Sombotelska slovenska samouprava/Szombathelyi Szlovén Önkormányzat
Slovensko kulturno društvo Avgust Pavel /Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület
Programi / Programok 2017

 

3. februar
Avgust Pavel – znanstveni organizator. Konferenca v Muzeju Savaria
Pável Ágoston - a tudományszervező. Konferencia a Savaria Múzeumban (SZÖ társszervező)

7. februar
Slovenski kulturni praznik, Cankova, predstavitev zbornika konference
Cankova, Szlovén Kultúra Napja, könyvbemutató (delegáció utazása)

12. februar
Nastop Sombotelskih spominčic v Monoštru (Slovenski kulturni praznik)
A Szombathelyi Nefelejcsek fellépése Szentgotthárdon (Szlovén Kultúra Napja)

18. marec
Občni zbor SKD Avgust Pavel. Slike programov v letu 2016. Forum z zagovornico Eriko Köleš Kiss
A Pável Ágoston SZK Egyesület közgyűlése. Kissné Köles Erika szlovén parlamenti szószóló fóruma.

9. april
Pavlova paut od Monoštra do Dolnjega Senika – na cvejtno nedelo
Virágvasárnapi Pável-túra a Vasi Múzeumbarát Egylettel (Szentgotthárd-Alsószölnök)

22. april
Nastop pevskega zbora Baráti Kör iz Murske Sobote na Jurjevem sejmu v Skansu
A muraszombati Baráti Kör magyar egyesület népdalkörének fellépése a Szent György-napi vásáron

7. maj
Nastop Sombotelskih spominčic na Srečanju ljudskih pevcev in godcev v Monoštru
A Szombathelyi Nefelejcsek fellépése Szentgotthárdon a Népdalkörök és Népzenészek Találkozóján

23. maj
Obisk članov Društva porabski penzionistov v Skansnu, v slovenski hiši
A Rábavidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület látogatása a Skanzenben, a szlovén házban

10. junij
Porabski dan – Državno srečanje Slovencev - Monošter
Rábavidéki Nap – Országos Szlovén Találkozó – Szentgotthárd (utazás a rendezvényre)

17. junij
Skupni slovenski program z Andovčani v Andovcih
Közös szlovén nyelvű kulturális program az Orfalui Szlovén Önkormányzattal (utazás Orfaluba)

24.-25. junij
Romanje v „Srce Slovenije” – cerkev sv. Martina (Šmartno pri Litiji)
Zarándokút „Szlovénia szívébe” – Szent Márton-templom Šmartno pri Litiji

9. julij
Nastop Sombotelskih spominčic v kulturnem programu Društva porabskih penzionistov (Verica)
A Szombathelyi Nefelejcsek fellépése a Rábavidéki Szlovén Ny.E. kulturális programjában (Kétvölgy)

15.julij
Nastop Sombotelski spominčic na predaji Zelenega parka (Sakalovci)
A Szombathelyi Nefelejcsek fellépése a Zöld Park átadásán (Szakonyfalu)

23. september
14. Sombotelski narodnosti dan. Nastopajo Folklorna skupina penzionistk in Sombotelske spomončice.
14. Szombathelyi Nemzetiségi Nap. Fellép a Nyugdíjas Tánccsoport és a Szombathelyi Nefelejcsek.

2. september
30. obletnica smrti župnika Janoša Küharja in odkritje spominske plošče Lojzeta Kozarja st. (Gornji Senik)
Kühár János halálának 30. évfordulója, id. Lojze Kozar emléktáblájának felavatása Felsőszölnökön

7. oktober
Spominsko potovanje ob 500. obletnici reformacije (Števan Küzmič, prevajalec Svetega pisma)
A reformáció 500. évfordulója, Utazás Nemescsóra és Surdra. (Küzmics István bibliafordító)

9. december
Miklavževo – program odraslih in otrok. Poročilo samouprave.
Mikulás-ünnepség – gyerekek és felnőttek szereplése. Közmeghallgatás.

 

Nastopi Sombotelskih spominčic izven programa - Szombathelyi Nefelejcsek egyéb fellépései. Razne prireditve v zvezi s slovenskim jezikom in kulturo. Egyéb – a szlovén nyelvvel és kultúrával kapcsolatos – rendezvény. Programi se lahko spremenijo, za vsak program pošljemo vabilo. A programok változhatnak, minden programra külön meghívót küldünk.

 


 

Sombotelska slovenska samouprava/Szombathelyi Szlovén Önkormányzat
Slovensko kulturno društvo Avgust Pavel /Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület
Programi / Programok 2016

 

16. januar
70. obletnica smrti Avgusta Pavla (polaganje venca pri grobu)
Pável Ágoston halálának 70. évfordulója (koszorúzás sírjánál)


6. február
Borovo gostüvanje na Verici-Ritkarovcih (potovanje, izdelava papirnatih cvetlic)
Rönkhúzás Kétvölgyön (utazás a rendezvényre – részvétel papírvirágokkal)


12. marec:
Občni zbor SKD Avgust Pavel. Slike programov v letu 2015
A Pável Ágoston Szlovén Egyesület közgyűlése. A 2015. évi rendezvények fotói


20. marec
Pavlova paut od Monoštra do Andovec – na cvejtno nedelo
Virágvasárnapi Pável-túra a Vasi Múzeumbarát Egylettel (Szentgotthárd-Orfalu)


23. april
Srečanje s Cankovčani – nastop njihove folklore v Skansnu
Találkozó a cankovaiakkal – néptáncegyüttesük fellépése a Skanzenben


21. maj
Den materne-rejči z Andovčani na razstavi o Sv. Martinu v Skansnu
Az anyanyelv napja az orfaluiakkal a Szent Márton-kiállitáson a Skanzenben


5. junij
Nastop Sombotelskih spominčic na 25. jubilejnem koncertu Števanovski ljudskih pevk ZSM
A Szombathelyi Nefelejcsek fellépése a MSZSZ Apátistvánfalvi Népdalkörének 25. jubileumán


25.-26. junij
Romanje – k cerkvi sv. Martina – od Grada do Trbovelj
Zarándokút – Szent Márton-templom – Gradtól Trboveljig


28. avgust
130. obletnica rojstva Avgusta Pavla (spominska seja)
Pável Ágoston 130. születésnapja (megemlékezés)


10. september
Državno srečanje porabskih Slovencev - Sakalovci
Magyarországi Szlovének Országos Találkozója – Szakonyfalu


17. september
13. Sombotelski narodnostni dan – v čas Sv. Martinu – rokodelska delavnica, nastop
Sombotelskih spominčic
13. Szombathelyi Nemzetiségi Nap – Szent Márton tiszteletére – kézműves foglalkozás,
Szombathelyi Nefelejcsek fellépése.


14.-15. oktober
10. Mednarodni slavistični dnevi v spomin Avgusta Pavla (sodelovanje)
10. Nemzetközi Szlavisztikai Napok Pável Ágoston emlékére (közreműködés)


2. december
Avgust Pavel – znanstvena konferenca v Muzeju Savaria (sodelovanje)
Pável Ágoston – a tudományszervező. Konferencia a Savaria Múzeumban (közreműködés)


10. december
Miklavževo – program odraslih in otrok. Poročilo samouprave.
Mikulás-ünnepség – gyerekek és felnőttek szereplése. Közmeghallgatás.

 

Nastopi Sombotelskih spominčic izven programa - Szombathelyi Nefelejcsek egyéb fellépései
Razne prireditve v zvezi s slovenskim jezikom in kulturo (rokodelstvo, učenje plesov, jezika ipd.)
Egyéb – a szlovén nyelvvel és kultúrával kapcsolatos – rendezvény (Kézműves foglalkozás, tánctanulás, nyelvtanulás stb.).
Programi se lahko spremenijo ali odpadejo zaradi preselitve sedeža.
A programok változhatnak vagy elmaradhatnak a székhely költöztetése miatt.

 

 


 

Sombotelska slovenska samouprava/Szombathelyi Szlovén Önkormányzat
Slovensko kulturno društvo Avgust Pavel /Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület
Programi / Programok 2015

 

17. januar:
15. slovenski ples (goslar: Drago Jošar, nastop Folklorne skupine ZS Gornji Senik)
15. szlovén bál (szlovén zenésszel: Drago Jošar – műsor: MSZSZ Felsőszölnöki Néptánccsoportja)


14. februar:
Nastop Sombotelskih spominčič v Slovenskem društvu v Budimpešti
A Szombathelyi Nefelejcsek fellépése a Budapesti Szlovén Egyesületben


21. februar:
Nastop Sombotelskih spominčic z Judito Pavel - A Szombathelyi Nefelejcsek fellépése Pável Judittal 21. marec:
Občni zbor SKD Avgust Pavel. Slike programov v letu 2014
A Pável Ágoston Szlovén Egyesület közgyűlése. A 2014. évi rendezvények fotói


29. marec:
Pavlova paut od Monoštra do Sakalovec – na cvejtno nedelo
Virágvasárnapi Pável-túra a Vasi Múzeumbarát Egylettel (Szentgotthárd-Rábatótfalu-Szakonyfalu)


2. maj:
Postavlanje majpana v Andovci, z andovskimi Slovenci - Májusfa állítás Orfaluban


16. maj:
Den mater-ne rejči – slovenski program mlajšov in vözraščeni
Az anyanyelv napja – gyerekek és felnőttek szlovén nyelvű programja


27-28. junij:
Romanje – k cerkvi sv. Martina – Šmartno pri Slovenj Gradcu
Zarándokút – Szent Márton-templom – Šmartno pri Slovenj Gradcu


18. julij:
Porabski dan – Državno srečanje Slovencev – Andovci (mlatitev)
Rábavidéki Nap – Szlovének Országos Találkozója – Orfalu (cséplés bemutatása)


29-30. avgust:
Hortobágy – paut v spomin vöodpelani Slovencov - Hortobágy – a szlovén kitelepítettekre emlékező tanulmányút


5. september:
Srečanji s Cankovčani v rojstni vesi Avgusta Pavla, nastop Sombotelski spominčic.
Találkozó a cankovaiakkal Pável Ágoston szülőfalujában. A Szombathelyi Nefelejcsek fellépése.


19. september:
12. Sombotelski narodnostni dan – Škanzen – rokodelstvo, nastop Sombotelskih spominčič. Srečanje s člani Državne slovenske samouprave in zagovornico Slovencev
12. Szombathelyi Nemzetiségi Nap - Vasi Skanzen– kézműves foglalkozás. Szombathelyi Nefelejcsek fellépése. Találkozó az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlésének tagjaival és a szlovén szószólóval


10. oktober:
Paut k Hrvatom v Prisiko (Krščanska zbirka Hrvatov na Madžarskem, grob slovenskega župnika Jožefa Ficka)
Tanulmányi kirándulás a horvát lakosságú Peresznyére (a Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye, Ficzkó József szlovén plébános sírja)
november
Sodelovanje pri programih Martinovega tedna - Közreműködés a Szent Márton hét rendezvényein


5. december:
Miklavževo –program mlajšov in vözraščeni. Srečanje z lüstvom.
Mikulás-ünnepség – gyerekek és felnőttek szereplése. Közmeghallgatás.

 

A Szombathelyi Nefelejcsek egyéb fellépései. Egyéb – a szlovén nyelvvel és kultúrával kapcsolatos – rendezvény. (Kézművesfoglalkozás, tánctanulás, nyelvtanulás).
Programi se leko spremenijo. - A programok változhatnak.


 

Sombotelska slovenska samouprava/Szombathelyi Szlovén Önkormányzat

Slovensko kulturno društvo Avgust Pavel /Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület

Szombathely

Programi / Programok 2013

19. januar

Slovenski ples (goslar: Branko Petek) – Szlovén bál (szlovén zenésszel: Branko Petek)

 

img 5168