkó.

 

---

 

Országos Nemzetiségi Rajzpályázat Díjátadó Ünnepség - 2017.02.15.

 

Az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja által a 2016/2017-es tanévben meghirdetett Országos Nemzetiségi Rajzpályázat

szlovén különdíjasa Csilinkó Zsóka, az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola tanulója.

 

 

 

 


 

 

 

Slovenski kulturni praznik 2017 - Szlovén Kultúra Napja 2017

Vabilo / Meghívó (letöltés)

 

 

 


 

Klara Fodor je prejela odlikovanje predsednika vlade: "Za narodnosti"
Iskrene ćestitke

---

Fodor Lászlóné a Pesti Vigadóban a Magyarország miniszterelnöke által adományozott: "Nemzetiségekért Díjat" vehette át.
Gratulálunk

 

 

 


 

 

 

A SZLOVÉN OKTATÁSI MINISZTÉRIUM DELEGÁCIÓJÁNAK LÁTOGATÁSA A RÁBAVIDÉKEN
2016.12.09.

OBISK DELEGACIJE SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA MINISTRSTVA IN ZAVODA RS ZA ŠOLSTVO V PORABJU
9.12.2016

 

 

 


 

Pável Ágoston Emléknap Budapest, 2016. 11. 23.
Spominski dan Avgusta Pavla Budimpešta, 23.11.2016

 

 

 


 

Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj átadó - 2016. 10. 20.

 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere döntése alapján a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendeletben meghirdetett Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2016. évi szlovén nyertese a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója – Labritz Regina.

 

 

 


 

 

I. strokovno srečanje - I. szakmai találkozó,

melyre 2016.10.03-án az Országos Szlovén Önkormányzat székházában került sor oktatási témában.

 

 

 


 

2016. szeptember 3-án Szakonyfalu községben nagy érdeklődés mellett zajlott le az Országos Szlovén Találkozó, amely rengeteg látogatót vonzott a környékbeli szlovén településekről, valamint Budapestről, Mosonmagyaróvárról, Szombathelyről, illetve az ország több pontjáról és Szlovéniából.

 

---

 

3. septembra 2016 se je ob velikem zanimanju v Sakalovcih odvijalo Srečanje Porabskih Slovencev, ki je pritegnilo številne obiskovalce iz okoliških slovenskih vasi ter iz Budimpešte, Mosonmagyaróvára in Sombotela oziroma iz drugih krajev Madžarske in Slovenije.

 

A rendezvényről készült képek a galériában tekinthetők meg!

 


 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt az ORSZÁGOS SZLOVÉN TALÁLKOZÓRA, amelyre 2016. szeptember 3-án (szombaton) Szakonyfaluban kerül sor Pável Ágoston születésének 130. évfordulója tiszteletére.

 

Program:

 

12.00 Vendégek fogadása a sátorban
13.00 Szlovén szentmise a templomban
14.00 Kulturális műsor a sátorban
15.30 Ebéd és baráti találkozó
16.30 Zarándoklat a fénykereszthez és egyéb programok
17.00 Bál a sátorban a Metulj zenekarral

 

Megjelenésére számítunk!

 

Autóbusz indul Szakonyfaluba:

 

Felsőszölnök: 12.15, Alsószölnök: 12.20

Kétvölgy: 11.45, Balázsfalva: 11.55, Orfalu: 12.05, Apátistvánfalva: 12.10, Szentgotthárd – OTP: 12.20, Rábatótfalu: 12.25

 

---

 

Državna slovenska samouprava Vas vljudno vabi na SREČANJE PORABSKIH SLOVENCEV, ki bo v soboto 3. septembra 2016 v Sakalovcih ob 130. obletnici rojstva Avgusta Pavla.

 

Program:

 

12.00 Sprejem gostov v šotoru
13.00 Slovenska sveta maša v cerkvi
14.00 Kulturni program v šotoru
15.30 Kosilo in prijateljsko srečanje
16.30 Romanje k svetlobnemu križu in razni programi
17.00 Veselica v šotoru z ansamblom Metulj

 

Vljudno vabljeni!

 

Avtobus bo peljal v Šakalovce:

 

Gornji Senik: 12.15, Dolnji Senik: 12.00

Verica-Ritkarovci: 11.45, Otkovci: 11.55, Andovci: 12.05, Števanovci: 12.10, Monošter – OTP: 12.20, Slovenska ves: 12.25

 

meghivo

 

 


 

2016. június 4-én a szlovén Alpok egyik legszebb tájegységén (Kamnik), Velika Planinán, egy Szakmai Tanulmányúton vettek részt az Országos Szlovén Önkormányzat képviselői, valamint a Hivatal-, illetve a Kühár Emlékház munkatársai.

 

---

 

Ekskurzija na Veliki planini.

 

Az eseményről készült képek megtekinthetők a galériában!

 


 

Június 18-án nagy érdeklődés mellett zajlott le az alsószölnöki sportpályán a 2016-os Porabski Pokal - Rábavidéki Futball Kupa, illetve Szlovén Nemzetiségi Önkormányzatok Szakmai és Sportnapja, amely az Országos Szlovén Önkormányzat szervezésében a rábavidéki szlovén települések és a lendvai csapat részvételével került megrendezésre. A találkozón ezúttal is az apátistvánfalvi csapatnak kedvezett a szerencse, de a dobogóra felállhatott még az orfalusi és a felsőszölnöki csapat is.

 

PORABSKI POKAL 18.06. 2016 (Dolnji Senik)

 

1. mesto: Števanovci

2. mesto: Andovci

3.mesto: Gornji Senik

 

Organizator: Državna slovenska samouprava

 

 

 


  

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEMZETISÉGI TANULMÁNYI VERSENYEK 2015/2016. TANÉVI DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉGE

 

2016. június 8-án lezajlott az Országos Általános Iskolai Nemzetiségi Tanulmányi Versenyek 2015/2016. tanévi díjátadó ünnepsége, amelyen a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda diákjai, valamint szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulói is képviseltették magukat. A helyezetteket a Pest Megyei Kormányhivatal Kossuth Termében Soltész Miklós államtitkár díjazta.

 

Helyezettek (Szlovén nyelv és irodalom I. kategória):

Lang Zalán
Nagy Júlia
Kovács Eszter

 

Helyezettek (Szlovén nyelv és irodalom II. kategória)

Bunderla Zsófia
Csuk Ábel
Labritz Bálint

 

Felkészítő tanárok:

Faschingné Libricz Irén
Bajzek Beáta

 

Díjátadón fellépett tanuló:

Gyécsek Szilárd

 

Fellépő tanuló tanára:

Sturmné Cernyákovics Beáta

 

Gratulálunk a díjazottaknak és felkészítő tanáraiknak!

 

Az eseményen készült képekből összeállított galéria ide kattintva tekinthető meg!

 

 


 

Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes asszony Vas megyei szakmai útja során június 2-án Felsőszölnökre is ellátogatott, ahol tárgyalt az Országos Szlovén Önkormányzat elnökhelyettesével, hivatalvezetőjével és a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel. Az egyeztetésen a Szlovén Szószólói Kabinet is részt vett.

 

 

 


 

Predstavitev Porabskega borovega gostüvanja na Binkoštnem festivalu dediščin v Skansnu Szentendre

 

Porabsko borovo gostüvanje je bilo leta 2015 vpisano v Register žive kulturne dediščine Madžarske. Skupnosti v registru se že deseto leto srečujejo in predstavljajo v muzeju na prostem v kraju Szentendre. 14. in 15. maja letos se je srečanja prvič udeležila skupnost porabskega borovega gostüvanja. Predstavitev je bila simbolična, saj ima pravo borovo gostüvanje blizu 200 udeležencev. Zvač (Alojz Hanžek) je z muzikantoma (Stanko Črnko, Branko Bauman) ter s Fašenkom (Francek Wachter) in Lenko (Ištvan Gyeček) hodil od hiše do hiše in je »domačine« (člane drugih skupnosti) vabil na »gostüvanje«. V hiši iz kraja Szalafő pa sta Marija Balogh Csató in Iluš Dončec imeli delavnico izdelovanja papirnatih cvetlic. Skupino je spremljala etnologinja in predsednica Komisije za kulturo pri DSS Marija Kozar-Mukič.

---

A rábavidéki szlovének rönkhúzása bemutatkozott a Szentendrei Skanzenben a Pünkösdi Örökség Fesztiválon

 

A rábavidéki szlovének rönkhúzása 2015-ben felvétetett a magyarországi Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére. A jegyzéken szereplő közösségek már 10. éve találkoznak és mutatkoznak be a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Az idén május 14-15-én a rábavidéki rönkhúzás közössége is részt vett a találkozón. A bemutatkozás jelképes volt, hiszen egy igazi rönkhúzásnak közel 200 szereplője van. A vendéghívogató (Hanzsek Alajos) két zenésszel (Stanko Črnko, Branko Bauman), valamint a Farsanggal (Wachter Ferenc) és Lénkával (Gyécsek István) házról házra járt, meghívta a „háziakat” (a többi közösség tagjait) a „lakodalomba”. A szalafői kerített házban Csatóné Balogh Mária és Doncsecz Ferencné papírvirág készítésre várták az érdeklődőket. A csoportot Mukicsné Kozár Mária néprajzkutató, az OSZÖ Kulturális Bizottságának elnöke kísérte.

 

 

Az eseményről készült teljes képgalária ITT tekinthető meg!

 

Ljubljanai tudósítás az eseményről - Ljubljanska novica o dogodku

 

 

 


 

Izoblikuje se ustanovitev evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Porabje-Pomurje. Prva seja zastopnikov organizacij je potekala v konferenčni dvorani DSS.

Alakul a Porabje-Pomurje Európai Területi Társulás csoportosulás. Az ülést az érintett szervezetek képviselői az egyik leendő alapító, az Országos Szlovén Önkormányzat konferenciatermében folytatták.

 

 


 

Borovo gostüvanje - Verica- Ritkarovci 2016

Az eseményről készült galéria IDE kattintva érhető el!

 

 


 

Az Országos Szlovén Önkormányzat és a Szlovén Nemzetiségi Szószólói Kabinet közös meghívására a szlovén Rába-vidékre látogatott 2016. január 21-én Fülöp Attila nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Úr.

 

szoszolo latogatas 2016 01

 

Az OSZÖ székházában Ropos Márton, az önkormányzat elnöke, Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló Asszony, Holecz Károly az OSZÖ elnökhelyettese, Kovács Andrea, az OSZÖ Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának elnöke, Kovács Anita hivatalvezető és dr. Sütő Ferenc szószólói asszisztens és jogi tanácsadó fogadta a helyettes Államtitkár Urat és munkatársát, akik ezt követően megtekintették az OSZÖ és az MSZSZ fenntartásában működő nemzetiségi intézményeket, illetve a felsőszölnöki plébániát és a Mintagazdaságot.

 

szoszolo latogatas 2016 01-1

 

 

 


 

Državna slovenska samouprava Vas vabi 6. februarja 2016 na Verico-Ritkarovci, na prireditev „Porabsko borovo gostüvanje”.

---

Az Országos Szlovén Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt a 2016. február 6-án Kétvölgyön megrendezésre kerülő „Rábavidéki szlovének rönkhúzása” elnevezésű programra.

 

Meghívó letöltése

 

ronkhuzas meghivo 2016

 


 

Az Országos Szlovén Önkormányzat a 95/2015.(IX.24.) sz. határozat alapján 2016 januárjában eladásra hirdette hivatali személygépkocsiját, amelynek részletei, eredeti hirdetése és ajánlattételi adatlapja IDE kattintva tekinthető meg.

 


 

 

Áder János köztársasági elnök 2015. december 15-én fogadta az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeit és a nemzetiségi szószólókat a Sándor-palotában.

---

Madžarski predsednik Jánoš Áder je danes v Šandorjevi palači sprejel predsednike državnih narodnostnih samouprav in parlamentarne zagovornice in zagovornike 13 narodnosti na Madžarskem.

 

 

 


 

Kovács László István ma a Pesti Vigadóban a Magyarország miniszterelnöke által adományozott Nemzetiségekért díjat vehette át.
Gratulálunk!

---

Laci Kovacs je prejel odlikovanje predsednika vlade "Za narodnosti"! Iskrene čestitke!

 

 

 


 

Inštitut za madžarsko kulturo je 13. decembra 2015 v Budimpešti organiziral Narodnostno galo, v okviru katere so podelili priznanja in diplome „PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE” (Za kulturo narodnosti na Madžarskem). Med osmimi nagrajenci je bil – na pobudo Državne slovenske samouprave – tudi direktor Radia Monošter Francek Mukič. Priznanje je dobil za ohranjanje kulturne dediščine slovenske narodnosti na Madžarskem in kakovostno strokovno delo pri prenašanju le-te na mlajše rodove.


V kulturnem programu so nastopili predstavniki vseh 13 narodnosti, med njimi slovenska pevska skupina Sombotelske spominčice.


Po kulturnem programu so se udeleženci proslave lahko spoznali tudi z gastronomsko ponudbo posameznih narodnosti. Slovenci smo ponujali domačo šunko, domači kruh, kolač, zaseko, jabolka in jabolčni sok.

---

A Nemzeti Művelődési Intézet 2015. december 13-án a Budai Vigadóban Nemzetiségi Gálát rendezett, amelynek keretében „PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE” (A magyarországi nemzetiségek kultúrájáért) díjakat és okleveleket adományoztak. A nyolc díjazott között volt – az Országos Szlovén Önkormányzat által felterjesztett – Mukics Ferenc, a Szentgotthárdi Szlovén Rádió igazgatója is. Az elismerést a magyarországi szlovén nemzetiség anyanyelvi kulturális hagyományai megtartása és továbbörökítése érdekében végzett kimagasló szakmai munkájáért kapta.


A kulturális programban mind a 13 nemzetiség képviseltette magát, közöttük a szlovén Szombathelyi Nefelejcsek népdalkör.


A kulturális program után az ünnepség résztvevői megismerkedhettek az egyes nemzetiségek gasztronómiai kínálatával is. A szlovének részéről házi sonkát, kenyeret, perecet, vágott zsírt, almát és almalét kínáltunk.

 

 

Az eseményről további képek találhatók a galériában!

 


 

Az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke beszámol a szervezet működéséről és tevékenységéről a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága ülésén. 

 

 

 

 


 

A Magyar Köztársaság területén élő szlovén nemzeti kisebbség és a Szlovén Köztársaság területén élő magyar nemzeti közösség külön jogainak biztosításáról szóló egyezmény figyelemmel kísérésére összehívott

Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság delegációjának látogatása az Országos Szlovén Önkormányzat székházában.

 

---

 

Delegacije - slovensko-madžarske mešane komisije za spremljanje Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in slovenske narodne manjšine v Madžarski - na sedežu Državne slovenske samouprave.

 

 

 

 


 

Az Interparlamentáris Unió Szlovén-Magyar Baráti Tagozatának magyar tagjai közül dr. Halász János elnök Úr, Bana Tibor képviselő Úr, illetve dr. Vékás Domokos főosztályvezető- helyettes Úr hivatalos szlovéniai útjukról hazafelé tartva, Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló meghívására tisztelgő látogatást tettek a szlovén Rába-vidéken.

A Szlovén Mintagazdaságban tett látogatás után az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke Ropos Márton Úr és hivatalvezetője Kovács Anita fogadta a vendégeket az Országos Szlovén Önkormányzat székházában és tájékoztatta őket a szervezet működéséről, tevékenységéről és céljairól. Ezt követően megtekintésre került a Kühár Emlékház- Szlovén Tájház.

A látogatás szervezésében nyújtott közreműködéséért és a koordinálásért köszönet dr. Sütő Ferenc szószólói asszisztensnek.

 

 

 

 


 

Podelitev štipendij za srednješolce, ki se učijo narodnostni jezik in so dosegli dobre rezultate v šoli - na Državnem sekretarstvu za cerkvene, narodnostne in civilne družbene stike.

Štipendijo dobi 19 dijakov na Madžarskem, med njimi dve porabski Slovenki: Szabina Zsohár dijakinja Srednje strokovne šole Bela III.; in Krisztina Zsöks dijakinja Gimnazije Mihálya Vörösmarty v Monoštru.

 

02

 

Nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjat adott át 19 középiskolás diáknak Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára és Fülöp Attila, a tárca nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.

A pályázat benyújtására jogosult 24 iskolából 19 élt a lehetőséggel, így kilenc német, két-két roma, horvát, szlovák és szlovén, valamint egy-egy román és szerb származású diák részesült idén az ösztöndíjban, amelynek mértéke havi 60 ezer forint. A támogatás a középiskola két utolsó tanévére szól.

 

 

 


 

PORABSKO BOROVO GOSTÜVANJE
spejeto na seznamu kulturne in intelektualne dediščine.
A Rába-vidéki RÖNKHÚZÁS a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén

 

Az oktatási és kulturális miniszter 2009. május 19-én kelt felhívása alapján a Magyarországon élő közösségek, csoportok vagy egyének a saját szellemi kulturális örökségükként elismert elemeket javasolhatnak felvenni a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére.


2015. szeptember 18-án a Kulturális Örökség Napjai országos megnyitó ünnepségén Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében átvehette azt az oklevelet, mely tanúsítja, hogy a Rába-vidéki rönkhúzás felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékre.


Az előkészítésben kiemelt szerepe volt Mukicsné Kozár Mária néprajzkutatónak, az OSZÖ Kulturális Bizottsága elnökének. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Ksenia Škrilec Szlovénia magyarországi nagykövete, Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló, jelen volt Hirnök József úr, a Magyarországi Szlovének Szövetsége elnöke,Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottságának elnöke, Neubauer Zoltánné, az OSZÖ által fenntartott Kühár-Emlékház-Szlovén Tájház vezetője.

 

A Kulturális Örökség Napjai program (2015.09.19-20 - Gödöllő) keretében a Rábavidéki szlovének rönkhúzásának bemutatásában nyújtott közreműködéséért köszönetünket fejezzük ki: Csatóné Balogh Mária OSZÖ képviselőnek, Hanzsek Alajosnak, Gyécsek Szilárdnak, Labritz Reginának, külön köszönet illeti Mukicsné Kozár Mária néprajzkutatót, az OSZÖ Kulturális Bizottságának elnökét a Rábavidéki szlovének rönkhúzása - jelölési dokumentációjának előkészítéséért, a díjátadó és bemutató OSZÖ- t érintő elemének koordinálásáért és végrehajtásáért.

 12002126 1466739060323158 4049014286072052733 n

 

Leta 2009 je miniszter za javno šolstvo ter za kulturne zadeve razglasil, da se skupnosti, skupine oziroma posamezniki, ki živijo na Madžarskem, lahko predlagajo elemente svoje kulturne dediščine na narodni seznam kulturne in intelektualne dediščine.
18-ega septembra 2015 je Martin Ropoš, predsednik Državne slovenske samouprave v Gödöllő v svečani dvorani dvorca Grassalkovich prevzel dokument, kateri priča, da je PORABSKO BOROVO GOSTÜVANJE spejeto na seznamu kulturne in intelektualne dediščine.


Do dogodka je prišlo z veliko pomočjo etnologinje ter predsednice odbora za kulturo v DSS Marije Kozár-Mukič.
Podelitev diplom je s svojo prisotnostjo počastila veleposlanica Republike Slovenije v Budimpešti gospa Ksenija Škrilec.
Bili so na prireditve: Erika Köleš Kiss kot zagovornica Slovencev na Madžarskem, Jože Hirnök predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem, Éva Lázár predsednica odbora za šolstvo v DSS, Ibolya Neubaer vodja Küharjeve spominske hiše na Gornjem Seniku. 

 osszkep

 

 

 

 

Az eseményhez kapcsolódó többi kép IDE kattintva tekinthető meg!

 


 

PORABSKI POKAL 2015

1. mesto: Števanovci

2. mesto: Sakalovci

3.mesto: Gornji Senik

Organizator: Državna slovenska samouprava

 

 

 

Ide kattintva megtekintheti a teljes galériát!

 


 

 

Skupščina Železne županije Občni zbor Državne slovenske samouprave Občni zbor Zveze Slovencev na Madžarskem ter Kabinet Zagovornice Slovencev na Madžarskem so se z namenom razvijanje uspešnih medsebojnih odnosov v korist vseh pripadnikov svojih skupnosti odločili podpisa o SPORAZUMU SODELOVANJA, ki je bil ob 16. 00 uri v četrtek 25. junija 2015 v prostorih sedeža Državne slovenske samouprave na Gornjem Seniku.

 

 

 


 

Razpis za nagrado HORUS 2015 za podjetnika/co s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu.

 

Special recognition - Slovenia in the world - APPLICATION FORM (ENG)
Posebno priznanje - Slovenski podjetnik v svetu - PRIJAVNICA (SLO)
Special recognition - Slovenia in the world - INVITATION (ENG)
Posebno priznanje - Slovenski podjetnik v svetu - VABILO (SLO)
SPM Horus razpis (ENG)
SPM Horus razpis (SLO)
Horus award - Special recognition - Slovenia in the world - CALL (ENG)
Horus - Posebno priznanje Slovenski podjetnik v svetu - RAZPIS (SLO)

 


 

Pohod 2015 - od G. Senika - do Verice

 

 

 

 

Ide kattintva megtekintheti a teljes galériát!

 


 

Državna slovenska samouprava je 29. maja 2015 obeležila slavnostno otvoritev obnovljenega sedeža; 20 let delovanja Državne slovenske samouprave in 15. letnico oddajanja Radia Monošter.

 

 

 

 Ide kattintva megtekintheti a teljes galériát!

 


 

 

 

Ide kattintva megtekintheti a teljes galériát!

 


 

20 let Državne slovenske samouprave

 

  


 

17. aprila se je na povabilo DSS v Porabju mudil državni sekretar za cerkvene, narodnostne in civilne družbene odnose pri Ministrstvu človeške vire Miklós Soltész.

Od 9. 00 je bil sestanek s predstavniki slovenskih organizacij na Madžarskem (Martin Ropoš, predsednika Državne slovenske samouprave , Jože Hirnök, predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem

Erika Köles Kiss, zagovornica slovenske narodne skupnosti)
Na sestanku sta prisotna Ksenija Škrilec, veleposlanica RS v Budimpešti in Dušan Snoj Generalni konzul RS v Monoštru.

Gospod državni sekretar je ogledal DOŠ Jožefa Košiča; cerkve Janeza Krstnika; Spominske hiše Janoša Küharja;
Hiše jabolk na Gornjem Seniku;
Vzorčne kmetije na Gornjem Seniku
DOŠ Števanovci
Slovenskega kulturnega in informacijskega centra
Radio Monošter

Časopis Porabje

Uredništvo oddaje Slovenski utrinki.

 

 


SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

 

ki je bil 6. februarja 2015.

 

Osmi februar, slovenski kulturni praznik, je praznik slovenske besede. Praznik našega, slovenskega jezika, ki je osebna izkaznica vseh Slovencev, kjerkoli živijo, tudi Slovencev v Porabju; jezika, v katerem je v 19. stoletju zapisal svoje najpomembnejše pesniške umetnine France Prešeren, ki so ga Slovenci proglasili za svojega največjega pesnika. 8. februarja leta 1849 je smrt prekinila njegovo ustvarjanje. In Slovenci so si ta dan izbrali za svoj kulturni praznik, mlada država Slovenija pa si je za svojo himno izbrala Prešernovo Zdravljico, ki je himna svobodi, domovini, prijateljstvu, miru, bratstvu med vsemi narodi sveta.

 

O pomembnosti praznika, kulture in jezika je spregovorila gospa Erika Köles Kiss, zagovornica Slovencev v madžarskem Parlamentu.

 

V kulturnem programu so nastopali slovenske skupine porabskih narodnostnih šol.

 

 


Az Országos Szlovén Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt a SZLOVÉN KULTÚRA NAPJA alkalmából tartandó rendezvényére, mely 2015. február 6-án (pénteken) 14 órakor lesz a szentgotthárdi színházban.

 

Az ünnep és a kultúra jelentőségéről Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló beszél.


A kulturális műsorban a Rába-vidéki nemzetiségi iskolák szlovén csoportjai lépnek fel.

 

A kétnyelvű meghívó IDE kattintva tölthető le.


A Szentgotthárdi Szlovén Rádió szlovén rádiós újságírói munkakörbe állást hirdet.

 

Feltételek:

 

Jó kapcsolatteremtő képesség
Közéleti tájékozottság
Újságírói-riporteri rátermettség (mikrofonképesség)
Önálló munkavégzés (témák és riportalanyok felkutatása)
Rábavidéki vagy goricskói (muravidéki) szlovén nyelv kiváló ismerete
Irodalmi szlovén nyelvtudás előny
Legalább középfokú iskolai végzettség
B-kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi előny
Alapfokú számítógépes ismeretek
Rövid szakmai életrajz és szakmai koncepció
Egészségügyi alkalmasság
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Egy évre szóló, határozott idejű munkaviszony, 3 hónap próbaidővel, ezt követően lehetőség határozatlan időtartamú foglalkoztatási jogviszonyra
Bérezés az intézmény költségvetési keretében jóváhagyott bérkeret szerint
Bizonyos időközönként szakmai továbbképzés


Jelentkezés benyújtása: 2015.02. 28-ig, írásban, lezárt borítékban postai úton vagy személyesen
Cím: Szlovén Rádió, 9970-Szentgotthárd, Gárdonyi u. 1.
Tel.: 06 94/554-126, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

További információk Mukics Ferenc ügyvezető- főszerkesztőnél.

---

Radio Monošter razpisuje delovno mesto slovenskega radijskega novinarja.


Pogoji:


Odlične komunikacijske sposobnosti
Dobro poznavanje javnega življenja
Primernost za radijskega novinarja (govorjenje v živo)
Samostojno delo (iskanje tem in prispevkov ter sogovornikov)
Aktivno znanje porabskega ali goričkega (prekmurskega) slovenskega jezika
Znanje slovenskega knjižnega jezika prednost
Vsaj srednješolska izobrazba
Obvezni vozniški izpit B-kategorije, lastno vozilo pa prednost
Poznavanje osnov dela z računalnikom
Kratki strokovni življenjepis in strokovni koncept
Zdravstvena sposobnost
Potrdilo o moralni neoporečnosti, novejše od treh mesecev
Delovno razmerje za določen čas (eno leto) s tromesečno poskusno dobo, potem možnost delovnega razmerja za nedoločen čas
Plačilo v skladu s plačilno maso, odobreno v letnem proračunu ustanove
Občasna strokovna izpopolnjevanja

 

Prijava na razpis: do 28.02.2015, pisno, v zaprti ovojnici, poslani po pošti ali vročena osebno
Naslov: 9970-Szentgotthárd, Gárdonyi u. 1.
Tel.: +36 94/554-126, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">

 

Nadaljnje informacije: direktor in glavni urednik Francek Mukič


  DRAGE SLOVENKE IN SLOVENCI!

 

ERIKA KÖLEŠ KISS ZAGOVORNICA SLOVENCEV V MADŽARSKOM PARLAMENTIVAS LEPAO ZOVE NA PRPOVEJDANJE, ŠTEROGA VAM PONÜJA:

 

V SAKALOVCAJ 23. JANUARJA (V PETEK) V 17.00 VÖRI V KULTURNI DOM V SAKALOVCI


NA GORENJOM SENIKI 25. JANUARJA 2015 V 9.30 VÖRI – PO NEDELJSKI SVETI MEŠI - V KÜHARJEVI SPOMINSKI HIŠI

 

V ŠTEVANOVCAJ 30. JANUARJA(V PETEK)2015 V 17.00 VÖRI V KULTURNI DOM V ŠTEVANOVCI – SEM ZOVE PREBIVALCE Z ANDOVEC PA Z VERICE-RITKAROVEC TÖ.

 

NA DOLENJOM SENIKI 5. FEBRUARJA (V ČETRTEK) V 17.00 V SOBO SLOVENSKE SAMOUPRAVE

 

V SLOVENSKOJ VESI 7. FEBRUARJA (V SOBOTA) V 17.00 V KULTURNI DOM V SLOVENSKI VESI, KAM ZOVE SLOVENCE Z VARAŠA TÖ.

 

V KRATKEM OBIŠČE SLOVENCE V SOMBOTELI PA V MOŠONMAGYARÓVARI TER V BUDIMPEŠTI.

 


Megalakult az Országos Szlovén Önkormányzat

 

Člani Državne slovenske samouprave so 28. oktobra v Budimpešti od predsednice Nacionalne volilne pisarne dr. Ilone Pálffy prevzeli poverilna pisma. Kratko svečanost je organizirala Državna volilna komisija, ta dan so lahko osebno prevzeli poverilna pisma Slovencih. V Državno slovensko samoupravo je bilo 12. okrobra na lokalnih in narodnostnih volitvah izvoljenih 15 članov. (Bartakovics Ilona, Brasits László, Csatóné Ba¬logh Mária, Faschingné Libricz Irén, Holecz Károly, Holecz Lajosné, Kondor István Péter, Kovács Andrea, Kovács László István, Lázár Éva, Mukicsné Kozár Mária, Nemes László, Ropos Márton, Trajbár István, Treiberné Doncsecz Ildikó.)

 

Na volitvah so slovenski volivci dali svoj glas za listo, ki jo je postavila Zveza Slovencev na Madžarskem. Registriranih je bilo 692 slovenskih volivcev, 468 jih je prišlo na volišča.

 

Državna slovenska samouprava se je konstituirala 8. novembra, ko je izvolila tudi svojega predsednika in druge funkcionarje.

 

A Nemzeti Választási Bizottság 1437/2014. számú határozatával a következők szerint állapította meg a szlovén országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét:

 

a 2014. október 12-i országos szlovén nemzetiségi képviselők választáson a 692 szlovén nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár közül 468 jelent meg. A Magyarországi Szlovének Szövetsége, mint szlovén nemzetiség jelölőszervezet által állított listára 437 érvényes szavazat érkezett, ami alapján 15 mandátum került kiosztásra.

 

A mandátumot szerzett jelöltek: Bartakovics Ilona, Brasits László, Csatóné Balogh Mária, Faschingné Libricz Irén, Holecz Károly, Holecz Lajosné, Kondor István Péter, Kovács Andrea, Kovács László István, Lázár Éva, Mukicsné Kozár Mária, Nemes László, Ropos Márton, Trajbár István, Treiberné Doncsecz Ildikó.

 

A képviselő jelöltek 2014. október 28-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épületében vehették át megbízólevelüket dr. Pálffy Ilonától, a Nemzeti Választási Iroda elnökétől.

 

A megbízólevelek átvételére minden képviselő részéről sor került az alakuló ülés időpontjáig.Az Országos Szlovén Önkormányzat alakuló ülésén 2014. november 8-án sor került a tisztségviselők megválasztására:

elnök/predsednik: Martin Ropoš
elnökhelyettes/podpredsednik: Karel Holec

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság / Finančna nadzorna komisija

elnök/predsednica: Andreja Kovač
tagok/člana: Ladislav Nemeš; Štefan Trajbar

Oktatási Bizottság / Komisija za šolstvo

elnök/predsednica: Eva Lazar

tagok/člani:
Irena Libric Fasching
Ladislav Štefan Kovač
Ildiko Dončec Treiber
Agota Holec

Kulturális Bizottság / Komisija za kulturo

elnök/predsednica: Marija- Kozar Mukič

tagok/člani: Ilona Bartakovič
Marija Balog Čato

 

 


 SPOŠTOVANI VOLIVCI/TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

- regisztrációs tájékoztató (letöltés)

- választási tájékoztató (letöltés)

- választások kitűzése (letöltés)

- nyomtatványok: 14, 18, 23. melléklet 


TISZTELT SZLOVÉN NEMZETISÉGŰ ÁLLAMPOLGÁR!

Az önkormányzati választások időpontját: 2014. október 12-re tűzte ki államfői határozatával Áder János.

Az őszi nemzetiségi önkormányzati választásokon való részvételhez fel kell iratkozni a nemzetiségi névjegyzékbe. Aki ezt már az országgyűlési választások előtt megtette, annak most nincs teendője. Aki még nem regisztráltatta magát, annak ki kell töltenie és be kell nyújtania a nemzetiségi névjegyzékbe történő felvételre szóló kérelmet. Amennyiben kitölti a névjegyzékbe való felvételre vonatkozó kérelem “A pontját- X szlovén”, Ön felkerül a szlovén nemzetiségi névjegyzékbe, ez a feltétele, hogy részt vehessen az őszi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

A nemzetiségi névjegyzékbe történő felvételhez a www.valasztas.hu oldalon is elérhető kérelmet kell kitölteni, ami benyújtható online vagy papíralapon levélben, illetve személyesen a lakóhely szerinti választási irodához.

Az Országos Szlovén Önkormányzatnál (9985 Felsőszölnök, Templom út 11.) személyesen vagy levélben is kérhetnek fénymásolt kérelmet.

A fentiek kapcsán az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatalának munkatársai (munkaidőben, személyesen és telefonon: 94-445-174 vagy 94/534-025) is készséggel rendelkezésükre állnak.

A szlovén nemzetiségi névjegyzékbe történő felvétel jogosultságot biztosít az október 12-i nemzetiségi önkormányzati képviselő választásra, hogy a szlovén nemzetiség érdekeinek képviselete és védelme, a nyelvi és kulturális identitás megőrzése érdekében minél több szlovén nemzetiségi önkormányzat jöhessen létre az őszi választások révén.

Országos Szlovén Önkormányzat

NYOMTATVÁNY


HIRDETMÉNY


PORABSKI POKAL 2014, ki je bil 28.06.2014 na Gornjem Seniku.

Rezultat:

1. mesto: Gornji Senik

2. mesto: Števanovci

3.mesto: Andovci

 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat „a szlovén anyanyelvi kultúra elszármazott megőrzőinek és átörökítőinek tiszteletére” emlékoszlopot állíttat a következő felirattal: Akikért itthon már csak a harang szól – Sterin doma samo vözvonijo.

Alsószölnök településen

Szakonyfalu településen lévő temetőben

Amennyiben a fenti céllal azonosulni kíván, a következő számlaszámon támogathatja a kivitelezést

Számlaszám: 11747068- 20021692 Hivatkozás: Szakonyfalu

Számlaszám: 11747068- 20021685 Hivatkozás: Alsószölnök

Državna slovenska samouprava bo postavila spominska stebra v čast odseljenim pripadnikom slovenske skupnosti za ohranjanje slovenske jezikovne kulture in prenašanje le-te na mlade generacije z naslednjim napisom: Sterin doma samo vözvonijo – Akikért itthon már csak a harang szól.

na Dolnjem Seniku in

na pokopališču v Sakalovci

V kolikor se istovetite z zgoraj opisanim ciljem, ga lahko podprete z nakazilom svojega denarnega prispevka na naslednja transakcijska računa:

Številka tr. računa: 11747068- 20021692 Sklicevanje: Sakalovci

Številka tr. računa: 11747068- 20021685 Sklicevanje: Dolnji Senik


Podelitev diplom Državnega srednješolskega tekmovanja v Budimpešti


Šolska komisija Državne slo­venske samouprave vsako šol­sko leto priredi tekmovanje v recitiranju za učence porabskih osnovnih šol. Letos se je le-to odvijalo v števanovskem kultur­nem domu, kjer je navzočih oko­li dvajset tekmovalcev v imenu organizatorja pozdravila pred­sednica komisije Eva Lazar.

Učenci so se pomerili v treh ka­tegorijah (1.-2., 3.-4. in 5.-6. raz­red), povedati pa so morali eno obvezno in eno izbrano pesem.

- dm -

A Rábavidéki rönkhúzás – Rábavidéki Szlovének Találkozója Felsőszölnök 2014 c. rendezvényről készült képek megtekinthetőek a fotóalbumban, avagy IDE kattintva! 

Aktualnosti pri Državni slovenski samoupravi

Začela so se obnovitvena dela na stavbi sedeža Državne slovenske samouprave (H-9985 Gornji Senik, Cerkvena pot 8.), zaradi tega deluje Urad DSS na spodnjih lokacijah:

- sodelavce na finančnem področju najdete osebno med delovnim časom v pisarni za finančne posle na Dvojezični osnovni šoli Jožefa Košiča (H-9985 Gornji Senik, Cerkvena pot 10/1.). Po telefonu pa na številki +36 94 445 301, oziroma +36 94 534 024 (ki je preusmerjena in v primeru izpada elektrike začasno ne deluje). Elektronska naslova:

Katalin Katona: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (mobitel: +36 30 4916 952)

Hajnalka Sulics-László: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

- kontakt vodje Urada DSS in njene kolegice (med delovnim časom):

Küharjeva spominska hiša (Slovenska zbirka) – H-9985 Gornji Senik, Cerkvena pot 11. Po telefonu na številki: +36 94 534 025. Elektronska naslova:

Anita Kovač: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Marija Kühar-Grebenar: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonska številka in elektronski naslov predsednika DSS sta ostala nespremenjena:

Martin Ropoš: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (mobitel: +36 30 2379 164)

Poštni naslov DSS je nespremenjen!

V prehodnem času se trudimo, da bi naše delovanje bilo nemoteno. Za vse tehnične težave in zamude zaradi njih se vnaprej opravičujemo.

S spoštovanjem:

Anita Kovač

vodja Urada

Az Országos Szlovén Önkormányzat székházának felújítási munkálatai miatt a (9985 Felsőszölnök, Templom út. 8. szám alatti) hivatalban történő munkavégzés a mai nappal áthelyezésre került a következők szerint:

- a pénzügyi területen dolgozó munkatársakat a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola intézmény (9985 Felsőszölnök, Templom út 10/1.) épületében lévő pénzügyi irodában lehet munkaidőben személyesen elérni, illetve a 94- 445-301 és az átirányított 94-534-024 es telefonszámon [az átirányítás a székházbeli energiaellátás kimaradásával szünetelhet], továbbá a következő e-mail címeken:

Katona Zoltánné: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. [mobil telefon: 06-30-4916-952]
László- Sulics Hajnalka: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

- az OSZÖ hivatalvezetőjének és adminisztratív munkatársának elérhetősége (munkaidőben): Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) – 9985 Felsőszölnök, Templom út 11.; továbbá: 94-534- 025-ös telefonszám.

Elektronikus elérhetőség:
Kovács Anita: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Grebenárné Kühár Mária: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az OSZÖ elnökét a 06-30-2379-164 -es telefonszámon lehet elérni, illetve az OSZÖ központi e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. továbbra is funkcionál.

OSZÖ hivatalának FAX elérhetősége: +36-94-445-174

Az OSZÖ postázási címe változatlan!

Az átmenet időszakában törekszünk a zökkenőmenetes feladatellátásra, minden esetleges technikai problémáért, illetve ebből adódó késedelemért előre is szíves elnézésüket kérjük.

Tisztelettel:
Kovács Anita
hivatalvezető

 

Rábavidéki Rönkhúzás Felsőszölnökön!

Jelentkezni a helyi szlovén nemzetiségi önkormányzatok tagjainál, elnökeinél lehet.

Annak, aki jelmezes szereplőként érkezik, és ezt a fentiek szerint jelezte, nem szükséges a találkozóra külön regisztrálnia.

 

Választások 2014

Tájékoztató a 2014-es választásokkal és a választási regisztrációval kapcsolatban (LETÖLTÉS)

Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba-vétel iránti kérelem (LETÖLTÉS)

Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba-vétel iránti kérelem kitöltési útmutatója (LETÖLTÉS)

A Nemzeti Választási Iroda közleménye választópolgárok számára (LETÖLTÉS)

 

 

Vesele božične praznike in srečno novo leto Vam želi Državna slovenska samouprava!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván az Országos Szlovén Önkormányzat!

karacsony


 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 2013. szeptember 23-án adta át a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjakat. A harmadik alkalommal odaítélt ösztöndíj célja, hogy segítse a Magyarországon élő, nemzetiségekhez tartozó, kiemelkedő képességű középiskolásokat a továbbtanulásukban. Az ösztöndíjra a tizenhárom magyarországi nemzetiség (bolgárok, cigányok, görögök, horvátok, lengyelek, németek, örmények, románok, ruszinok, szerbek, szlovákok, szlovének, ukránok) két tanítási nyelvű és anyanyelven tanító gimnáziumainak diákjai pályázhatnak. Az ösztöndíjat, melynek összege havonta 60 ezer forint, iskolánként egy fiatal nyerheti el az érettségi vizsgát megelőző két tanévre. Az ösztöndíjpályázatra húsz nemzetiségi iskola harminchárom pályázatát értékelték, az elbírálásnál figyelembe vették a pályázó tanulmányi eredményét, szociális hátterét, közösségi aktivitását és továbbtanulási terveit is. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a “Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjat kiemelkedő tanulmányi munkájáért” oklevelet – a szlovén nemzetiség részéről- Domján Dóra, a Szentgotthárdi III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium tanulója, Korán Dóra, a szentgotthárdi Szentgotthárd és Térsége Iskolájának Vörösmarty Mihály Gimnáziuma tanulója,részére adta át.

Az Országos Szlovén Önkormányzat a helyi szlovén nemzetiségi önkormányzat és a helyi Egyházközség képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt az Országos Önkormányzat által állíttatott emlékoszlop avatására és megszentelésére. Az ünnepség helye: templomkert. Időpont: 2013. augusztus 18. (Szlovén nyelvű tábori szentmise után. Kb. 10:45)
Szervezők

Državna slovenska samouprava, lokalna narodnostna samouprava in predstavniki lokalne verske skupnosti vas vljudno vabijo na odkritje in blagoslovitev spominskega stebra, ki bo 18. avgusta 2013 po slovenski maši ob 10:45 v parku ob cerkvi.
Spominski steber je dala postaviti Državna slovenska samouprava.
Organizatorji

Kraj slovesnosti: park ob cerkvi
Datum: 18. avgust 2013, ob 10:45, po slovenski maši
Organizatorji

Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj diákoknak

Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjasok körének bővítéséről döntött Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszter. Az ösztöndíj célja, hogy tanulmányi támogatásban részesítse azokat a kiemelkedő képességű tanulókat, akik önmagukat valamelyik magyarországi nemzetiséghez sorolják.

A nemzetiségpolitikáért is felelős miniszter által létesített ösztöndíj két éven át havonta hatvanezer forintos támogatást nyújt a sikeresen pályázó diákoknak. Mint az a Magyar közlönyben megjelent EMMI rendelet szövegében is olvasható: az „összeg a megállapítását követő szeptember 1. napját követő két tanítási évben kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a miniszter közzéteszi a honlapján”. A pályázat benyújtásának határideje a meghirdetést követő harmincadik nap. Az ösztöndíjra a nemzetiségi anyanyelvű és nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást végző iskolák, az ilyen intézménnyel nem rendelkező nemzetiségek esetében pedig a nemzetiségi nyelvoktató iskolák által ajánlott gyermekek jelentkezhetnek. Előfeltétel, hogy „az érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyamát megelőző évfolyamot végző” diákok legyenek.

További előfeltétel: magyar állampolgárság, valamint az, hogy a pályázat benyújtása előtti tanévet legalább 4,0-s átlaggal zárják. Az ösztöndíj odaítélésekor előnyben részesül az a tanuló, akinek a taníttatása az eltartójára a többi pályázóhoz viszonyítva nagyobb terhet ró.

Az adatlap letölthető:

http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/f25c4df588f53c581471d35c8147e1eae6f0ba30/megtekintes


(Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság)

A pályázók köre között szerepel:

200627
Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szentgotthárd

036752
III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Szentgotthárd

EMLÉKTÁBLA AVATÁS APÁTISTVÁNFALVÁN

2013. június hó 23. napján, 13 órai kezdettel került sor Apátistvánfalván az idei falunapi rendezvényre, illetve emlékoszlop avatásra és kulturális délutánra.

A rendezvényt komoly munka előzte meg, melynek keretében a települési önkormányzat képviselői, a helyi Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat, az Országos Szlovén Önkormányzat és az Apátistvánfalvai Falszépítő és Hagyományőrző Egyesület hatékony együttműködése keretében kerülhetett sor az eredményes kivitelezésre.

A hivatalos program a 13 órakor kezdődő koncelebrációs szentmisével vette kezdetét, melyet Viljem Hribernik, Tóth Tibor és Dejan Horvat atyák celebráltak és közreműködött a színvonalas Apátistvánfalvai Egyházi Énekkar.

14 órai kezdettel került sor az apátistvánfalvai temetőben az Országos Szlovén Önkormányzat által állíttatott emlékoszlop avatására, melyet Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke és Holecz Lajosné a helyi Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat elnöke leplezett le, illetve beszédükben kitértek az emlékoszlop állításának okára, jelentőségére és az ezzel elérni kívánt célra. Az emlékoszlopot az Apátistvánfalvai Egyházi Énekkar énekei alatt megáldottak a Plébános Urak, majd az emlékoszlop megkoszorúzására került sor. A jelenlévők elhelyezték az megemlékezés és tisztelet virágait és mécseseit.

A kulturális műsor a Fő téren felállított színpadon 14.30 órakor Erdei Lászlóné polgármester és Kovács Anita képviselő köszöntőjével vette kezdetét.

A kulturális műsor keretében felléptek:
A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva intézmény óvodásai
A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva intézmény Néptánc-csoportja
Goriški Lajkoši, az apátistvánfalvai Asszonykórus, az Apáti Moderntánc Formáció és az Őriszentpéteri Művészeti Iskola Citera együttese.

További részletek a www.apatistvanfalva.hu oldalon


Az Országos Szlovén Önkormányzat szervezésében 2013. június 29-én Rábatótfaluban került sor a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzatok Szakmai és Sportnapjára. A rendezvényre meghívást kapott „a sport területén való együttműködés jegyében„ a Muravidéki Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség is, a szervezet képviselői azonban sajnos mégsem tudtak részt venni a programon.

A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy a nemzetiségi önkormányzatok képviselői találkozzanak, megosszák egymással pályázati és egyéb tapasztalataikat, információt cseréljenek, tekintettel arra, hogy a változó jogszabályi környezet és a pályázati lehetőségek beszűkülése indokolttá teszi a szorosabb kapcsolattartást és együttműködést a jövőbeni hatékony működés érdekében.

A program 10 órai kezdettel Holecz Károly képviselő, mint a rendezvény főszervezője részéről a résztvevők köszöntésével kezdődött; majd az OSZÖ elnöke, Ropos Márton Közmeghallgatást tartott. [a közmeghallgatás jegyzőkönyve az OSZÖ Közgyűlés menüpont alatt megtalálható] továbbá lehetőség nyílt az aktuális témák ügyében (népszámlálás, választások) további egyeztetésre. A rendezvényt megtisztelte a Magyarországi Szlovének Szövetségének vezetője, Hirnök József elnök Úr is.

A program további részében lebonyolításra került a “Rábavidéki Focikupa 2013” elnevezésű torna, melyen a nemzetiségi önkormányzatok által kiállított csapatok mérettek meg egymással, a sorsolás után két pályán – szakszerű játékvezetés mellett- folytak az amatőr csapatok mérkőzései. Némelyik csapat komoly szurkolótáborral is érkezett.

A két csoportban zajló mérkőzések végén a csoportgyőztesek megküzdöttek a Kupáért, melyet végül igazságos küzdelemben megérdemelten Felsőszölnök csapata hódított el, a második helyezést a házigazda (Szentgotthárd- Rábatótfalu), a harmadikat pedig a tavalyi házigazda (Szakonyfalu) érte el.

De természetesen minden nemzetiségi önkormányzatot és csapatát köszönet illeti, amiért részt vettek a programon és külön köszönet a rendezvény főszervezőjének Holecz Károlynak, illetve Szentgotthárd- Rábatótfalu Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- testületének, akik a helyszín biztosításán át az étkezés lebonyolításáig mindenben az OSZÖ segítségére voltak, illetve minden helyi érdekeltségű szervezésben aktívan közreműködtek.

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat, illetve Oktatási Bizottsága szervezésében 2013. április hó 29-én került sor a szlovén nyelvet tanuló 1- 6. osztályos diákok Szavalóversenyére. A tanulók 3 kategóriában mérették meg magukat a versenynek helyet adó felsőszölnöki iskola Könyvtártermében a szakmai zsűri előtt, melynek tagja volt: Valerija Perger szlovén nyelvi szaktanácsadó, Ropos Márton az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke és Bajzek Gyöngyi a Magyarországi Szlovének Szövetségének titkára.


A szavalóversenyen képviseltették magukat a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva és a SZKOI Általános Iskola Arany János 1-4 évfolyamának tanulói, akik a három kategóriában egy kötelező és egy szabadon választott verssel léptek a zsűri elé. A 30 versenyzőből 9 helyezett került értékelésre, illetve különdíj is átadásra került.


Az Országos Szlovén Önkormányzat a helyezetteket tárgyjutalomban részesítette, illetve minden résztvevőt vendégül látott.


Az Országos Szlovén Önkormányzat, illetve Oktatási Bizottsága köszönetét fejezi a felkészítő tanároknak is a tanulók eredményes szereplése okán.

Az Országos Szlovén Önkormányzat, illetve Oktatási Bizottsága szervezésében 2013. június hó 7-én Szakonyfaluban került sor a szlovén nyelvet tanuló diákok részére szervezett “Tanévzáró Szlovén Piknikre” , melyen a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva; a SZKOI Általános Iskola Széchenyi István 5-8 évfolyamának tanulói, illetve a SZKOI gimnazistái és a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium tanulói és szlovén nyelvet tanító pedagógusai vettek részt.


A szabadtéri programnak az időjárás is kedvezett, melyet Ropos Márton az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke nyitott meg. A rendezvényt megtisztelte és a résztvevőket köszöntötte a programnak helyet adó település polgármestere Rogán Valéria is.


A megnyitó után Mukics Dusán és Mukics Ferenc zenei kísérete mellett a közel 150 fős diáksereg közösen énekelt szlovén dalokat és táncolt szlovén táncokat. A zenés,- táncos műsorrészt sorversenyek követték, amit Bartakovics Csaba az apáti iskola testnevelőtanára állított össze. A jó hangulatú délután folyamán az Országos Szlovén Önkormányzat a diákok részére piknikcsomagokat is biztosított.


Az Országos Szlovén Önkormányzat, illetve Oktatási Bizottsága köszönetét fejezi ki Szakonyfalu Község Önkormányzatának a helyszín biztosításáért, illetve minden közreműködőnek a délután színesebbé tételéért.

Šolska komisija Državne slovenske samouprave je 7. junija 2013 popoldan na športnem igrišču v Sakalovci organizirala “Zaključni piknik” za vse učence in dijake, ki se učijo slovenski jezik.

Učence in učitelje sta pozdravila županja Valerija Rogan in predsednik DSS Martin Ropoš.

Glavni urednik Radija Monošter g. Francek Mukič in novinar Dušan Mukič sta zapela lepe porabske pesmi. Učitelj Čaba Bartakovič je vodil športne igre.

Udeleženci so doživeli en lep popoldan v Sakalovci. Najlepša hvala vsakemu za sodelovanje.


AZ ORSZÁGOS SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT szervezésében 2013. március 19-én a szentgotthárdi III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium külön helyiségében OKTATÁSI FÓRUM lebonyolítására került sor, melyen részt vettek a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, illetve a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva intézmények nevelőtestületei.

A Fórum alapvető célja volt: az oktatási,- nevelési intézményeket érintő javaslatok és intézkedések indokairól és tartalmáról minden érintett hiteles tájékoztatást kapjon, illetve a közoktatást, nevelést érintő hatályos jogszabályi változásokról történő tájékoztatásra kerüljön sor.

Bedics Sándor a Fórumnak helyet adó intézmény igazgatója köszöntötte a megjelenteket és elmondta, hogy örömét fejezi ki, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat rendezvényének helyszínét biztosíthatja. Az igazgató megköszönte a jelenlévő két iskola vezetésének és kollégáinak, hogy évről- évre szorgalmas diákokat adnak a szakképzésnek és örömmel tapasztalja azt a pozitív fordulatot, hogy a szlovén nyelv középiskolában történő tanulását is egyre többen választják, illetve folytatják. Az igazgató Úr sikeres tanácskozást kíván a résztvevőknek.

Ropos Márton OSZÖ elnök az oktatási,- nevelési intézményátvétel az Országos Szlovén Önkormányzat szempontjából fennálló jelentőségéről és egyéb aspektusairól tájékoztatta a jelenlévőket.

Kissné Köles Erika OSZÖ elnökhelyettes Asszony az Országos Szlovén Önkormányzat oktatáspolitikájára helyezte a hangsúlyt előadásában.

Paukovitsné Horváth Edit nemzetiségi közoktatási szakértő, akivel az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala már az intézményátvételek aktuálissá válása óta együtt dolgozik a szakmaiság jegyében, az érintett oktatási,- nevelési intézmények a köznevelési törvény, az Alapítói okirat és a Működési engedélyszerinti követelményeknek megfelelő működésére és működtetésére– az érintett felek ebben való felelőssége,- feladat,- és hatáskörére tért ki színvonalas előadásában.

A szakértő kiemelte az Országos Szlovén Önkormányzat által felvállalt feladat jelentőségét és azt a tenni akarást, amivel az OSZÖ intézményei szakmai munkáját támogatja és segíti, mindezt a kollégák és intézményvezetők számára is értékelendőnek tartja.

Majd konkrét kérdéseket intéztek a jelenlévők a szakértőhöz, aki ezekre választ adott.

Kovács Anita hivatalvezető az Országos Szlovén Önkormányzat nevében megköszönte a résztvevők megtisztelő jelenlétét és reményét fejezte ki, hogy jelen Fórummal tartalmas délutánt tudott biztosítani az OSZÖ jelenlévők számára. Külön megköszönte az előadók színvonalas tájékoztatóit és megköszönte Bedics Sándor Igazgató Úrnak, hogy biztosította a Fórum helyszínét.


 

Državna slovenska samouprava in Zveza Slovencev na Madžarskem Vas vljudno vabita na proslavo ob SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU, ki bo v petek, 8. februarja 2013 ob 15.00 uri v gledališki dvorani v Monoštru.

Az Országos Szlovén Önkormányzat és a Magyarországi Szlovének Szövetsége tisztelettel meghívja Önt a SZLOVÉN KULTÚRA NAPJA alkalmából tartandó rendezvényére, mely 2013. február 8-án 15.00 órakor lesz a szentgotthárdi színházban.

A meghívó a pontos részletekkel IDE kattintva letölthető!


 Vesele božične praznike in srečno novo leto Vam želi Državna slovenska samouprava!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván az Országos Szlovén Önkormányzat!

karacsony


 

Rába-vidéki Szlovének Találkozója 2012

Az Országos Szlovén Önkormányzat által 2012. szeptember 15-re szervezett Rába- vidéki Szlovének Találkozója 10 órakor, az apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény sportpályáján felállított sátorban, a Budapestről, Mosonmagyaróvárról, Szombathelyről, Székesfehérvárról és a rábavidéki szlovén településekről érkezett vendégek fogadásával kezdődött.

A rendezvényt megtisztelte az EMMI helyettes Államtitkára dr. Latorcai Csaba Úr, Matjaž Longar Úr a Határon Túli Szlovének Hivatalának Államtitkára és számos magas rangú hazai és anyaországi politikus, valamint diplomata is. A szlovén nyelvű szentmise 11 órakor kezdődött a 225 éves impozáns apátistvánfalvi műemlék templomban. A kulturális műsor keretében sor került a helyi asszonykórus fellépésére, a Felsőszölnökről érkezett zenész fiatalemberek előadására, a büdinci énekkar fellépésére, a čepinci származású előadóművész – Franc Gorza – bemutatkozására, illetve az apátistvánfalvi Iskola tanulóiból álló néptánccsoport produkciójára.

Délután különböző helyi szokások és a település néhány érdekessége került bemutatásra, így például a Határőr Emlékhely volt megtekinthető, de a sátorban különböző tevékenységekbe – kukoricafosztás, papírvirág-kötészet, kukorica csuhéból bábuk készítése, korongozás – is bekapcsolódhatnak az érdeklődök. A program fő színtere egy rendezvénysátor volt, amelyben pedig az ország különböző pontjairól összegyűlő szlovén nemzetiséghez tartozó fiatalabb és idősebb generációk tagjai találkoztak, beszélgettek, elevenítették fel régi és új emlékeiket és ápolták legdrágább kincsüket, az anyanyelvüket.

A programok egyházi, kulturális vonalon egyaránt összehozták a generációkat, ami a mai világban rendkívül fontos, hiszen a fiatalabbak az idősebbektől tudják igazán jól elsajátítani a nyelvi és kulturális hagyományaikban rejlő értékeket. AZ OSZÖ ezen találkozót azért rendezi meg mindig más településén, hogy az állandóság mellett a változatosság jelentőségét is hangsúlyozza. A szervezetünk által lebonyolításra került rendezvény jelentősége gyakorlati és hosszú távra mutató. A hazai és anyaországi médiumok is megörökítették az eseményt, amely a távolabbi jövőben archív anyagként rendelkezésre fog állni a nyelvi és kulturális hagyományok akár megismerési, akár kutatási céljára. A rendezvény egy fantasztikus jelenség volt, ahol fiatal és idős, férfi és nő, helyi és a gyökereitől elszakadt, de mindig hazatérő egyén egységgé formálódott a Rába-vidék közösségformáló és identitáserősítő szellemében.

A rendezvény előkészítésében és kivitelezésében az apátistvánfalvi Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat, az Apátistvánfalvai Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület és Polgárőr Egyesület, illetve a helyi lakosság aktívan közreműködött.

Az eseményről készült képek megtekinthetők a Fényképalbum menüpont alatt!


 

2012. augusztus 4-én Kétvölgy Községi és Szlovén Nemzetiségi Önkormányzata szervezésében megtartott „Falunap” keretében felavatásra és felszentelésre került a községi temetőben az Országos Szlovén Önkormányzat által készítetett emlékoszlop, mely a „Szlovén anyanyelvi kultúra elszármazott megőrzőinek és átörökítőinek tiszteletére” lett állítva. A „Sterin doma samo vözvonijo – Akikért itthon már csak a harang szól” feliratú emlékművet Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, Krányecz Ferenc az OSZÖ képviselője és Trajbár István a helyi szlovén nemzetiségi önkormányzat elnöke leplezte le, majd Tóth Tibor és Dejan Horvat plébános Urak áldották meg.

Az OSZÖ köszönetet mond a helyi önkormányzat képviselőtestületének, amely hozzájárult az emléktábla felállításához, az emléktábla- avató rendezvény szervezőinek, továbbá mindenkinek, aki munkája révén vagy anyagilag támogatta a projekt kivitelezését


 

Meghívó

Az Országos Szlovén Önkormányzat és Szentgotthárd – Rábatótfalu Szlovén Nemzetiségi Önkormányzata tisztelettel hívják Önt és családját a 2012. augusztus 11-én 15.30-kor kezdődő emlékező szentmisére a rábatótfalui kápolnába, majd az OSZÖ által a rábatótfalui temetőben állíttatott „Akikért itthon már csak a harang szól” feliratú emlékoszlop megáldására. A szlovén nyelvű szentmisét Rezsonya Ferenc atya mutatja be, koncelebrál Rimfel Ferenc plébános atya, valamint Ipacs Bence káplán atya és együtt áldják meg az emlékoszlopot a temetőben.

Vabilo

Državna slovenska samouprava in Slovenska narodnostna samouprava Monošter-Slovenska ves Vas lepao zovéta 11-ga avgustusa 2012 ob 15.30 na spominsko sveto mešo v Slovenskoj vesi v kapeli, potom toga pa na graubišče gde do blagoslovili spominsko stebro z napisom „Sterin doma samo vözvonijo”. Sveto mešo v slovenskom geziki do slüžili gospaud Franc Režonja generalni vikar, vküper z domačim župnikom Ferencom Rimfel in s kaplanom Bence Ipacs.


 

A szlovén nemzetiségi önkormányzatok szakmai és sportnapjára 2012. június 30-án 10 órai kezdettel Szakonyfaluban került sor. A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy a nemzetiségi önkormányzatok képviselői találkozzanak, megosszák egymással pályázati és egyéb tapasztalataikat, információt cseréljenek, tekintettel arra, hogy a változó jogszabályi környezet és a pályázati lehetőségek beszűkülése indokolttá teszi a szorosabb kapcsolattartást és együttműködést a jövőbeni hatékony működés érdekében. A rendezvény egy sportversennyel egészült ki és vált teljessé.


 

Az Országos Szlovén Önkormányzat és Oktatási Bizottsága szervezésében 2012. június hó 14. napján „Szlovén Tanévzáró” megtartására került sor a Kühár Emlékház udvarában felállított sátorban. A rendezvény kulturális műsorral kezdődött, melyen a szlovén nyelvet oktató iskolák tanulói és diákjai léptek fel, majd átadásra kerültek az érintett intézmények részére azon támogatások, amelyek a szakmai munka, illetve az elért eredmények értékelése alapján kerültek meghatározásra.

A szlovén tanévzáró ünnepség jó hangulatban telt és kitűnő alkalom volt arra, hogy a nyári szünet kezdete előtt a szlovén nyelvet oktató tanárok és tanuló diákok találkozzanak, lezárják a tanévet, illetve készüljenek a nyári nyelvi táborokra és szakmai továbbképzésekre.


2012. május 22-én a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi Főkonzulátusán került sor azon átadás-átvételi megállapodások aláírására Felsőszölnök-, Alsószölnök-, Szakonyfalu Községek Önkormányzata, illetve Apátistvánfalva-, Kétvölgy-, Orfalu Községi Önkormányzatok és az Országos Szlovén Önkormányzat között, amely révén 2012. július hó 1. napjától a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, valamint az apátistvánfalvai Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogát az Országos Szlovén Önkormányzat gyakorolhatja.

A települési önkormányzatok nagyfokú – az intézmények fennmaradását és jelenlegi átvételét lehető tevő – elkötelezettsége és az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének meghatározó jelentőségű döntése jegyében zajlott az aláírás, melyet a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi Főkonzulja történelmi pillanatnak nevezett.


Prof. dr. Szabó Máté Úr – alapvető jogok biztosa – és munkatársai Rába-vidéki látogatására 2012. május 16. napján került sor.

A program keretében az alapvető jogok biztosa az Országos Szlovén Önkormányzat székházába is ellátogatott a terület helyzetét érintő kölcsönös tájékoztatás és tájékozódás céljából, mely megbeszélés egy részén – az OSZÖ elnöke meghívására – a rába-vidéki polgármesterek is részt vettek, ahol lehetőségük kínálkozott, minden olyan problémáról tájékoztatást nyújtani, amellyel az alapvető jogok biztosa kompetens foglalkozni.

Az Alapvető Jogok Biztosa megtekintette a helyi oktatási intézményt és a Kühár Emlékházat is, továbbá tájékoztatta a nemzetiségi sajtót a látogatás tapasztalatairól.


„A szlovén, bolgár és görög nemzetiségi oktatás minőségének javítása, új oktatási

programok segítségével” című TÁMOP-3.4.1/A-08/2-2009-0003 kódszámú pályázat Sajtótájékoztatóval egybekötött Záró Rendezvényére a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, mint konzorciumi vezető partner székhelyén, 2012. május 10- én került sor.

A rendezvényen jelen voltak a konzorciumi partnerek képviselői (Genát Andrea a Bolgár Országos Önkormányzat hivatalvezetője, Dr. Szabóné Caruha Vangelio a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata képviseletében), a projekt kivitelezéséért felelős Croatica Nonprofit Kft. ügyvezető- igazgatója Horváth Csaba úr, a szlovén könyvek szerzői közül Lázár Éva, továbbá Mukicsné Kozár Mária, aki egy prezentáció keretében mutatta be az 5-6. osztályosok számára készült szlovén népismeret könyv hanganyagát.

Továbbá Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke és az OSZÖ Hivatalának munkatársai, a főpályázó és fenntartójának képviselői, illetve az érintett intézmény diákjai és pedagógusai.

A projekt menedzsere, Incédi Pál Kata megköszönve az elmúlt 2 év közös munkáját zárta a projektet. A programot a helyi iskolások szlovén nyelvű a “Piroska és a farkas” c. színdarabja zárta.

A pályázatnak budapesti helyszínen is volt zárórendezvénye 2012. május hó 7. napján, melynek a Bolgár Országos Önkormányzat adott helyt.

Az eseményen készült fotósorozatot megtekintheti a fotóalbumban a következő linken:

Kattintson IDE


Új szakirányú szakfordító és tolmács továbbképzési program

BOLGÁR, CSEH, HORVÁT, LENGYEL, LITVÁN, OROSZ, SZERB, SZLOVÁK, SZLOVÉN, UKRÁN

nyelvből

Jelentkezési határidő: 2012. június 8.

Az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézete együttműködve a Fordító- és Tolmácsképző Tanszékkel, a legnagyobb múltú fordító- és tolmácsképző intézménnyel Magyarországon, amely 1973 óta képez hivatásos fordítókat és tolmácsokat, a 2012/2013-as tanévben új szakirányú szakfordító és tolmács továbbképzési programot indít BOLGÁR, CSEH, HORVÁT, LENGYEL, LITVÁN, OROSZ, SZERB, SZLOVÁK, SZLOVÉN, UKRÁN nyelvből.

A meghirdetett két féléves akkreditált és posztgraduális képzés megfelel az irányadó szakmai szervezetek követelményeinek. Az előadásokat és szemináriumokat az egyetemi oktatók mellett gyakorló szakfordítók és tolmácsok vezetik.

A képzés célja olyan szakfordítók és tolmácsok képzése,

- akik az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát magas színvonalon látják el;

- akik az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget pontosan és nyelvileg helyesen, a beszélő szándékának megfelelően adják vissza a célnyelven;

- akik tájékozottak a forrásnyelvi és célnyelvi országok politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében, valamint a hazai, európai és nemzetközi intézmények rendszerében;

- akik ismerik a tolmács- és fordítói szakma etikai és protokolláris szabályait.

Jelentkezési feltétel:

Felsőfokú nyelvtudás, melyről a felvételi eljárás során kell számot adni.

Felvételi:

írásbeli: fordítás forrásnyelvről célnyelvre, valamint célnyelvről forrásnyelvre szótár nélkül;

szóbeli: beszélgetés idegen nyelven, tolmácsolás.

Tandíj összege:

280.000.-Ft/félév

Jelentkezési lap letölthető:

http://szlavintezet.elte.hu/

Új szakirányú szakfordító és tolmács továbbképzési program

menüpont alatt!

A kitöltött jelentkezési lapokat kérjük az alábbi címre postázni:

Szláv és Balti Filológiai Intézet

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

A szakirányú képzés csak kellő számú jelentkező esetén indul!

nov program za izobraževanje prevajalcev in tolmačev

za

bolgarski, češki, hrvaški, poljski, litovski, ruski, srbski, slovaški, slovenski, ukrajinski

jezik

Termin za prijave: 8. junij 2012

Inštitut za baltsko in slovansko filologijo Filozofske fakultete Univerze Loránda Eötvösa skupaj s Katedro za prevajalstvo, največjo prevajalsko šolo na Madžarskem, ki od leta 1973 izobražuje poklicne prevajalce in tolmače, v študijskem letu 2012/2013 organizirata nov prevajalski študijski program za BOLGARSKI, ČEŠKI, HRVAŠKI, POLJSKI, LITOVSKI, RUSKI, SRBSKI, SLOVAŠKI, SLOVENSKI IN UKRAJINSKI jezik.

Napovedani podiplomski &ˇtudijski program je akreditiran in traja dva semestra. Izobraževanje ustreza vsem zahtevam najpomembnejših strokovnih organizacij. Predavanja in seminarje poleg univerzitetnih učiteljev vodijo poklicni prevajalci in tolmači.

Cilj izobraževanja je šolanje poklicnih prevajalcev in tolmačev,

- ki na visoki ravni opravljajo naloge pisnega in ustnega jezikovnega posredovanja;

- ki pisano ali govorjeno besedilo natančno in jezikovno pravilno prenesejo iz izvirnega v ciljni jezik;

- ki so informirani o političnem, gospodarskem, družbenem in kulturnem življenju v državah primarnega in ciljnega jezika;

- ki poznajo etična in protokolarna pravila prevajalske in tolmaške stroke.

Pogoji za prijavo:

Jezikovno znanje na visoki ravni, ki ga je treba izkazati v sprejemnem postopku.

Sprejemni izpit:

pisni: prevajanje besedila iz izvirnega v ciljni jezik in iz ciljnega v izvirni jezik brez slovarja;

ustni: konverzacija v tujem jeziku, tolmačenje.

Šolnina:

280.000 ft/semester

Prijavni list najdete na spletni strani

http://szlavintezet.elte.hu/

pod napisom

Új szakirányú szakfordító és tolmács továbbképzési program

Prosimo, da prijavni list pošljete na naslov

Szláv és Balti Filológiai Intézet

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

Izobraževanje bo potekalo samo v primeru dovolj velikega zanimanja!


Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága szervezésében 2012. április hó 27-én a szentgotthárdi SZKOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumában szlovén szavalóverseny lebonyolítására került sor, melyet házi verseny előzött meg az intézményekben.

A szavalóversenyen a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola, az apátistvánfalvai Kéttannyelvű Általános Iskola 1-6 évfolyama; továbbá a SZKOI- Általános Iskola Arany János 1- 4 évfolyama és a SZKOI- Vörösmarty Mihály Gimnáziuma 5-6. évfolyamának szlovén nyelvet tanulói diákjai [összesen 27 fő] vettek részt.

A kötelező, illetve a szabadon választott versek és a tanulók előadásmódja megnyerte a zsűri (mag. Valerija Perger – szlovén nyelvi szaktanácsadó, Metka Perger – szlovén nyelvi asszisztens, Ropos Márton – OSZÖ elnök) tetszését, akik az Országos Szlovén Önkormányzat nevében szlovén könyvekkel és ajándékokkal jutalmazták a helyezetteket – 3 korcsoportban az első három helyezett került díjazásra-, illetve minden résztvevő is elismerésben részesült.

A szervezők köszönetüket fejezik ki a versenyen résztvevő diákoknak színvonalas előadásmódjukért, felkészítő tanáraiknak – külön munkájukért és minden közreműködőnek a rendezvény sikeres lebonyolításáért.


 

Népszámlálás 2011 Országos Szlovén Önkormányzat aktualitásai

Hányan vagyunk?
Magyarországon 2011. október 1-jétől október 31-ig tartó népszámlálás lesz. Szeptember végéig kézbesítik Önnek az adatszolgáltató csomagot, melyet önállóan, vagy interneten keresztül tölthet ki október 16-ig. Azután csak a számlálóbiztos segítségével, személyes interjú keretében teheti meg. Az adatszolgáltatás az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan önkéntes, de jó ha tudjuk/tudják hányan vagyunk. Válaszoljon tehát az alábbi kérdésekre: 34,35,36 és 37! 34. Mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát? szlovén (13) 35. Az előzőekben megjelölten kívül tartozik-e másik nemzetiséghez is? (Ha pl. az Ön valamelyik szülője magyar vagy más nemzetiségű, két nemzetiséghez tartozónak is vallhatja magát. A 2011. évi népszámláláson először, lehetőségünk van kettős nemzetiségi identitásunk kifejezésére is.) 36.Mi az Ön anyanyelve? (Legfeljebb két válasz adható.) szlovén (13) magyar (1) (Ha pl. a szülők más-más nyelven beszélnek/beszéltek.) 37. Családi, baráti közösségben milyen nyelvet használ? (Legfeljebb két válasz adható.) szlovén (13) magyar (1) A népszámlálás során a személy családi és utónevét a népszámlálási kérdőívre felvesnni nem szabad. Nem kérdezik meg, hogy kik a szlovének, csak azt, hogy hányan vagyunk Magyarországon. Kérjük válaszoljon az előbbi kérdésekre és bátran vállalja szlovén nemzetiségi identitásunkat, kötődésünket! ,,Szlovének vagyunk, szlovénul beszélünk”- mondjuk az anyanyelvünkön.

Kelko je nas?
Od 1. do 31. oktaubra 2011 do na Madžarskom vküppisali lüstvo. Konec septembra dobite v roke vprašalnik (kérdőív), šteroga samí leko vöspunite z rokauv ali prejk interneta do 16. oktaubra. Po tistom samo s pomočjauv lidi, ki do ojdli spitavat (kérdezőbiztos). Na pitanja o maternoj rejči je nej mujs odgovor dati, liki dobro je, če vejmo/vejo, ka kelko nas geste! Tak do nas pomagali tadale. Odgovarjajte na pitanje 34, 35, 36 in 37! 34. Kakšno lüstvo je tisto, k šteroma vi slišite? slovensko = szlovén 13 35. K šteroma drügomi lüstvi slišite eške? (Če je eden od vaši starišov Madžar ali Nemec ali drüge narodnosti, vi leko slišite k dvöma lüstvi) 36. Štera je vaša materna rejč, &ˇteri jezik je vaš materin jezik? (dva sta leko) slovenski = szlovén 13 madžarski = magyar 1 (če sta oča pa mati vsikši drügi gezik gučala) 37. Doma v družini, s padaši kak gučite? (dva leko nutpotegnete) slovenski = szlovén 13 madžarski = magyar 1 Nedo pitali ime, nej što so Slovenci, liki kelko Slovencov geste na Madžarskom. Odgovarjajte na ta pitanja, aj vas nede sram, ka ste Slovenci! »Mi smo Slovenci, slovenski gučimo!« – pravimo v svojoj maternoj rejči. Madžarski, vogrski je tau: szlovén!


MINDENNAPI KENYERÜNK….


A felsőszölnöki KÜHÁR EMLÉKHÁZBAN (Szlovén Tájház) 2011. április 8-án műhelymunka keretében kenyérsütésre került sor.

A foglalkozáson aktívan részt vettek a felsőszölnöki kétnyelvű általános iskola tanulói is, akik megfigyelhették, hogyan készül az igazi házi kenyér a kelesztéstől a dagasztáson át a sütésig. A gyerekek, akárcsak a szervezők izgalommal kísérték végig a folyamatot, majd a kenyér megérdemelt fogyasztásával fejeződött be munka.

A közeljövőben más jellegű műhelymunkák szervezésére is sor kerül, mint pl.:papírvirág-készítés; kosárfonás; cekkerkészítés stb.. Az Országos Szlovén Önkormányzat és a Kühár Emlékház egyik célja, hogy a gyerekek minél jobban megismerjék a régi szokásokat, hagyományokat és megőrizzék majd ők is továbbadják az idősebbektől tanultakat. 8. aprila 2011 smo imeli v KÜHARJEVI SPOMINSKI HIŠI (v Slovenski zbirki) delavnico, kjer smo pekli kruh.

Na tej delavnici so sodelovali tudi učenci iz gornjeseniške dvojezične osnovne šole. Lahko so opazili, kako se peče kruh od začetka do konca. Zelo aktivno so spremljali delo. Na koncu so lahko okusili kruh.
Nadalje bi še radi organizirali druge delavnice tudi, kot napr. pletenje košar, cekar in delanje papirnatih rož. Naš cilj je, da otroci spoznali stare šege, običaje in jih ohranili.


SZAVALÓVERSENY

Az Országos Szlovén Önkormányzat, illetve Oktatási Bizottsága szervezésében – az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan- 2011. április 6-án a rábavidéki általános iskolások 1-6. osztályosai közreműködésével szavalóverseny lebonyolítására került sor az apátistvánfalvai Kultúrházban. Lázár Éva az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottságának elnöke köszöntötte a résztvevőket, tanáraikat,


a zsűri tagjait: (Glanz Lászlónét az Országos Szlovén Önkormányzat és a Magyarországi Szlovének Szövetsége Közös Oktatási Bizottságának elnökét, mag. Valerija Pergert a rábavidéki iskolák szlovén nyelvi szaktanácsadóját és Ropos Mártont az Országos Szlovén Önkormányzat elnökét), illetve a megjelenteket.


A szavalóversenyen 3 kategóriában (1-2. osztály; 3-4. osztály; 5-6. osztály) egy kötelező és egy szabadon választott vers előadásával 20 tanuló vett részt [a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatás Intézmény Általános Iskolájának Arany János 1-4. évfolyama két nemzetiségi osztályának tanulói a szavalóversenyen sajnos nem tudtak részt venni];


a diákok az előadott vershez illusztrációt készítettek.


Korcsoportonként az első három helyezett, illetve a rajzok készítői kerültek díjazásra.

Az Országos Szlovén Önkormányzat, illetve Oktatási Bizottsága gratulál a résztvevőknek, illetve a köszönetét fejezi ki a felkészítő tanároknak és a közreműködőknek.


Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülése


Az Országos Választási Bizottság 14/2011. határozatával a szlovén országos kisebbségi önkormányzat 2011. évi választási eredményét megállapította. Az Országos Választási Bizottság elnöke az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülését 2011. január 29-én 10 órára hívta össze, melynek helyszíne a Szlovének Háza volt.

Krányecz Ferenc korelnök szlovén nyelven köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket: Ágh Ernőné Asszonyt a Vas Megyei Kormányhivatal Főigazgatóját és dr. Simon Gyula Urat a Vas Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályvezetőjét; illetve a média jelenlévő képviselőit. Ágh Ernőné Főigazgató Asszony is köszöntötte a képviselőket, gratulált megbízatásukhoz, sok sikert és jó munkát kívánva a Vas Megyei Kormányhivatal és a Kormánymegbízott Úr nevében is.


Az alakuló ülésen a határozatképes Országos Szlovén Önkormányzat aktualitásainak megállapítása, jegyzőkönyv hitelesítők választása és a mandátumvizsgálat után eskütétel.


Szervezeti és Működési Szabályzat módosítás következett, majd sor került az Országos Szlovén Önkormányzat elnökének megválasztására.

A képviselők Ropos Márton képviselőt választották az Országos Szlovén Önkormányzat elnökévé.


Ropos Márton elnök megválasztását követően – megköszönve a képviselők bizalmát – átvette az ülés vezetését a korelnöktől és ismertette programját.


Az elnök elmondta, hogy a kisebbségpolitikában a változások a jogszabály-módosításokkal elkezdődtek (nevezetesen a kisebbségi törvény, választójogi törvény módosítása kapcsán). Fontosnak tartja, hogy a kisebbségeknek parlamenti képviselete legyen és a parlamenti képviselet ne legyen a kisebbséghez tartozók létszámához kötve; fontosnak tartja felhívni a figyelmet arra is, hogy az idei évben esedékes népszámlálás kapcsán minél többen vállalják szlovén identitásukat. Az elnök kiemelt prioritásnak tarja a kisebbségi önkormányzatok, a kisebbségi szervezetek, intézmények, média megfelelő működéséhez szükséges anyagi források biztosítását. Az elnök elmondja, hogy a 342/2010. (XII.28.) Korm. rendelet határozza meg a kisebbségi önkormányzatok és intézmények, média finanszírozásának módját és szabályait. A támogatási összegek az Országos Szlovén Önkormányzaton keresztül kerülnek folyósításra, ami az önkormányzat Hivatalának feladatát és felelősségét növeli. Az elnök elmondta, hogy lényegesnek tartja a jó kapcsolattartást a kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, diplomáciai testületekkel és az anyaországgal, muravidéki magyarság szervezetinek képviselőivel egyaránt.

Az elnök a folyamatban lévő SI- HU pályázat (aminek tevékenysége és finanszírozása nagy mértékben teljesült, ennek keretében valósult meg a Kühár Emlékház létrehozása, kapcsolódó tevékenység lebonyolítása és még hátra van a Rába-vidéki Daloskönyv kiadása) és TÁMOP pályázat (melynek tárgya: a nemzetiségi oktatás minőségi feltételeinek javítása; a projekt főpályázója a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, konzorciumi partnerek: a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata, a Bolgár Országos Önkormányzat és az Országos Szlovén Önkormányzat) lebonyolítását és koordinálását tartja a következő ciklusra nézve kiemelt feladatnak.”
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése megválasztotta elnökhelyettesét:

Kissné Köles Erika Asszony személyében.
Majd sor került a Bizottságok létrehozására a következők szerint: 1. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: Holecz Károly, elnök Krányecz Ferenc, tag Nemes László, tag 2. Ügyrendi Bizottság: Faschingné Libricz Irén, elnök Doncsecz Ernőné, tag Trajbár István, tag 3. Oktatási Bizottság: Lázár Éva, elnök Holecz Lajosné, tag Treiberné Doncsecz Ildikó, tag 4. Kulturális Bizottság: Mukicsné Kozár Mária, elnök Bajzek Beáta, tag Nagy Józsefné, tag

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén részt vett képviselők, meghívottak és a Hivatal munkatársai.


2011. január 9-i választások

A 2011. január 9-i választásokon az Országos Szlovén Önkormányzatba mandátumot nyertek a következő képviselők:
Bajzek Beáta Brasits László Doncsecz Ernőné Faschingné Libricz Irén Holecz Károly Holecz Lajosné Kissné Köles Erika Krányecz Ferenc Lázár Éva Mukicsné Kozár Mária Nagy Józsefné Nemes László Ropos Márton Trajbár István Treiberné Doncsecz Ildikó
,akik megbízólevelüket 2011. január 20-&´n vették át a Duna Palota Színháztermében. A rendezvényt megtisztelte a Szlovén Köztársaság Budapesti Nagykövete őexc. Darja Bavdaž Kuret Asszony is. Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésére 2011. január 29-én (szombat) 10 órától kerül sor a Szlovének Házában (9970 Szentgotthárd, Gárdonyi u. 1.).


Beszámoló az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elmúlt 4 évi tevékenységéről / Poročilo Občnega zbora Državne slovenske samouprave o dejavnosti v preteklih 4 letih Országos Szlovén Önkormányzat aktualitásai

I. Bevezető Az Országos Szlovén Önkormányzat 1995-ben alakult meg, az önkormányzat székhelye Felsőszölnökön található. Az önkormányzat jogállását, feladat – és hatáskörét a vonatkozó jogszabályok alapján Szervezeti és Működési Szabályzata a k&¨vetkezők szerint határozza meg: Az önkormányzat önálló jogi személy, jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat. Az országos önkormányzat ellátja az általa képviselt kisebbség érdekeinek országos, és ahol nincs területi kisebbségi önkormányzata, területi (megyei, fővárosi) képviseletét, védelmét és támogatását. A kisebbség kulturális autonómiájának megteremtése érdekében intézményeket hozhat létre és összehangolhatja azok működését. Az országos önkormányzati feladat- és hatáskörök az önkormányzat közgyűlését illetik meg. A közgyűlést az elnök képviseli. A közgyűlés szervei: az elnök, két elnökhelyettes, bizottságok és a hivatal. A 2006. október 1-jén megtartott kisebbségi önkormáyzati választásokon 11 helyi szlovén kisebbségi önkormányzat megválasztására került sor, melyet kizárólag a szlovén közösséghez tartozók hoztak létre Felsőszölnökön, Apátistvánfalván, Szakonyfaluban, Szentgotthárdon, Kétvölgyön, Orfaluban, Alsószölnökön, Szombathelyen, Budapesten, Mosonmagyaróváron és Székesfehérváron. [A 2010. október 3-i választások eredményeként a nevezett települési kisebbségi önkormányzatok újraválasztásra kerültek.] Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének – helyi önkormányzati választásokat követő – megválasztására 2007. március 4- én került sor, a szavazati joggal rendelkező elektorok 15 tagú testületet választottak. Az Országos Szlovén Önkormányzat együttműködik a Magyarországi Szlovének Szövetségével, a települési és helyi kisebbségi önkormányzatokkal, nemzetiségi civil szervezetekkel, hazai – és adott esetben az anyaországi – állami szervekkel és intézményrendszerükkel. Együtt munkálkodunk az anyanyelvápolás és oktatás, a kulturális tevékenység, a tájékoztatás, az anyanyelvi egyházi hitélet fejlesztése, gazdasági kapcsolatok élénkítése terén, az intézmények és a közösség fennmaradása érdekében. Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala előkészíti és végrehajtja az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének és Bizottságainak határozatait, gondoskodik a pénzügyi és jogi szabályozók megfelelő működésről.

I. Uvod Državna slovenska samouprava je bila ustanovljena leta 1995, sedež samouprave se nahaja na Gornjem Seniku. Pravni status, funkcije in pristojnosti samouprave določa Statut; Samouprava je samostojna pravna oseba, ki lahko pridobiva pravice in prevzema obveznosti. Državna samouprava zastopa, ščiti in podpira interese manjšine na državni in, kjer nima krajevne manjšinske samouprave, tudi na regionalni ravni (v županiji, v glavnem mestu). Za oblikovanje kulturne avtonomije manjšine lahko vzpostavi ustanove in koordinira njihovo delovanje. Občni zbor samouprave ima funkcije in pristojnosti na državni ravni. Občni zbor zastopa predsednik. Organi Občnega zbora so predsednik, dva podpredsednika, komisije in urad. Na volitvah manjšinskih samouprav 1. oktobra 2006 je bilo izvoljenih 11 lokalnih slovenskih manjinskih samouprav, ki so j ih sestavili izključno pripadniki slovenske skupnosti na Gornem Seniku, Števanovcih, Sakalovcih, Monoštru, Verici-Ritkarovcih, Andovcih, Doljnem Seniku, Sombotelu, Budimpešti, Mosonmagyaróváru in Székesfehérváru. [Na volitvah 3. oktobra 2010 so zgoraj omenjene lokalne manjšinske samouprave bile ponovno izvoljene.] Občni zbor Državne slovenske samouprave je bil izvoljen po lokalnih volitvah samouprav 4. marca 2007. Elektorji z volilno pravico so izvolili 15-članski zbor. Državna slovenska samouprava sodeluje z Zvezo Slovencev na Madžarskem, s krajevnimi in lokalnimi manjšinskimi samoupravami, nacionalnimi nevladnimi organizacijami, domačimi in v določenih primerih državnimi organi in institucijami matične države. Sodelujemo na področju negovanja maternega jezika in izobraževanja, kulturne dejavnosti, medijev, razvoja cerkvenega verskega življen/življanja gospodarskih stikov, v prid obstoju institucij in skupnosti. Urad Državne slovenske samouprave pripravlja in izvaja odločbe Občnega zbora in komisij Državne slovenske samouprave, skrbi za ustrezno delovanje finančnih in pravnih regulatorjev.


Sajtótájékoztató – Sikeres pályázat a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Országos Szlovén Önkormányzat aktualitásai

TÁMOP-3.4.1/A-08/2-2009-0003 A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, mint főpályázó a szlovén, bolgár, görög kisebbség által létrehozott konzorcium vezetőjeként sikeres pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett, Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívására.
Projekt kódja: T¨ÁMOP-3.4.1/A-08/2-2009-0003


Projekt címe: „A szlovén, bolgár és görög nemzetiségi oktatás minőségének javítása, új oktatási programok segítségével.”
A 2010. október 4-én a projekt menedzsere, Incédi Pál Kata a projekt ismertetésének céljából összehívott sajtótájékoztatón köszöntötte a megjelenteket, köztük a szlovén tankönyvek (szlovén tankönyv a 4. osztályosok számára, szlovén népismeret az 5-6. osztály számára) szerzőit (Lázár Éva, Neubauer Zoltánné, Faschingné Libricz Irén, Mukicsné Kozár Mária), a főpályázó fenntartóinak képviselőit (Ropos Gábor polgármester, Monek Zsolt polgármester), a konzorciumi partnerek közül az Országos Szlovén Önkormányzat elnökét (Ropos Márton), a Bolgár Országos Önkormányzat és a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata oktatási intézményeinek képviselőit; Horváth Csabát a Croatica Kulturális, Információs Kiadói Nonprofit KFT. ügyvezetőjét, majd tájékoztatta a sajtó képviselőit arról, hogy a projekt során a szlovén, bolgár és görög nemzeti kisebbséghez tartozó tanulók anyanyelvi kompetenciáinak fejlesztése kerül előtérbe. A projekt legfőbb célja a nemzetiségi nyelvoktatás tárgyi feltételeinek javítása, új tankönyvekkel, hozzájuk kapcsolódó munkafüzetekkel és hanganyaggal. A pályázatnak köszönhetően a tanulók anyanyelvükön is minőségi oktatásban részesülhetnek.


KÜHÁR EMLÉKHÁZ MEGNYITÓ

Országos Szlovén Önkormányzat aktualitásai

Az Országos Szlovén Önkormányzat a Szlovénia- Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007- 2013 pályázat, saját erő és a Miniszterelnöki Hivatal támogatása révén – lett tulajdonosa a felsőszölnöki régi paplaknak, amelyben a 19. század eleje óta éltek szlovén plébánosaink, többek között Kossics József néprajzi és helytörténeti kutató. Az épület Szlovén Tájházzá (Kühár Emlékház, mint közérdekű muzeális kiállítóhely) alakítása megtörtént, melyet utolsó lakójáról Kühár Emlékháznak neveztünk el, aki 50 évig élt itt és ápolta a lakosság szlovén anyanyelvét, erősítette nemzetiségi tudatát, identitását. 2010. szeptember 11-én került sor az Országos Szlovén Önkormányzat által szervezett Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) megnyitójára, amely egyben Országos Szlovén Találkozóként is funkcionált 2010. évben, így a szlovén kisebbség egyik legnagyobb szabású kulturális (jelen esetben egyháztörténeti jelentőségű is) rendezvénye volt, mely a Miniszterelnöki Hivatal anyagi támogatásával valósult meg.


A program keretében 10 órától a Rába-vidéki és az elszármazott szlovének fogadására 11 órától szlovén nyelvű ünnepélyes szentmisére került sor, melyet dr. Peter Štumpf muraszombati püspök Úr celebrált, a szentmisén közreműködött a felsőszölnöki Szent Cecília egyházi énekkar. A szentmisét követően Mukicsné Kozár Mária néprajzkutató- muzeológus ismertette a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) létrehozásának és működésének jelentőségét a Kühár Emlékház, mint közérdekű muzeális kiállítóhely átadása alkalmával ünnepi beszédet mondott és a két nemzetiszínű szalagot átvágta: Dr. Botjan Žekš a Szlovén Köztársaság Határon Túli Szlovénekért Felelős Hivatalának minisztere Dr. Rétvári Bence a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Parlamenti Államtitkára Ropos Márton az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke a Kühár Emlékházat dr. Peter Štumpf muraszombati püspök Úr áldotta meg. Ezt követően az állandó egyháztörténeti és néprajzi kiállítás megtekintésére nyílt lehetőség, illetve az állandó kiállításról készült „kiállítás- vezető” kiadvány bemutatására, majd pedig a résztvevők megvendégelésére került sor. Jelen esetben nem kizárólag egy kulturális, egyháztörténeti jelentőségű rendezvény lebonyolításáról volt szó, hanem egy olyan kiállítás megnyitásáról, amely reményeink szerint hosszú távon szolgálni fogja a nyelvi és kulturális identitás erősítését.

 

A kiállítás a magyarországi szlovénség történelmi, egyháztörténeti, néprajzi és egyéb sajátos kulturális értékeit kívánja őrizni, tárolni, gondozni, kiállítani és bemutatni. A környékbeli iskolák tanulói számára szlovén népismereti órák megtartására, kutatások lebonyolítására is lehetőség fog kínálkozni ezen a kiállítóhelyen. Az Országos Szlovén Önkormányzat által szervezett Kühár Emlékház megnyitót követte a Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit KFT. által lebonyolított Kultúra és Filmnap programja. A Kühár Emlékház megnyitása a szlovén kisebbség egyháztörténezi és néprajzi öröksée megőrzésének, tárgyi megnyilvánulásának kiemelkedően fontos eseménye volt és marad. A nevezett rendezvény továbbá kitűnő alkalmat teremtett arra, hogy a Rába- vidéki szlovének találkozzanak a térség falvaiból elszármazott szombathelyi, budapesti, mosonmagyaróvári, székesfehérvári szlovénekkel és a határon túli szlovén falvakban- amelyek egykor a felsőszölnöki plébániához tartoztak- élőkkel. A rendezvény és maga az intézmény (Kühár Emlékház) az állandó kiállításával és működésével – reményeink szerint hosszú időn át- hozzájárul a szlovén anyanyelv megőrzéséhez, a nemzetiségi identitás erősítéséhez.


Meghívó


Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése
2010. szeptember 11- én (szombat) 15 órai kezdettel
Közmeghallgatást – a Kühár Emlékház megnyitó programjának keretében- tart, melyre tisztelettel meghívjuk.
Az ülés helye:az Országos Szlovén Önkormányzat székhelye, Felsőszölnök Napirendi pont: 1. Beszámoló az Országos Szlovén Önkormányzat tevékenységéről


2009.08. 23.- 2010. 08. 22. időszakban

Előadó: Ropos Márton elnök


FELJEGYZÉS az Országos Szlovén Önkormányzat Rába- vidék gazdasági életének fejlesztési lehetőségei Gazdasági Fórum ELNEVEZÉSŰ RENDEZVÉNYÉRŐL

Országos Szlovén Önkormányzat aktualitásai

FELJEGYZÉSaz Országos Szlovén Önkormányzat Rába- vidék gazdasági életének fejlesztési lehetőségei Gazdasági Fórum ELNEVEZÉSŰ RENDEZVÉNYÉRŐL, MELYRE 2009. OKTÓBER 8-ÁN KERÜLT SOR Szentgotthárdon, a Szlovén Kulturális és Információs Központban

Kissné Köles Erika az OSZÖ elnökhelyettese bevezetőjében elmondja, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat 1995-ben jött létre, alapvető feladata a szlovén nyelv, kultúra és nemzetiségi identitás megőrzése és átörökítése.Az Országos Szlovén Önkormányzatnak nem állnak rendelekezésére olyan jogi és pénzügyi szabályozók, amelyekkel hatékony munkát tudna végezni a gazdaságfejlesztés érdekében. Továbbá a térségben bizonyos szabályozók miatt nem is valósulhat meg aktív gazdaság- fejlesztés.


Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a 2009. évi munkatervében mégis célul tűzte ki egy Gazdasági Fórum
megszervezését, melynek célja a Rába-vidék gazdasági életének fellendítése, ennek érdekében egy kétoldalú (magyar- szlovén) tanácskozás/ fórum megszervezése és lebonyolítása, amely a térség jelenlegi helyzetéből (geográfiai, demográfiai, szociális) kiindulva adottságait (tradícionálisan szlovén nemzetiség lakta, egyedülálló környezeti adottságokkal rendelkező vidék) bemutatva keresi a továbblépés lehetőségét.


Minister dr. Boštjan Žekš obiskal slovensko narodno skupnost v Porabju
Minister dr. Boštjan Žekš in državni dr. Boris Jesih sta 2. junija 2009 obiskala slovensko narodno skupnost v Porabju na Madžarskem. Obisk sta spremljala veleposlanica RS na Madžarskem ga. Darja Bavdaž Kuret in generalni konzul RS v Monoštru mag. Drago Šiftar.

V Porabju je v šolskem letu 2008/2009 262 otrok vključenih v slovenski narodnostni pouk v šolah in vrtcih. Minister si je ogledal razmere za pouk v dveh Osnovnih šolah z narodnostim programom – OŠ Jožefa Košiča na Gornjem Seniku in O&ˇ Števanovci ter v vrtcu v Slovenski vesi.

Na sedežu Državne slovenske samouprave (DSS) na Gornjem Seniku se je srečal s predsednikom DSS Martinom Ropošem, ki mu je predstavil delovanje DSS in aktivnosti Komisije za šolstvo pri DSS.

V Slovenskem kulturno informativnem centru Lipa v Monoštru, v katerem so sedeži Zveze Slovencev na Madžarskem, uredništva časopisa Porabje in slovenskega radia Radio Monošter, se je srečal s predsednikom Zveze Slovencev na Madžarskem Jožetom Hirnökom, predsednikom Državne slovenske samouprave Martinom Ropošem, urednico časopisa Porabje Marjano Sukič, glavnim urednikom Radia Monošter Francekom Mukičem in svetovalko za porabsko narodnostno šolstvo mag. Valerijo Perger. Seznanil se je s pogoji delovanja vseh navedenih inštitucij in njihovimi načrti za v prihodnje. V prostorih Lipe je minister slovesno odprl pisarno Razvojne agencije slovenska krajina. Slednja je bila ustanovljena konec leta 2006 z namenom priprave razvojnih projektov na tem območju in krepitev gospodarske osnove skupnosti pomočjo EU skladov. Agencija uspešno deluje, do sedaj pa ni imela svojih prostorov. Izrazil je zadovoljstvo s tamkajšnjo izrabo evropskih sredstev, kar je pomembno za gospodarski razvoj tega območja. Obisk je minister zaključil z obiskom Porabske domačije v Andovcih, katere obnova je vključena v EU projekt Razvojne agencij/divdive slovenska krajina in Porabskega kulturnega in turističnega društva »Sosed sosedu«.

konyvbemutato_budapest_2019