FELSŐSZÖLNÖKI KÜHÁR EMLÉKHÁZ (SZLOVÉN TÁJHÁZ) / KÜHARJEVA SPOMINSKA HIŠA NA GORNJEM SENIKU


Cím: 9985 Felsőszölnök, Templom út 11.
Naslov: Gornji Senik, Cerkvena pot 11.
Telefon: + 36 94/445-174 (ob torkih, četrtkih: od 14 do 18 ure, ob sobotah: od 10 do 14 ure / keddi, csütörtöki napokon 14-18 óráig, szombati napokon: 10-14 óráig)
Kapcsolattartó személy/Kontaktna oseba: Neubauer Zoltánné - Ibolya Neubauer: + 36 30 508 1668

 

 


 

Kühár Emlékház (Szlovén Tájház)

 

tabla

 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat

- uniós pályázat [ERFA pénzügyi támogatásával a Szlovénia - Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 »Szomszéd a szomszédhoz« elnevezésű projekt (hivatkozási szám: 4300-32/2008, szerződésszám:SI-HU-1-1-005) keretében megvalósuló pályázat]
- saját erő és a Miniszterelnöki Hivatal [MeH XLVI-1/177/14/2008. számú támogatási szerződés] támogatása révén a 2009. szeptember hó 30. napján [a 95/2009. (IX.15.) OSZÖ határozat alapján aláírásra került a nevezett ingatlan vásárlására vonatkozó végleges adásvételi szerződés az eladókkal; illetve a fennmaradó vételárrész kifizetésre került a tulajdonosok részére] aláírt adásvételi szerződés alapján lett tulajdonosa a felsőszölnöki régi paplaknak, amelyben a 19. század eleje óta éltek szlovén plébánosaink. Többek között Kossics József néprajzi író is. Az épületben Szlovén Tájházat működtetünk, s azt utolsó lakójáról Kühár Emlékháznak neveztük el.

A végleges adásvételi szerződés alapján a birtokbaadásra, illetve a tulajdonosi jogviszonyt igazoló bejegyzésre 2009. október 12- én került sor.

 

tajhaz1

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat (OSZÖ) 2009. november 27-én kinyilvánította költségvetési szerv [Kühár Emlékház- (Szlovén Tájház)] alapítási szándékát, fogadta el a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) Alapító okiratát, illetve bízta meg a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) vezetésével Neubauer Zoltánné múzeumpedagógust, tájház- vezetőt.A fentiek alapján az OSZÖ a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a Kühár Emlékház – Küharjeva spominska hiša- , mint közérdekű muzeális kiállítóhely működési engedélyének kiadását az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályától 2009. november 27-én kérelmezte.
A Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztálya a Kühár Emlékházat (Szlovén Tájház) – Küharjeva spominska hiša- 2009. december 7-én törzskönyvi nyilvántartásba vette.

Az intézmény 2010. március hó 2. napjától rendelkezik működési engedéllyel, és folyamatosan várja, illerve szívesen látja a kiállítás iránt érdeklődőket.

 


 

Múzeumpedagógus intézményvezetői munkakör pályázata (HUN / SLO)

Alapító okirat (LETÖLTÉS)

Szervezeti és működési szabályzat (LETÖLTÉS)

Kutatási szabályzat (LETÖLTÉS)

 Szlovén Tájház foglalkoztatottainak létszáma, személyi juttatásai (LETÖLTÉS)

 


 

Közlemény:

 

  1. A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) a 2015. évben a 23945-1/2015/NEFO számú támogatási szerződés alapján az intézmény terasztetőjének és fűtési rendszere felújításának támogatása céljából 4 607 e Ft összegű támogatásban részesül az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért felelős Államtitkárság révén.
  2. Az Országos Szlovén Önkormányzat az „Együttműködési terület vonzerejének növelése- SI_HU_1-1-005 pályázat révén 2009-2012. években 145 035 euró összegű támogatásban részesült, - amelyből megvalósult az egykori felsőszölnöki paplak megvásárlása [MeH támogatás és önrész mellett];  - Szlovén gyűjtemény kialakítása, egyháztörténeti és néprajzi kiállítás rendezése, kutatóterem kialakítása; - kiállítási bútorzat beszerzése (vitrinek, levéltári szekrények, polcok); - Rábavidéki énekeskönyv kiadása (5000 példányban); 
  3. Az Országos Szlovén Önkormányzat a Kühár Emlékház 2010. évi megnyitása, átadása alkalmából 641 000 Ft összegű támogatásban részesült a Miniszterelnöki Hivataltól (XLVI-1/194/3/2010)
  4. A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) – az Országos Szlovén Önkormányzaton keresztül - 2012. évben a Nemzeti Erőforrások Minisztériumtól 3,5 millió Ft összegű támogatásban részesült (működési célra vonatkozóan) Szerződésszám:NEMZ-E-12-0036
  5. A Kühár Emlékház a Szlovén Tájház műhelymunkái címen 203 000 Ft támogatásban részesült az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Szerződésszám: NEMZ_KUL-12-0250

 


 


  

Beruházások:

 

Egy 2016. júniusában megvalósult beruházás részeként megújult és kibővítésre került a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) belső udvarán megtalálható járdahálózat, amely jó minőségű, csúszásmentes, vízelvezető rendszerrel kiépített átjárót biztosít az emlékház, a külső apartman, a faház, a garázs, a bejárat, nem utolsó sorban pedig a külső kiállító között.

 

 


 

 

Küharjeva spominska hiša
Državna slovenska samouprava
je s pomočjo –unijskega razpisa [ERFA finančna podpora Čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007-2013 projekt” Sosed k sosedu” (sklicevalna številka: 4300-32/2008, številka pogodbe:SI-HU-1-1-005) – lastnega vira in podpore Urada predsednika [pogodbe s številko: [MeH XLVI-1/177/14/2008.] 30. septembra 2009 (na podlagi sklepa DSS 95/2009. (IX.15) je bila podpisana končna kupoprodajna pogodba s prodajalci; oziroma je bil izplačan delež kupne cene, ki je ostal] na podlagi podpisane kupoprodajne pogodbe postala lastnica gornjeseniškega starega župnišča, v katerem so od začetka 19. stoletja živeli naši slovenski duhovniki. Med njimi tudi Jožef Košič, etnološki pisatelj. V stavbi deluje Slovenska zbirka, poimenovali pa smo jo Küharjeva spominska hiša, po njenem zadnjem prebivalcu.
Na podlagi končne kupoprodajne pogodbe sta bili predaja posestva in registracija lastniškega pravnega odnosa izvedeni 12-ega oktobra 2009.Državna slovenska samouprava (DSS) je 27-ega novembra 2009 izrazila željo ustanovitve proračunskega organa [Küharjeva spominska hiša (Slovenska zbirka)], sprejela Ustanovitveno listino Küharjeve spominske hiše (Slovenska zbirka) oziroma zadolžila Zoltánné Neubauer, muzejsko pedagoginjo, z vodenjem Küharjeve spominske hiše. DSS je na podlagi zakona 1997. CXL., ki govori o muzealnih institucijah, o oskrbi javne knjižnice in o prosvetu, 27-ega novembra 2009 zaprosila Glavnega oddelka za narodne zbirke Ministrstva za šolstvo in kulturo za izdajo dovoljenja za delovanje Küharjeve spominske hiše, kot muzealnega razstavnega prostora.
Oddelek registrske evidence Madžarske državne zakladnice je 7-ega decembra 2009. regitriral Küharjevo spominsko hišo (Slovenska zbirka).
Institucija ima dovoljenje za delovanje od 2-ega marca 2010 in sprotno pričakuje oziroma z veseljem sprejme obiskovalce, ki se zanimajo za razstavo.

Ustanovitvena listina (PRENOS)
Ustanovitvena listina – Küharjeva spominska hiša (PRENOS)
Pravilnik (PRENOS)
Raziskovalni pravilnik (PRENOS)

Obvestilo:

I. Državna slovenska samouprava je med letoma 2009-2012 dobila skozi projekta „Povečanje privlačnosti območja sodelovanja SI-HU-1-1-005 podporo v višini 145 035 evrov.
- iz katerega se je uresničila nabava nekdanjega gornjeseniškega župnišča (poleg podpore Urada predsednika in lastnega vira)
- izoblikovanje slovenske zbirke, ureditev cerkvenozgodovinske in etnološke razstave, izoblikovanje raziskovalne sobe
- nabava razstavnega pohištva (vitrine, arhivske omare, police)
- izdaja porabske pesmarice (v 5000 izvodih)

II. Državna slovenska samouprava je leta 2010 ob otvoritvi in predaji Küharjeve spominske hiše dobila podporo od Urada predsednika v višini 641 000 Ft (XLVI-1/194/3/2010)

III. Küharjeva spominska hiša (Slovenska zbirka) je – skozi Državne slovenske samouprave – leta 2012 dobila finančno podporo od Ministrstva za narodne vire v višini 3,5 milijona Ft (za delovanje). Številka pogodbe: :NEMZ-E-12-0036
IV. Küharjeva spominska hiša je z nazivom Delavnice Slovenske zbirke dobila podporo v višini 203 000 Ft od Ministrstva za človeške vire. Številka pogodbe: NEMZ-KUL-12-0250.