MUNKATERV 2013. évre Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Apátistvánfalva

 

2013. február 11.: Kézműves est- papírvirág készítés

2013. március 24.: Tojásfestés, húsvéti díszek készítése

2013. május 12. : Szlovén néptánccsoportok találkozója

2013. augusztus hó: Zarándokút Szlovéniába

2013. szeptember 24.: Színjátszócsoportok találkozója

2013. november vége: Adventi koszorúkötés, készülődés a karácsonyra.


Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat (Apátistvánfalva) programjai

 

Veliko nočna delavnica

 

24. marca je Narodnostna Samouprava Števanovcih organizirala pred vüzmom delavnico. Tradicijo smo začeli pred dvema letoma. Imamo zelo pridne ženske, katere na prvo prošnjo pridejo in delajo različne okraske.

Letos smo povabili žensko iz Győra, ki nam je prinesla zelo čudovite in lepe izdelke iz slame. Na mizo so spakirivali mnogo različne stvari, katere so spelili s slame. To rokodelstvo že nese dalje hči, ona je tudi z veseljem prišla k nam. jajce so lahko okrasili vsi, ki so prišli te popoldan v kulturni dom.

Naše domanje žene so hitro in pridno sestavile rožice iz papirja. Naša Anuška Ropoš in Iluška Dončecz. Lepo so se zbrali okrog nje odrasli in otroci, da si naredijo lepe rožice.

Iluš Časar-Dončecz je iz volne delala zajčke in piščance. Njej je pomagala Ester Moldovan. To je mudno in počasno delo bilo, ampak zelo zanimivo je bilo. Popoldan ob treh smo začeli delavnico ind o šestih smo pridno delali. Z veseljem so nesli vsi domov svoje izdelke, ki so jih delali s pomočjo pridne žensk.

Te popoldan ni samo o deli, o rokodelstvi bil zanimiv, ampak tudi zato da smo si malo pogovarjali tudi. Bili smo skupaj v tem prostem času. Zunaj je bila zima, ampak v kulturnem domu je bilo toplo in s to toplotov smo se pripravili na velikonočne svetke, na vüzem.

Prišli so tudi iz Slovenije. Tako smo se zmenili, da v aprilu je enkrat povabimo k nam. Oni tudi pletejo različne stvari iz slame, imajo kulturno društvo in ženske pevke. Radi bi prišli k nam in to srečanje bi bi pozitivno ocenili.

Hvala lepa vsem, ki so prišli te popoldan na delavnico.

Najbolj pa hvala ženskem, ki so z veseljem delale.

Agica Holecz

presednica