KOSSICS JÓZSEF KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA/DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC JOŽEFA KOŠIČACím: 9985 Felsőszölnök, Templom út 10.
Naslov: Gornji Senik, Cerkvena pot 10.
Telefon: + 36 94/534-016
Fax/Faks: + 36 94/534-017
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: http://www.kosicsiskola.gportal.hu


 

Tisztelt Szülők!
Kedves Gyerekek!suli1

A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola nagy szeretettel várja és hívja a leendő 1. osztályosokat és szüleiket, illetve minden kedves érdeklődőt az iskolánkban tartandó tájékoztatóra, valamint interaktív bemutató órára, melynek időpontja: 2017. február 22. (szerda) 9:30.

Az érdeklődők megtekinthetik kistérségünk egyik legjobban felszerelt iskoláját, tájékoztatót kaphatnak az iskola életéről, a tanulók kötelező és szabadon választható elfoglaltságairól, az itt folyó oktató-nevelő munkáról.

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 

Amit kínálunk:

- iskolakezdés 8:10-kor (az autóbusz 7:30-kor indul Szentgotthárdról)
- kis létszámú osztályokban, családias légkörben folyik a nevelés
- igényes, új bútorzat, WIFI internet-kapcsolat az épületben
- informatikaoktatása korszerűen felszerelt szaktantermünkben, a 3. évfolyamtól órarendbe illesztve
- nyelvoktatás: heti 5 órában szlovén, heti 3 órában német már az 1. osztálytól kezdve
- éves tanulóbérlet és ingyenes tankönyvek iskolánk valamennyi tanulója számára
- változatos és díjmentes szakkörök
- tehetséggondozás, felzárkóztatás szükség szerint
- kirándulások, táborok Szlovéniában térítésmentesen
- az új szemléltető eszközök, az interaktív táblák jól szolgálják a hatékony oktatást

Bővebb információk iskolánkról: http://www.kossicsiskola.gportal.hu

Spoštovani starši, dragi otroci!

DOŠ Jožefa Košiča na Gornjem Seniku vljudno vabi bodoče prvošolčke in njihove starše oziroma vse zainteresirane na Dan odprtih vrat, ki bo v sredo, 22. februarja 2017 ob 9.30 uri.
Staršem in otrokom bomo pokazali obnovljeno, tehnično sodobno opremljeno šolo, jih seznanili z življenjem šole ter z vzgojno-izobraževalnim delom, ki poteka na naši šoli.

Kar ponujamo:

- začetek pouka ob 8:10 (avtobus se odpravi iz Monoštra ob 7:30)
- poučevanje otrok v majhnihskupinah v razredih, družinsko vzdušje
- moderno, nadstandardnoopremo učilnic, WIFI-internetno zvezo v stavbi
- brezplačenpouk računalništva v sodobni učilnici od 3. razreda naprej, v urniku
- poučevanje jezika: od 1. razreda tedensko 5 ur slovenski jezik, tedensko 3 ure nemški jezik
- za vse učence naše šole zagotavljamo brezplačni prevoz in učbenike
razne, brezplačne krožke
- spodbujanje nadarjenih otrok, dodatno strokovno pomoč po potrebi
- izletein tabore po Sloveniji
- novaučna sredstva, tudi interaktivne table,ki dobro služijo učinkovitemu poučevanju

Prisrčno vabljeni!

Informacije najdete tudi na spletni strani http://www.kossicsiskola.gportal.hu

 

 


 

ÓVODAI BEÍRATÁS
a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézménybe a 2017/2018. tanévre

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a leendő óvodások beíratása


2017. április 24-én (hétfőn) 7-12 óráig,
2017. április 25-én (kedden) 12-17 óráig


lesz az 9985 Felsőszölnök, Templom út 5. szám alatti intézményben.


Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt.49.§. (1) bek.)
Jelentkezni a meghirdetett időpontokban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes- vagy választott- önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet. (20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§.(1) bek.)
Beíratásra várjuk azokat a gyermekeket:


- akik 2017. szeptember 1-ig betöltik a két és fél, illetve harmadik életévüket,
- akik már betöltötték a 3. életévüket, de jelenleg még nem járnak óvodába.


Kérjük önöket, hogy a beíratáshoz – a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §. (3) bekezdése alapján hozzák magukkal:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
- a gyermek TAJ-kártyáját,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
- nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolni kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarországon (Nkt.92.§.)


Továbbá:


- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, hatósági bizonyítvány).
A nevelési intézmény vonatkozásában 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24.§ (4) bekezdésében meghatározott rendelkezés alapján nem került megállapításra körzethatár.
Jogorvoslati lehetőség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (2) –(3) bekezdése értelmében a szülő a közléstől, ennek tudomására jutástól számított 15 napon belül a gyermek érdekében- az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban - érdeksérelemre hivatkozással írásbeli kérelemben eljárást indíthat a fenntartónál.
Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az első óvodai foglalkozási nap/ A nevelési év első napja: 2017. szeptember 1.
Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul 10 napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti az illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, valamint az általános szabálysértési hatóságként eljáró hivatalt.

Ropos Márton      Treiberné Doncsecz Ildikó
elnök                  intézményvezető

 


 

Beruházások:

Új kültéri játékokkal gazdagodott a Kossics József Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda udvara, ahová az Európai Uniós előírásoknak megfelelő kialakítású láncos- és forgó hinták, valamint egy filagória került telepítésre a gyermekek tanórákon kívüli feltöltődését, pihenését és játékát elősegítendő. 
Mindemellett öt kerti asztalt és hozzá tartozó padokat is kapott az iskola, amelyek jó idő esetén szintén a diákok kényelmét biztosítják.

 

 

≈≈≈ Ω ≈≈≈≈≈≈

 

 Egy 2016. május 15-én lezáródott beruházás keretein belül megújult a Kossics József Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményhez tartozó felsőszölnöki óvoda játszótere, ahová több új udvari játék is telepítésre került az Európai Uniós szabványoknak megfelelően. 

Az óvodások így egy hatfunkciós mászótoronnyal, egy kétszemélyes libikókával, egy forgódobos mókuskerékkel és egy készségfejlesztő labdadobáló játékkal gazdagodtak, amelyek mindegyike biztonságban szolgálja fejlődésüket, aktív pihenésüket és kikapcsolódásukat is.

 

 


 

A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja (LETÖLTÉS)


Alapítói okirat – Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda (LETÖLTÉS)


Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda foglalkoztatottainak létszáma, személyi juttatásainak összege (LETÖLTÉS)


  Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda - Szervezeti és Működési Szabályzata (LETÖLTÉS)


 

Közlemény:

  1.  A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2015. évben a 23942-1/2015/NEFO számú támogatási szerződés alapján az intézmény felújításának (homlokzati nyílászáró csere) és tantermi bútorzat beszerzése céljára 3 millió Ft összegű támogatásban részesül az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért felelős Államtitkárság révén.
  2. Az Országos Szlovén Önkormányzat, mint fenntartó révén a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda működési és felhalmozási célú finanszírozás alapján 6 m FT összegű támogatásban részesült 2013. évben. (Szerződésszám:53050-3/2012/NEF-KIM)

  


 

Obvestilo:

Skozi Državne slovenske samouprave, kot vzdrževalca je dobila gornjeseniška Dvojezična osnovna šola Jožefa Košiča leta 2013 podporo v višini 6 milijon Ft za delovanje. (Številka pogodbe: 53050-3/2012/NEF-KIM)

 


 

IMG 0292  IMG 0318